23:18 uur 12-05-2022

Zynga maakt financiële resultaten eerste kwartaal 2022 bekend

Levert sterke kwartaalomzet en boekingen

Rapporteert hoogste advertentie-omzet en boekingen in het eerste kwartaal ooit

Voortgezette uitvoering in de meerjarige groeistrategie

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)– Zynga Inc. (NASDAQ: ZNGA) heeft vandaag de financiële resultaten bekendgemaakt voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2022.

“We zijn 2022 begonnen met sterke kwartaalprestaties, waarbij we onze hoogste advertentie-omzet en boekingen ooit behaalden in het eerste kwartaal, geleid door onze hyper-casual portfolio”, zei Frank Gibeau, CEO van Zynga. “Door de voortgezette uitvoering van ons team in alle aspecten van onze meerjaarlijkse groeistrategie, inclusief live diensten, de ontwikkeling van nieuwe games en investeringen in ons advertentieplatform, nieuwe markten en technologieën, versterken we onze positie als een toonaangevende mobile-first, gratis te spelen live diensten bedrijf.”

Financieel overzicht eerste kwartaal 2022


$ in miljoenen

1e kwartaal 2022

Werkelijke cijfers

1e kwartaal 2021

Werkelijke cijfers

Variantie $

(J/J)

Variantie %

(J/J)

Omzet

$

691

$

680

$

11

2

%

Netto vrijgave van (toename van) uitgestelde omzet (1)

$

(4

)

$

(39

)

$

36

(91

%)

Boekingen

$

695

$

720

$

(25

)

(3

%)

Netto-inkomen (verlies)

$

(25

)

$

(23

)

$

(2

)

7

%

Aangepaste EBITDA (2)

$

144

$

123

$

21

17

%

NB: Bepaalde maatregelen zoals gepresenteerd verschillen vanwege de impact van afronding.

(1)

Voor alle duidelijkheid: een netto vrijgave van uitgestelde omzet leidt ertoe dat de omzet hoger is dan de boekingen en heeft een positief effect op de aangepaste EBITDA zoals gerapporteerd; een netto toename van uitgestelde omzet resulteert in een lagere omzet dan boekingen en heeft een negatieve impact op de aangepaste EBITDA zoals gerapporteerd.

(2)

De aangepaste EBITDA omvat de netto vrijgave van (stijging van) uitgestelde omzet.

  • Omzet en boekingen: In het 1e kwartaal behaalden we een omzet van $ 691 miljoen, een stijging van 2% op jaarbasis, en driemaandelijkse boekingen van $ 695 miljoen, een daling van 3% op jaarbasis. De omzet uit online game- of gebruikersbetalingen bedroegen $ 538 miljoen, een daling van 3% op jaarbasis, en boekingen voor gebruikersbetalingen waren $ 528 miljoen, een daling van 11% op jaarbasis. De omzet uit advertenties en andere waren een record in het 1e kwartaal van $ 154 miljoen, een stijging van 24% op jaarbasis, en boekingen voor advertenties en andere uitgaven bereikten de hoogste prestatie in het 1e kwartaal van $ 167 miljoen, een stijging van 35% op jaarbasis.
  • Doelgroepstatistieken: De gemiddelde dagelijkse actieve mobiele gebruikers (DAU’s) waren 40 miljoen, een stijging van 3% op jaarbasis, en de gemiddelde mobiele maandelijkse actieve gebruikers (MAU’s) waren 209 miljoen, een stijging van 27% op jaarbasis. De gemiddelde mobiele boekingen per mobiele DAU (ABPU) van $ 0,190 waren gedaald met 6% op jaarbasis.
  • Kosten en uitgaven: De kosten van de omzet bedroegen $ 252 miljoen of 36% van de omzet, vergeleken met 38% van de omzet in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De niet-GAAP-omzetkosten bedroegen $ 185 miljoen of 27% van de boekingen, een daling van 29% van de boekingen in hetzelfde kwartaal vorig jaar. GAAP-bedrijfskosten bedroegen $ 424 miljoen, wat neerkomt op 61% van de omzet en een verbetering ten opzichte van 62% in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Niet-GAAP-bedrijfskosten van $ 364 miljoen vertegenwoordigden 52% van de boekingen, tegenover 49% in hetzelfde kwartaal vorig jaar.
  • Winstgevendheid en cashflow: Het nettoverlies bedroeg $ 25 miljoen, vergeleken met een netto verlies van $ 23 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar, en de aangepaste EBITDA bedroeg $ 144 miljoen, een stijging van $ 21 miljoen op jaarbasis. We hadden een operationele uitgaande kasstroom van $ 203 miljoen versus een uitgaande kasstroom van $ 164 miljoen in het voorgaande jaar. In het kwartaal hebben we de laatste earn-out-betalingen afgerond met betrekking tot de acquisities van Small Giant Games en Rollic, voor een totaalbedrag van $ 265 miljoen.

Vanwege de lopende transactie met Take-Two Interactive Software, Inc. (‘Take-Two’), aangekondigd op 10 januari 2022, organiseert Zynga geen telefonische vergadering of geeft het geen toekomstgerichte richtlijnen in verband met de publicatie van de kwartaalresultaten.

Aanvullende informatie met betrekking tot de lopende transactie met Take-Two wordt verstrekt in een registratieverklaring op formulier S-4, ingediend door Take-Two bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de ‘SEC’) in verband met de transactie, die een gezamenlijke volmacht verklaring/prospectus omvat van Zynga en Take-Two, en alle andere relevante documenten die bij de SEC zijn ingediend. De registratieverklaring is op 7 april 2022 van kracht verklaard en de definitieve gezamenlijke volmachtverklaring/prospectus is verzonden naar de aandeelhouders van Zynga en Take-Two.

Over Zynga Inc.

Zynga is een wereldmarktleider in interactief entertainment met een missie om de wereld via games te verbinden. Met een enorm wereldwijd bereik in meer dan 175 landen en regio’s, heeft Zynga een gevarieerde portfolio van populaire gamefranchises die meer dan vier miljard keer zijn gedownload op mobiele apparaten, waaronder CSR Racing™, Empires & Puzzles™, FarmVille™, Golf Rival™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ en Zynga Poker™. Met Chartboost, een toonaangevend platform voor mobiel adverteren en het genereren van inkomsten, is Zynga een toonaangevend platform van de volgende generatie met de mogelijkheid om programmatische advertenties en opbrengsten op schaal te optimaliseren. Zynga is in 2007 opgericht en heeft zijn hoofdkantoor in Californië en vestigingen in Noord-Amerika, Europa en Azië. Ga voor meer informatie naar www.zynga.com of volg Zynga op Twitter, Instagram, Facebook of de blog van Zynga.

Belangrijke operationele statistieken

We beheren ons bedrijf door verschillende operationele statistieken bij te houden: ‘Mobiele DAU’s’, die dagelijks actieve gebruikers van onze mobiele games meten, ‘Mobiele MAU’s’ die maandelijks actieve gebruikers van onze mobiele games meten, en ‘Mobiele ABPU’, die onze gemiddelde dagelijkse mobiele boekingen per gemiddelde mobiele DAU meet, elk van die wordt geregistreerd en geschat door onze interne analysesystemen. We bepalen deze en andere operationele statistieken met behulp van interne bedrijfsgegevens op basis van het bijhouden van de activiteiten van gebruikersaccounts. We gebruiken ook informatie die door derde partijen wordt verstrekt, inclusief netwerkaanmeldingen van derde partijen die door platformproviders worden verstrekt, om ons te helpen te achterhalen of een speler die is ingelogd onder twee of meer verschillende gebruikersaccounts dezelfde persoon is. Over het algemeen zijn we van mening dat de bedragen redelijke schattingen zijn van ons gebruikersbestand voor de toepasselijke meetperiode en dat de methoden die we gebruiken en van tijd tot tijd bijwerken, redelijkerwijs zijn gebaseerd op onze inspanningen om trends in het gedrag van spelers te identificeren. Factoren met betrekking tot gebruikersactiviteit en systemen en ons vermogen om pogingen om legitieme spelersactiviteit te repliceren te identificeren en te detecteren, kunnen echter van invloed zijn op deze aantallen.

Mobiele DAU’s. We definiëren dagelijks actieve mobiele gebruikers (DAU’s) als het aantal personen dat één van onze mobiele games op een bepaalde dag heeft gespeeld. Het gemiddelde dagelijks actieve mobiele gebruikers voor een bepaalde periode is het gemiddelde van de dagelijks actieve mobiele gebruikers voor elke dag gedurende die periode. In deze statistiek wordt een persoon die twee verschillende mobiele games op dezelfde dag speelt, geteld als twee dagelijks actieve gebruikers. Om deze verdubbeling te beperken, gebruiken we informatie van externe partijen om ons te helpen personen te identificeren die dezelfde game spelen. We beschikken echter niet over de netwerkaanmeldingsgegevens van derden om een persoon te koppelen die met meerdere gebruikersaccounts heeft gespeeld voor onze hyper-casual games (waaronder de games die in oktober 2020 van Rollic zijn gekocht), mobiele messenger-games (vóór het derde kwartaal van 2021), Puzzle Combat, Merge Magic! en games overgenomen van Gram Games in mei 2018, Small Giant in januari 2019, Peak in juli 2020 en StarLark in oktober 2021, en dienovereenkomstig kunnen de werkelijke mobiele DAU’s lager zijn dan gerapporteerd vanwege de mogelijke duplicatie van deze personen. We gebruiken dagelijks actieve mobiele gebruikers als maatstaf voor de betrokkenheid van het publiek.

Mobiele MAU’s. We definiëren MAU’s als het aantal personen dat één van onze mobiele games heeft gespeeld in de periode van 30 dagen eindigend op de berekeningsdatum. Het gemiddelde aantal mobiele MAU’s voor een bepaalde periode is het gemiddelde van het aantal mobiele MAU’s aan het einde van iedere maand gedurende die periode. Bij deze maatstaf wordt een persoon die twee verschillende mobiele games in dezelfde periode van 30 dagen speelt, geteld als twee mobiele MAU’s. Om deze verdubbeling te beperken, gebruiken we informatie van externe partijen om ons te helpen personen te identificeren die dezelfde game spelen. We beschikken echter niet over de netwerkaanmeldingsgegevens van derden om een persoon te koppelen die met meerdere gebruikersaccounts heeft gespeeld voor onze hyper-casual games (waaronder de games die in oktober 2020 van Rollic zijn gekocht), mobiele messenger-games (vóór het derde kwartaal van 2021), Puzzle Combat, Merge Magic! en games overgenomen van Gram Games in mei 2018, Small Giant in januari 2019, Peak in juli 2020 en StarLark in oktober 2021, en dienovereenkomstig kunnen de werkelijke mobiele MAU’s lager zijn dan gerapporteerd vanwege de mogelijke duplicatie van deze personen. We gebruiken mobiele MAU’s als een maatstaf voor de totale omvang van het publiek van de game.

Mobiele ABPU. We definiëren mobiele ABPU als onze totale mobiele boekingen in een bepaalde periode, gedeeld door het aantal dagen in die periode, gedeeld door de gemiddelde mobiele DAU’s gedurende de periode. Wij zijn van mening dat mobiele ABPU op dezelfde manier nuttige informatie levert aan investeerders en anderen om onze resultaten op dezelfde manier te begrijpen en te evalueren als het management. We gebruiken mobiele ABPU als een maatstaf voor het genereren van inkomsten van al onze spelers door de verkoop van virtuele items en reclame.

Ons bedrijfsmodel rond onze sociale games is zo ontworpen dat, naarmate meer spelers onze games spelen, de sociale interacties toenemen en des te waardevoller onze games en ons bedrijf worden. Alle betrokken spelers van onze games helpen om onze boekingen te stimuleren en, daardoor, zowel de online game-omzet als reclame-omzet. Virtuele items worden gekocht door spelers die socializen, concurreren of samenwerken met andere spelers, van wie de meesten geen virtuele items kopen. Dienovereenkomstig richten we ons voornamelijk op mobiele DAU’s, mobiele MAU’s en mobiele ABPU, die volgens ons samen het beste de belangrijkste doelgroepstatistieken weerspiegelen.

Niet-GAAP financiële maatstaven

We hebben in dit persbericht bepaalde niet-GAAP financiële maatstaven verstrekt ter aanvulling van onze geconsolideerde jaarrekening opgesteld in overeenstemming met U.S. GAAP (onze ‘GAAP financiële overzichten’). Het management gebruikt intern niet-GAAP financiële maatstaven bij het analyseren van onze financiële resultaten om operationele prestaties en liquiditeit te beoordelen. Onze niet-GAAP financiële maatstaven kunnen verschillen van niet-GAAP financiële maatstaven die door andere bedrijven worden gebruikt.

De presentatie van onze niet-GAAP financiële maatstaven is niet bedoeld om afzonderlijk te worden beschouwd of als vervanging voor, of beter dan, onze GAAP financiële overzichten. Wij zijn van mening dat zowel het management als de investeerders er baat bij hebben om naar onze niet-GAAP financiële maatstaven te verwijzen bij het beoordelen van onze prestaties en bij het plannen, voorspellen en analyseren van toekomstige periodes. Wij zijn van mening dat onze niet-GAAP financiële maatstaven nuttig zijn voor beleggers omdat ze meer transparantie mogelijk maken met betrekking tot de belangrijkste financiële maatstaven die we gebruiken bij het nemen van operationele beslissingen en omdat onze beleggers en analisten ze gebruiken om de gezondheid van ons bedrijf te beoordelen.

We hebben onze niet-GAAP financiële maatstaven die in dit persbericht zijn gebruikt, afgestemd op de meest direct vergelijkbare GAAP financiële maatstaven in de volgende tabellen. Vanwege de volgende beperkingen van onze niet-GAAP financiële maatstaven, dient u rekening te houden met de niet-GAAP financiële maatstaven die in dit persbericht met onze GAAP financiële overzichten worden gepresenteerd.

De belangrijkste beperkingen van onze niet-GAAP financiële maatstaven zijn:

  • De boekingen weerspiegelen niet dat we de omzet uit online gamen en omzet uit bepaalde advertentietransacties over de geschatte gemiddelde speelperiode van betalers voor duurzame virtuele items of zoals geconsumeerd voor consumeerbare virtuele items uitstellen en erkennen; boekingen bevatten ook andere aanpassingen, indien van toepassing;
  • De aangepaste EBITDA omvat niet de impact van op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven, acquisitiegerelateerde transactiekosten, voorwaardelijke vergoeding aanpassingen, juridische schikkingen en gerelateerde juridische kosten, marktwaarde en kosten gemaakt door ontbonden leaseovereenkomsten (inclusief opgenomen bijzondere waardeverminderingen);
  • De aangepaste EBITDA weerspiegelt geen voorzieningen voor of voordelen uit winstbelastingen en omvat geen andere inkomsten (kosten), netto, waaronder winsten en verliezen uit hoofde van deviezen en activa, rentelasten en niet rentedragende inkomsten;
  • De aangepaste EBITDA is exclusief waardevermindering en afschrijvingen van materiële en immateriële activa. Hoewel waardevermindering en afschrijvingen niet-contante kosten zijn, moeten de activa die worden afgewaardeerd of afgeschreven in de toekomst mogelijk worden vervangen;
  • De vrije cashflow wordt afgeleid van de netto cashflow die wordt geleverd door bedrijfsactiviteiten, verminderd met de contanten die zijn uitgegeven aan kapitaaluitgaven; en
  • Niet-GAAP-kosten van omzet en niet-GAAP-bedrijfskosten omvatten niet de impact van afschrijvingen van immateriële activa uit acquisities, voorwaardelijke vergoeding aanpassingen, acquisitiegerelateerde transactiekosten, juridische schikkingen en gerelateerde juridische kosten, kosten gemaakt door ontbonden leases of op aandelen gebaseerde vergoedingen.

ZYNGA INC.

GECONSOLIDEERDE BALANS

(In miljoenen, niet geaudit)

 

31 maart

31 december

2022

2021

Activa

Vlottende activa:

Contanten en equivalenten van contanten

$

826,0

$

984,0

Kortetermijninvesteringen

10,5

169,0

Debiteuren, netto van vergoeding van $ 0,9 op 31 maart 2022 en 31 december 2021

233,4

242,5

Aan restricties onderhevige geldmiddelen

81,0

161,0

Vooruitbetaalde kosten

68,4

56,7

Overige vlottende activa

47,4

35,4

Totaal vlottende activa

1.266,7

1.648,6

Goodwill

3.586,8

3.601,1

Immateriële activa, netto

834,8

900,5

Onroerend goed en apparatuur, netto

36,6

30,3

Activa met gebruiksrecht

84,1

86,4

Aan restricties onderhevige geldmiddelen

0,2

40,2

Vooruitbetaalde kosten

18,9

25,0

Overige niet vlottende activa

31,9

26,8

Totale activa

$

5.860,0

$

6.358,9

Passiva en eigen vermogen

Kortlopende passiva:

Crediteuren

$

48,4

$

95,6

Inkomstenbelasting te betalen

30,9

52,2

Uitgestelde omzet

746,4

748,1

Operationele leaseverplichtingen

17,9

17,1

Andere kortlopende passiva

284,0

650,4

Totaal kortlopende passiva

1.127,6

1.563,4

Converteerbare niet-achtergestelde obligaties, netto

1.542,1

1.343,8

Uitgestelde omzet

0,3

0,3

Uitgestelde belastingverplichtingen, netto

84,6

93,8

Langlopende operationele leaseverplichtingen

131,6

133,4

Andere langlopende passiva

67,7

112,3

Totaal passiva

2.953,9

3.247,0

Eigen vermogen:

Gewone aandelen en aanvullend gestort kapitaal

5.398,6

5.625,0

Gecumuleerde niet-gerealiseerde resultaten (verlies)

(138,3

)

(107,1

)

Gecumuleerd tekort

(2.354,2

)

(2.406,0

)

Totaal eigen vermogen

2.906,1

3.111,9

Totale passiva en eigen vermogen

$

5.860,0

$

6.358,9

ZYNGA INC.

GECONSOLIDEERDE BEDRIJFSOVERZICHTEN

(In miljoenen, exclusief gegevens per aandeel, niet geauditeerd)

 

Drie maanden eindigend op

31 maart 2022

31 december 2021

31 maart 2021

Omzet:

Online game

$

537,7

$

534,0

$

557,0

Reclame en andere

153,5

161,4

123,3

Totale omzet

691,2

695,4

680,3

Kosten en uitgaven:

Kosten van omzet

252,2

260,1

260,7

Onderzoek en ontwikkeling

112,4

151,9

140,7

Verkoop en marketing

251,1

245,6

248,7

Algemeen en administratief

60,5

39,1

35,7

Totale kosten en uitgaven

676,2

696,7

685,8

Inkomsten (verlies) uit bedrijfsvoering

15,0

(1,3

)

(5,5

)

Niet rentedragende inkomsten

0,9

1,4

1,7

Rentelasten

(3,1

)

(15,0

)

(14,7

)

Andere inkomsten (kosten), netto

(15,7

)

(10,2

)

8,9

Inkomsten (verlies) voor inkomstenbelasting

(2,9

)

(25,1

)

(9,6

)

Voorziening voor (voordeel van) inkomstenbelasting

21,6

42,1

13,4

Netto-inkomen (verlies)

$

(24,5

)

$

(67,2

)

$

(23,0

)

Netto-inkomen (verlies) per aandeel toewijsbaar aan gewone aandeelhouders

Basis

$

(0,02

)

$

(0,06

)

$

(0,02

)

Verwaterd

$

(0,02

)

$

(0,06

)

$

(0,02

)

Gewogen gemiddelde gewone aandelen gebruikt om het netto-inkomen (verlies) per aandeel toewijsbaar aan gewone aandeelhouders:

Basis

1.133,2

1.124,9

1.084,4

Verwaterd

1.133,2

1.124,9

1.084,4

Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven in de bovenstaande regelitems:

Kosten van omzet

$

0,7

$

0,8

$

0,6

Onderzoek en ontwikkeling

31,0

27,7

24,3

Verkoop en marketing

4,8

4,8

3,9

Algemeen en administratief

8,5

8,9

8,4

Totaal op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven

$

45,0

$

42,2

$

37,2

ZYNGA INC.

GECONSOLIDEERDE OVERZICHTEN VAN CASHFLOWS

(In miljoenen, niet geaudit)

 

Drie maanden eindigend op

31 maart 2022

31 december 2021

31 maart 2021

Cashflows uit bedrijfsactiviteiten:

Netto-inkomen (verlies)

$

(24,5

)

$

(67,2

)

$

(23,0

)

Aanpassingen om het netto-inkomen (verlies) in overeenstemming te brengen met de netto cashflow geleverd door (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten:

Waardevermindering en afschrijvingen

69,2

68,2

56,5

Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven

45,0

42,3

37,2

(Winst) verlies uit derivaten, verkoop van beleggingen en andere activa en vreemde valuta, netto

26,6

18,3

(9,0

)

Niet-contante leasekosten

3,9

4,0

4,2

Niet-contante rentelasten

1,6

13,7

13,2

Wijziging in uitgestelde inkomstenbelastingen en overige

(9,3

)

(6,9

)

(15,2

)

Wijzigingen in bedrijfsactiva en passiva:

Debiteuren, netto

8,2

(33,5

)

(59,5

)

Vooruitbetaalde kosten en andere activa

(19,2

)

(3,1

)

(2,0

)

Crediteuren

(46,3

)

45,0

(18,8

)

Uitgestelde omzet

4,3

22,1

40,4

Inkomstenbelasting te betalen

(30,0

)

(20,4

)

5,9

Operationele lease- en andere verplichtingen

(232,2

)

75,6

(193,6

)

Netto contanten geleverd door (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten

(202,7

)

158,1

(163,7

)

Cashflows uit investeringsactiviteiten:

Aankopen van investeringen

(2,2

)

(1,5

)

(537,2

)

Looptijd van investeringen

84,8

83,5

83,9

Verkoop van investeringen

74,0

Acquisitie van onroerend goed en apparatuur

(10,3

)

(5,7

)

(1,7

)

Bedrijfscombinaties, na aftrek van verworven contanten

(12,6

)

(286,1

)

(19,6

)

Vrijgave van aan restricties onderhevige geldmiddelen in borg aangehouden uit bedrijfscombinaties

(120,0

)

Acquisities van activa van immateriële activa

(1,0

)

(0,9

)

Overige investeringsactiviteiten, netto

(20,4

)

(8,0

)

(0,3

)

Netto contanten geleverd door (gebruikt in) investeringsactiviteiten

(7,7

)

(217,8

)

(475,8

)

Cashflows uit financieringsactiviteiten:

Kosten uitgifte van schuld betaald

(0,9

)

Betaalde belastingen met betrekking tot de netto-aandelenvereffening van aandelentoekenningen aan aandeelhouders

(5,7

)

(2,5

)

(8,2

)

Opbrengst van uitgifte van gewone aandelen

7,3

18,3

10,5

Betalingen van acquisitiegerelateerde voorwaardelijke vergoedingen

(56,6

)

(25,1

)

Netto contanten geleverd door (gebruikt in) financieringsactiviteiten

(55,0

)

15,8

(23,7

)

Effect van wisselkoerswijzigingen op contanten, equivalenten van contanten en aan restricties onderhevige geldmiddelen

(12,6

)

(19,3

)

(1,7

)

Netto wijziging in contanten, equivalenten van contanten en aan restricties onderhevige geldmiddelen

(278,0

)

(63,2

)

(664,9

)

Contanten, equivalenten van contanten en aan restricties onderhevige geldmiddelen, begin periode

1.185,2

1.248,4

1.500,4

Contanten, equivalenten van contanten en aan restricties onderhevige geldmiddelen, einde periode

$

907,2

$

1.185,2

$

835,5

ZYNGA INC.

AFSTEMMING VAN GAAP NAAR NIET-GAAP RESULTATEN

(In miljoenen, niet geaudit)

 

Drie maanden eindigend op

31 maart 2022

31 december 2021

31 maart 2021

Afstemming van omzet naar boekingen: Totaal

Omzet

$

691,2

$

695,4

$

680,3

Wijziging in uitgestelde omzet

3,7

21,2

39,2

Andere boekingsaanpassingen

10,0

Boekingen

$

694,9

$

726,6

$

719,5

Afstemming van omzet naar boekingen: Mobile

Omzet

$

672,2

$

673,9

$

660,7

Wijziging in uitgestelde omzet

3,8

21,1

38,9

Boekingen

$

676,0

$

695,0

$

699,6

Afstemming van omzet naar boekingen: Online game

Omzet

$

537,7

$

534,0

$

557,0

Wijziging in uitgestelde omzet

(9,4

)

21,2

39,3

Boekingen

$

528,3

$

555,2

$

596,3

Afstemming van omzet naar boekingen: Reclame en andere

Omzet

$

153,5

$

161,4

$

123,3

Wijziging in uitgestelde omzet

13,0

0,1

(0,1

)

Andere boekingsaanpassingen

10,0

Boekingen

$

166,5

$

171,5

$

123,2

Afstemming van netto-inkomen (verlies) op aangepaste EBITDA

Netto-inkomen (verlies)

$

(24,5

)

$

(67,2

)

$

(23,0

)

Voorziening voor (voordeel van) inkomstenbelasting

21,6

42,1

13,4

Andere inkomsten (kosten), netto

15,7

10,2

(8,9

)

Niet rentedragende inkomsten

(0,9

)

(1,4

)

(1,7

)

Rentelasten

3,1

15,0

14,7

Waardevermindering en afschrijvingen

68,7

67,6

56,5

Acquisitiegerelateerde transactiekosten

12,5

4,6

1,5

Voorwaardelijke vergoeding aanpassingen

(13,7

)

28,9

33,4

(Winst) verlies op juridische schikkingen en gerelateerde juridische kosten

12,0

Kosten gemaakt door vrijgekomen lease(1)

4,9

4,6

Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven

45,0

42,2

37,2

Aangepaste EBITDA

$

144,4

$

146,6

$

123,1

Afstemming van GAAP-bedrijfskosten naar niet-GAAP-bedrijfskosten

GAAP-bedrijfskosten

$

424,0

$

436,6

$

425,1

Acquisitiegerelateerde transactiekosten

(12,5

)

(4,6

)

(1,5

)

Voorwaardelijke vergoeding aanpassingen

13,7

(28,9

)

(33,4

)

Winst (verlies) op juridische schikkingen en gerelateerde juridische kosten

(12,0

)

Kosten gemaakt door vrijgekomen lease(1)

(4,9

)

(4,6

)

Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven

(44,3

)

(41,4

)

(36,6

)

Niet-GAAP-bedrijfskosten

$

364,0

$

357,1

$

353,6

Reconciliatie van contanten geleverd door bedrijfsactiviteiten met vrije cashflow

Netto contanten geleverd door (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten

$

(202,7

)

$

158,1

$

(163,7

)

Acquisitie van onroerend goed en apparatuur

(10,3

)

(5,7

)

(1,7

)

Vrije cashflow

$

(213,0

)

$

152,4

$

(165,4

)

(1) Het bedrag omvat bijzondere waardeverminderingen (indien van toepassing), huur en andere kosten (inclusief afschrijvingen) die verband houden met onze kantoorgebouwen die een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan.

ZYNGA INC.

AFSTEMMING VAN GAAP NAAR NIET-GAAP KOSTEN EN UITGAVEN

(In miljoenen, niet geaudit)

Drie maanden eindigend op 31 maart 2022

GAAP

-meting

Afschrijvingen

van immateriële

activa van

acquisities

Voorwaardelijke

vergoeding

aanpassingen

Acquisitie

gerelateerde

uitgaven

(Winst) verlies

op juridische

schikkingen en

gerelateerde

juridische kosten

Kosten

gemaakt

door

ontruimde

lease

Op aandelen

gebaseerde compensatie-

uitgaven

Niet-GAAP-

meting

Kosten van omzet

252,2

(66,1

)

(0,7

)

185,4

Bedrijfskosten

Onderzoek en ontwikkeling

112,4

13,7

(1,3

)

(31,0

)

93,8

Verkoop en marketing

251,1

(0,1

)

(4,8

)

246,2

Algemeen en administratief

60,5

(11,1

)

(12,0

)

(4,9

)

(8,5

)

24,0

Totale bedrijfskosten

424,0

13,7

(12,5

)

(12,0

)

(4,9

)

(44,3

)

364,0

Totale kosten en uitgaven

$

676,2

$

(66,1

)

$

13,7

$

(12,5

)

$

(12,0

)

$

(4,9

)

$

(45,0

)

$

549,4

Drie maanden eindigend op 31 maart 2021

GAAP
-meting

Afschrijvingen

van immateriële

activa van

acquisities

Voorwaardelijke

vergoeding

aanpassingen

Acquisitie

gerelateerde

uitgaven

(Winst) verlies

op juridische

schikkingen en

gerelateerde

juridische kosten

Kosten

gemaakt

door

ontruimde

lease

Op aandelen

gebaseerde compensatie-

uitgaven

Niet-GAAP-

meting

Kosten van omzet

260,7

(52,8

)

(0,6

)

207,3

Bedrijfskosten

Onderzoek en ontwikkeling

140,7

(33,4

)

(24,3

)

83,0

Verkoop en marketing

248,7

(3,9

)

244,8

Algemeen en administratief

35,7

(1,5

)

(8,4

)

25,8

Totale bedrijfskosten

425,1

(33,4

)

(1,5

)

(36,6

)

353,6

Totale kosten en uitgaven

$

685,8

$

(52,8

)

$

(33,4

)

$

(1,5

)

$

$

$

(37,2

)

$

560,9

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Investeerdersrelaties:

Investors@zynga.com

Mediarelaties:

Kenny Johnston

Press@zynga.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr