Uw Privacy

Inleiding

NOVUMPR neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij op of met onze apps verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met privacy@NovumPR.nl

Wie is NovumPR?

NOVUMPR is een activiteit van PRConnect Sp. Z.o.o., gevestigd in Warschau, Polen met als adres ul. Marcina Kasprzaka 49. NOVUMPR is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door NovumPR, de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt NovumPR uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor NovumPR persoonsgegevens over u, in het kader van deze dienst van NOVUMPR, verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens NovumPR voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door NovumPR worden bewaard.

Gebruikers van onze apps kunnen in de app inloggen en met hun persoonlijk profiel nieuwsberichten lezen. Om te kunnen inloggen gebruiken we:

 • E-mail (username), wachtwoord

Voor uw persoonlijke profiel in de app gebruiken we:

 • Voornaam, achternaam, geslacht, functie, telefoonnummer

Voor factureringsdoeleinden gebruiken we:

 • Type klant, bekeken nieuwsberichten

Voor beveiligingsdoeleinden gebruiken we:

 • IP-adres

Nieuwsalerts

Om u nieuwsbrieven te kunnen sturen, kunt u een interesseprofiel opgeven. We gebruiken hiervoor:

 • Uw Email
 • Voornaam, Achternaam, geslacht, functie, telefoonnummer (om contact te kunnen opnemen)
 • De organisatie waar
 • Door u geselecteerde onderwerpen

Wij bewaren uw gegevens totdat U zich uitschrijft voor de dienst.

CRM-systeem

De (contact)gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen we ook opnemen in ons CRM-systeem. We gebruiken hiervoor de volgende gegevens:

 • Voornaam, achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mail, functie, organisatie, onderwerpen

We verwerken deze gegevens omdat we daarvoor een gerechtvaardigd (commercieel) belang hebben.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

NovumPR heeft gegevens over u in bezit, omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

 • Inzage: U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd opvragen en zo nodig laten wijzigen. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij NovumPR over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.
 • Wijzigen: Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij NovumPR. U kunt NovumPR verzoeken uw gegevens te wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen.
 • Beperken van de verwerking: U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om NovumPR te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar: Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van NovumPR of een derde plaatsvindt, heb u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
 • Gegevensoverdracht: U heeft het recht uw persoonsgegevens van NovumPR te verkrijgen. NovumPR zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
 • Toestemming intrekken: In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat NovumPR u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door NovumPR

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@NovumPR.nl. NovumPR zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat NovumPR een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien NovumPR u verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • Door NovumPR ingeschakelde verwerkers, zoals Google en Sendgrid.

Hetkan zijn dat NovumPR verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt NovumPR ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van NovumPR worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van NovumPR worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over “cookies” hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

NovumPR maakt gebruik van Analytics cookies. (Google Analytics)

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan een aan NovumPR gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal NovumPR gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal NovumPR aan u toestemming vragen om uw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau doorte gegeven. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop NovumPR uw gegevens gebruikt, dan kun u een e-mail sturen naar privacy@NovumPR.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop NovumPR uw gegevens verwerkt, kun u een e-mail sturen naar privacy@NovumPR.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.