18:45 uur 14-04-2023

Mary Kay en International Telecommunication Union maken winnaressen van de Women’s Entrepreneurship Accelerator Digital Innovation Challenge bekend

Tien startups van over de hele wereld in handen van of geleid door vrouwen krijgen capaciteitsopbouwende training en gespecialiseerd mentorschap om hun digitale oplossingen op te schalen en te helpen een ondersteunend ecosysteem voor vrouwelijke ondernemers op te bouwen

DALLAS–(BUSINESS WIRE)– In de context van de Commission on the Status of Women (CSW67) heeft de International Telecommunication Union (ITU), met steun van Mary Kay Global, de tien winnende bedrijven van de Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) Digital Innovation Challenge bekendgemaakt tijdens een drukbezocht evenement in het hoofdkantoor van MetLife in New York City. Daarbij waren aanwezig vertegenwoordigers van de Verenigde Naties, de private sector, investeerders en maatschappelijke organisaties. Drie startups, Tiny Totos, Gwiji for Women en Health Innovation Exchange (HIEx), ontvingen speciale erkenning voor hun best-practice innovaties.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20230413005744/nl/

The ten winning companies of the WEA Digital Innovation Challenge were invited to present their two-minute live pitches before an expert Grand Jury comprised of investors and cross-sectoral representatives. (Credit: ITU)

The ten winning companies of the WEA Digital Innovation Challenge were invited to present their two-minute live pitches before an expert Grand Jury comprised of investors and cross-sectoral representatives. (Credit: ITU)

De WEA Digital Innovation Challenge, die in december 2022 van start ging in het wereldwijde hoofdkantoor van de ITU in Genève, ontving 250 inzendingen van bedrijven uit 54 landen die in handen zijn van vrouwen of waarvan ten minste één oprichter vrouw is. Elk bedrijf presenteerde een unieke digitale oplossing die in potentie digitaal ondernemerschap kan versterken ter ondersteuning van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De Challenge toonde met opmerkelijke creativiteit en vindingrijkheid hoe een opkomend ecosysteem van digitale vernieuwers eruitziet.

Als aanvulling op het thema van de CSW67 van dit jaar op het vlak van innovatie en technologie vanuit een genderperspectief, beoogt de Challenge, een initiatief van de Women’s Entrepreneurship Accelerator1 (WEA), in samenwerking met Mary Kay en uitgevoerd door de ITU in overeenstemming met de Innovation and Entrepreneurship Alliance for Digital van de ITU, uiteindelijk een faciliterende context voor vrouwelijke ondernemers te creëren door de obstakels voor ondernemerschap van vrouwen uit de weg te ruimen, waaronder de digitale genderkloof.

De ingezonden digitale oplossingen waren onder meer een educatieve mobiele applicatie voor de spraak- en taalontwikkeling van kinderen in de Filippijnen, een softwaresysteem waarmee afval van bedrijven in Uruguay wordt gecontroleerd, een digitale oplossing voor de kinderopvang van laagbetaalde moeders in Kenia, en een online professioneel begeleidingsprogramma voor vrouwen in Kazachstan.

Criteria bij de selectie van de tien winnaressen waren onder meer:

– De levensvatbaarheid en schaalbaarheid van de technologische oplossing;

– De mate van digitale innovatie, en

– Het potentieel van de oplossing om levens te beïnvloeden, sociaaleconomische voordelen te stimuleren en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

De tien winnende bedrijven werden uitgenodigd om hun twee minuten durende live presentaties te houden tegenover een deskundige Grand Jury van investeerders en sectoroverschrijdende vertegenwoordigers. Elk van deze gaf zijn unieke visie op basis van bovenstaande criteria. De winnaressen krijgen de komende maanden toegang tot het ‘Digital Innovation Challenge Acceleration Program,’ waar zij door middel van capaciteitsopbouwende training en een virtueel bootcamp hun ondernemingsplannen verder kunnen toespitsen, evenals gespecialiseerd mentorschap en toegang tot een netwerk van changemakers krijgen. Later dit jaar zullen de geselecteerde winnaressen deelnemen aan het prestigieuze Global Innovation Forum van de ITU en deel uitmaken van een praktijkgemeenschap om te onderzoeken hoe ze de digitale innovatiekloof kunnen overbruggen om wereldwijde uitdagingen aan te pakken.

De leden van de Grand Jury waren:

  • Dan Seymour, Strategic Partnerships Director, UN Women
  • Deborah Gibbins, Chief Operating Officer, Mary Kay Global
  • Harry O’Mealia, CEO en President, 1919 Investor Council
  • Julia Pimsleur, oprichtster, Million Dollar Women Network
  • Selin Oz, SME Banking Entrepreneurship Banking, Senior Manager, Garanti BBVA
  • Tess Mateo, Sustainability ESG-impactbelegger, Amerikaanse W20-afgevaardigde bij G20
  • Ursula Wynhoven, vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties in New York voor International Telecommunication Union

Tiny Totos, de winnares, is een Keniaanse sociale onderneming die zich inzet voor kinderopvang van goede kwaliteit. Door middel van opleiding, toegang tot kapitaal, een netwerk en een technologieplatform helpt Tiny Totos kinderopvangcentra aan een succesvolle start, waardoor de beschikbaarheid en de kwaliteit van kinderopvang in het land toeneemt. Health Innovation Exchange (HIEx) en Gwiji for Women, die op de tweede plaats eindigden, houden zich ook met belangrijke maatschappelijke problemen bezig. HIEx brengt de uitdagingen waarmee gezondheidssystemen worden geconfronteerd in kaart, verbindt innovators met belangrijke actoren van het gezondheids-ecosysteem, voornamelijk in Afrika en Azië, en reikt zo oplossingen aan die de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg verbeteren. Gwiji for Women is een technologische startup die de belemmeringen voor deelname aan de arbeidsmarkt door laagbetaalde vrouwen in Kenia aanpakt. Het lokaliseert, screent, traint en geeft vrouwen uit lagere sociaaleconomische milieus de mogelijkheid om als gelegenheidsschoonmaakster te werken door hen via een mobiele applicatie met potentiële klanten te verbinden.

De WEA Digital Innovation Challenge werd gehouden tegen de achtergrond van een snel veranderende economische context waarin digitale technologieën en de groei van een digitale economie een hoge vlucht hebben genomen. In het besef dat de digitale versnelling ongelijkheid in stand kan houden, was de Challenge een uitstekende gelegenheid om de problematiek van digitalisering als belemmering voor de economische status van vrouwen onder de loep te nemen.

Wist u dat:

De top drie belemmeringen waarmee vrouwelijke digitale ondernemers worden geconfronteerd bij het op de markt brengen van hun producten en diensten zijn:

Een gebrek aan kapitaal en investeringen om hun bedrijf op te schalen;2

Beperkte toegang tot connectiviteit en informatie- en communicatietechnologieën (ICT’s), en

– Kansen om essentiële vaardigheden te leren die nodig zijn om te concurreren in de digitale economie.3

Dr. Cosmas Zavazava, Director van het Telecommunication Development Bureau bij de ITU, merkte op hoe de tijdens de Challenge gepresenteerde oplossingen de wereld ontegenzeggelijk ten goede veranderen en legde de nadruk op het centrale en cruciale belang van digitale innovatie in de hedendaagse context. Daarop aansluitend zei hij: “Inclusieve en rechtvaardige innovaties zullen ons helpen om te navigeren in een nieuwe digitale wereld die steeds vluchtiger, onzekerder, complexer en onduidelijker wordt.” Dr. Zavazava belichtte de genderkloof die innovatie-ecosystemen beperkt en uiteindelijk economieën en samenlevingen verzwakt, en pleitte voor meer inspanningen om deze kloof aan te pakken: “Zodat we ons kunnen beschermen tegen de sociaaleconomische crises die we hebben kunnen zien.”

Deborah Gibbins, Chief Operating Officer van Mary Kay, sprak ook op het evenement en riep op tot onmiddellijke actie, “Om de huidige trend van genderblinde innovaties te keren en de bestaande digitale genderkloof bij de toegang tot technologieën en in digitaal onderwijs en digitale vaardigheden te dichten.” Gezien de omvang van de uitdaging verstrekte zij een uitnodiging, “Aan meer sectoroverschrijdende partners om de krachten te bundelen om te werken aan de voorwaarden waaronder vrouwelijke ondernemers kunnen innoveren, concurreren en bloeien.”

Als een van de zeven juryleden prees Tess Mateo, Sustainability ESG-impactbelegger, Amerikaanse W20-afgevaardigde bij G20, de Challenge voor het versterken van het digitale innovatie-ecosysteem voor ondernemingen onder leiding van vrouwen. Ze verklaarde: “Deze Digital Innovation Challenge, met meer dan 200 inzendingen uit 54 landen, laat zien hoe cruciaal ondernemerschapsgedreven innovatie is voor economische groei en digitale inclusie. Ik vond het een eer om als jurylid te mogen optreden en te luisteren naar de 10 winnende presentaties, elk met een unieke digitale oplossing voor een meer genderinclusief ecosysteem. Hun oplossingen veranderen de wereld absoluut ten goede en versterken samenlevingen en economieën. We hebben meer Challenges als deze nodig om vrouwelijke innovators en door vrouwen geleide innovaties samen te brengen om de voorwaarden te scheppen waaronder vrouwelijke ondernemers kunnen vernieuwen en concurreren in de wereldwijde digitale economie.”

De drie startups die de status van Special Recognition ontvingen, spraken over het belang van de Challenge als een belangrijk platform om hun respectieve digitale innovaties te presenteren.

“Tiny Totos is een Keniaanse maatschappelijke onderneming die de kinderopvangcrisis in Afrika oplost door informele babysitters tot winstgevende kinderopvangondernemers op te leiden. De erkenning en het platform van de WEA Digital Innovation Challenge biedt ons onschatbare steun voor ons ondernemingsmodel op het hoogste niveau van de wereldwijde gemeenschapspraktijk. Als vrouwelijke oprichters stimuleert het lid zijn van een gemeenschap van gelijkgestemde digitale ondernemers onze creativiteit en onze motivatie om de Afrikaanse markt voor informele kinderopvang te transformeren, exponentiële groei te bereiken in ons netwerk van onderbetaalde kinderopvangondernemers en werkende vrouwen te helpen de armoede te overwinnen.”

Emma Caddy, CEO en oprichtster, Tiny Totos

“De WEA Digital Innovation Challenge is een geweldig platform om ons werk voor de empowerment van vrouwen onder de aandacht te brengen en om vrouwelijke ondernemers te helpen hun kennis en netwerkmogelijkheden uit te breiden. Dit is vooral nodig in de gezondheidssector, aangezien nog steeds 1 op de 2 mensen, oftewel de helft van de wereld, geen toegang heeft tot essentiële gezondheidszorg, en minder dan 2 procent van het risicokapitaal wereldwijd naar vrouwen gaat, ondanks het bewijs dat hun ondernemingen rendabeler zijn. Startups in handen van of geleid door vrouwen worden met diverse obstakels geconfronteerd in hun traject naar succes, waaronder beperkte toegang tot financiering, netwerkmogelijkheden, gendervooroordelen en problemen met de balans tussen werk en privéleven. De ontwikkeling van digitaal ondernemerschap biedt echter reële kansen voor vrouwelijke vernieuwers om dergelijke belemmeringen het hoofd te bieden, waaronder toegang tot wereldwijde markten en ondersteunende netwerken, en een grotere bewustwording en erkenning.”

Paula Navajas, Chief Operating Officer (COO), Health Innovation and Investment Exchange (HIEx)

“De WEA Digital Innovation Challenge geeft door vrouwen geleide ondernemingen een stem in een door mannen gedomineerde ruimte. Het programma is praktisch en toegesneden op de behoeften van startende ondernemingen die de meest dringende uitdagingen van onze samenleving aanpakken. Bij elke sessie krijg ik meer vertrouwen in mijn capaciteiten als ondernemer en als vrouw.”

Elizabeth Mwangi, oprichtster en Director, Gwiji for Women

Een opname van de WEA Digital Innovation Challenge is hier beschikbaar.

Over Mary Kay

Mary Kay Ash, een van de eersten die door het glazen plafond braken, richtte in 1963 haar droomschoonheidsbedrijf op met één doel: het leven van vrouwen verrijken. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in ruim 35 landen. Als onderneming voor de ontwikkeling van ondernemerschap zet Mary Kay zich in om vrouwen sterker te maken op hun traject via onderwijs, mentorschap, belangenbehartiging, netwerken en innovatie. Mary Kay is toegewijd aan het investeren in de wetenschap achter schoonheid en het produceren van hoogwaardige huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en parfums. Mary Kay gelooft in het verrijken van het leven van vandaag voor een duurzame toekomst, door samen te werken met organisaties van over de hele wereld die zich richten op het promoten van uitmuntende bedrijfsvoering, het ondersteunen van kankeronderzoek, het bevorderen van gendergelijkheid, het beschermen van overlevenden van huiselijk geweld, het verfraaien van onze gemeenschappen en het aanmoedigen van kinderen om hun dromen te volgen. Ga voor meer informatie naar marykayglobal.com, vind ons op Facebook, Instagram en LinkedIn of volg ons op Twitter.

Over ITU

De International Telecommunication Union (ITU) is het gespecialiseerde agentschap van de Verenigde Naties voor informatie- en communicatietechnologieën (ICT’s). Samen met 193 lidstaten en een lidmaatschap van meer dan 900 bedrijven, universiteiten en internationale en regionale organisaties stimuleert zij de innovatie op ICT-gebied. De ITU werd meer dan 150 jaar geleden in 1865 opgericht en is het intergouvernementele orgaan dat als taak heeft het gedeelde mondiale gebruik van het radiospectrum te coördineren en de internationale samenwerking bij de toewijzing van satellietbanen te bevorderen, waarbij het de communicatie-infrastructuur in ontwikkelingslanden verbetert en de wereldwijde standaarden vaststelt om de naadloze interconnectie van een groot aantal communicatiesystemen te waarborgen. Van breedbandnetwerken tot geavanceerde draadloze technologieën, luchtvaart- en maritieme navigatie, radioastronomie, oceanografische en satellietgebaseerde aardobservatie tot convergerende vast-mobiele telefoon-, internet- en omroeptechnologieën: de ITU wil de wereld met elkaar verbinden. Ga voor meer informatie naar: www.itu.int.

1 De Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA), opgericht door Mary Kay en gelanceerd in 2019, is een multi-partnerschapsinitiatief voor vrouwelijk ondernemerschap waaraan 6 agentschappen van de Verenigde Naties deelnemen, waaronder International Telecommunication Union (ITU), International Labour Organization (ILO), International Trade Centre (ITC), het United Nations Development Programme (UNDP), UN Global Compact (UNGC) en UN Women.

2 Uit onderzoek blijkt dat vrouwelijke ondernemers een financieringstekort van 1,5 biljoen dollar hebben. MSME Finance Gap, International Finance Corporation, 2017. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03522e90-a13d-4a02-87cd-9ee9a297b311/121264-WP-PUBLIC-MSMEReportFINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m5SwAQA

3 Van de naar schatting 2,9 miljard mensen die nog steeds offline zijn, zijn het vooral vrouwen en meisjes die minder vaak een telefoon gebruiken, geen toegang hebben tot het internet of over minder vaardigheden beschikken om digitale technologie te gebruiken. https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2022/06/The-Mobile-Gender-Gap-Report-2022.pdf?utm_source=website&utm_medium=download-button&utm_campaign=gender-gap-2022

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications

marykay.com/newsroom

972.687.5332 of media@mkcorp.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr