22:01 uur 22-11-2022

Mary Kay zet inspanningen voor de ontwikkeling van vrouwelijk ondernemerschap over de hele wereld via impactpartnerschappen in de kijker

Ter gelegenheid van de Dag van het Vrouwelijk Ondernemerschap deelt Mary Kay externe partnerschappen en samenwerkingsverbanden om het potentieel van vrouwelijke ondernemers overal mogelijk te maken.

DALLAS–(BUSINESS WIRE)– Mary Kay Inc., een fervent voorstander van economische empowerment van vrouwen en gendergelijkheid, viert vandaag de Dag van het Vrouwelijk Ondernemerschap door haar wereldwijde betrokkenheid bij vrouwelijke ondernemers te onderstrepen aan de hand van externe inspanningen en partnerschappen gericht op het verbeteren en bevorderen van vrouwelijk ondernemerschap.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005726/nl/

Deborah Gibbins, Mary Kay’s Chief Operating Officer (Photo courtesy: Mary Kay Inc.)

Deborah Gibbins, Mary Kay’s Chief Operating Officer (Photo courtesy: Mary Kay Inc.)

Mary Kay, een bedrijf dat ondernemerschap ontwikkelt en actief is in bijna 35 landen, ondersteunt al bijna 60 jaar lang vrouwen en hun ondernemersaspiraties. Het bedrijf werkt samen met actoren die verandering teweegbrengen door middel van impactgerichte partnerschappen over de hele wereld om de belemmeringen voor de economische empowerment van vrouwen weg te nemen en de opname van vrouwen in het ecosysteem van ondernemerschap te versnellen.

WAARDEPOTENTIEEL EN UITDAGINGEN VOOR VROUWELIJK ONDERNEMERSCHAP:

Door de economische integratie van vrouwen uit te breiden ondersteunt gezinnen, versterkt gemeenschappen en maakt samenlevingen weerbaarder. Uit gegevens blijkt dat vrouwen meestal tot 90% van hun inkomsten herinvesteren in hun gezin en lokale gemeenschap.1 Uit onderzoek blijkt ook dat bedrijven van vrouwelijke ondernemers, hoewel ze onevenredig zwaar worden getroffen door economische recessies, veerkrachtig, flexibel en duurzaam zijn.2 Vrouwelijke bedrijven reageren vaak op crises door innovatie en pakken zo de meest urgente mondiale problemen aan, zoals klimaatverandering en biodiversiteitsverlies.

Ondanks het bewijs van het multiplicatoreffect van vrouwelijk ondernemerschap worden vrouwen in het bedrijfsleven wereldwijd nog steeds geconfronteerd met obstakels als gevolg van ongelijke toegang tot kapitaal, beroepsonderwijs, opname in de mondiale waardeketen en toegang tot markten voor hun producten en diensten. Deze belemmeringen worden nog versterkt door ongelijke wetgeving. Uit het rapport Women, Business and the Law van 2022 blijkt dat bijna 2,4 miljard vrouwen van een werkende leeftijd nog steeds niet dezelfde economische rechten hebben als mannen.3

De uitdagingen zijn zo groot dat uit het Global Gender Gap Report van 2022 blijkt dat het maar liefst 151 jaar zal duren om de kloof tussen mannen en vrouwen op het gebied van economische participatie en kansen te dichten.4

Wanneer vrouwen worden uitgesloten van het ecosysteem van het ondernemerschap, betekent dit dat bedrijven en investeerders een enorme investeringsmogelijkheid mislopen. In Europa bijvoorbeeld tonen studies aan dat vrouwen weliswaar de helft van het investeringskapitaal krijgen in vergelijking met mannen, maar dat hun bedrijven twee keer zoveel omzet opleveren voor elke geïnvesteerde dollar.5

In lijn met haar missie om het leven van vrouwen te verrijken, richten Mary Kay en haar partners zich op het bevorderen van vrouwelijk ondernemerschap en het ondersteunen van gevestigde of aspirant vrouwelijke ondernemers, waar ook ter wereld.

Mary Kay erkent in haar 10-jarige duurzaamheidsstrategie, gelanceerd in 2021, dat empowerment van vrouwen en gendergelijkheid cruciale factoren en versnellers zijn voor het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow (Vandaag levens verrijken voor een duurzame toekomst) – wordt ondersteund door een sterke gendergelijkheidlens en een belangrijk engagement om tegen 2030 wereldwijd 5 miljoen vrouwen te ondersteunen aan de hand van belangrijke initiatieven en partnerschappen. De economische participatie van vrouwen bevorderen is niet alleen goed voor duurzame groei, maar zorgt er ook voor dat niemand achtergesteld wordt – een kernbeginsel van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling.

“Geïnspireerd door onze missie als ontwikkelingsbedrijf voor ondernemerschap, opgericht door een vrouw voor vrouwen, geloven we dat we moeten investeren in vrouwen en hen in staat moeten stellen de voordelen van hun economische participatie ten volle te benutten, niet alleen voor de economie maar ook voor de samenleving als geheel. Wij transformeren het landschap voor vrouwelijke ondernemers door de belemmeringen aan te pakken waarmee zij worden geconfronteerd via belangrijke partnerschappen die erop gericht zijn de status-quo te doorbreken”, aldus Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bij Mary Kay Inc.

BELANGRIJKE LOPENDE PARTNERSCHAPPEN TER BEVORDERING VAN VROUWELIJK ONDERNEMERSCHAP OVER DE HELE WERELD ZIJN ONDER MEER:

 • Het SDG Pilot Village Project in China – een op vrouwen gericht ontwikkelingsproject voor armoedebestrijding

  • UNDP China en Mary Kay erkennen dat verbetering van de levenskwaliteit van vrouwen op het platteland de sleutel is tot armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. In samenwerking met de Chinese regering, de publieke sector en NGO-partners hebben zij in 2017 het project SDG Pilot Village Project opgestart in Waipula in de provincie Yunnan in China.6 Het gezamenlijke project heeft de belemmeringen voor vrouwelijk ondernemerschap weggenomen door sociale bescherming te bieden en groene ondernemingskansen te creëren, ondersteund door inspanningen om het leiderschap van vrouwen in besluitvormingsfora van de gemeenschap te versterken.
  • Als resultaat van dit gendergerichte project (fase I: 2017-2021):

   • is het lokale armoedecijfer in het dorp is gedaald van 28% in 2017 naar 0% in 2020.
   • Door opleiding en capaciteitsopbouw zijn tegen 2020 60 huishoudens en 193 personen die onder de armoedegrens leven, uit de armoede gehaald.
   • konden 210 seizoenarbeiders en 120 langdurig migrerende werknemers, voor het merendeel vrouwen, naar huis terugkeren voor een baan of een eigen bedrijf en werden herenigd met hun kinderen en gezinnen.
   • vonden 607 vrouwen uit de buurt werk en verhoogden ze hun inkomen; sommigen ontpopten zich tot leiders van de gemeenschap en namen functies aan als leden van het dorpscomité en managers in de plaatselijke horeca en kunst.
   • is het inkomen per hoofd van de bevolking gestegen tot 14.128 RMB/$2.107 in 2021.
   • heeft het project 12 van de 17 SDG’s bevorderd.
 • De WE Empower UN SDG Challenge – Steun aan vrouwelijke sociale ondernemers

 • The Women’s Entrepreneurship Accelerator

  • In 2019 heeft Mary Kay, samen met 6 VN-organisaties, de Women’s Entrepreneurship Accelerator opgestart. (WEA) met de missie om een stimulerend ecosysteem te creëren dat werkt voor vrouwelijke ondernemers.
  • De 6 VN-agentschappen waaruit de WEA bestaat, zijn: International Labour Organization (Internationale Arbeidsorganisatie, ILO), International Trade Centre (Internationaal Handelscentrum, ITC), International Telecommunication Union (Internationale Telecommunicatie Unie, ITU), UN Global Compact (UNGC), het United Nations Development Programme (Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, UNDP) en UN Women.

BELANGRIJKE RESULTATEN VAN DE WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP ACCELERATOR ZIJN ONDER ANDERE:

 • Ontwikkeling van het ondernemerschapsbeleid in Mexico en Brazilië

  • In de loop van 2020 en 2021 heeft de IAO ter ondersteuning van de WEA een evaluatie uitgevoerd en gepubliceerd over de beleidsvoorwaarden die van invloed zijn op het ondernemerschap van vrouwen, gericht op de sectoren handel en industrie in Mexico-Stad. De beoordeling omvatte een reeks van 19 uitvoerbare aanbevelingen om de institutionele lacunes voor vrouwelijke ondernemers aan te pakken. In Brazilië werkte de IAO samen met Serviçio Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) om te pleiten voor de ontwikkeling van het ondernemerschap van vrouwen via een pakket communicatie- en bewustmakingscampagnes, workshops voor capaciteitsopbouw en evenementen.
 • Lancering van de Women’s Entrepreneurship EXPO (de EXPO voor vrouwelijk ondernemerschap)

  • In 2021 vond de eerste Women’s Entrepreneurship EXPO plaats onder leiding van UN Women en met steun van Mary Kay een bootcamp in heel Europa en Centraal-Azië (ECA) om de capaciteiten van vrouwelijke ondernemers te vergroten om investeringen aan te trekken. Het hoogtepunt hiervan was een Investors Pitch Finale in april 2022, waar 25 vrouwelijke ondernemers uit 9 landen (Turkije, Bosnië en Herzegovina, Georgië, Kazachstan, Kosovo, Kirgizië, Noord-Macedonië, Moldavië en Servië) hun start-ups en bedrijfsplannen voorstelden om een van de grootste uitdagingen aan te pakken waarmee vrouwelijke ondernemers worden geconfronteerd bij de groei van hun bedrijf: toegang tot kapitaal. Na hun presentaties boden de investeerders de vrouwelijke ondernemers financiële steun, mentorschap en netwerkmogelijkheden om hen te helpen hun bedrijf uit te breiden.
  • Deze maand brengt de tweede live Women’s Entrepreneurship EXPOplaats in samenwerking met PricewaterhouseCoopers, de European Bank for Reconstruction and Development (Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) en de Yildiz Holding, als onderdeel van de Women’s Entrepreneurship Accelerator en ondersteund door Mary Kay, vrouwelijke ondernemers en zakelijke partners samen om specifieke acties te mobiliseren en te ondernemen om het landschap voor de ontwikkeling van vrouwelijk ondernemerschap te verbeteren.
 • Ontwikkeling van zakelijke vaardigheden voor toekomstige en gevestigde ondernemers

  • Het allereerste gratis online certificaatprogramma voor ondernemerschap ontwikkeld door ITC SheTrades ter ondersteuning van WEA werd in januari 2022 gelanceerd. Het digitale curriculum, mogelijk gemaakt door Mary Kay omvat27 modules betreffende de 7 belangrijkste fasen van het ondernemerschapstraject. Het curriculum is beschikbaar in het Engels, Spaans en Frans – en binnenkort ook in het Arabisch, Russisch en Chinees – en is verrijkt met 200 video’s. Doel is aspirant- en gevestigde ondernemers de vaardigheden bij te brengen om hun bedrijf te ontwerpen en op te zetten. Deelnemers leren hoe ze een ondernemerschapscultuur kunnen aannemen, bedrijfsideeën kunnen ontwikkelen en opstartmethoden kunnen leren, een bedrijfsmodel kunnen opstellen, een pitch kunnen ontwerpen, financieringsbronnen kunnen identificeren, de juiste partners en mentoren kunnen vinden en een team kunnen samenstellen.
  • In 2022 heeft de ITU een project ontwikkeld om de genderkloof in digitale vaardigheden aan te pakken door vrouwen en meisjes toegang te bieden tot gratis leermodules van hoge kwaliteit die nodig zijn om vooruit te komen in de digitale economie. Het initiatief wordt in de loop van 2023 uitgerold en zal in verschillende talen worden vertaald. Het project, dat wordt ondersteund door Mary Kay, omvat 17 online modules, waaronder algemene digitale vaardigheidstraining voor aspirant- en ervaren vrouwelijke ondernemers; digitale vaardigheden voor vrouwelijke ondernemers in de textiel- en kledingsector, en managementvaardigheden voor vrouwelijke ondernemers in de technologie. Deze leermodules bieden een brede professionele opleiding voor elke vrouwelijke ondernemer, ongeacht haar locatie of bedrijfsfocus.
 • Publicatie van een Global Advocacy Brief om de particuliere sector te betrekken bij gendergerichte aanbestedingen (GRP)

  • In 2022 heeft UN Women ter ondersteuning van de WEA een Advocacy Brief gepubliceerd met de titel Procurement’s Strategic Value. Why gender-responsive procurement makes business sense, dat een voorwoord bevatte van Deb Gibbins, Chief Operating Officer bij Mary Kay. De brief belicht hoe economieën betere groeikansen hebben en beter bestand zijn tegen crises als vrouwen en mannen gelijke rechten hebben. Er wordt ook overtuigend bewijs geleverd van de voordelen van een grotere participatie van vrouwen in de toeleveringsketens van de particuliere sector voor inclusieve groei en duurzame ontwikkeling. Er is een brede raadpleging gehouden onder 374 belanghebbenden om het bewijs te leveren waarom bedrijven voor GRP zouden moeten kiezen.
 • Lancering van een innovatiewedstrijd voor een meer genderinclusief digitaal ecosysteem

  • Volgende maand houdt ITU met de steun van Mary Kay een open innovatiewedstrijd waarbij een deskundige jury 10 digitale best practices en digitale oplossingen zal selecteren om een meer genderinclusief ecosysteem voor start-ups en scale-ups te creëren om de vele obstakels aan te pakken waarmee vrouwelijke ondernemers te maken krijgen bij het ontwikkelen van technologieën. De winnaars krijgen toegang tot het Digital Innovation Eco-System Program waar ze capaciteitsopbouw en gespecialiseerde begeleiding krijgen.

Over Mary Kay

Een van de oorspronkelijke glazen plafondbrekers, richtte in 1963 haar droomschoonheidsbedrijf op met één doel: het leven van vrouwen verrijken. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Als onderneming voor de ontwikkeling van ondernemerschap zet Mary Kay zich in om vrouwen sterker te maken op hun traject door middel van onderwijs, mentorschap, belangenbehartiging, netwerken en innovatie. Mary Kay zet zich in om te investeren in de wetenschap achter schoonheid en de productie van geavanceerde huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en geuren. Mary Kay gelooft in het verrijken van het leven van vandaag voor een duurzame toekomst, door samen te werken met organisaties van over de hele wereld die zich richten op het bevorderen van uitmuntende bedrijfsvoering, het ondersteunen van kankeronderzoek, het bevorderen van gendergelijkheid, het beschermen van overlevenden van huiselijk geweld, het verfraaien van onze gemeenschappen en het aanmoedigen van kinderen om hun dromen te volgen. Lees meer op marykayglobal.com, vind ons op Facebook, Instagram, en LinkedIn, of volg ons op Twitter.

________________

1 Harvard Business Review. 2013. “The Global Rise of Female Entrepreneurs.”

2 BNP Paribas Wealth Management. 2020. “2020 Global Entrepreneur Report.” According to the 2020 Report, 54% of women entrepreneurs noted that beyond income, reducing their carbon footprint is their top measure of success in investing, compared to just 41 percent of men.

3 World Bank. 2022. “Women, Business and the Law 2022.”

4 World Economic Forum. 2022. “Global Gender Gap Report 2022.”

5 European Investment Bank. 2020. “Funding women entrepreneurs: How to empower growth.”

6 Partners zijn onder meer: De China Women’s Development Foundation, het China International Center for Economic and Technical Exchanges, de Vrouwenfederatie van de provincie Yunnan en de regering van het district Yongren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications

marykay.com/newsroom
972.687.5332 or media@mkcorp.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr