23:08 uur 26-08-2022

Mary Kay kondigt resultaten aan van het SDG Pilot Village Project in China (2017-2021) met publicatie van impactrapport en video

Project demonstreert vermenigvuldigingseffect van vrouwelijk ondernemerschap bij het bevorderen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) op lokaal niveau

DALLAS, VS–(BUSINESS WIRE)– Plattelandsvrouwen vormen een kwart van de wereldbevolking en vormen de ruggengraat van hun economie, met naar schatting 40% van de agrarische beroepsbevolking in ontwikkelingslanden als boeren, loontrekkenden en ondernemers.1 Ondanks hun cruciale bijdragen aan lokale economieën, worden ze nog steeds geconfronteerd met structurele belemmeringen voor eigendom van activa, gelijke beloning, deelname aan besluitvormingsfora en toegang tot hulpbronnen en markten. Culturele normen leiden er ook toe dat vrouwen de meeste verantwoordelijkheid dragen voor onbetaalde zorg en huishoudelijk werk.2

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20220825005010/nl/

Women from the Art Ensemble “Huobonuoma,” or “Daughters of the Moon,” showcasing their Yi embroidered costumes, an ancient handcraft representing the cultural heritage of the Yi ethnic group. (Photo: Courtesy of Waipula Villagers)

Women from the Art Ensemble “Huobonuoma,” or “Daughters of the Moon,” showcasing their Yi embroidered costumes, an ancient handcraft representing the cultural heritage of the Yi ethnic group. (Photo: Courtesy of Waipula Villagers)

UNDP China en Mary Kay erkennen dat het verbeteren van de levens van plattelandsvrouwen de sleutel is tot het bestrijden van armoede en het bereiken van duurzame ontwikkeling, en lanceerden, in samenwerking met de China Women’s Development Foundation, het China International Centre for Economic and Technical Exchanges, de Women’s Federation of Yunnan Province en Yongren County Government, het SDG Pilot Village Project in Waipula, provincie Yunnan, China in 2017.

Het gezamenlijke project, getiteld “SDG Pilot Village Project: Women-focused Poverty Reduction and Sustainable Development” (Op vrouwen gerichte armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling) (2017-2021), ging in op de structurele belemmeringen voor de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Onder meer door het bieden van sociale bescherming en het creëren van groene ondernemerskansen door middel van ecotoerisme, in combinatie met inspanningen om het leiderschap van vrouwen in gemeenschapsfora voor besluitvorming te versterken.

Vrouwen uit de etnische Yi-groep werden de aanjagers van economische groei en armoedebestrijding via gerichte genderspecifieke interventies die een inclusieve lokale economie en het behoud van hun cultureel erfgoed bevorderden. Deze activiteiten zorgden voor transformationele veranderingen op lokaal niveau, waardoor gendergelijkheid werd bevorderd en duurzame ontwikkeling werd versneld.

“Dit project laat zien hoe ondernemerschap een krachtig instrument kan zijn om de inkomenskloof tussen mannen en vrouwen te dichten en tegelijkertijd de armoede in plattelandsgebieden te bestrijden”, zei Beate Trankmann, ingezetene vertegenwoordiger van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties in China. “Yi-vrouwen hebben de juiste vaardigheden en middelen verworven om hun culturele erfgoed te benutten, een solide economische basis voor zichzelf opgebouwd en zijn leiders in hun gemeenschap geworden, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor toekomstige generaties.”

Het proefproject benadrukt het potentieel van partnerschappen met meerdere belanghebbenden, waaronder de particuliere sector, bij het bevorderen van de SDG’s en tegelijkertijd het maximaliseren van de ontwikkelingsimpact van vrouwelijk ondernemerschap. UNDP China werkte, samen met Mary Kay China en lokale partners in de publieke sector, met vrouwelijke ondernemers om ervoor te zorgen dat ze werden uitgerust met de tools en de opleiding die nodig zijn om economische actoren te worden. De belemmeringen voor hun deelname aan de besluitvormingsstructuren van de gemeenschap werden ook aangepakt, zodat ze actief konden bijdragen aan het creëren van een inclusieve en duurzame lokale groene economie.

“Het SDG Pilot Village Project laat zien hoe de particuliere sector een cruciale rol kan spelen bij het helpen bereiken van de SDG’s met een sterke focus op de economische versterking van vrouwen. Het biedt een blauwdruk van hoe bedrijven hun unieke sterke punten kunnen benutten en ontwikkelingsresultaten kunnen versnellen via publiek-private partnerschappen”, zei Deborah Gibbins, Chief Operating Officer van Mary Kay Inc.

“De op vrouwen gerichte benadering van het bieden van ondernemerskansen aan plattelandsvrouwen bleek transformerend te zijn. Toen vrouwen begonnen deel te nemen aan de economische ontwikkeling en daardoor status in hun gemeenschap verwierven, profiteerde het hele dorp ervan”, zei Wendy Wang, president van Mary Kay regio Azië-Pacific.

De resultaten van fase 1 van het project leveren overtuigend bewijs van het transformationele effect dat een genderbewuste benadering kan hebben bij het lokaliseren van de SDG’s en bij het ontwerpen van beleid en programmatische reacties voor een groen en inclusief herstel na COVID-19.

Het project heeft bijgedragen aan de volgende 12 SDG’s:

 • Doel 1. Geen armoede
 • Doel 2. Geen honger
 • Doel 3. Goede gezondheid en welzijn
 • Doel 4. Kwaliteitsonderwijs
 • Doel 5. Gendergelijkheid
 • Doel 6. Schoon water en schone sanitaire voorzieningen
 • Doel 8. Fatsoenlijk werk en economische groei
 • Doel 9. Industrie, innovatie en infrastructuur
 • Doel 10. Verminderde ongelijkheden
 • Doel 15. Leven op het land
 • Doel 16. Vrede, gerechtigheid en sterke instellingen
 • Doel 17. Partnerschappen voor de doelen

Het SDG Pilot Village Project – Belangrijkste resultaten fase 1 (2017-2021)

 • Doordat het project bijdroeg aan de armoedebestrijdingscampagne van China, daalde het aandeel dorpsbewoners dat onder de nationale armoedegrens leeft in Waipula van 28% in 2017 naar 0% in 2020;
 • Door opleiding en capaciteitsopbouw zijn tegen 2020 60 huishoudens en 193 personen die onder de armoedegrens leven, uit de armoede getild;
 • 210 migrerende seizoenarbeiders en 120 langdurige migrerende werknemers, voor het merendeel vrouwen, konden naar huis terugkeren om een baan te vinden of een eigen bedrijf te starten;
 • 607 lokale vrouwen vonden werk en verhoogden hun inkomen, waarbij sommigen zich ontpopten tot gemeenschapsleiders, rollen op zich namen als leden van het dorpscomité en managers in lokale gastvrijheid en kunst, en
 • Het inkomen per hoofd van de bevolking groeide tot RMB 14.128 in 2021.

Om het verhaal van het SDG Pilot Village Project te delen, hebben Mary Kay en partners het volgende uitgebracht:

 • Een impactrapport over fase 1 getiteld ‘Piloting SDG Localization at the Village Level – A Women-focused Poverty Reduction and Sustainable Development Project in Yunnan Province, China’ (Pilot SDG-lokalisatie op dorpsniveau – een op vrouwen gericht project voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling in de provincie Yunnan, China), waarin de ontstaansgeschiedenis, de wijze van implementatie en de resultaten van het project worden belicht via een door meerdere belanghebbenden ondersteund ontwikkelingsproces. Lees het impactrapport hier.
 • Een video getiteld ‘Daughters of the Moon’ (dochters van de maan) met drie vrouwelijke leiders uit Waipula: Yongyan Zhu, Xuefang Xia en Shiqiong Han spreken over de veranderingen die ze persoonlijk hebben ervaren door ondernemerschap. Vertegenwoordigers van partners beschrijven ook de economische, ecologische en sociale transformaties die in het dorp hebben plaatsgevonden. Bekijk de 11 minuten durende video hier.

UNDP China en projectpartners gaan binnenkort over naar fase 2 (2022-2024), met als doel:

 • Ondernemerschap versnellen: de capaciteit van dorpsbewoners, vooral vrouwen, vergroten en hun inkomen verhogen;
 • Diversiteit en inclusie bevorderen: de lokale etnische cultuur beschermen en vrouwen versterken; en
 • Groene ontwikkeling bevorderen: de natuurlijke omgeving beschermen en duurzame dorpen promoten.

Voor het tweede jaar op rij is het SDG Pilot Village Project genomineerd voor de Reuters Events Responsible Business Awards in de categorie ‘SDG Pioneer Award’. De prijsuitreiking vindt plaats op 13 oktober in Londen.

Over Mary Kay

Mary Kay Ash, een van de eersten die door het glazen plafond braken, richtte in 1963 haar droomschoonheidsbedrijf op met één doel: het leven van vrouwen verrijken. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Als onderneming voor de ontwikkeling van ondernemerschap zet Mary Kay zich in om vrouwen sterker te maken op hun traject via onderwijs, mentorschap, belangenbehartiging, netwerken en innovatie. Mary Kay is toegewijd aan het investeren in de wetenschap achter schoonheid en het produceren van hoogwaardige huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en parfums. Mary Kay gelooft in het verrijken van het leven van vandaag voor een duurzame toekomst, door samen te werken met organisaties van over de hele wereld die zich richten op het promoten van uitmuntende bedrijfsvoering, het ondersteunen van kankeronderzoek, het bevorderen van gendergelijkheid, het beschermen van overlevenden van huiselijk geweld, het verfraaien van onze gemeenschappen en het aanmoedigen van kinderen om hun dromen te volgen. Ga voor meer informatie naar marykayglobal.com, zoek ons op Facebook, Instagram, en LinkedIn of volg ons op Twitter.

Over het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (United Nations Development Programme, UNDP)

Als het leidende agentschap van de Verenigde Naties voor internationale ontwikkeling, werkt UNDP in 170 landen en regio’s om armoede uit te bannen en ongelijkheid te verminderen. We helpen landen om beleid, leiderschapsvaardigheden, partnervaardigheden, institutionele capaciteiten te ontwikkelen en veerkracht op te bouwen om de duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken. Het werk van UNDP is geconcentreerd op drie aandachtsgebieden: duurzame ontwikkeling, democratisch bestuur en vredesopbouw, en klimaat- en rampenbestendigheid. www.undp.org

Over China International Center for Economic and Technical Exchanges (CICETE)

CICETE, dat rechtstreeks onder het ministerie van Handel valt, werd in 1983 opgericht met goedkeuring van de staatsraad. De belangrijkste functie van CICETE, gedelegeerd door het ministerie, is het coördineren van de samenwerking tussen China, UNDP en de Organisatie van de Verenigde Naties voor industriële ontwikkeling (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO), inclusief het uitvoeren van hun hulpprogramma’s in China en het beheren van projecten voor de levering van algemene goederen, de South-South Cooperation Assistance Fund-projecten en capaciteitsopbouwprojecten in het kader van het China-Aid-programma aan andere ontwikkelingslanden. www.cicete.org.cn/en/

Over China Women’s Development Foundation (CWDF)

De China Women’s Development Foundation is een AAAA-stichting die in 1988 is opgericht door de All-China Women’s Federation. Het is een nationale publieke stichting die geld inzamelt uit China, en andere landen en regio’s. De missie van CWDF is het beschermen van de rechten en belangen van vrouwen, het verbeteren van de levenskwaliteit van vrouwen en het bevorderen van de ontwikkeling van vrouwen en vrouwenzaken in China om bij te dragen aan de opbouw van een harmonieuze samenleving. www.cwdf.org.cn/en/

1 Internationale Arbeidsorganisatie. (2018). Rural women at work: Bridging the gaps (Plattelandsvrouwen aan het werk: de kloven overbruggen). https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/publications/WCMS_619691/lang–en/index.htm

2 Verenigde Naties. (21 oktober 2021). Internationale Dag van de Plattelandsvrouwen. https://www.un.org/en/observances/rural-women-day

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mary Kay Inc.
Corporate Communications

media@mkcorp.com
+1-972-687-5332

Mary Kay China
Leo Zhou

Director, Public Affairs

leo.zhou@mkcorp.com
+86 1068349333

Check out our twitter: @NewsNovumpr