20:00 uur 21-07-2021

Mary Kay Inc. pleit voor het bevorderen van economische empowerment van vrouwen en gendergelijkheid door middel van een reeks mijlpaaltoewijdingen en partnerschappen over de hele wereld

DALLAS, VS–(BUSINESS WIRE)– Mary Kay Inc., een wereldwijde belangenbehartiger voor empowerment en ondernemerschap van vrouwen, heeft haar toewijding voor het bevorderen van gendergelijkheid verder versterkt door een standpuntnota uit te brengen waarin de gendergelijkheidsstrategie van de Europese Commissie voor 2020-2025 wordt verwelkomd en door lid te worden van de Generation Equality Forum Global Action Coalitions.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20210721005827/nl/

This month, Mary Kay also joined the “Drivers of change” Program at the Generation Equality Forum in Paris, France (June 30 - July 2). (Graphic: Mary Kay Inc.)

This month, Mary Kay also joined the “Drivers of change” Program at the Generation Equality Forum in Paris, France (June 30 – July 2). (Graphic: Mary Kay Inc.)

De standpuntnota, dat hier kan worden geraadpleegd, sluit aan bij de strategie van de Europese Unie op het gebied van gendergelijkheid. Volgens de Europese Unie: “De strategie presenteert beleidsdoelstellingen en acties om tegen 2025 aanzienlijke vooruitgang te boeken op weg naar een gendergelijk Europa. Het doel is een Unie waar vrouwen en mannen, meisjes en jongens, in al hun diversiteit, vrij zijn om hun gekozen pad in het leven te volgen, gelijke kansen hebben om te gedijen en in dezelfde mate kunnen deelnemen aan en leiding kunnen geven aan onze Europese samenleving.”

“Discriminerende wetten, gendervooroordelen en stereotypering, geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit zijn allemaal mondiale problemen en moeten worden aangepakt in samenwerking met de publieke en private sector, en maatschappelijke organisaties over de hele wereld”, zei Julia Simon, Chief Legal & Diversity Officer bij Mary Kay. “Het bereiken van gendergelijkheid is van cruciaal belang voor het voortbestaan van de planeet en de wederopbouw van duurzamere en bloeiende economieën en samenlevingen.”

Deze maand nam Mary Kay ook deel aan het “Drivers of change”-programma op het Generation Equality Forum in Paris, Frankrijk (30 juni – 2 juli). 26 jaar na de Verklaring van Peking was het Generation Equality Forum, bijeengeroepen door UN Women en mede georganiseerd door de regeringen van Mexico en Frankrijk, het “meest kritieke moment in een generatie om te investeren in gendergelijkheid en het momentum voor de veiligheid, leiderschap en economische kansen voor vrouwen1.”

Julia Simon nam deel aan een panel met de titel: ‘Building a Transformative Strategy for Gender-Responsive Procurement’ (Een transformatieve strategie bouwen voor genderbewuste inkoop), gericht op het creëren van bewustzijn van de onevenredig complexe en onderling verbonden belemmeringen voor vrouwelijk ondernemerschap en het bevorderen van genderbewuste inkoop. Wereldwijd is 1 op de 3 bedrijven eigendom van vrouwen2, maar vrouwen halen slechts 1% van de inkoopuitgaven van overheden en grote bedrijven binnen3. De sprekers deelden inzichten en concreet advies, onderbouwd door hun eigen traject, over het implementeren van een GRP-strategie.

Tijdens het Paris Forum sloot Mary Kay zich ook aan bij vier van de actiecoalities voor gendergelijkheid via beleids-, programmatische en belangenbehartigingstoezeggingen: Economische rechtvaardigheid en rechten, feministische actie voor klimaatrechtvaardigheid, gendergerelateerd geweld, en innovatie en technologie. 50.000 mensen namen virtueel deel aan het Forum, dat 1.000 commitment-makers samenbracht en $ 40 miljard aan investeringen voor gendergelijkheid registreerde ter ondersteuning van een 5-jarig plan voor gelijke behandeling op 6 actiegebieden.

Deze samenwerkingsovereenkomsten zijn de laatste van een reeks belangenbehartigingsinspanningen van Mary Kay ter ondersteuning van de economische empowerment van vrouwen en gendergelijkheid op bijeenkomsten op hoog niveau over de hele wereld, samen met haar VN-partners en lokale strategische partners.

  • Op 16 maart 2021 nam Deborah Gibbins, COO van Mary Kay, deel aan de UN Global Compact Target Gender Equality-bijeenkomst om te bespreken hoe Mary Kay vrouwelijke ondernemers in bijna 40 landen sterker maakt. Gibbins benadrukte de gegevens die onlangs door de Wereldbank4 zijn vrijgegeven, waaruit blijkt dat vrouwen over de hele wereld gemiddeld driekwart van de wettelijke rechten van mannen hebben. Ze daagde bedrijven uit om een standpunt in te nemen tegen juridische discriminatie en te pleiten voor hervormingen om de kloof te dichten, zodat vrouwen hun volledige potentieel kunnen bereiken. Het evenement bracht meer dan 5.000 mensen samen uit het bedrijfsleven, de Verenigde Naties, lidstaten en maatschappelijke organisaties uit meer dan 100 landen, waarbij 75% van de deelnemers de particuliere sector vertegenwoordigde.
  • Op 24 maart 2021 nam Gibbins, aan de zijlijnen van de Commission on the Status of Women (CSW65), deel aan een panel gehost door de Women’s Empowerment Accelerator (WEA) getiteld ‘Women Leading Economic Recovery Through Entrepreneurship’ (Vrouwen leiden economisch herstel door ondernemerschap), waar ze de behoefte aan partnerschappen tussen de publiek-private sector om een faciliterend ecosysteem voor vrouwelijke ondernemers vorm te geven, benadrukte. The Women’s Entrepreneurship Accelerator, opgericht door Mary Kay in samenwerking met 5 VN-agentschappen, werd gekenmerkt als een voorbeeld van de unieke impact van meerdere partnerschappen om verandering te versnellen.
  • Van 26 maart – 4 april deelde Edita Szabóová, algemeen directeur van Mary Kay Tsjechië en Slowakije, opmerkingen tijdens de Equal Pay Day-conferentie, waar ze het belang van ‘vrouwen die vrouwen ondersteunen’ en het werk van Mary Kay bij het opvoeden van vrouwelijke ondernemers door middel van training, leiderschap en mentorschap benadrukte. “Als vrouwen samenkomen, kunnen we buitengewone dingen bereiken ten voordele van vrouwen en de mensheid in het algemeen. Omdat we weten dat als we er één verheffen, we ze allemaal verheffen. In de kern ontwikkelt en traint Mary Kay ondernemers, die op hun beurt hun eigen bedrijf kunnen opbouwen en hun eigen verhalen en nalatenschap kunnen schrijven voor hun dochters”, zei Szabóová.
  • Van 15-16 juni 2021 sprak Gibbins tijdens de Global Compact-leiderstop van de VN tijdens de hoofdpodiumsessie ‘Women in Sustainability: Innovating in a Man’s World’ (Vrouwen in duurzaamheid: innoveren in een mannenwereld), waarin zij pleitte voor vrouwelijke ondernemers als de rolmodellen die de economie en de samenleving nodig hebben. Ze benadrukte ook de cruciale missie van de Women’s Entrepreneurship Accelerator, door Mary Kay samen met 5 VN-agentschapspartners opgezet: UN Women, de UN Global Compact, International Trade Centre, de International Labour Organization en het UN Development Programme. The Accelerator zet zich in om in de komende 10 jaar 5 miljoen vrouwelijke ondernemers op te leiden en te versterken. “Vrouwelijk ondernemerschap speelt een sleutelrol in het succesvolle herstel van de pandemie. Daarom is de missie van de Women’s Entrepreneurship Accelerator zo actueel. En daarom hebben vrouwelijke ondernemers een kader van deze omvang nodig”, zei Gibbins. De jaarlijkse top bracht vrijwel meer dan 25.000 leiders uit het bedrijfsleven, de overheid, de VN en het maatschappelijk middenveld bijeen om de stand van de vooruitgang te inventariseren en om collectieve actie aan te zwengelen om de klimaatcrisis, de wereldwijde pandemie, economische ongelijkheden en sociale ongelijkheden te verlichten.
  • Op 6 juli nam Mary Kay in Jekaterinburg deel aan de International Industrial Trade Fair INNOPROM-2021, het belangrijkste industriële, handels- en exportplatform in Rusland. Als gastspreker bij een panel georganiseerd door UN Women met de titel ‘UN Women Programs for the Promotion and Development of Gender-Based Entrepreneurship’ (VN-vrouwenprogramma’s voor de bevordering en ontwikkeling van gendergerelateerd ondernemerschap), benadrukte Mary Kay het cruciale belang van genderbewuste inkoopstrategieën en dat de pandemie ook een unieke kans biedt om vooruitgang te boeken met actie en om bedrijven van vrouwen over de hele wereld te ondersteunen.

Over Mary Kay

Als een van de eersten die door het ‘glazen plafond’ braken, heeft Mary Kay Ash haar schoonheidsbedrijf bijna 58 jaar geleden met drie doelen opgericht: veelbelovende kansen bieden aan vrouwen, onweerstaanbare producten aanbieden en de wereld verbeteren. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Mary Kay is toegewijd aan het investeren in de wetenschap achter schoonheid en het produceren van hoogwaardige huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en parfums. Mary Kay zet zich ervoor in om door samenwerking met organisaties vrouwen en hun naasten wereldwijd meer mogelijkheden te bieden en richt zich daarbij op ondersteunen van kankeronderzoek, beschermen van overlevenden van huiselijk geweld, verfraaien van onze gemeenschappen en stimuleren van kinderen om hun dromen waar te maken. De oorspronkelijke visie van Mary Kay Ash straalt nog steeds – met iedere lipstick weer. Meer informatie op www.marykay.com.

1 https://forum.generationequality.org/home
2 Wereldbank (2020). Bedrijfsenquêtes, Gender Data Portal van de Wereldbank geciteerd door blogs van de Wereldbank (2020) Women entrepreneurs needed – stat! (Vrouwelijke ondernemers nodig – statistieken!)
3 Vazquez en Sherman (2014). Geciteerd door UN Women (2017) The Power of Procurement: How to source from women-owned businesses (De kracht van inkoop: hoe u kunt inkopen bij bedrijven die eigendom zijn van vrouwen).

4 Women, Business and the Law (Vrouwen, bedrijven en de wet), 2021. Een rapport opgesteld in 190 landen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications
Marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 of media@mkcorp.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr