17:39 uur 24-09-2019

Mary Kay introduceert Women’s Entrepreneurship Accelerator in samenwerking met agentschappen van de Verenigde Naties

Strategisch samenwerkingsverband gaat investeren in ondernemerschap van vrouwen wereldwijd

DALLAS–(BUSINESS WIRE)– Vandaag heeft Mary Kay Inc., een vooraanstaand voorvechtster van empowerment en ondernemerschap van vrouwen, de Women’s Entrepreneurship Accelerator bekendgemaakt, een door meerdere partners gestart initiatief bestemd voor inspiratie, educatie en empowerment van vrouwelijke ondernemers wereldwijd. Zonder kwalificatiegrenzen voor deelname is dit baanbrekende initiatief een strategische samenwerking, ontwikkeld in overleg met zes agentschappen van de Verenigde Naties: UN Women, United Nations Office for Partnerships (UNOP), de International Labour Organization, het International Trade Centre (ITC), UN Global Compact (UNGC) en het United Nations Development Programme (UNDP).

De Accelerator zal een begeleid digitaal curriculum bieden, aangevuld door praktische training en mentorschap. Bovendien zal het dienen als belangenbehartigingsplatform voor het wegwerken van belemmeringen voor het ondernemerschap van vrouwen, variërend van digitale kennis tot wetshervorming, waardoor vrouwen in staat zullen zijn volledig deel te nemen aan de groei van hun lokale en nationale economieën. De Accelerator zal wereldwijde inspanningen ondersteunen om bedrijven te stimuleren relaties met bedrijven die eigendom zijn van vrouwen tot stand te brengen en uit te breiden, waaronder aankoopbeleid. Toekomstige uitbreiding van het programma zal financieringsmogelijkheden omvatten die toegankelijk zijn voor vrouwen die het curriculum voltooien.

“Mary Kay heeft gezorgd voor empowerment van vrouwen door middel van ondernemerschap en heeft hun aspiraties voor financiële zekerheid en onafhankelijkheid gedurende meer dan 56 jaar ondersteund”, aldus Deborah Gibbins, Chief Operating Officer van Mary Kay. “Organisaties in de private en de publieke sector moeten samenwerken om te verzekeren dat alle vrouwelijke ondernemers toegang hebben tot de middelen en de opleiding die ze nodig hebben om een realiteit te maken van hun dromen van financiële onafhankelijkheid, wat voor hun families en gemeenschappen een vooruitgang zal betekenen.”

De Women’s Entrepreneurship Accelerator zal in eerste instantie beschikbaar zijn in zes talen, maar dit zullen geleidelijk aan meer worden terwijl het programma wordt uitgebreid naar 192 landen. De Accelerator zal ook een adviescommissie bijeenroepen van ondernemers, beroemdheden en belangenbehartigers om toezicht te houden op de uitbreiding en promotie van het programma.

“Een geïnformeerde vrouw met geld in haar zak is een vrouw met empowerment. Met het groeiende aantal vrouwelijke vernieuwers dat vandaag de dag actief is, zijn ondernemerschap en empowerment van vrouwen sterk in opmars”, aldus Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director van UN Women. “De belangenbehartigers van over de hele wereld die hun krachten bundelen voor het ontwikkelen van de Women’s Entrepreneurship Accelerator zullen meer vrouwen dan ooit in staat stellen om deskundige ondernemers te worden, financiële onafhankelijkheid te cultiveren en hun lokale gemeenschappen te ondersteunen.”

“Bij ITC kijken wij ernaar uit om ons aan te sluiten bij de Women’s Entrepreneurship Accelerator via ons SheTrades Initiative, om werkelijke progressie te bereiken wat betreft het bereiken van SDG5 (Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 5) om te zorgen voor empowerment van alle vrouwen en meisjes”, aldus Arancha González, Executive Director van het International Trade Centre. “Met dit samenwerkingsverband zullen wij zorgen voor empowerment van vrouwen en meisjes om hun ondernemerschapsdromen waar te maken en hen voorzien van de vaardigheden die nodig zijn om die dromen om te zetten in zakelijk succes.”

De Women’s Entrepreneurship Accelerator is de meest recente in een serie recente stappen genomen door Mary Kay om te zorgen voor empowerment van vrouwen en verbetering van hun leven overal ter wereld. Eerder dit jaar heeft Mary Kay haar naam toegevoegd aan een groeiende lijst van bedrijven en corporaties die zich inzetten voor de Women’s Empowerment Principles, een gezamenlijk project van de UN Global Compact en UN Women, ontwikkeld voor het benadrukken van de businesscase voor collectieve actie om gendergelijkheid te bevorderen. Mary Kay behoort ook tot de ondertekenaars van de UN Global Compact, het grootste bedrijfsduurzaamheidsinitiatief ter wereld. Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal Mary Kay de WE Empower UN SDG Challenge sponsoren, de eerste wereldwijde bedrijvencompetitie voor vrouwelijke ondernemers, georganiseerd door de bekende modeontwerpster Diane von Furstenberg.

Ga voor meer informatie over de Women’s Entrepreneurship Accelerator naar www.WE-accelerate.com.

Over Mary Kay

Als een van de eersten die door het ‘glazen plafond’ braken, heeft Mary Kay Ash haar schoonheidsbedrijf meer dan 55 jaar geleden met drie doelen opgericht: goede kansen bieden aan vrouwen, onweerstaanbare producten aanbieden en de wereld verbeteren. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Mary Kay is toegewijd aan het investeren in de wetenschap achter schoonheid en het produceren van hoogwaardige huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en parfums. Mary Kay zet zich ervoor in om door samenwerking met organisaties vrouwen en hun naasten wereldwijd mogelijkheden te bieden en richt zich daarbij op ondersteunen van kankeronderzoek, beschermen van overlevers tegen huiselijk geweld, verfraaien van onze gemeenschappen en stimuleren van kinderen om hun dromen waar te maken. Mary Kay Ash’s oorspronkelijke visie straalt nog steeds – met iedere lipstick weer. Meer informatie op www.marykay.com.

Over UN Women

UN Women is de instantie van de Verenigde Naties die zich inzet voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen. UN Women, een wereldwijd voorvechtster voor vrouwen en meisjes, werd opgezet voor het versnellen van de voortgang op het gebied van het wereldwijd voldoen aan hun behoeften.

UN Women ondersteunt lidstaten van de VN bij het bepalen van wereldwijde normen voor het bereiken van gendergelijkheid en werkt samen met overheden en maatschappelijke organisaties aan het ontwikkelen van wetten, beleid, programma’s en diensten die nodig zijn om te verzekeren dat de normen effectief worden geïmplementeerd en waar vrouwen en meisjes wereldwijd echt profijt van hebben. Ze werkt wereldwijd om de visie van de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) een realiteit te maken voor vrouwen en meisjes en staat achter gelijke deelname van vrouwen in alle aspecten van het leven, waarbij gefocust wordt op vier strategische prioriteiten:

UN Women zorgt ook voor de coördinatie en promotie van het werk van het systeem van de VN als het gaat om het bevorderen van gendergelijkheid en bij alle beraadslagingen en afspraken gekoppeld aan de agenda van 2030. De instantie werkt aan het positioneren van gendergelijkheid als fundament voor de Duurzame ontwikkelingsdoelen en een inclusievere wereld.

Over het International Trade Centre (ITC)

Het SheTrades-initiatief van het International Trade Centre (ITC) is erop gericht om per 2021 3 miljoen vrouwelijke ondernemers en bedrijven die eigendom zijn van een vrouw bijeen te brengen op internationale markten. SheTrades werkt samen met overheden, corporaties en bedrijfsondersteuningsorganisaties aan het uitvoeren van onderzoek, het vormgeven van mogelijkheden biedend handelsbeleid en regelgeving, het faciliteren van financiering en het uitbreiden van de toegang tot publieke inschrijvingen en toeleveringsketens van bedrijven.

SheTrades voorziet vrouwelijke ondernemers van een gevarieerde leeromgeving met een flexibel curriculum via shetrades.com. Hieronder vallen gratis online cursussen, deelname aan face-to-face-workshops, betrokkenheid door middel van live webinars over uiteenlopende onderwerpen en een groter begrip van hun markten, ontwikkeling binnen de kaders van de Aid-for-Trade-agenda en de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Ga voor meer informatie naar www.intracen.org. Volg ITC op Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram

Over de United Nations Global Compact

Als speciaal initiatief van de secretaris-generaal van de VN, is het werk van de United Nations Global Compact een oproep aan bedrijven overal om hun bedrijfsactiviteiten en strategieën op een lijn te brengen met tien universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Het mandaat van de United Nations Global Compact, dat werd geïntroduceerd in 2000, is om de wereldwijde bedrijfsgemeenschap te begeleiden en te ondersteunen in het realiseren van de doelstellingen en waarden van de VN door middel van maatschappelijk verantwoorde werkwijzen. Met meer dan 9.500 bedrijven en 3.000 ondertekenaars die geen bedrijven zijn, gevestigd in meer dan 160 landen, en meer dan 60 lokale netwerken, is dit het grootste collectieve duurzaamheidsinitiatief ter wereld.

Volg voor meer informatie @globalcompact op sociale media en ga naar onze website op www.unglobalcompact.org.

Over het United Nations Office for Partnerships

Het United Nations Office for Partnerships (UNOP) dient als wereldwijde poort naar het categoriseren en opbouwen van samenwerkingsverbanden met meerdere belanghebbenden om de implementatie van de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) te bevorderen. Het UNOP biedt een platform voor effectieve partnerbetrokkenheid en werkt om gebruik te maken van de middelen en de expertise van een breed scala van partners ter bevordering van de SDG’s. Het kantoor houdt toezicht op het United Nations Fund for International Partnerships, het United Nations Democracy Fund, de SDG Action Hub, de SDG-belangenbehartigers van de Secretaris-Generaal.

Ga voor meer informatie naar: https://www.un.org/partnerships/content/welcome-united-nations-office-partnerships.

Over de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organization)

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) is een agentschap van de VN, opgericht in 1919 en gericht op de bevordering van sociale gerechtigheid en internationaal erkende mensenrechten en arbeidsrechten. De ILO zet zich in voor de basismissie dat arbeidsrust essentieel is voor welvaart. Tegenwoordig geeft de ILO ondersteuning bij de ontwikkeling van menswaardig werk en de economische en arbeidsomstandigheden die werkende mensen en zakenlieden een aandeel geven in duurzame vrede, welvaart en vooruitgang. Zijn drievoudige structuur zorgt voor een uniek platform voor de bevordering van menswaardig werk voor alle vrouwen en mannen.

Het Women’s Entrepreneurship Development-programma van de ILO (ILO-WED) maakt deel uit van de afdeling Small and Medium Enterprises (midden- en kleinbedrijf, SME) en is al meer dan tien jaar actief. Het ILO-WED werkt aan de verbetering van economische mogelijkheden voor vrouwen door het uitvoeren van positieve maatregelen ter ondersteuning van vrouwen die een onderneming starten, vormgeven en laten groeien, en door het reguleren van gendergelijkheidskwesties in het werk van de ILO in ondernemingsontwikkeling.

Website: www.ilo.org/wed | Twitter – @ILOWED | Facebook – ILO WED (International Labour Organization)

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersonen voor de media:
Mary Kay Inc.
Michael Wassmer

media@mkcorp.com
+1-972-687-5332

ICF Next
Grace Kramer

grace.kramer@icfnext.com
+1-847-363-9077

UN Women

Oisika Chakrabarti
oisika.chakrabarti@unwomen.org
+1-646-781-4522

International Trade Centre
Jarle Hetland

hetland@intracen.org
+41 (0)22 730-0145

Check out our twitter: @NewsNovumpr