23:51 uur 06-06-2022

Agendia presenteert gegevens op ASCO 2022 die wijzen op voorspellend vermogen voor immunotherapie van nieuwe signatuur ImPrint en van het nut van bedrijfseigen genomische tests voor identificatie van patiënten die het meeste…

Gegevens tonen het vermogen van de ImPrint-test, die uitsluitend voor onderzoek is, om vast te stellen welke patiënten met een hoog risico op vroege borstkanker baat kunnen hebben bij PD-1/PD-L1-controlepuntremming

IRVINE, Californië & AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–

Agendia presenteert gegevens op ASCO 2022 die wijzen op voorspellend vermogen voor immunotherapie van nieuwe signatuur ImPrint en van het nut van bedrijfseigen genomische tests voor identificatie van patiënten die het meeste baat zullen hebben bij specifieke behandelingen

Agendia, Inc., een bedrijf in de commerciële fase dat zich richt op het verbeteren van de resultaten voor borstkankerpatiënten over de hele wereld, door artsen en patiënten te voorzien van de meest moderne diagnostische en informatieve oplossingen voor een geoptimaliseerde besluitvorming over behandelingen, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn bevindingen zal delen in een posterdiscussie. Hierbij zullen de eerste gegevens van de ImPrint-test, een signatuur met 53 genen in ontwikkeling, worden geïntroduceerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) van 2022.

De posterdiscussie, getiteld The ImPrint immune signature identifies high risk early breast cancer patients who may benefit from PD1 checkpoint inhibition in I-SPY2 [Kuilman, M., et al.], komt voort uit de neoadjuvante biomarkerrijke I-SPY2-studie, waarin een nieuwe maatstaf is vastgesteld voor de werkzaamheid van klinische Fase 2-onderzoeken en die algemeen wordt beschouwd als de pionier van de platformstudies. In deze studie werden door Agendia verzamelde volledige transcriptoomgegevens beoordeeld van patiënten met een hoog risico op vroege borstkanker die immunotherapie (IO) kregen. Het doel was om de I-SPY2-bevindingen te migreren naar een robuuste signatuur van klinische kwaliteit – een biomarker die nog niet eerder bestond bij borstkanker in een vroeg stadium – om de gevoeligheid te voorspellen voor IO-geneesmiddelen gericht op PD-1/PDL-1, een celroute die, wanneer hij tot overexpressie wordt gebracht, veel borsttumoren laat ontsnappen aan vernietiging door het immuunsysteem.

Belangrijk is dat uit de resultaten bleek dat de genexpressie-biomarker ImPrint deze taak vervulde in de ontwikkelingsfase en het potentieel had om pathologische complete respons (pCR) op PD-1/PDL-1-controlepuntremmers te voorspellen met een hoge gevoeligheid en specificiteit, vooral bij ER+ borstkanker. Dit betekent dat een grote populatie vrouwen hier baat bij zou kunnen hebben.

“We zijn ongelooflijk bemoedigd door de gegevens die we delen met betrekking tot de ImPrint-test, die momenteel in ontwikkeling is,” aldus Annuska Glas, Senior Vice President Research and Development and Innovation bij Agendia. “ImPrint lijkt zeer effectief bij het identificeren van een subset van HR+HER2- patiënten die baat zouden kunnen hebben bij immunotherapie. We zijn ook geïnteresseerd in het vermogen van de signatuur om tumoren te identificeren met een immuunactief fenotype, te herkennen aan de verrijking van verschillende immuungerelateerde routes. Dit soort informatie is momenteel niet beschikbaar voor een breed scala aan borstkankerpatiënten. Hoewel we ons in de onderzoeksfase bevinden en het gebruik uitsluitend voor onderzoek is, kijken we uit naar de voortzetting van de validatie om ervoor te zorgen dat ImPrint zo snel mogelijk in handen van artsen is.”

Het effect van deze bevindingen op patiënten is mogelijk aanzienlijk en kan uiteindelijk de resultaten beïnvloeden. De gegevens die op ASCO 2022 worden gedeeld, wijzen op het vermogen van de ImPrint-test (uitsluitend voor onderzoek) om diegenen te vinden die baat zullen hebben bij een PD-1/PDL-1-behandeling als initiële therapie, ongeacht het receptorsubtype, door de informatie te verschaffen die nodig is om snel na de diagnose een meer specifieke behandelplanning te bepalen.

“Er is een substantiële toename van nieuwe IO-medicijnen voor veel soorten ziekten, die in sommige gevallen verbazingwekkend effectief zijn, maar niet voor iedereen een wondermiddel. Dit heeft geleid tot de dringende behoefte aan biomarkers om vast te stellen welke patiënten er baat bij kunnen hebben,” verklaarde Midas M. Kuilman, Research and Development, Agendia NV, Amsterdam, en de eerste auteur op de poster. “We zien deze signatuur als een oplossing voor een onvervulde behoefte, aangezien er verschillende voorspellende biomarkers zijn ontwikkeld, maar geen enkele de werkzaamheid consequent heeft voorspeld. Hier zien we dat ImPrint lijkt te voorspellen met een hoge gevoeligheid en specificiteit in zowel ontdekkings- als validatiesets – het is een ongelooflijk veelbelovende set gegevens en we kijken ernaar uit om deze te valideren in de I-SPY 2.2-studie.”

Herdefiniëring van borstkankerzorg in post-neoadjuvante omgevingen

Een andere poster, gepresenteerd door Agendia in samenwerking met onderzoekers van het Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, kijkt naar gematchte tumoren voor en na neoadjuvante chemotherapie geanalyseerd door zowel MammaPrint® als BluePrint® om differentiële genexpressie en route-analyses in de tumoren te rapporteren die kunnen helpen om verschillende reacties te onderscheiden. De poster, getiteld Identification of transcriptional changes with MammaPrint and BluePrint in early-stage breast cancer after neoadjuvant chemotherapy [Chung, A., et al.], vond een meer robuuste transcriptionele verandering in tumoren die volgens MammaPrint een hoog risico blijven tussen pre- en post-neoadjuvante chemotherapie. Hoewel deze tumoren een hoog risico bleven, hadden ze ook veel veranderingen in genexpressie voor en na neoadjuvante chemotherapie, wat mogelijk op resistentie wijst en aanleiding geeft tot verder onderzoek.

Uit de studie bleek ook dat tumoren die na de therapie veranderden van een hoog risico volgens MammaPrint naar een laag risico volgens MammaPrint, een geactiveerde immuunrespons hadden die een biomarker kan zijn voor therapierespons en verbeterde resultaten op basis daarvan.

Alles bij elkaar vertegenwoordigen deze posters Agendia’s voortdurende toewijding aan het produceren en ontwikkelen van producten die leiden tot inzichten in het hele zorgcontinuüm voor borstkanker, van de eerste diagnose tot behandelingsbegeleiding op maat.

Daarnaast zal Agendia zes posters presenteren en een tweede posterdiscussie rond het revolutionaire FLEX-onderzoek, dat het genereren van impactvolle gegevens versnelt, gericht op het herdefiniëren van kankerzorg. Het patiëntgerichte ontwerp en het nationale netwerk van deelnemende locaties worden ondersteund door de infrastructuur van Agendia, waardoor de door onderzoekers geïnitieerde deelonderzoeken belangrijke resultaten kunnen opleveren die de wetenschap vooruit kunnen helpen.

Agendia deelt tijdens de conferentie updates op zijn Twitter-, Facebook- en LinkedIn-pagina’s.

Over Agendia

Agendia is een commercieel bedrijf met een missie, gericht op het mogelijk maken van optimale besluitvorming door artsen te voorzien van de modernste diagnostische en informatie-oplossingen, die gebruikt kunnen worden om de resultaten voor borstkankerpatiënten wereldwijd te helpen verbeteren. Het bedrijf levert momenteel twee commercieel beschikbare genomische profileringstesten die chirurgen, oncologen en pathologen helpen om de behandeling van een vrouw af te stemmen op haar persoonlijke situatie, op kritieke interventiepunten tijdens de tijd als patiënt.

MammaPrint® is een prognostische test met 70 genen die, samen met andere klinisch-pathologische factoren, het risico op terugkeer van borstkanker bij een specifieke patiënt bepaalt. BluePrint® is een moleculaire subtyperingstest met 80 genen die de onderliggende biologie van een individuele borstkanker identificeert om informatie te verstrekken over het gedrag, de langetermijnprognose en de mogelijke respons op systemische therapie. Samen bieden MammaPrint® en BluePrint® een holistisch beeld van de biologie die ten grondslag ligt aan de borstkanker van een individuele patiënt, waardoor artsen objectief het beste behandelplan kunnen selecteren.

Ga voor meer informatie over de assays en doorlopende onderzoeken van Agendia naar www.agendia.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Terri Clevenger

Westwicke/ICR Healthcare PR

Tel.: 203.856.4326

Terri.Clevenger@icrinc.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr