01:59 uur 26-05-2022

Agendia behaalt historische mijlpaal door 10.000 patiënten in te schrijven voor FLEX, het grootste prospectieve onderzoek met bewijs uit de praktijk voor patiënten met borstkanker in een vroeg stadium

Bedrijf presenteert op ASCO 2022 meerdere recente register-substudies die innovatie van kankerzorg stimuleren

IRVINE, Calif. & AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)– Agendia, Inc., een bedrijf in de commerciële fase dat zich richt op het verbeteren van de resultaten voor borstkankerpatiënten over de hele wereld door artsen en patiënten te voorzien van diagnostische en informatie-oplossingen van de volgende generatie voor een geoptimaliseerde besluitvorming over behandelingen, heeft vandaag aangekondigd dat 10.000 patiënten met succes zijn ingeschreven voor het FLEX-register. Het unieke FLEX-register van Agendia is een grootschalige, prospectieve, observationele ‘real-world’-borstkankerstudie (NCT03053193) dat is bedoeld om de ontdekking van nieuwe genomische profielen mogelijk te maken om de precisie bij de behandeling van borstkanker te verbeteren.

De baanbrekende benadering ten aanzien van kankeronderzoek van het FLEX-register versnelt het genereren van impactvolle gegevens dankzij het patiëntgerichte ontwerp en het nationale netwerk van deelnemende locaties, waardoor de door onderzoekers geïnitieerde deelonderzoeken kritische resultaten kunnen opleveren die de wetenschap vooruithelpen. Op ASCO 2022 zullen zes posters op basis van gegevens van FLEX worden gepresenteerd, waaronder een posterdiscussiesessie.

“Toen we het idee voor FLEX ontwikkelden, wisten we dat het essentieel was voor borstkankerzorg, maar we verwachtten niet meteen deze hoge mate van betrokkenheid van de medische gemeenschap bij deze praktijkdatastudie,” aldus Bastiaan van der Baan, Chief Clinical & Business Development Officer bij Agendia. “Omdat we dit pad hebben ingeslagen, lopen we voorop in het verzamelen van gegevens en produceren we nu al bruikbare inzichten. We zijn zo trots op het FLEX-register, dat niet alleen het verzamelen van volledige transcriptomische gegevens van waardevolle tumormonsters mogelijk maakt, maar ook de kracht van genomische inzichten uitbreidt voor artsen die in hun gemeenschap werkzaam zijn. We kijken ernaar uit om verder samen te werken met artsen om dit waardevolle werk voort te zetten, en we denken dat FLEX de kankerzorg ten goede zal bevorderen.”

Sinds de lancering in april 2017 heeft FLEX patiënten ingeschreven op meer dan 90 wereldwijde onderzoekslocaties, waaronder tien door het National Cancer Institute aangewezen uitgebreide kankercentra. Deelnemende locaties omvatten ook gemeenschapsziekenhuizen om te zorgen voor inclusie van diverse populaties, vooral degenen die vaak ondervertegenwoordigd zijn in traditionele klinische onderzoeken. Bovendien biedt het FLEX-samenwerkingsplatform deelnemende onderzoekers de mogelijkheid om hun eigen deelstudieprotocollen te schrijven, zoals goedgekeurd door het FLEX Scientific Review Committee. Tot op heden zijn 38 door onderzoekers geïnitieerde deelonderzoeken goedgekeurd, wat heeft geresulteerd in 30 gepubliceerde samenvattingen op grote oncologieconferenties, waaronder die welke zullen worden gedeeld op ASCO 2022.

“De enorme dataset die door het FLEX-register wordt geleverd, heeft het potentieel om een van de meest impactvolle en representatieve prospectieve borstkankeronderzoeken in de recente geschiedenis te zijn,” verklaarde Cynthia X Ma, MD, PhD, oncoloog en nationale hoofdonderzoeker van FLEX aan de Washington University School of Medicine in St. Louis. “Niet alleen zullen de gegevens van FLEX waardevol zijn voor clinici zoals ikzelf, maar ook voor de miljoenen vrouwen met borstkanker die tijdens hun traject op zoek zijn naar duidelijkheid, begeleiding en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. Het brede en inclusieve karakter van FLEX vertaalt zich in bevindingen die verdergaan dan het verzamelen van gegevens. Hierdoor kunnen verschillende lopende deelstudies worden uitgevoerd om nieuwe, zinvolle inzichten te ontdekken, zodat gepersonaliseerde, nauwkeurige behandelplannen voor borstkanker kunnen worden uitgewerkt.”

Het FLEX-register heeft in potentie praktijkveranderende gegevens opgeleverd over een breed scala aan vragen die onderzoekers proberen te beantwoorden over borstkanker. Waaronder:

“Het is echt opmerkelijk hoe snel het FLEX-register 10.000 borstkankerpatiënten kon inschrijven, vooral in het licht van de COVID-19-pandemie, wat een opleving van het klinische momentum betekent om de reële impact van genomische verschillen bij vrouwen met borstkanker beter te begrijpen,” stelde Joyce O’Shaughnessy, MD, Director, Breast Cancer Research, Baylor University Medical Center, Texas Oncology en het US Oncology Research Network in Dallas, TX. “In het kader van een gedeelde visie om de patiëntresultaten te verbeteren via gepersonaliseerde behandelplanning, vervult Agendia, in samenwerking met clinici en onderzoekers, een voortrekkersrol om robuuste en waardevolle gegevens te verzamelen die het potentieel hebben om het paradigma van de behandeling van borstkanker voor vrouwen van alle achtergronden en genomische subtypes te veranderen.”

De dataset is toegankelijk voor zowel vrouwen als mannen met de diagnose kanker in stadium I, II of III, inclusief alle klinische subtypes, en wil een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de gehele patiëntenpopulatie. Door gegevens van patiënten van alle etniciteiten, leeftijden, geslachten en gezondheidsstatussen vast te leggen, biedt de FLEX-database waardevolle kansen om het praktijkonderzoek naar borstkanker te versnellen en heeft het de mogelijkheid om minder voorkomende patiëntenpopulaties op grotere schaal te registreren. Deze inschrijvingsstrategie maakt verder onderzoek mogelijk en heeft het potentieel om streefwaarden te bieden voor behandelingsoptimalisatie voor die patiënten. FLEX rekruteert momenteel patiënten voor deelonderzoeken, waaronder één prospectieve studie die tot doel heeft de verschillen in behandelingsrespons van ER+ basale type tumoren, in vergelijking met luminale tumoren, op DNA-beschadigende neoadjuvante chemotherapieregimes te beoordelen.

“We zijn enorm trots op deze mijlpaal die ons dichter bij het behalen van ons doel van 30.000 patiënten voor totale inschrijving in het FLEX-register brengt,” merkte William Audeh, MD, Chief Medical Officer bij Agendia, op. “Bij Agendia is ons belangrijkste doel met FLEX om de uitgebreide genomische informatie die aanwezig is in elke borstkanker te gebruiken om de verschillen tussen subgroepen van borstkanker beter te begrijpen, zowel in klinisch gedefinieerde subtypes als in diverse patiëntenpopulaties. De inzichten op genoomniveau die we verkrijgen, zijn verbonden met klinische gegevens en helpen ons de verschillen in respons op therapie en resultaten te begrijpen. Door de brede inclusiecriteria van FLEX te ontwerpen, stellen we onderzoekers in staat toegang te krijgen tot cruciale genomische gegevens in een gepoolde database van vele centra – gegevens die anders moeilijk te verzamelen zouden zijn via rekrutering in standaard klinische onderzoeken. Deze benadering bevordert ons collectieve begrip van tumorbiologie en biedt meer specifieke inzichten ter ondersteuning van behandelplanningsbeslissingen voor vrouwen met borstkanker.”

Na meer dan vijf jaar gegevensverzameling nadert het FLEX-register een kritieke nieuwe onderzoeksfase waarin Agendia in staat zal zijn om op resultaten gebaseerde analyses te genereren, interventionele deelonderzoeken te ontwikkelen en het potentiële nut van vloeibare biopsietests uit te breiden. Met zijn gecentraliseerde database zou het FLEX-register kunnen worden gepositioneerd om volledige transcriptoomgegevens te leveren om op grote schaal genexpressiekenmerken van tumoren te bepalen, en deze observaties te vertalen en te kwalificeren in klinisch zinvolle inzichten om vrouwen met borstkanker te helpen bij het plannen van de behandeling.

Over Agendia

Agendia is een commercieel bedrijf met een missie, gericht op het mogelijk maken van optimale besluitvorming door artsen te voorzien van de modernste diagnostische en informatie-oplossingen, die gebruikt kunnen worden om de resultaten voor borstkankerpatiënten wereldwijd te helpen verbeteren. Het bedrijf levert momenteel twee commercieel beschikbare genomische profileringstesten die chirurgen, oncologen en pathologen helpen om de behandeling van een vrouw af te stemmen op haar persoonlijke situatie, op kritieke interventiepunten tijdens de tijd als patiënt.

MammaPrint® is een prognostische test met 70 genen die, samen met andere klinisch-pathologische factoren, het risico op terugkeer van borstkanker bij een specifieke patiënt bepaalt. BluePrint® is een moleculaire subtyperingstest met 80 genen die de onderliggende biologie van een individuele borstkanker identificeert om informatie te verstrekken over het gedrag, de langetermijnprognose en de mogelijke respons op systemische therapie. Samen bieden MammaPrint® en BluePrint® een holistisch beeld van de borstkanker van een individuele patiënt, waardoor artsen objectief het beste behandelplan kunnen selecteren.

Ga voor meer informatie over de assays en lopende onderzoeken van Agendia naar www.agendia.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Terri Clevenger

ICR Westwicke Healthcare PR

Tel.: 203.856.4326

Terri.Clevenger@icrinc.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr