02:10 uur 11-12-2021

Spotlight-poster van Agendia op SABCS 2021 bevestigt nut van BluePrint® als biomarker-subtyperingstest om als leidraad te dienen voor neoadjuvante chemotherapiebeslissingen

Aanvullend onderzoek van het FLEX-praktijkregister richt zich op leeftijdseffect en lymfeklierstatus voor patiënten met borstkanker

IRVINE, Calif. & AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)– Agendia, Inc., een wereldleider op het gebied van precisie-oncologie voor borstkanker, heeft aangekondigd dat het een spotlight-poster zal presenteren op het San Antonio Breast Cancer Symposium 2021 (SABCS 2021) dat het nut van BluePrint® als leidraad voor neoadjuvante behandelingsbeslissingen bevestigt

De spotlight-presentatie, die het resultaat is van een onderzoekssamenwerking tussen Agendia en het Nederlands Kanker Instituut en als titel Effect of pertuzumab plus neoadjuvant trastuzumab-based chemotherapy in early-stage HER2-positive breast cancer according to BluePrint molecularly defined breast cancer subtypes [PD15-07] [Effect van pertuzumab plus neoadjuvante, op trastuzumab gebaseerde chemotherapie bij HER2-positieve borstkanker in een vroeg stadium volgens met BluePrint moleculair gedefinieerde borstkankersubtypen [PD15-07]] heeft, evalueert de BluePrint 80-gen moleculaire subtyperingstest voor het voorspellen van de respons op neoadjuvante, op trastuzumab gebaseerde chemotherapie met of zonder pertuzumab in een groot landelijk cohort van patiënten uit de TRAIN2-studie (NCT01996267) en de Nederlandse Kankerregistratie.

De resultaten toonden aan dat BluePrint 15% van de IHC/FISH HER-2+ patiënten in deze studie herclassificeerde naar een ander moleculair subtype. Deze geherclassificeerde patiënten reageren doorgaans niet zoals verwacht op HER2-gerichte therapieën, wat wijst op een mogelijke rol voor genomica bij de behandelplanning voor HER2+ patiënten. De gegevens ondersteunen ook het uitgesproken voordeel van toevoeging van pertuzumab aan neoadjuvante, op trastuzumab gebaseerde chemotherapie bij patiënten met het door BluePrint gedefinieerde HER2-subtype, terwijl andere subtypen een minder uitgesproken voordeel hebben van pertuzumab. Deze nieuwe bevindingen versterken de heterogeniteit van pathologisch HER2+ borstkanker en bieden ondersteuning voor de resultaten van een eerdere translationele analyse van de APHINITY-studie. Daaruit bleek ook dat BluePrint subgroepen van HER2+ patiënten kan identificeren met een verschillende mate van voordeel van de toevoeging van pertuzumab op basis van genexpressie.

“Naast deze resultaten die 15% van de patiënten in dit cohort herclassificeren, bevestigen de gegevens de genomische heterogeniteit van klinisch HER2+ patiënten en suggereren ze dat genomische informatie zou kunnen helpen bij het nemen van nauwkeurigere beslissingen na de diagnose,” aldus William Audeh, MD, Chief Medical Officer bij Agendia. “HER2 is een extreem complex histologisch subtype van borstkanker. De resultaten die in deze spotlight-poster worden gepresenteerd, tonen opnieuw de ongelooflijke diversiteit van dit subtype en het belang om deze tumoren op genomisch niveau te bekijken om de behandeling op de juiste manier aan te passen, zelfs vóór opereren.”

Daarnaast deelde Agendia updates en onderzoeksresultaten van het 30.000 patiënten tellende borstkankergenoomproject, de FLEX-studie:

  • [OT2-07-01] The FLEX real-world data platform explores new gene expression profiles and investigator-initiated protocols in early stage breast cancer [[OT2-07-01] Het FLEX-praktijkdataplatform verkent nieuwe genexpressieprofielen en door onderzoekers geïnitieerde protocollen bij borstkanker in een vroeg stadium] deelt gegevens van enkele van de 38 door onderzoekers geïnitieerde subonderzoeken die zijn goedgekeurd binnen het FLEX-register, het grootschalige, prospectieve, observationele praktijkonderzoek naar borstkanker (NCT03053193) bedoeld om de ontdekking van nieuwe genomische profielen mogelijk te maken om de precisie bij de behandeling van borstkanker te verbeteren. Met doelbewust brede inclusiecriteria en meer dan 9.000 patiënten die zijn ingeschreven op weg naar de doelwaarde van 30.000 patiënten, heeft het register tot doel onderzoekers in staat te stellen de verschillen en trends tussen subgroepen van borstkanker te onderzoeken en zich te concentreren op kleinere, meer diverse patiëntenpopulaties, die van oudsher een uitdaging waren om in voldoende aantallen te rekruteren voor klinische studies.
  • [P5-07-05] Deciphering the inferior prognosis of young women with estrogen receptor-positive early-stage breast cancer through full transcriptome analysis: a FLEX database sub-study [[P5-07-05] Ontcijferen van de inferieure prognose van jonge vrouwen met oestrogeenreceptor-positieve borstkanker in een vroeg stadium door middel van volledige transcriptoomanalyse: een FLEX-database-subonderzoek] heeft tot doel om beter inzicht te krijgen in de biologische basis voor de ongelijkheid in uitkomsten tussen oudere en jongere vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium door de identificatie van genen die tumoren onderscheiden in deze twee groepen. Uit gegevens bleek dat er relatief weinig veranderingen in genexpressie waren, geïdentificeerd op leeftijd, en dat er weinig transcriptionele verschillen werden waargenomen tussen tumoren van vrouwen van 40-54 jaar en vrouwen ouder dan 55. Deze resultaten suggereren dat het waargenomen voordeel van chemotherapie verschillen in gastheerbiologie vertegenwoordigt in plaats van in intrinsieke tumorbiologie. Bovendien geven deze bevindingen aan dat leeftijd mogelijk een relevantere grens is dan de menopauzestatus bij het observeren van genen om te helpen bij behandelingsbeslissingen, wat de noodzaak versterkt om genomische tests beschikbaar te maken voor alle vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium, ongeacht de menopauzestatus.
  • [P2-08-06] Defining transcriptomic profiles of breast cancer with early lymph node metastases: a FLEX database sub-study [[P2-08-06] Definiëren van transcriptomische profielen van borstkanker met vroege lymfekliermetastasen: een FLEX-database-subonderzoek] biedt een basis voor het begrijpen van de mechanismen die lymfekliermetastasen (LN) bevorderen, met gegevens die wijzen op meer biologische verschillen tussen MammaPrint-risico’s en BluePrint-subtype dan per pathologisch stadium. Vroege LN-metastase gaat vaak vooraf aan systemische metastase en komt overeen met een afname van 20% in 10-jaarsoverleving in vergelijking met patiënten zonder LN-metastase.1 Dit onderstreept het belang van het inzicht krijgen in de biologische trajecten die betrokken zijn bij vroege LN-metastase om veelbelovende medicijndoelen te identificeren voor de behandeling van borstkanker in een vroeg stadium.

“De robuuste verscheidenheid en waarde van de gegevens die door het FLEX-project worden verzameld, kan niet worden overschat,” verklaarde Cynthia X Ma, MD, PhD, oncoloog en nationale FLEX-hoofdonderzoeker aan de Washington University School of Medicine in St. Louis. “In de gegevens die op SABCS 2021 worden gepresenteerd, zien we inzichten die onmiddellijk kunnen worden omgezet in klinische acties. Vooral interessant is de vertegenwoordiging van extreme MammaPrint-risicogroepen, met meer dan 1.100 ultrulaagrisico- en meer dan 1.200 hoogrisico 2-patiënten die deelnamen aan het onderzoek. De inzichten uit deze analyses zullen artsen helpen bij het ondersteunen van de hele borstkankergemeenschap in moeilijk te behandelen gevallen die ze vandaag de dag in hun praktijk kunnen tegenkomen. Dit project is mogelijk een van de meest impactvolle, inclusieve studies in borstkankeronderzoek tot nu toe, en de constante lessen die eruit worden geleerd, stellen ons in staat om de biologische oorzaken van borstkanker beter te begrijpen en kunnen uiteindelijk resulteren in meer gepersonaliseerde, nauwkeurige behandelplannen.”

Agendia zal zes posters presenteren die zijn geaccepteerd voor SABCS 2021, die de missie van Agendia benadrukken om te voorzien in een leidraad voor de diagnose en gepersonaliseerde behandeling van borstkanker voor alle patiënten tijdens hun behandeltraject.

Over Agendia

Agendia is een missiegedreven bedrijf dat zich richt op het mogelijk maken van een optimale behandelplanning door artsen te voorzien van diagnostische en informatieoplossingen van de volgende generatie die kunnen worden gebruikt om de resultaten en kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten wereldwijd te verbeteren. Het bedrijf biedt momenteel twee commercieel verkrijgbare genomische profileringstests die chirurgen, oncologen en pathologen helpen om de behandeling van vrouwen op kritieke interventiepunten tijdens hun patiëntentraject te personaliseren.

MammaPrint® is een prognostische test met 70 genen die, samen met andere klinisch-pathologische factoren, het risico op terugkeer van borstkanker bij een specifieke patiënt bepaalt. BluePrint® is een moleculaire subtyperingstest met 80 genen die de onderliggende biologie van een individuele borstkanker identificeert om informatie te verstrekken over het gedrag, de langetermijnprognose en de mogelijke respons op systemische therapie. Samen bieden MammaPrint® en BluePrint® een holistisch beeld van de borstkanker van een individuele patiënt, waardoor artsen objectief het beste behandelplan kunnen selecteren.

Ga voor meer informatie over de tests en voortdurende onderzoeken van Agendia naar www.agendia.com.

_______________________

1 Fisher ER, et al. Cancer. 1993;71(6)2141-2150.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Terri Clevenger

Westwicke/ICR Healthcare PR

Tel.: 203.856.4326
Terri.Clevenger@westwicke.com

 

Check out our twitter: @NewsNovumpr