15:39 uur 10-12-2021

Analyse gepresenteerd op SABCS 2021 bevestigt dat MammaPrint® en BluePrint® resultaten voorspellen na neoadjuvante chemotherapie

Gegevens wijzen op het belang van seriële genomische tests om de behandelplannen voor borstkanker op de juiste manier aan te passen

IRVINE, Calif. & AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)– Agendia, Inc., een wereldleider op het gebied van precisie-oncologie voor borstkanker, heeft vandaag tijdens het San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS 2021) in 2021 gegevens gedeeld die aantonen dat MammaPrint® en BluePrint® de patiëntresultaten kunnen voorspellen na neoadjuvante chemotherapie (NAC).

De poster, met de titel MammaPrint and BluePrint are prognostic of outcome following neoadjuvant chemotherapy, presenteert bevindingen die erop wijzen dat MammaPrint en BluePrint nauwkeurig gecorreleerd zijn met chemosensitiviteit en resultaten bij met NAC behandelde patiënten. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Cedars-Sinai Medical Center.

Met name ongeveer 1 op de 4 tumoren die MammaPrint High Risk (Luminal B) waren voorafgaand aan NAC, werden MammaPrint Low Risk (Luminal A) toen het weefsel na de behandeling werd geanalyseerd. Patiënten met geherclassificeerde MammaPrint Low Risk-tumoren hadden betere resultaten na vijf jaar vergeleken met patiënten die na behandeling een hoog risico bleven. Deze gegevens wijzen op een rol voor seriële genomische tests om de juiste classificatie van borstkankertumoren na NAC-behandeling te bepalen om het toekomstige behandelplan en de prognose van een vrouw op de juiste manier te beheren.

“Door MammaPrint en BluePrint te analyseren op pre- en post-NAC-weefselmonsters voor mensen met restziekte, ontsluiten we nieuwe inzichten over hun klinische bruikbaarheid en potentiële impact op behandelingsbeslissingen, gezien de biologische veranderingen die kunnen optreden na de eerste interventie,” aldus Alice P. Chung, MD, afdeling Chirurgische Oncologie, afdeling Chirurgie, Cedars-Sinai Medical Center. “Het belang van een nauwkeurige genomische classificatie van een tumor is cruciaal, vooral in de context van deze bevindingen, waarbij 1 op de 4 tumoren met een hoog risico een laag risico werden – inzichten die onze besprekingen over de behandelplanning met patiënten aanzienlijk kunnen beïnvloeden.”

De analyse gepresenteerd op SABCS 2021 bevat gegevens van 128 vrouwen (mediane leeftijd 50) met stadium I-III vroege borstkanker (EBC), van elk klinisch subtype, gediagnosticeerd van 2007-2016 die NAC kregen in het Cedars-Sinai Medical Center. Van de 111 voorbehandelde tumoren hadden MammaPrint High Risk-tumoren een significant hogere pathologische complete respons (pCR) dan laagrisicotumoren. Van de tumoren met afwijkende MammaPrint-resultaten tussen monsters voor en na de behandeling, was de enige verandering die werd waargenomen van hoog risico naar laag risico. BluePrint-resultaten waren zeer consistent tussen pre- en post-NAC-monsters (92% overeenstemming) waarbij herclassificatie alleen plaatsvond in het HER2-Type cohort, in overeenstemming met de bekende heterogeniteit in klinisch HER2-positieve tumoren.

“Neoadjuvante chemotherapie is de standaardbehandeling voor de eerste behandeling van bepaalde soorten borstkanker, en voor veel vrouwen wordt aangenomen dat de klinische respons op therapie prognostische implicaties heeft. Deze studie illustreert de aanvullende informatie die door onze genomische tests wordt geleverd met betrekking tot de respons op therapie en de prognose,” verklaarde William Audeh, MD, Chief Medical Officer bij Agendia en de auteur van een studie. “Hoewel veranderingen in de MammaPrint Risico-index met behandeling duidelijk geassocieerd zijn met de uitkomst, is het ook belangrijk om de consistentie van BluePrint-resultaten voor en na de behandeling met neoadjuvante chemotherapie op te merken. Deze gegevens demonstreren verder de prognostische nauwkeurigheid van de tests en bevestigen het belang van genomische informatie in onze zoektocht om betere biomarkers te identificeren bij patiënten die worden behandeld met neoadjuvante chemotherapie.”

Toekomstige studies zullen het effect van NAC op het transcriptoom van borstkanker en de associatie ervan met klinische resultaten bestuderen.

Over Agendia

Agendia is een missiegedreven bedrijf dat zich richt op het mogelijk maken van een optimale behandelplanning door artsen te voorzien van diagnostische en informatieoplossingen van de volgende generatie die kunnen worden gebruikt om de resultaten en kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten wereldwijd te verbeteren. Het bedrijf biedt momenteel twee commercieel verkrijgbare genomische profileringstests die chirurgen, oncologen en pathologen helpen om de behandeling van vrouwen op kritieke interventiepunten tijdens hun patiëntentraject te personaliseren.

MammaPrint® is een prognostische test met 70 genen die, samen met andere klinisch-pathologische factoren, het risico op terugkeer van borstkanker bij een specifieke patiënt bepaalt. BluePrint® is een moleculaire subtyperingstest met 80 genen die de onderliggende biologie van een individuele borstkanker identificeert om informatie te verstrekken over het gedrag, de langetermijnprognose en de mogelijke respons op systemische therapie. Samen bieden MammaPrint® en BluePrint® een holistisch beeld van de borstkanker van een individuele patiënt, waardoor artsen objectief het beste behandelplan kunnen selecteren.

Ga voor meer informatie over de tests en voortdurende onderzoeken van Agendia naar www.agendia.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Terri Clevenger

Westwicke/ICR Healthcare PR

Tel.: 203.856.4326
Terri.Clevenger@westwicke.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr