17:58 uur 07-06-2021

Agendia’s MammaPrint®-test is de eerste die het vermogen aantoont om voordeel te voorspellen van uitgebreide endocriene behandeling in NSABP B-42-onderzoek

  • MammaPrint was de enige test die significante verminderingen van respectievelijk 36% en 52% in DFS- en BCFI-gebeurtenissen voorspelde voor patiënten die werden behandeld met verlengde endocriene therapie
  • MammaPrint-tests voor endocriene managementbeslissingen zullen al in het derde kwartaal van 2021 beschikbaar zijn in de VS en de rest van de wereld

IRVINE, Calif. & AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)– Agendia, Inc., een wereldleider in precisie-oncologie voor borstkanker, heeft vandaag positieve resultaten bekendgemaakt van een analyse met behulp van de op 70 genen gebaseerde MammaPrint®-assay op monsters van de NSABP B-42-studie. Deze resultaten werden gerapporteerd als een mondelinge presentatie op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) in 2021.

In het abstract, met de titel ‘Utility of the 70-gene MammaPrint assay for prediction of benefit from extended letrozole therapy (ELT) in the NRG Oncology/NSABP B-42 trial‘ en gepresenteerd door Dr. Priya Rastogi van de NSABP, is een retrospectieve evaluatie gemaakt van 1.866 monsters, bijna de helft van de weefselmonsters van de oorspronkelijke proef, die representatief waren voor het hele cohort. De gegevens toonden aan dat genomische tests met MammaPrint een subset van patiënten in het NSABP B-42-cohort konden identificeren die het meest waarschijnlijk baat zouden hebben bij ELT. Patiënten met een MammaPrint Low Risk-profiel hadden significant betere percentages van recidief op afstand (DR), ziektevrije overleving (DFS) en borstkankervrij interval (BCFI) wanneer ze werden behandeld met verlengde endocriene therapie. Omgekeerd werd voor genomisch hoogrisicopatiënten ditzelfde voordeel niet geconstateerd en kon voor hen waarschijnlijk langdurige endocriene therapie achterwege zijn gelaten.

Patiënten met een genomisch Low Risk-resultaat werden gestratificeerd in Ultra Low Risk- en Low Risk-groepen. Het voordeel van verlengde endocriene therapie werd voornamelijk waargenomen in de groep met laag risico (niet-ultralaag). Het voordeel van verlengde endocriene therapie bij deze MammaPrint Low Risk-patiënten varieerde van een verbetering van 4,0% in DR tot een stijging van 9,5% in DFS. MammaPrint was de enige test die een vermindering van het relatieve voordeel van 52% in BCFI-voorvallen (7,9% absoluut voordeel) en een vermindering van het relatieve voordeel van 36% in DFS-voorvallen (9,5% absoluut voordeel) voorspelde met ELT. Een andere genomische test, de BCI-H/I-ratio, evalueerde monsters uit de NSABP B-42-studie en bevestigde niet de voorspellende waarde van BCI voor de werkzaamheid van uitgebreide endocriene therapie; verder onderzoek is nodig om het voorspellend vermogen van de test te evalueren.

“Door patiënten te stratificeren naast hoog of laag risico, kunnen we een groter verschil in genomische signaturen zien,” aldus Adam Brufsky, MD, PhD, Co-Director van het Women’s Cancer Center in het Magee Women’s Hospital van het UPMC Hillman Cancer Center. “Dankzij meer gedetailleerde informatie zoals deze kunnen we beter inzicht krijgen in de biologie van een tumor. Hiermee zorgen we ervoor dat elke patiënt de gegevens krijgt die ze nodig heeft om weloverwogen discussies met haar arts te hebben om te beslissen over het beste behandeltraject, zelfs jaren na haar eerste behandeling.”

De oorspronkelijke NSABP B-42-studie, ontworpen om te bepalen of ELT DFS verbetert na een standaard 5 jaar op aromataseremmer gebaseerde therapie, omvatte bijna 4.000 postmenopauzale vrouwen met stadium I-IIIA hormoonreceptor-positieve borstkanker, die ziektevrij waren na ongeveer 5 jaar behandeling met een aromataseremmer of tamoxifen gevolgd door een aromataseremmer. De onderzoeksarmen werden willekeurig toegewezen aan ofwel 5 jaar letrozol – een endocriene therapie die vaak wordt gebruikt in adjuvante behandelingen – of een placebo. De studie toonde een numeriek DFS-voordeel van 3,3% na 10 jaar van ELT voor het gehele studiecohort; in het onderzoek werden echter geen klinische kenmerken geïdentificeerd die aangaven welke vrouwen dit voordeel zouden behalen. Dit leidde tot de zoektocht naar genomische biomarkers die het voordeel van ELT konden voorspellen, en vormde de basis voor deze translationele studie.

“We zijn verheugd dat we hebben bijgedragen aan de bevindingen van de NSABP B-42-studie, met de belangrijke observatie dat genomische profilering met MammaPrint het cohort identificeert dat het meest waarschijnlijk baat zal hebben bij ELT, en degenen die er waarschijnlijk geen voordeel mee zullen bereiken,” stelde William Audeh, MD, Chief Medical Officer bij Agendia. “Deze gegevens zullen waardevol zijn voor clinici en vrouwen met borstkanker, terwijl ze de uitdagende beslissing nemen om al dan niet vijf jaar extra endocriene therapie te ondergaan, een beslissing waarvoor de klinische kenmerken niet veel leidraad boden.”

Op ASCO 2021 presenteerde Agendia ook aanvullende gegevens over de Ultra Low Risk-drempel uit de MINDACT-studie, evenals een grotere reeks gegevens uit het baanbrekende FLEX-register van het bedrijf, een grootschalige, prospectieve, observationele borstkankerstudie waarbij gebruik wordt gemaakt van volledige transcriptoomsequencing. FLEX maakt echte precisie-oncologie mogelijk door patiënten te rekruteren van verschillende afkomst, leeftijd en geslacht die representatief zijn voor de totale borstkankerpopulatie als onderdeel van een voortdurende inspanning om de vertegenwoordiging van diverse populaties en gegevens in klinische onderzoeken te vergroten.

Over Agendia

Agendia, een bedrijf dat zich richt op precisie-oncologie en gevestigd is in Irvine, Californië, streeft ernaar patiënten met borstkanker in een vroeg stadium en hun artsen de informatie te geven die zij nodig hebben om de beste beslissing te nemen voor hun volledige behandeltraject. Het bedrijf heeft momenteel twee commercieel beschikbare genomische profileringstests, die worden ondersteund door klinisch en praktisch bewijs van het hoogste kaliber, en die uitgebreide genomische informatie verschaffen om voor iedere patiënt de effectiefst mogelijke borstkankerbehandeling te vinden.

MammaPrint®, de op 70 genen gebaseerde herhalingsrisicoassay voor borstkanker, is de enige door de FDA goedgekeurde herhalingsrisicotest die wordt ondersteund door intercollegiaal getoetste, prospectieve uitkomstgegevens en die is opgenomen in zowel nationale als internationale behandelingsrichtlijnen. BluePrint®, de op 80 genen gebaseerde moleculaire subtyperingstest, is de enige commercieel verkrijgbare test die de onderliggende biologie van een tumor evalueert om te bepalen waardoor de groei ervan wordt gestimuleerd. Samen verschaffen MammaPrint® en BluePrint® een uitgebreid genomisch profiel dat artsen kan helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen in pre- en postoperatieve behandelsituaties.

Agendia ontwikkelt op bewijs gebaseerde nieuwe genomische tests en gaat partnerschappen aan met baanbrekende bedrijven om de volgende generatie digitale behandelingstools te ontwikkelen. Met het lopende onderzoek wordt een arsenaal aan gegevens opgebouwd ter verbetering van de resultaten voor de patiënt en ter ondersteuning van de veranderende klinische behoeften van borstkankerpatiënten en hun artsen bij elke stap in het traject, van de eerste diagnose tot aan de status kankervrij.

De assays van Agendia kunnen worden besteld op kernbiopten of chirurgische monsters om de juiste pre- en postoperatieve behandelbeslissingen te nemen. Ga voor meer informatie over de assays en lopende onderzoeken van Agendia naar www.agendia.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media

Terri Clevenger

Westwicke/ICR Healthcare PR

Tel.: 203.856.4326
Terri.Clevenger@icrinc.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr