19:26 uur 23-12-2015

De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier ingediend

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)– De Bank of America Corporation (de “Onderneming”) heeft op 22 december 2015 een actueel bericht op het 8-K/A formulier ingediend bij de Amerikaanse Commissie van Toezicht op het Effecten- en Beurswezen (Securities and Exchange Commission, “SEC”), waarin ze aankondigt dat ze eerder bekend heeft gemaakt dat David C. Darnell, vice-voorzitter, Global Wealth & Investment Management van de Onderneming, en een aangestelde leidinggevende bestuurder in de volmachtverklaring van de Onderneming van 2015, van plan was zich, met het oog op pensioen, uit de Onderneming terug te trekken. De heer Darnell zal met ingang van 1 januari 2016 niet meer in dienst zijn als vice-voorzitter Global Wealth & Investment Management van de Onderneming, en zijn pensioen zal op 30 juni 2016 ingaan.

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document zal ook beschikbaar zijn op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

Contacts

Bank of America
Michael Pressman, +1 980-386-5083
Assistant General Counsel

Check out our twitter: @NewsNovumpr