10:07 uur 10-12-2015

Yahoo geeft update op geplande afsplitsing van resterend aandeel in de Alibaba Group

SUNNYVALE, Californië (VS)–(BUSINESS WIRE)– Yahoo! Inc. (NASDAQ: YHOO) heeft vandaag bekendgemaakt dat haar raad van bestuur, na zorgvuldige afweging en beoordeling van de beste manier om de waarde op de lange termijn voor de aandeelhouders te sturen, unaniem heeft besloten de werkzaamheden aan het lopende plan, dat aangekondigd werd in januari 2015, om de resterende deelnemingen van het bedrijf in Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) af te splitsen, op te schorten. De raad van bestuur zal nu alternatieve transactiestructuren onderzoeken om het aandeel Alibaba af te scheiden, waarbij zij zich specifiek zal richten op een omkering van de eerder aangekondigde afsplitsingstransactie.

In de omgekeerde afsplitsing zouden Yahoo’s activa en passiva, andere dan het aandeel Alibaba worden overgedragen naar een nieuw te vormen bedrijf, waarvan het aandelenkapitaal naar rato onder de aandeelhouders van Yahoo zou worden verdeeld, wat zou resulteren in twee aparte beursgenoteerde bedrijven.

“Wij zijn van mening dat de eerder aangekondigde afsplitsing belastingvrij zou zijn voor Yahoo en haar aandeelhouders,” aldus Maynard Webb, voorzitter van de raad van bestuur van Yahoo. “Maar na het overdenken van de ontwikkelingen sinds de oorspronkelijke afsplitsing bekend werd gemaakt en na belangrijke beraadslagingen, schorten wij het werk aan de Aabaco-afsplitsing op. Eén van de factoren was onze zorg over de visie van de markt op het belastingrisico, die de waarde van het aandelenkapitaal van Aabaco zou hebben verzwakt tot hierover een uitspraak was gedaan. Geïnformeerd door onze diepgaande kennis van Yahoo’s unieke omstandigheden, blijft de raad van bestuur zich inzetten om de belangrijke bedrijfsdoelen en aandeelhoudervoordelen te behalen die gerealiseerd kunnen worden door het belang in Alibaba van de rest van Yahoo te scheiden. Om dit te bereiken zullen wij onze inspanningen richten op het plan met als doel omkering van de afsplitsing.”

“Naast onze inspanningen om de waarde te laten toenemen en de onzekerheid voor investeerders zoveel mogelijk te beperken, zal de uiteindelijke scheiding van ons belang in Alibaba belangrijk zijn voor onze voortdurende bedrijfstransformatie,” aldus Marissa Mayer, CEO van Yahoo. “In 2016 zullen wij onze focus verscherpen en investeringen prioriteren om winstgevendheid en langetermijngroei te sturen. Een afscheiding van ons belang in Alibaba, via de omgekeerde splitsing, zal meer transparantie in de waarde van het bedrijf Yahoo bieden.”

De verwachting is dat de omgekeerde afsplitsing, onder andere instemming van derden, voorbereiding van accountantscontroleverklaringen, goedkeuring van aandeelhouders en deponeringen en vrijgave van de SEC, onder meer onder de Investment Company Act van 1940 zullen vereisen. Terwijl het bedrijf van plan is de transactie snel te voltooien, wordt geadviseerd dat de afronding van complexe transacties als deze een jaar of langer kunnen duren.

Conference call

Yahoo zal vandaag een conference call houden om 9:00 a.m. eastern time om deze bekendmaking te bespreken. Toegang tot een live webcast van de conference call kan worden verkregen via de investeerdersrelatieswebsite van het bedrijf: https://investor.yahoo.net/events.cfm. Daarnaast zal de webcast worden gearchiveerd en gedurende 90 dagen toegankelijk zijn via dezelfde link.

Over Yahoo

Yahoo is een gids die erop gericht is de digitale gewoonten van de gebruiker inspirerend en onderhoudend te maken. We creëren persoonlijke ervaringen voor onze gebruikers en zorgen ervoor dat mensen verbonden blijven met wat zij het belangrijkste vinden, via verschillende apparaten en over de hele wereld. Dit heeft grote waarde voor adverteerders, omdat wij ze kunnen verbinden met het publiek dat aan hun bedrijf ten grondslag ligt. Yahoo is gevestigd in Sunnyvale, Californië, en heeft kantoren in heel Amerika, Azië (APAC), Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Ga voor meer informatie naar onze perskamer: ( pressroom.yahoo.net) of de blog van het bedrijf: ( yahoo.tumblr.com).

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot Yahoo’s plan hun resterende deelnemingen in Alibaba Group Holding Limited te scheiden van Yahoo’s bedrijfsactiviteiten. Risico’s en onzekerheden kunnen ertoe leiden dat daadwerkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de voorspelde resultaten. Wat betreft de voorgestelde scheiding van Yahoo’s aandeel in Alibaba Group Holding Limited van hun bedrijfsactiviteiten, hebben de potentiële risico’s en onzekerheden onder andere betrekking op factoren die de haalbaarheid en timing van een dergelijke transactie beïnvloeden, waaronder onder meer, vereiste toestemming van derden, verklaringen van afstand en goedkeuring van regelgevende instanties; extra kosten die verband houden met een dergelijke transactie; mogelijk oponthoud bij of mislukken van bevredigende voorwaarden voor het voltooien van een dergelijke transactie; ongunstige ontwikkeling op het gebied van regelgeving of bepalingen of ongunstige wijzigingen in of interpretaties van belastingwetten, regels of regelgeving van de VS of andere landen, die een aanzienlijke invloed hebben of oponthoud veroorzaken of voltooiing van een dergelijke transactie voorkomen of ertoe leiden dat de voorwaarden van een dergelijke transactie worden gewijzigd; en risico’s die verband houden met de realisatie van de verwachte voordelen van een dergelijke transactie voor Yahoo en haar aandeelhouders. Alle informatie die in dit persbericht is uiteengezet is van toepassing vanaf 9 december 2015. Yahoo is niet van plan en is niet verplicht deze informatie te updaten om verdere gebeurtenissen of omstandigheden weer te geven. Meer informatie over mogelijke factoren die van invloed zijn op de activiteiten en financiële resultaten van Yahoo wordt weergegeven onder de koppen “Risk Factors” en “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” in het jaarverslag van Yahoo op formulier10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2014 en het kwartaalrapport op formulier 10-Q voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2015, die zijn gedeponeerd bij de SEC en beschikbaar op de website van de SEC: www.sec.gov.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Yahoo
Mediarelaties Contactpersoon:
Sarah Meron, 408-349-4040
media@yahoo-inc.com
of
Investeerde rsrelaties Contactpersoon:
Joon Huh, 408-349-3382
investorrelations@yahoo-inc.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr