01:01 uur 13-04-2022

Personalis publiceert nieuwe gegevens die een zeer sensitief algoritme tonen voor het detecteren van verlies van heterozygositeit in het HLA-gen

Tool detecteert steeds belangrijkere biomarker voor immunotherapie

MENLO PARK, Californië–(BUSINESS WIRE)– Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), een marktleider op het gebied van geavanceerde genomica voor precisie-oncologie heeft vandaag de publicatie bekendgemaakt van haar studie met de titel, “A machine learning algorithm with subclonal sensitivity reveals widespread pan-cancer human leukocyte antigen loss of heterozygosity” (Een machinelerenalgoritme met subclonale gevoeligheid openbaart uitgebreid pan-kanker verlies van heterozygositeit van humaan leukocytenantigeen) in Nature Communications.

Verlies van heterozygositeit van humaan leucocytenantigeen (Human leukocyte antigen loss of heterozygosity, HLA LOH) maakt het voor kankercellen mogelijk om te ontsnappen aan immuunherkenning door het verwijderen van HLA-allelen, wat de onderdrukte presentatie van tumorneoantigenen veroorzaakt. Ondanks het belang ervan in de immunotherapierespons bestaan er weinig methoden die HLA LOH detecteren en de nauwkeurigheid ervan is onduidelijk. Daarnaast is het nauwkeurig detecteren van HLA LOH uit sequentiebepalingsgegevens van belang, gegeven de groeiende alomtegenwoordigheid van moleculair profileren van tumoren.

Het onderzoek van Personalis beschrijft de ontwikkeling van DASH (Deletion of Allele-Specific HLAs), (Verwijderen van allelspecifieke HLA’s), een nieuw op machineleren gebaseerd algoritme om HLA LOH te detecteren uit gepaarde tumor-normaalgegevens van sequentiebepaling. Door validatie met cellijnvermengingen en patiëntspecifieke digitale PCR laat het onderzoek een toegenomen gevoeligheid zien van HLA LOH-detectie door DASH, vergeleken met eerder gepubliceerde tools en plaveit het de weg voor klinische bruikbaarheid. Met gebruikmaking van DASH voor 610 patiënten over 15 tumortypen, bleek uit het onderzoek dat een groot percentage patiënten impact ondervond van HLA LOH, waaronder patiënten met niet-kleincellig longkanker-adenocarcinoom (NSCLC-A) (24 procent), baarmoederhalskanker (38 procent), en hoofdhalsplaveiselcelcarcinoom (HNSCC) (40 procent). Bovendien liet het onderzoek abnormaal gestegen HLA LOH-percentages zien vergeleken met genoombreed LOH en correlaties tussen CD274 (PD-L1)-expressie en microsatelliet-instabiliteitsstatus, wat suggereert dat HLA LOH een bepalende immuunresistentiestrategie is.

“Nauwkeurige detectie van HLA LOH is cruciaal voor het gebruik ervan als biomarker voor immunotherapie bij kanker. Deze studie laat het vermogen van DASH zien om sensitief subklonale voorvallen te detecteren in monsters met lage tumorzuiverheid, die veelomvattende profilering mogelijk maakt van over veel tumortypen verspreid HLA LOH,” aldus Richard Chen, MD, chief medical officer en SVP van R&D voor Personalis. “Geïntegreerd met het NeXT Platform van Personalis vormen deze DASH-geïdentificeerde HLA LOH-voorvallen een zeer belangrijke input voor onze samengestelde, multi-omic-biomarker, NEOPS™ om de respons van immunotherapie beter te voorspellen.”

Over Personalis

Personalis, Inc. is een leider in geavanceerde kankergenomica die precisiekankertherapieën en -diagnostiek voor de komende generatie mogelijk maakt. Het NeXT Platform® van Personalis is ontwikkeld voor aanpassing aan de complexe en zich ontwikkelende inzichten in kanker en voorziet haar biofarmaceutische klanten en clinici van informatie over alle ongeveer 20.000 menselijke genen en het immuunsysteem, op basis van een enkel monster. Om kanker-sequencing mogelijk te maken, is het klinisch laboratorium van Personalis gebouwd met een focus op klinische nauwkeurigheid, kwaliteit, big data, schaal en efficiëntie. Het laboratorium is GxP-uitgelijnd, evenals Clinical Laboratory Improvement Amendments van 1988-gecertificeerd en College of American Pathologists-geaccrediteerd. Bezoek voor meer informatie de website van Personalis en volg Personalis op LinkedIn en Twitter.

Toekomstgerichte uitspraken

Alle verklaringen in dit persbericht die niet historisch zijn, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ in de betekenis van de Amerikaanse effectenwetgeving, inclusief verklaringen met betrekking tot attributen of voordelen van het ImmunoID NeXT®-platform, het SHERPA®-algoritme of de NEOPS-biomarker, de zakelijke kansen, het leiderschap en de plannen of verwachtingen van Personalis of andere toekomstige gebeurtenissen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen brengen risico’s en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten of verwachtingen die door dergelijke verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Factoren die de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen beïnvloeden, zijn te vinden in de deponeringen van Personalis bij de U.S. Securities and Exchange Commission, inclusief de meest recente rapporten van Personalis op de formulieren 8-K, 10-K en 10-Q, de registratieverklaring van het bedrijf op Form S-3, ingediend op 30 december 2020, en het prospectussupplement van het bedrijf, ingediend op 3 januari 2022, en omvatten de rapporten die worden vermeld onder de titel ‘Risicofactoren’. Personalis wijst elke verplichting om dergelijke toekomstgerichte verklaringen bij te werken af.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon investeerderrelaties bij Personalis:
Caroline Corner

investors@personalis.com
www.westwicke.com
415-202-5678

Contactpersoon voor de media voor Personalis:
Jennifer Temple

pr@personalis.com
www.personalis.com
650-752-1300

Check out our twitter: @NewsNovumpr