19:33 uur 23-03-2022

Q4 Inc. kondigt aanvaarding door TSX van inkoop eigen aandelen aan

TORONTO–(BUSINESS WIRE)– Q4 Inc. (TSX:QFOR), een toonaangevend communicatieplatform voor de kapitaalmarkten, heeft vandaag aangekondigd dat de Toronto Stock Exchange (de ‘TSX’) de intentieverklaring van de Onderneming om een inkoop van eigen aandelen (‘NCIB’, normal course issuer bid) uit te voeren, heeft aanvaard.

Onder het NCIB-programma is de Onderneming gemachtigd om tot 2.519.889 van haar gewone aandelen te kopen, wat op 15 maart 2022 overeenkomt met 10% van de aandelen in omloop. Op 15 maart 2022 had de Onderneming 39.625.596 gewone aandelen uitstaan, waarvan 25.198.894 gewone aandelen in omloop zijn. De inkoop verloopt via reguliere aankopen die worden verricht via de faciliteiten van de TSX en/of andere Canadese handelssystemen, of op enige andere wijze die door de Ontario Securities Commission of de Canadian Securities Administrators kan worden toegestaan. Krachtens de NCIB mag de Onderneming van tijd tot tijd tot 10.421 gewone aandelen per dag verwerven (wat gelijk is aan 25% van 41.685 gewone aandelen, zijnde het gemiddelde dagelijkse handelsvolume voor de gewone aandelen van de Onderneming voor de periode die eindigde op 28 februari 2022), behoudens bepaalde uitzonderingen, waaronder uitzonderingen voor ‘bloktransacties’. Alle aandelen die door de Onderneming worden aangekocht onder de NCIB zullen worden geannuleerd. De aankopen kunnen op 25 maart 2022 beginnen en zullen eindigen op de datum waarop de Onderneming het maximum aantal gewone aandelen onder de NCIB heeft ingekocht of, indien dit eerder is, op 24 maart 2023.

De Onderneming heeft besloten om de NCIB op te stellen omdat zij van oordeel is dat de marktprijs van de gewone aandelen mogelijk hun waarde niet voldoende weerspiegelt en dat de huidige marktomstandigheden de Onderneming de gelegenheid biedt om gewone aandelen te verwerven tegen aantrekkelijke prijzen. De Onderneming is van mening dat de mogelijkheid om op opportunistische wijze gewone aandelen in te kopen een effectief gebruik van haar liquide middelen zou kunnen zijn en in het beste belang van de Onderneming en haar aandeelhouders zou kunnen zijn. Het zou zowel de liquiditeit verhogen voor aandeelhouders die willen verkopen, als een verhoging betekenen van de evenredige belangen van aandeelhouders die hun posities willen behouden.

Aankopen zullen door de Onderneming worden verricht in overeenstemming met de vereisten van de TSX en de prijs die de Onderneming zal betalen voor dergelijke gewone aandelen zal overeenkomen met de marktprijs van dergelijke gewone aandelen op het ogenblik van de verwerving, of een andere prijs die door de TSX kan worden toegestaan.

In verband met het NCIB-programma heeft de Onderneming een automatisch terugkoopplan afgesloten met haar daartoe aangewezen makelaar, om aankopen van gewone aandelen mogelijk te maken tijdens bepaalde vooraf bepaalde black-outperiodes, onderworpen aan bepaalde parameters inzake prijs en aantal aandelen. Buiten deze vooraf bepaalde black-outperiodes zullen aandelen worden teruggekocht naar goeddunken van het management, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Over Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) is een toonaangevend communicatieplatform voor kapitaalmarkten dat de manier waarop beursgenoteerde ondernemingen, beleggers en investeringsbanken beslissingen nemen ingrijpend verandert. Dankzij het platform kunnen zij op efficiënte wijze elkaar ontdekken, communiceren en relaties aangaan. Het end-to-end technologieplatform van Q4 faciliteert interacties op de kapitaalmarkten via de IR-websiteproducten, oplossingen voor virtuele evenementen, een CRM-oplossing voor kapitaalmarkten en tools voor aandeelhouders- en marktanalyse. Het bedrijf is een vertrouwde partner voor meer dan 2.600 beursgenoteerde bedrijven wereldwijd, waaronder veel van de meest gerenommeerde merken ter wereld. Q4 is gevestigd in Toronto en heeft kantoren in New York en Londen. Ga voor meer informatie naar q4inc.com.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte informatie in de zin van de toepasselijke effectenwetgeving. Toekomstgerichte informatie kan in het algemeen worden herkend aan het gebruik van toekomstgerichte woorden zoals “verwachten”, “voortzetten”, “anticiperen”, “voornemen”, “nastreven”, “plannen”, “van mening zijn”, “budgetteren”, “schatten”, “voorspellen”, “voorzien”, “ongeveer”, “doel” of de ontkennende versies daarvan en vergelijkbare uitdrukkingen. Een deel van de specifieke toekomstgerichte informatie in dit persbericht omvat, onder andere, verklaringen betreffende toekomstige aankopen van gewone aandelen in het kader van het NCIB-programma van de Onderneming. Toekomstgerichte informatie is gebaseerd op een aantal veronderstellingen en is onderhevig aan een aantal risico’s en onzekerheden, waarvan vele buiten de controle van de Onderneming liggen, die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die worden vermeld in of uit dergelijke toekomstgerichte informatie kunnen worden afgeleid. Deze risico’s en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de risico’s en onzekerheden die worden vermeld in het meest recente jaarverslag van de Onderneming. Alle op de toekomst gerichte informatie in dit persbericht geldt op de datum van dit persbericht. De Onderneming verbindt zich er niet toe dergelijke op de toekomst gerichte informatie bij te werken ten gevolge van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij de wet dat vereist. Aanvullende informatie over deze veronderstellingen, risico’s en onzekerheden is opgenomen in de documenten die de Onderneming heeft ingediend bij de effectentoezichthouders, met inbegrip van haar laatste jaarverslag en Managementbespreking en -analyse. Deze documenten zijn ook beschikbaar op de website van de Onderneming op q4inc.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Investor Relations:

Sara Pearson, ir@q4inc.com

Voor mediavragen:

Karen Greene, media@q4inc.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr