10:35 uur 11-11-2021

Q4 Inc. kondigt resultaten voor derde kwartaal 2021 aan

Bedrijf zorgt voor sterke omzetgroei en aanzienlijke uitbreiding van brutomarge

TORONTO–(BUSINESS WIRE)– Q4 Inc. (TSX: QFOR) (‘Q4’ of het ‘Bedrijf’), een toonaangevend communicatieplatform voor de kapitaalmarkten, heeft vandaag haar financiële resultaten bekendgemaakt voor de periodes van drie en negen maanden eindigend op 30 september 2021. Alle bedragen zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollars tenzij anders vermeld.

Het communicatieplatform voor kapitaalmarkten van Q4 verbindt openbare bedrijven, de koop- en verkoopzijde verspreid over hun meest kritieke workflows, namelijk investor relations, bedrijfstoegang, onderzoek en beheer van overeenkomsten. Het Bedrijf stuurt het investor relations-programma voor de kapitaalmarkten aan van 2.600 openbare bedrijven (inclusief klanten in het orderboek van het Bedrijf), waaronder meer dan 50% van de S&P 500. Q4 ontvangt ook maandelijks meer dan 13 miljoen investeerders en analisten aan de verkoopkant op zijn platform om meer te weten te komen over de bedrijven waarin ze beleggen. Met deze brede schaal heeft Q4 enorme hoeveelheden gegevens verzameld die eigen inzichten in het gedrag van kapitaalmarktdeelnemers hebben opgeleverd.

Financiële hoogtepunten van derde kwartaal 2021

  • Verwezenlijking van omzet van $ 13,0 miljoen, een stijging van 30% ten opzichte van de vergelijkbare periode in het voorgaande jaar
  • Stijging van de jaarlijkse terugkerende omzet vanaf 30 september 2021 tot $ 50,3 miljoen, een toename van 24,8% op jaarbasis
  • Verhoging van brutowinstmarges met 380 basispunten op jaarbasis tot 56,9%
  • Aangepast EBITDA2-verlies van $ 3,3 miljoen
  • Nettoverlies van $ 4,7 miljoen, of $ 0,43 per aandeel
  • Positieve kasstroom gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten van $ 2,0 miljoen voor de drie maanden eindigend op 30 september 2021

Operationele hoogtepunten voor derde kwartaal en volgend op kwartaaleinde

  • Toevoeging van 145 nieuwe klanten in het kwartaal, nu in totaal 2.600 klanten (inclusief klanten in het orderboek van het Bedrijf) vergeleken met 2.234 klanten in de vergelijkbare periode vorig jaar
  • Afronding van succesvolle beursintroductie (‘IPO’) op 29 oktober 2021, met een bruto-opbrengst van ongeveer C$ 100 miljoen om onze strategische initiatieven te financieren
  • Lancering van verschillende nieuwe producten en diensten, waaronder het Q4 Capital Markets Event Platform voor beleggersconferenties; Q4 Virtual Events Platform voor inkomsten; en ESG-suite met aanbiedingen
  • Vernieuwing van 3-jarige samenwerking met New York Stock Exchange en integratie van innovatieve NX-technologie van Business Wire in het Q4-platform

“We zijn erg verheugd over onze resultaten over het derde kwartaal,” aldus Darrell Heaps, CEO van Q4. “Een paar weken geleden maakten we ons debuut als beursgenoteerd bedrijf en ik ben bijzonder trots op waar het bedrijf nu staat. Het momentum dat we in het derde kwartaal in het hele bedrijf hebben ervaren, is het resultaat van een snel groeiend aantal zakelijke en investeringsbankklanten die het aantal producten dat ze bij ons kopen blijven vergroten, terwijl we nieuwe en innovatieve producten op de markt blijven brengen. Dankzij onze omzetgroei, gecombineerd met onze brutomarge-uitbreiding en een zeer gezonde balans, zijn we goed gepositioneerd om onze missie om het grootste communicatieplatform voor de kapitaalmarkten ter wereld te worden, agressief na te streven. Tot slot wil ik mijn oprechte dank uitspreken aan mijn onvermoeibare team, de trouwe klanten van Q4 en ons bestuur voor hun niet aflatende steun. We kijken ernaar uit om de aandeelhouderswaarde de komende kwartalen te blijven stimuleren.”

Webcast-informatie

Q4 zal op woensdag 10 november 2021 om 08:30 uur ET een webcast hosten om de financiële resultaten van het bedrijf te bespreken. Deelnemers kunnen zich vooraf registreren of de webcast live bekijken op https://events.q4inc.com/attendee/490811698. Aanvullend materiaal is minimaal een kwartier voor aanvang van het evenement beschikbaar. Een herhaling van de webcast zal kort na afloop van het evenement beschikbaar zijn op investors.q4inc.com.

Vragen van het publiek worden in realtime beantwoord via het Q4-platform. Beleggers kunnen hun vragen ook vooraf stellen op ir@q4inc.com of via onze IR-website. We zullen ons best doen om uw vragen te beantwoorden, hetzij via de webcast, als de tijd het toelaat, of kort daarna. We stellen uw interesse op prijs.

De niet-geauditeerde verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële overzichten van Q4 en de bespreking en analyse door het management voor de perioden van drie en negen maanden eindigend op 30 september 2021 zullen beschikbaar zijn op de IR-website van Q4 en worden ingediend bij SEDAR op www.sedar.com.

Resultaten voor derde kwartaal 2021

Geselecteerde financiële maatstaven

Omzet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie maanden eindigend op 30 september

 

 

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(US dollar in duizenden)

 

2021

 

2020

 

$ wijziging

 

% wijziging

 

 

 

2021

 

2020

 

$ Change

 

% Change

Kapitaalmarktenplatform

 

$ 12.115

 

$ 9.495

 

$ 2.620

 

27,6%

 

 

 

$ 39.134

 

$ 27.625

 

$ 11.509

 

41,7%

Platformdiensten

 

869

 

532

 

337

 

63,3%

 

 

 

2.435

 

1.681

 

754

 

44,9%

Overige

 

39

 

0

 

39

 

 

 

 

 

68

 

0

 

68

 

 

Totale omzet

 

$ 13.023

 

$ 10.027

 

$ 2.996

 

29,9%

 

 

 

$ 41.637

 

$ 29.306

 

$ 12.331

 

42,1%

Brutowinst

 

$ 7.405

 

$ 5.319

 

$ 2.086

 

39,2%

 

 

 

$ 23.384

 

$ 15.923

 

$ 7.461

 

46,9%

Percentage van totale omzet

 

56,9%

 

53,0%

 

 

 

 

 

 

 

56,2%

 

54,3%

 

 

 

 

 

Kritieke prestatie-indicatoren

(US dollar, behalve ARR die in miljoenen is)

 

30 september

2021

 

30 september

2020

 

$ wijziging

 

% wijziging

Jaarlijks terugkerende omzet

 

$ 50,3

 

$ 40,3

 

$ 10,0

 

24,8%

Gemiddelde omzet per account

 

$ 18.120

 

$ 17.246

 

$ 874

 

5,1%

         

Niet-IFRS-maatstaven

 

Drie maanden eindigend op 30 september

 

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(US dollar in duizenden)

2021

2020

 

 

2021

2020

Aangepaste EBITDA

$ (3.258)

$ (1.361)

 

 

$ (10.246)

$ (3.289)

Vrije kasstroom

$ 1.898

$ 1.900

 

 

$ (7.823)

$ (3.296)

 

Resultaten van activiteiten

De volgende tabel geeft een overzicht van ons geconsolideerde verliesoverzicht en alomvattend verlies voor de drie en negen maanden eindigend op 30 september 2021 en 2020:

 

Drie maanden eindigend op 30 september

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(US dollar in duizenden)

 

2021

 

 

2020

 

 

 

2021

 

 

2020

 

Omzet

$

13.023

 

$

10.027

 

 

$

41.637

 

$

29.306

 

Directe kosten van omzet

 

5.618

 

 

4.708

 

 

 

18.253

 

 

13.383

 

Brutowinst

 

7.405

 

 

5.319

 

 

 

23.384

 

 

15.923

 

Bedrijfsuitgaven

 

 

 

 

 

Sales en marketing

 

4.535

 

 

2.921

 

 

 

13.371

 

 

8.152

 

R&D

 

2.612

 

 

1.485

 

 

 

8.236

 

 

4.429

 

Algemeen en administratief

 

3.739

 

 

2.497

 

 

 

13.348

 

 

7.221

 

Afschrijvingen en amortisatie

 

996

 

 

1.075

 

 

 

3.079

 

 

3.112

 

Valuta(winst)verlies

 

(307

)

 

70

 

 

 

(141

)

 

85

 

Overige uitgaven

 

10

 

 

30

 

 

 

282

 

 

92

 

Totale bedrijfsuitgaven

 

11.585

 

 

8.078

 

 

 

38.175

 

 

23.091

 

Verlies uit activiteiten

 

(4.180

)

 

(2.759

)

 

 

(14.791

)

 

(7.168

)

Financieringslasten

 

309

 

 

78

 

 

 

749

 

 

215

 

Financieringsinkomsten

 

(8

)

 

(8

)

 

 

(16

)

 

(57

)

(Winst) verlies op afgeleide financiële instrumenten

 

136

 

 

97

 

 

 

3.599

 

 

290

 

Verlies vóór inkomstenbelasting

 

(4.617

)

 

(2.926

)

 

 

(19.123

)

 

(7.616

)

Inkomstenbelasting

 

63

 

 

31

 

 

 

129

 

 

104

 

Nettoverlies

 

(4.680

)

 

(2.957

)

 

 

(19.252

)

 

(7.720

)

Overig totaalresultaat

 

 

 

 

 

Valutawinst (-verlies) op buitenlandse activiteiten

 

(7

)

 

30

 

 

 

(21

)

 

31

 

Nettoverlies en cumulatief verlies

$

(4.687

)

$

(2.927

)

 

$

(19.273

)

$

(7.689

)

Gewoon en verwaterd verlies per aandeel

$

(0,43

)

$

(0,33

)

 

$

(1,88

)

$

(0,85

)

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen – gewoon en verwaterd

 

10.824

 

 

9.077

 

 

 

10.236

 

 

9.031

 

 

Belangrijke balansinformatie

(US dollar in duizenden)

 

30 september 2021

 

31 december 2020

 

$ wijziging

 

% wijziging

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

$15.978

 

$ 4.576

 

$ 11.402

 

249,2%

Totale activa

 

63.997

 

53.865

 

10.132

 

18,8%

Totale verplichtingen

 

53.224

 

30.543

 

22.681

 

74,3%

Totale langetermijnverplichtingen

 

15.499

 

7.631

 

7.868

 

103,1%

 

Niet-IFRS-maatstaven en afstemming van niet-IFRS-maatstaven

Dit persbericht verwijst naar bepaalde niet-IFRS-maatstaven, waaronder ‘EBITDA’ en ‘Aangepaste EBITDA’. Deze maatstaven zijn onder IFRS geen erkende maatstaven en hebben geen gestandaardiseerde betekenis zoals voorgeschreven door IFRS en zijn daarom niet noodzakelijk vergelijkbaar met vergelijkbare maatstaven die door andere ondernemingen worden gepresenteerd. Deze maatstaven worden eerder verstrekt als aanvullende informatie ter aanvulling van die IFRS-maatstaven door een beter inzicht te verschaffen in onze bedrijfsresultaten vanuit het perspectief van het management. Dienovereenkomstig mogen deze maatstaven niet op zichzelf worden beschouwd, noch als vervanging voor analyse van onze financiële informatie gerapporteerd onder IFRS. Deze niet-IFRS-maatstaven en branchestatistieken worden gebruikt om beleggers aanvullende maatstaven voor onze operationele prestaties en liquiditeit te bieden en zo trends in ons bedrijf te benadrukken die anders niet duidelijk zouden zijn als we uitsluitend op IFRS-maatstaven vertrouwen. We zijn ook van mening dat effectenanalisten, beleggers en andere geïnteresseerde partijen bij de evaluatie van vergelijkbare bedrijven vaak niet-IFRS-maatstaven en branchestatistieken gebruiken. Het management gebruikt ook niet-IFRS-maatstaven en branchestatistieken om vergelijkingen van de operationele prestaties van periode tot periode en de voorbereiding van jaarlijkse operationele budgetten en prognoses te vergemakkelijken en om componenten van de beloning van bestuurders te bepalen.

EBITDA en aangepaste EBITDA

Wij definiëren EBITDA als nettoverlies, gecorrigeerd voor afschrijvingen en waardeverminderingen, financieringslasten, financieringsinkomsten en inkomstenbelastingen. Aangepaste EBITDA is een aanvullende maatstaf die door het management wordt gebruikt om onze financiële en operationele prestaties te beoordelen, zonder rekening te houden met financieringsmethoden of kapitaalstructuur. Aangepaste EBITDA vertegenwoordigt EBITDA, gecorrigeerd voor het volgende: op aandelen gebaseerde vergoedingen, niet-gerealiseerde wisselkoers(winst)verlies, (winst) verlies op afgeleide financiële instrumenten en transactiegerelateerde kosten. Wij zijn van mening dat EBITDA en aangepaste EBITDA nuttig zijn bij het beoordelen van onze bedrijfskasstromen, aangezien het de effecten elimineert van niet-kaskosten en eenmalige of niet-recurrente posten die opgenomen zijn in het overzicht van activiteiten en cumulatief verlies. De definitie van EBITDA en aangepaste EBITDA van het Bedrijf kan verschillen van gelijknamige maatstaven die door andere bedrijven worden gebruikt. De volgende tabel vergelijkt de aangepaste EBITDA met het nettoverlies voor de aangegeven perioden.

 

 

 

Drie maanden eindigend op 30 september

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(US dollar in duizenden)

Opmerking

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

2020

 

Nettoverlies

 

 

$

(4.680

)

$

(2.957

)

 

$

(19.252

)

$

(7.720

)

Afschrijvingen en amortisatie

 

 

 

996

 

 

1.075

 

 

3.079

 

3.112

 

Financieringslasten

1

 

 

309

 

 

78

 

 

748

 

215

 

Financieringsinkomsten

 

 

 

(8

)

 

(8

)

 

(16

)

 

(57

)

Inkomstenbelasting

 

 

 

62

 

 

31

 

 

129

 

105

 

EBITDA

 

 

$

(3.321

)

$

(1.781

)

 

$

(15.312

)

$

(4.345

)

Andere aanpassingen

 

 

 

 

 

 

 

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

2

 

$

187

 

$

188

 

 

$

642

$

565

 

Niet gerealiseerde valuta(winst)verlies

 

 

 

(289

)

 

135

 

 

(23

)

 

201

 

(Winst) verlies op afgeleide financiële instrumenten

3

 

 

136

 

 

97

 

 

3.599

 

290

 

Transactiegerelateerde uitgaven

4

 

 

29

 

 

0

 

 

848

 

0

 

Aangepaste EBITDA

 

 

$

(3.258

)

$

(1.361

)

 

$

(10.246

)

$

(3.289

)

   
(1)  

Financieringslasten hebben voornamelijk betrekking op rente en aangroei van financiële verplichtingen.

(2)  

Op aandelen gebaseerde vergoedingen vertegenwoordigen niet-contante uitgaven die zijn opgenomen in verband met de uitgifte van opties onder ons Legacy Equity Incentive Plan aan onze werknemers en bestuurders. Opties toegekend onder het Legacy Equity Incentive Plan zijn opties geworden onder ons Omnibus Equity Incentive Plan (het ‘Omnibus Plan’) in verband met de IPO.

(3)  

Deze aanpassingen vertegenwoordigen reële waarde aanpassingen met betrekking tot uitstaande warrants.

(4)  

Vertegenwoordigt kosten met betrekking tot onze IPO en omvat professionele, juridische, advies- en boekhoudkosten die eenmalig zijn en anders niet zouden zijn gemaakt.

 

 

Vrije kasstroom

De vrije kasstroom vertegenwoordigt de kasstroom uit (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten minus investeringen in onroerende zaken en bedrijfsmiddelen. In de volgende tabellen wordt onze kasstroom uit (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten afgestemd op de vrije kasstroom:

 

 

Drie maanden eindigend op 30 september

 

 

   

Negen maanden eindigend op 30 september

(US dollar in duizenden)

 

2021

 

2020

 

 

   

2021

 

2020

Kasstroom gebruikt in bedrijfsactiviteiten

 

$ 2.021

 

$ 1.985

 

 

   

$ (7.509)

 

$ (2.974)

Investeringen in onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

 

(123)

 

(85)

 

 

   

(314)

 

(322)

Vrije kasstroom

 

$ 1.898

 

$ 1.900

 

 

   

$ (7.823)

 

$ (3.296)

Kritieke prestatie-indicatoren

Dit persbericht verwijst ook naar ‘Jaarlijkse terugkerende inkomsten’ of ‘ARR’ en ‘Gemiddelde inkomsten per account’ of ‘ARPA’, wat de belangrijkste prestatie-indicatoren zijn die we gebruiken om ons te helpen ons bedrijf te evalueren, onze prestaties te meten, trends te identificeren die van invloed zijn op ons bedrijf, bedrijfsplannen te formuleren en strategische beslissingen te nemen. Onze kritieke prestatie-indicatoren kunnen op een andere manier worden berekend dan vergelijkbare kritieke prestatie-indicatoren die door andere bedrijven worden gebruikt. Definities van deze kritieke prestatie-indicatoren zijn te vinden onder het kopje ‘Kritieke prestatie-indicatoren’ in de bespreking en analyse van het management van het Bedrijf voor de periode van drie en negen maanden eindigend op 30 september 2021 en 2020.

Toekomstgerichte informatie

Dit persbericht kan ‘toekomstgerichte informatie’ bevatten in de zin van de toepasselijke effectenwetgeving. Toekomstgerichte informatie kan betrekking hebben op onze toekomstige financiële vooruitzichten en verwachte gebeurtenissen of resultaten en kan informatie bevatten over onze financiële positie, bedrijfsactiviteiten, bedrijfsstrategie, groeistrategieën, budgetten, activiteiten, financiële resultaten, belastingen, dividendbeleid, plannen en doelstellingen en vermogen om aandeelhouderswaarde te leveren. In bepaalde gevallen zijn toekomstgerichte verklaringen die voorspellend van aard zijn, afhankelijk van of verwijzen ze naar toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, en/of kunnen ze worden geïdentificeerd door het gebruik van woorden als ‘verwachten,’ ‘blijven,’ ‘anticiperen,’ ‘van plan zijn,’ ‘doel,’ ‘plannen,’ ‘geloven,’ ‘budget,’ ‘schatten,’ ‘voorspellen,’ ‘voorzien,’ ‘dichtbij,’ ‘streefwaarde’ of de negatieve equivalenten daarvan en soortgelijke uitdrukkingen, en/of stellen ze dat bepaalde acties, gebeurtenissen of resultaten ‘kunnen,’ ‘zouden kunnen,’ ‘zouden’ of ‘zullen’ worden ondernomen, plaatsvinden of worden bereikt. Bovendien bevatten uitspraken die verwijzen naar verwachtingen, intenties, projecties of andere kenmerken van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, toekomstgerichte informatie. Uitspraken die toekomstgerichte informatie bevatten, zijn geen historische feiten, maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen, schattingen en projecties van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden.

Toekomstgerichte informatie is gebaseerd op onze meningen, schattingen en veronderstellingen in het licht van onze ervaring en perceptie van historische trends, huidige omstandigheden en verwachte toekomstige ontwikkelingen, evenals andere factoren die wij momenteel passend en redelijk achten in de gegeven omstandigheden. Ondanks een zorgvuldig proces om de toekomstgerichte informatie op te stellen en te beoordelen, kan er geen garantie worden gegeven dat de onderliggende meningen, schattingen en veronderstellingen correct zullen blijken te zijn. Bepaalde veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de toekomstgerichte informatie in dit persbericht kunnen zijn: ons vermogen om te blijven investeren in infrastructuur om onze groei en naamsbekendheid te ondersteunen; ons vermogen om onze technologische infrastructuur en de functionaliteit van ons platform te blijven onderhouden en verbeteren; ons vermogen om nieuwe productaanbiedingen te ontwikkelen en te implementeren; ons vermogen om te profiteren van groeimogelijkheden en onze groeistrategie te implementeren; ons vermogen om ons marktaandeel op te bouwen en nieuwe geografische gebieden te betreden; de totale benaderbare markt voor onze producten; ons vermogen om belangrijk personeel te behouden; ons vermogen om bestaande klantrelaties te onderhouden en het gebruik van ons platform en onze producten door onze klanten verder uit te breiden; ons vermogen om bestaande relaties op basis van vergelijkbare voorwaarden te onderhouden met onze huidige dienstverleners, leveranciers, kanaalpartners en andere derde partijen; ons vermogen om onze geografische reikwijdte te behouden en uit te breiden; ons vermogen om onze uitbreidingsplannen uit te voeren; ons vermogen om tegen aanvaardbare voorwaarden financiering te verkrijgen; de impact van concurrentie; de succesvolle integratie van toekomstige acquisities; de veranderingen en trends in onze branche of de wereldeconomie; veranderingen in wetten, regels, voorschriften en wereldwijde normen; en dat de hieronder vermelde risico’s en onzekerheden zich niet zullen voordoen.

Toekomstgerichte informatie is noodzakelijkerwijs gebaseerd op een aantal meningen, schattingen en veronderstellingen die wij passend en redelijk achtten op de datum waarop dergelijke uitspraken worden gedaan. Deze uitspraken zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten, het activiteitsniveau, de prestaties of resultaten wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte informatie, inclusief maar niet beperkt tot de volgende risicofactoren die in meer detail worden beschreven in de ‘Samenvatting van factoren die onze prestaties beïnvloeden’ en ‘Financiële en andere instrumenten’ in de meest recente bespreking en analyse van ons management en in het gedeelte ‘Risicofactoren’ van het definitieve lange prospectus van het Bedrijf (het ‘Prospectus’) van 22 oktober 2021, ingediend in verband met de beursintroductie van het Bedrijf (‘IPO’), dat beschikbaar is onder ons profiel op SEDAR op www.sedar.com. Als een van deze risico’s of onzekerheden werkelijkheid wordt, of als de meningen, schattingen of veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de toekomstgerichte informatie onjuist blijken te zijn, kunnen de werkelijke resultaten of toekomstige gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die welke in de toekomstgerichte informatie worden verwacht.

Hoewel we hebben geprobeerd belangrijke risicofactoren te identificeren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die in toekomstgerichte informatie, kunnen er andere risicofactoren zijn die ons op dit moment niet bekend zijn of waarvan we momenteel denken dat ze niet materieel zijn en die er ook voor kunnen zorgen dat de daadwerkelijke resultaten of toekomstige gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt in dergelijke toekomstgerichte informatie. Er kan geen garantie worden gegeven dat dergelijke informatie nauwkeurig zal blijken te zijn, aangezien de werkelijke resultaten en toekomstige gebeurtenissen wezenlijk kunnen verschillen van de verwachte resultaten in dergelijke informatie. Geen enkele toekomstgerichte verklaring is een garantie voor toekomstige resultaten. Dienovereenkomstig mag u niet overmatig vertrouwen op toekomstgerichte informatie, die alleen van toepassing is op de datum waarop deze is bekendgemaakt. De toekomstgerichte informatie in dit persbericht vertegenwoordigt onze verwachtingen vanaf de datum van dit persbericht (of vanaf de datum waarop ze anderszins worden vermeld), en kan na die datum worden gewijzigd. We wijzen echter elke intentie of verplichting of verbintenis af om toekomstgerichte informatie bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve zoals vereist onder de toepasselijke effectenwetgeving.

Aanvullende informatie met betrekking tot Q4 is te vinden op SEDAR onder het profiel van het Bedrijf op www.sedar.com.

Over Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) is een toonaangevend communicatieplatform voor de kapitaalmarkten dat de manier verandert waarop beursgenoteerde bedrijven, beleggers en investeringsbanken beslissingen nemen om elkaar op efficiënte wijze te ontdekken en met elkaar te communiceren en in contact te komen. Het end-to-end Q4-technologieplatform faciliteert interacties tussen de kapitaalmarkten via zijn IR-websiteproducten, virtuele evenementenoplossingen, kapitaalmarkten-CRM, aandeelhouders- en marktanalysetools. Het bedrijf is een vertrouwde partner voor meer dan 2.600 beursgenoteerde bedrijven wereldwijd, waaronder 50% van de S&P 500. Q4 is gevestigd in Toronto, met kantoren in New York en Londen. Lees meer op q4inc.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Investor Relations:

Matt Tractenberg, ir@q4inc.com

Mediavragen:

Karen Greene, media@q4inc.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr