11:28 uur 30-10-2020

Bank of America Corporation heeft een Formulier 8-K ingediend

CHARLOTTE, North Carolina, VS–(BUSINESS WIRE)– De Bank of America Corporation (de ‘onderneming’) heeft op 29 oktober 2020, een actueel verslag via het 8-K formulier ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (‘SEC’) waarin wordt aangekondigd dat de onderneming op 29 oktober 2020:

  • 44.000 aandelen van Serie NN preferente aandelen heeft uitgegeven (zoals hieronder gedefinieerd). Onder de voorwaarden van de Serie NN preferente aandelen is het vermogen van de onderneming om dividenden toe te kennen of te betalen, uitkeringen toe te kennen of te maken met betrekking tot het terugkopen, aflossen of anderszins verwerven ter overweging van haar gewone aandelen of preferente aandelen op pariteit met of achtergesteld aan de serie NN preferente aandelen, onderworpen aan bepaalde beperkingen in het geval dat de onderneming verzuimt om volle dividenden toe te kennen of te betalen (of een bedrag dat voldoende is toe te kennen of apart te zetten) van haar serie NN preferente aandelen. De beperkingen worden uiteengezet in het hieronder beschreven Certificaat van benamingen.
  • de onderneming diende een Certificaat van benamingen in (het ‘Certificaat van benamingen’) bij de Secretary of State van de State of Delaware om het geherformuleerde Certificaat van oprichting te wijzigen. Het Certificaat van benamingen bevestigt de benamingen, voorkeuren, beperkingen en relatieve rechten van de 4,375% niet-cumulatieve preferente aandelen van de onderneming, Serie NN, $ 0,01 nominale waarde per aandeel (de ‘Serie NN preferente aandelen’). De Serie NN preferente aandelen heeft een liquidatievoorkeur van $ 25.000 per aandeel. Het Certificaat van benamingen is bijgevoegd aan het formulier 8-K als bijlage 3.1.
  • de verkoop van 44.000.000 Depositary Shares (de ‘Depositary Shares’) heeft afgesloten, met elk een fractioneel belang van 1/1000ste deel van één Serie NN preferent aandeel. De voorwaarden van het aanbod van de Depositary Shares in de prospectus van de onderneming, gedateerd 29 juni 2018, dat een deel uitmaakt van de registratieverklaring op formulier S-3 (registratienummer 333-224523), zoals aangevuld door een prospectussupplement, gedateerd 27 oktober 2020. Aanvullende bijlagen worden ingediend met het Formulier 8-K in verband met het aanbieden, de uitgifte en de verkoop van de certificaten van aandeel.

Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar op haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document zal ook beschikbaar gesteld worden op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Amanda D. Daniel, North Carolina Gecertificeerd Paralegal, Bank of America, Kantoor +1 980.388.5923.

Check out our twitter: @NewsNovumpr