11:44 uur 29-09-2020

Bank of America Corporation heeft een Formulier 8-K ingediend

CHARLOTTE, North Carolina, VS–(BUSINESS WIRE)– Bank of America Corporation (de “Onderneming”) heeft op 28 september 2020 een actueel verslag op formulier Form 8-K ingediend (het “Form 8-K”) bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”), waarin wordt aangekondigd dat de raad van bestuur (de “Raad”) periodiek de bestuursdocumenten van de raad van bestuur en het bedrijf beoordeelt, inclusief de statuten van de onderneming, zoals gewijzigd op 12 september 2019 (de “Statuten”). On 23 september 2020 heeft de Raad de wijzigingen in de Statuten goedgekeurd en aangenomen. De wijzigingen van de Statuten traden in werking op het moment van goedkeuring door de Raad.

De wijzigingen van de Statuten hadden betrekking tot bestuurspraktijken inclusief het volgende:

  • Verduidelijking dat de aandeelhouders van de Onderneming volmachten kunnen verlenen en leveren in overeenstemming met de bepalingen van de Delaware General Corporation Law waarmee elektronische handtekeningen toegestaan worden (Artikel III. Aandeelhouders, Sectie 8. Volmachten);
  • Verduidelijking dat een actie over een kwestie wordt goedgekeurd, behalve voor de verkiezing van bestuurders of de voorzitter van een vergadering, indien het aantal uitgebrachte stemmen voor een actie groter is dan het aantal stemmen die tegen de actie zijn uitgebracht, tenzij de kwestie anders een groter aantal bevestigende stemmen voor goedkeuring vereist (Article III. Stockholders, Section 9. Voting of Shares);
  • Herzieningen om te bepalen dat het aantal personen dat een aandeelhouder mag voordragenvoor benoeming tot bestuurder tijdens de jaarlijkse of een bijzondere aandeelhoudersvergadering van de Onderneming zal het aantal bestuurders dat tijdens die vergadering gekozen moeten worden niet overschrijden (Article III. Stockholders, Section 12. Notice of Stockholder Business and Nominations, Subsections (b) & (f)).
  • Herzieningen aan de bepalingen van de Noodstatuten om bevestigend te verklaren dat dergelijke Statuten van kracht zullen zijn tijdens een epidemie of pandemie en of er al dan niet een quorum van de Raad of van een vaste commissie kan worden ingesteld, en bepaalt dat de Raad maatregelen kan treffen die het in noodgevallen praktisch en noodzakelijk acht (Article X. Emergency Bylaws, Section 1. Emergency Bylaws).

Deze wijzigingen omvatten ook bepaalde andere technische en conformerende herzieningen en verduidelijkingen. De voorgaande samenvatting is in zijn geheel gekwalificeerd onder verwijzing naar de Statuten van de Bank of America Corporation, zoals gewijzigd en aangepast door de raad van bestuur op 23 september 2020, waarvan een kopie (gemarkeerd om wijzigingen ten opzichte van de vorige versie weer te geven) is bijgevoegd als Bijlage 3.1 aan het Form 8-K-formulier.

Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar op haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document zal ook beschikbaar gesteld worden op de website van het National Storage Mechanism op: https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Amanda D. Daniel, North Carolina Gecertificeerd Paralegal, Bank of America, Kantoor +1 980.388.5923

Check out our twitter: @NewsNovumpr