10:35 uur 14-05-2019

De Bank of America Corporation heeft een formulier 8-K overlegd

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)– De Bank of America Corporation (de “Onderneming”) heeft op 13 mei 2019 een actueel verslag op Form 8-K ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), waarin wordt aangekondigd dat, met ingang van 13 mei 2019, de Amerikaanse makelaarsactiviteiten van Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (“MLPF&S”), een indirecte volle dochteronderneming van de onderneming, gereorganiseerd worden in twee afzonderlijke rechtspersonen (de “Reorganisatie”). Als onderdeel van de Reorganisatie zal BofA Securities, Inc. (“BofA Securities”), een onderneming in Delaware, die op 1 september 2015 opgericht is, de nieuwe rechtspersoon vormen die de institutionele diensten zal verlenen die eerder door MLPF&S werden geleverd. Zodanig zullen de institutionele diensten die eerder door MLPF&S werden geleverd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het optreden als assuradeur, verkoopagent, berekeningsagent, offerteagent of andere agent, in verband met het aanbieden en verkopen van effecten van de onderneming of van bepaalde dochterondernemingen van de onderneming, waaronder BofA Finance LLC (“BofA Finance”), nu door BofA Securities geleverd zullen worden. MLPF&S zal de belegger-dealerdiensten voor de detailhandel blijven leveren.

In het kader van de Reorganisatie, die op 13 mei 2019 van kracht zal gaan, wordt MLPF&S toegewezen aan BofA Securities, en BofA Securities heeft alle rechten en verplichtingen van MLPF&S overgenomen (a) als verkoopagent of agent krachtens de distributieovereenkomst of de overeenkomst als verkoopagent, of in voorkomend geval, voor de programma’s voor het aanbieden van effecten op grond waarvan de Onderneming haar Senior and Subordinated Medium-Term Notes, Series N en haar Senior en Subordinated InterNotes® heeft uitgegeven, en BofA Finance geeft haar Senior Medium-Term Notes, Series A en (b) uit onder een andere soortgelijke overeenkomst op grond waarvan MLPF&S optreedt als verkoopagent of de eerste koper in verband met de aanbieding en de verkoop van effecten door de onderneming of een van haar dochterondernemingen die is vrijgesteld van of niet onderworpen is aan de registratiebepaling van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

BofA Securities (voorheen bekend als BofAML Securities, Inc.), een indirecte volle dochteronderneming van de Onderneming en een gelieerde onderneming van BofA Finance, is een geregistreerde belegger-dealer en lid van de Financial Industry Regulatory Authority (“FINRA”). De registratie van BofA Securities als een belegger-dealer is bij de SEC gedeponeerd op 29 april 2016, en is op 23 januari 2018 van kracht gegaan. Het nieuwe aanvraag voor lidmaatschap voor BofA Securities werd op 15 augustus 2016 bij de FINRA ingediend en is op 23 januari 2018 van kracht gegaan.

Tenzij anders medegedeeld, zal de Onderneming de netto-opbrengsten ontvangen van de aanbieding van zijn effecten waarin BofA Securities deelneemt als een assuradeur, dealer of agent, en in het geval van een aanbieding van effecten van BofA Finance, zal BofA Finance de netto-opbrengsten ontvangen van de aanbieding van zijn effecten waar BofA Securities deelneemt als assuradeur, dealer of agent.

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document wordt ook beschikbaar gesteld op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Amanda D. Daniel, North Carolina Gecertificeerd Paralegal, Bank of America, Kantoor +1 980.388.5923.

Check out our twitter: @NewsNovumpr