03:50 uur 25-04-2019

De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier ingediend

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)– De Bank of America Corporation (de “onderneming”) heeft op 24 april 2019 een actueel verslag via het 8-K formulier (het “8-K formulier”) ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) waarin wordt aangekondigd dat de onderneming op 24 april 2019 de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering voor 2019 (de “Jaarvergadering”) heeft gehouden. Tijdens de Jaarvergadering verkozen de aandeelhouders van de onderneming alle kandidaten voor de positie van bestuurder; werd er ingestemd met de raadgevende stem over de beloning van bestuurders; werd de benoeming voor 2019 van PricewaterhouseCoopers LLP als het onafhankelijke, geregistreerde openbare accountantskantoor geratificeerd; en keurde het amendement goed (zoals hieronder gedefinieerd). De aandeelhouders van de onderneming hebben de voorstellen 5, 6 en 7 van de aandeelhouders zoals die zijn opgenomen in het formulier 8-K niet goedgekeurd. Met betrekking tot alle kwesties waarover gestemd diende te worden, stemden de houders van gewone aandelen, Serie B preferente aandelen en Serie 1, 2, 4 en 5 preferente aandelen van de onderneming, gezamenlijk als een klasse.

Tijdens de Jaarvergadering geven de aandeelhouders van de onderneming goedkeuring aan het tweede amendement (het “amendement”) met betrekking tot het Bank of America Corporation Key Employee Equity Plan (zoals gewijzigd, het “Plan”), onder andere om het aantal gewone aandelen van de onderneming dat beschikbaar is voor awards onder het Plan te verhogen met 150 miljoen aandelen. De voorwaarden van het Plan zijn nagenoeg ongewijzigd, behalve de toename van de beschikbare aandelen voor awards en de voorwaarden met betrekking tot minimale onvoorwaardelijke toezegging en voorheffingen. Daarnaast is de vervaldatum van het Plan verlengd van 5 mei 2025 tot 23 april 2029.

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document wordt ook beschikbaar gesteld op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Amanda D. Daniel
North Carolina Gecertificeerd Paralegal
Bank of America
Kantoor +1 980.388.5923

Check out our twitter: @NewsNovumpr