00:55 uur 17-04-2019

De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier ingediend

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)– De Bank of America Corporation (de ‘Onderneming’) heeft vandaag zijn aandeelhouders op de hoogte gesteld dat het op 16 april 2019 een actueel verslag heeft ingediend via Formulier 8-K bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (‘SEC’), waarin financiële resultaten worden aangekondigd voor het 1e kwartaal, eindigend op 31 maart 2019, met een netto-inkomen van $ 7,3 miljard, oftewel $ 0,70 per verwaterd aandeel.

Financiële hoogtepunten over het 1e kwartaal van 20191

 • Netto-inkomen van $ 7,3 miljard is met 6% gestegen, gestimuleerd door een sterk operationeel hefboomeffect
 • Verwaterde winst per aandeel van $ 0,70, met 13% gestegen
 • Inkomsten voor belasting van $ 8,8 miljard, met 4% gestegen
 • Omzet, na aftrek van rentekosten, is relatief stabiel gebleven op $ 23 miljard
  • Hogere netto-rentebaten (net interest income/NII) vanwege verhoogde rentetarieven en de toename van leningen en deposito’s, meer dan gecompenseerd door lagere niet-rentedragende inkomsten
 • Nettorenteopbrengst (FTE basis) van 2,51%, omhoog met 9 basispunten
 • De reserve voor kredietverliezen daalde met $ 179 miljoen naar $ 1 miljard
  • Netto oninbare vorderingen toegenomen met 3 basispunten tot 0,43%
 • Niet rentedragende kosten namen af met 4% oftewel $ 618 miljoen, tot $ 13,2 miljard; efficiencycoëfficiënt verbeterd naar 57%
 • Gemiddelde lening- en leasesaldi in bedrijfssegmenten steeg met $ 33 miljard, of 4%, tot $ 897 miljard
  • Consumentenleningen toegenomen met 3%; commerciële leningen toegenomen met 4%
 • De totale gemiddelde depositobalans nam toe met $ 63 miljard, of 5%, tot $ 1,4 biljoen
 • $ 6,3 miljard aan gewone aandelen teruggekocht en $ 1,5 miljard aan dividend betaald
  • 112% procent van beschikbaar netto-inkomen uitgekeerd aan gewone aandeelhouders

Hoogtepunten van de bedrijfseenheden voor het 1e kwartaal van 20191,2

Consumenten

 • Netto inkomsten stegen met 25% naar $ 3,2 miljard
 • Leningen namen toe met 5% naar $ 292 miljard
 • Deposito’s stegen met 3% naar $ 697 miljard
 • Consumer Investment Assets gestegen met 16% naar $ 211 miljard
 • De efficiëntieverhouding steeg naar 45%
 • 27,1 miljoen gebruikers van mobiel bankieren

Global Wealth & Investment Management (GWIM)

 • Netto inkomsten stegen met 14% naar $1,0 miljard
 • Marge voorafgaand aan belastingen nam toe tot 29%
 • Totale klantenbalansen van $ 2,8 biljoen
 • Leningen stegen met 3%, deposito’s met 8%
 • Record netto nieuw Merrill Lynch-huishouden gestegen naar 85%

Globaal bankwezen

 • Netto inkomsten stegen met 2% naar $ 2,0 miljard
 • Beleggingskosten over het hele bedrijf stegen tot $ 1,3 miljard (exclusief zelfgeleide deals)
 • Leningen stegen met 5% tot $ 370 miljard
 • Deposito’s stegen met 8% tot $ 349 miljard
 • De efficiëntieverhouding steeg naar 44%

Globale markten

 • Verkoop- en handelsopbrengsten van $ 3,5 miljard inclusief negatieve nettowaarderingsaanpassing debitering (debit valuation adjustment, DVA) verlies van $ 90 miljoen
 • Met uitzondering van netto DVA, zijn de verkoop- en handelsopbrengsten gedaald met 13% tot $ 3,6 miljard
  • Eigen vermogen gedaald met 22% tot $ 1,2 miljard
  • FICC 8% gedaald tot $ 2,4 miljard

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document wordt ook beschikbaar gesteld op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

1 Hoogtepunten per bedrijfssegment vergeleken met het kwartaal van het vorige jaar, tenzij anders vermeld. Krediet en depositobalansen worden weergegeven op gemiddelde basis, tenzij anders vermeld.

2 De Corporatie rapporteert de bedrijfsresultaten van zijn vier zakelijke onderdelen en alle overige op basis van een volledig belastbaar equivalent (FTE)

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Amanda D. Daniel, North Carolina Gecertificeerd Paralegal, Bank of America, Kantoor +1 980.388.5923

Check out our twitter: @NewsNovumpr