09:34 uur 12-02-2018

De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier ingediend

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)– Bank of America Corporation (de ‘Corporation’) heeft op 9 februari 2018 een 8-K formulier ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (‘SEC’), waarin wordt aangekondigd dat de Raad van Bestuur heeft ingestemd met de prestatiebeloningen over 2017 voor de executive officers van de Corporation, waaronder voorzitter en Chief Executive Officer Brian T. Moynihan.

Tijdens 2017 behaalde de Corporation met haar benadering van verantwoorde groei, netto-inkomsten van $ 18,2 miljard, een stijging van $ 410 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar. Na aanpassing in verband met de negatieve impact van de Amerikaanse Tax Cuts and Jobs Act, nam de netto-inkomsten in 2017 met $ 3,3 miljard toe naar $ 21,1 miljard. In het vierde kwartaal van 2017, meldde de Corporation haar 12e opeenvolgende kwartaal van positieve operationeel hefboomeffect.

Verantwoorde groei heeft tastbare voordelen voor aandelenhouders. Het totale aandeelhoudersrendement was 35,7% in 2017 en lag hoger dan de primaire referentiegroep op een jaarbasis van een, drie en vijf jaar. Marktkapitalisatie op 31 december 2017 was op een hoogtepunt van $ 304 miljard. De Corporation verhoogde haar kwartaaldividend per gewoon aandeel met 60% in 2017, en het totale kapitaal dat aan gewone aandeelhouders werd teruggegeven was bijna $ 17 miljard, meer dan het dubbele vergeleken met 2016, en het hoogste niveau sinds 2006. De Corporation boekte tevens vooruitgang op het langetermijnrendement op activa, rendement op tastbare gewone aandelen en de doelmatigheidsdoelen. De Corporation bleef ook de kredietverliezen beheren, waarbij de nettoafboekingsratio’s in de buurt van historisch lage niveaus bleven.

De Corporation bleef tevens in 2017 de wereldeconomie steunen. De Corporation heeft meer dan $ 864 miljard in kapitaal bijeengebracht namens klanten, en boekte vooruitgang bij haar doel van $ 125 miljard ter ondersteuning van klanten die zich inzetten voor schone energie en andere milieuondersteunende activiteiten. De Corporation deelde ook haar succes met de gemeenschappen waarin zij actief is, middels de schenking van $ 200 miljoen in het afgelopen jaar, en de meer dan 2 miljoen vrijwilligersuren die door werknemers in 2017 zijn gespendeerd.

De structuur van Dhr. Moynihans prestatiebeloning is onveranderd gebleven en bestaat uit een basissalaris, periodiek beperkte aandeleneenheden (restricted stock units, ‘RSU’s’) en RSU’s op basis van prestatie, die alleen worden uitgekeerd als de Corporation specifieke financiële doelen heeft gerealiseerd.

Het jaarlijkse basissalaris van Dhr. Moynihan blijft onveranderd ter waarde van $ 1,5 miljoen. De samengestelde waarde van zijn effectenbeloningen in 2017 is $ 21,5 miljoen, waarvan 50% bestaat uit prestatie-RSU’s. In overeenstemming met afgelopen jaren ontving hij geen bonus in contanten voor 2017.

Krachtens het prestatiebeloningsontwerp van de Corporation moet Dhr. Moynihan opnieuw prestatie-RSU’s verdienen door middel van de verwezenlijking van de prestatiestatistieken van de onderneming gedurende een prestatie- en de wachtperiode van drie jaar.

De targets voor de 2018 prestatie-RSU’s zijn een drie jaar gemiddeld groei van materiële intrinsieke waarde van 8,5% en een drie jaar gemiddelde rendement op activa (ROA) van 0,9%. Het ROA-doel is verhoogd vergeleken met het doel van vorig jaar, wat de sterke prestatie van de Corporation in 2017 reflecteert. Als de Corporation aan beide streefdoelen voldoet of deze overtreft, zullen alle prestatie-RSU’s uitbetaald worden, het maximale resultaat. Net als bij eerdere van prestatie-RSU’s zullen prestatie-RSU’s niet opnieuw verdiend worden wanneer de resultaten niet voldoen aan de minimale doelen, en er is geen mogelijkheid voor opwaartse uitbetaling voor deze beloning. Alle prestatie-RSU’s die niet opnieuw verdiend worden zullen komen te vervallen. De periodiek beperkte RSU’s van Moynihan bestaan uit contant uitgekeerde RSU’s, maandelijks verworven in de komende 12 maanden (30% van de jaarlijkse effectenbeloningen), en in aandelen uitgekeerde RSU’s, jaarlijks verworven in de komende drie jaar (20% van de jaarlijkse effectenbeloningen).

Verder zijn de effectenbeloningen van Moynihan afhankelijk van de vereisten voor aandelenbezit en -behoud van de Corporation. Specifiek beschreven moet 50% van de ontvangen netto-effectenbeloningen na belastingen worden vastgehouden tot één jaar na zijn pensionering. Deze effectenbeloningen zijn eveneens afhankelijk van het terugvorderingsbeleid van de Corporation.

De dollarwaarde van Dhr. Moynihan’s effectenbeloningen zoals hierboven beschreven, worden omgezet in een aantal aandelen van de gewone aandelen van de Corporation. Die omzetting wordt over een periode van tien dagen bepaald, en een Form 4 met het aantal effectenbeloningen wordt aan het eind van die periode bij de SEC ingediend. Aanvullende belangrijke informatie over de beloningenprogramma’s en -beheer, inclusief uitleg over alle materiële elementen van de compensatie van Moynihan en andere met naam genoemde executive officers, wordt gepresenteerd in de proxyverklaring van de Corporation voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2018, die naar verwachting in maart 2018 bij de SEC wordt ingediend.

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document zal ook beschikbaar zijn op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

 

Contacts

Bank of America Corporation
Michael Pressman, +1-980-386-5083
Assistant General Counsel

Check out our twitter: @NewsNovumpr