08:53 uur 13-11-2015

EFSA bevestigt eerdere beoordelingen van regelgeving betreffende veiligheidsprofiel van glyfosaat

BRUSSEL–(BUSINESS WIRE)– De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de resultaten van eerdere risico-evaluaties bevestigd en geconcludeerd dat de herbicide glyfosaat geen kankerverwekkende of mutagene eigenschappen vertoont en geen toxisch effect heeft op de vruchtbaarheid, reproductie of embryonale ontwikkeling. De EFSA trok de conclusie dat “het onwaarschijnlijk is dat glyfosaat een carcinogeen gevaar vormt voor de mens en het bewijsmateriaal geen classificatie ondersteunt met betrekking tot het carcinogeen potentieel ervan volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008.”

Dit Smart News-persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: http://www.businesswire.com/news/home/20151112006733/nl/

Glyphosate is widely used throughout Europe to protect crop yields against competition from invasive ... Glyphosate is widely used throughout Europe to protect crop yields against competition from invasive weeds. (Photo: Business Wire)

De EFSA kwam tot deze slotsom na een uitgebreide reeks van studies en gegevens met betrekking tot glyfosaat te hebben beoordeeld. De conclusies van de EFSA benadrukken het overweldigende gewicht van het bewijsmateriaal. Verklaard werd dat er “een uitzonderlijk grote” databank bestaat ten aanzien van glyfosaat en dat “de toxicologische evaluatie van de rapporterende lidstaat die werd overeengekomen tijdens collegiale toetsing gebaseerd is op talrijke geldige studies in plaats van op één hoofdstudie voor elk eindpunt.”

Richard Garnett, voorzitter van de GTF, verklaarde: “De conclusie van de EFSA zorgt opnieuw voor een belangrijke mijlpaal in het proces voor de herbeoordeling van glyfosaat door de Europese regelgevende instanties. Het bevestigt de eerdere evaluaties van glyfosaat door de regelgevende instanties rond de wereld, die consequent hebben geconcludeerd dat de toepassing van glyfosaat geen onaanvaardbaar risico vormt voor de gezondheid van de mens, dier of milieu.”

Rekening houdend met de conclusies van de EFSA zal de Europese Commissie een evaluatieverslag opstellen, gevolgd door een verordening met een voorstel dat in de komende maanden in stemming zal worden gebracht door de vertegenwoordigers van de 28 lidstaten in het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders.

* De volgende bedrijven zijn bevestigd lid van de GTF: ADAMA Agan Ltd., Agria S.A., Agro Trade GmbH, Albaugh UK Limited, Arysta Lifesciences SAS, Barclay Chemicals (Manufacturing) Ltd., Brokden SL, Bros Spolka Jawna B. P. Miranowscy, Cheminova A/S, Coromandel International Ltd, Dow AgroSciences LLC., EXCEL CROP CARE(Europe) NV, Helm AG, Industrias Afrasa S.A., Monsanto Europe S.A./N.V., Nufarm GmbH & Co KG, Rotam Agrochemical Europe Limited, Sapec Agro S.A., Sinon Corporation, Société Financière de Pontarlier, Syngenta Limited, United Phosphorus Ltd, Wynca UK Limited.www.glyphosate.eu

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor de pers:
Hume Brophy
Claire MacCarrick, T: +32 22 34 6860
Claire.maccarrick@humebrophy.com< /a>
41 Rue de la Science – 1040 Brussel

Check out our twitter: @NewsNovumpr