12:49 uur 16-03-2018

De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier ingediend

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)– De Bank of America Corporation (de ‘onderneming’) heeft op 15 april 2018 een actueel verslag via het 8-K formulier (het “formulier 8-K”) ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (‘SEC’) waarin wordt aangekondigd dat de onderneming 94.000 aandelen van Serie FF preferente aandelen (zoals hieronder gedefinieerd) heeft afgegeven:

Onder de voorwaarden van de Serie FF preferente aandelen is het vermogen van de onderneming om dividenden toe te kennen of te betalen, uitkeringen toe te kennen of te maken met betrekking tot het terugkopen, aflossen of anderszins verwerven ter overweging van haar gewone aandelen of preferente aandelen op pariteit met of achtergesteld aan de serie FF preferente aandelen, onderworpen aan bepaalde beperkingen in het geval dat de onderneming verzuimt om volle dividenden toe te kennen of te betalen (of een bedrag dat voldoende is toe te kennen of apart te zetten) van haar serie FF preferente aandelen. De beperkingen worden uiteengezet in het hieronder beschreven Certificaat van benamingen.

Op 15 maart 2018 heeft de onderneming een Certificaat van benamingen (het ‘Certificaat van benamingen’) bij de staatssecretaris van de Staat Delaware ingediend met als doel het wijzigen van haar gewijzigde en geherformuleerde certificaat van oprichting voor het herstellen van de benamingen, voorkeuren, beperkingen en relatieve rechten van haar vaste naar variabele rente niet-cumulatieve preferente aandelen, serie FF, $ 0,01 nominale waarde per aandeel (de ‘Serie FF preferente aandelen’). De Serie FF preferente aandelen heeft een liquidatievoorkeur van $ 25.000 per aandeel. Het certificaat van benamingen is bijgevoegd aan het formulier 8-K als bijlage 3.1.

Op 15 maart 2018 heeft de onderneming de verkoop van 2.350.000 Depositary Shares (de ‘Depositary Shares’) afgesloten, met elk een factioneel belang van 1/25ste deel van één Serie FF preferent aandeel. De voorwaarden van het aanbod van de Depositary Shares in de prospectus van de onderneming, gedateerd 1 mei 2015, dat een deel uitmaakt van de registratieverklaring op formulier S-3 (registratienummer 333-202354), zoals aangevuld door een prospectussupplement, gedateerd 8 maart 2018. Aanvullende bijlagen worden ingediend met het formulier 8-K in verbinding met het aanbieden, de uitgifte en verkoop van de Depositary Shares.

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document wordt ook beschikbaar gesteld op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Bank of America
Michael Pressman, 980-386-5083
Assistant General Counsel