10:03 uur 18-01-2018

De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier ingediend

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)– De Bank of America Corporation (de “Onderneming”) heeft zijn effectenhouders op de hoogte gesteld dat het op 17 januari 2018 een Actueel verslag op Formulier 8-K heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) waarin de financiële resultaten voor het vierde kwartaal, eindigend op 31 december 2017 werden aangekondigd, en met melding van een netto inkomen over het vierde kwartaal van $ 2,4 miljard, of $ 0,20 per verwaterd aandeel, en netto inkomsten voor het jaar van $ 18,2 miljard, of $ 1,56 per verwaterd aandeel.

Financiële hoogtepunten van Q4-17 (vergeleken met het kwartaal van het vorige jaar, tenzij anders vermeld)

 • Netto inkomen steeg met $ 2,4 miljard, of $ 0,20 per verwaterd aandeel, inclusief een kost van $ 2,9 miljard, of $ 0,27 per verwaterd aandeel, gerelateerd aan de Tax Cuts and Jobs Act (De “Tax Act”)
 • Omzet, netto rentelasten namen toe met 2% tot $ 20,4 miljard van $ 20,0 miljard
  • De netto rente-inkomsten (net interest income (NII)) namen toe met $ 1,2 miljard, of 11%, tot $ 11,5 miljard, als gevolg van de hogere rentetarieven alsmede de toename van leningen en deposito’s
  • Niet uit rente afkomstig inkomen daalde met $ 724 miljoen, of 7%, naar $ 9,0 miljard, wat voornamelijk aangedreven werd door de gevolgen van de Tax Act en lagere inkomsten van hypotheekbankieren gedeeltelijk gecompenseerd door hogere activabeheerkosten, inkomsten uit investeringsbankieren en kaartinkomsten
 • Netto oninbare schulden stegen tot $1,2 miljard van $ 880 miljoen, voornamelijk aangedreven door een niet-Amerikaanse commerciële oninbare schuld van een enkelvoudige partij met een totaalbedrag van $ 292 miljoen
  • Verhouding netto oninbare schulden 0,53% in vergelijking tot 0,39%
  • Exclusief de oninbare schulden van een enkelvoudige partij, de verhouding van de netto oninbare schulden was redelijk consistent met het voorgaande kwartaal
 • De voorziening voor kredietverliezen steeg tot $ 1,0 miljard tot $ 774 miljoen.
 • Niet uit rente afkomstige uitgaven daalden met $ 139 miljoen, of 1%, naar $13,3 miljard met zowel besparingen op het gebied van personeels- als niet-personeelsuitgaven
 • Gemiddelde leningssaldi in bedrijfssegmenten stegen met $ 6%, tot $ 857 miljard.

Hoogtepunten per bedrijfssegment voor Q4-17 (vergeleken met het kwartaal van het vorige jaar, tenzij anders vermeld)

Consumenten

 • Omzet steeg met 10% naar $ 9,0 miljard
 • Leningen stegen met 9%, deposito’s met 8%
 • De activa van Merrill Edge bemiddeling namen toe met 22%
 • Toename van 12% in gebruikers mobiel bankieren, tot 24,2 miljoen
 • Credit/debet bestedingen toegenomen met 7% naar $143 miljard

Global Wealth and Investment Management (GWIM)

 • Omzet steeg met 7% naar $ 4,7 miljard
 • Totale klantbalansen stegen $ 243 miljard naar een record van bijna $ 2,8 biljoen
 • Leningen stegen met 7% tot $ 157 miljard
 • Beheerd vermogen (assets under management, AUM) balansen record van meer dan $1 biljoen

Globaal bankwezen

 • Omzet steeg met 10% naar $ 5,0 miljard
 • Leningen stegen met 4% tot $ 350 miljard
 • Deposito’s stegen met 5% tot $ 330 miljard
 • Beleggingskosten over het hele bedrijf stegen 16% tot $ 1,4 miljard

Globale markten

 • Verkoop- en handelsopbrengsten van $ 2,5 miljard inclusief negatieve netto waarderingsaanpassing debiting (debit valuation adjustment, DVA) van $ 118 miljoen
 • Met uitzondering van netto DVA, namen de verkoop- en handelsopbrengsten af met 9% ten opzichte van een sterk Q4-16
  • Vast inkomen, valuta en goederen (Fixed Income, Currencies and Commodities, FICC) gedaald met 13%
  • Aandelen gelijk

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document wordt ook beschikbaar gesteld op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Bank of America
Michael Pressman, +1-980-386-5083
Assistant General Counsel