22:38 uur 01-08-2023

Committee to Restore Nymox Shareholder Value publiceert brieven van advocaten van Nymox: pogingen van het bestuur om informatie te verhullen aangetoond, aandeelhouders worden uitgenodigd om zich bij de coalitie te voegen

Surf naar https://www.crnsv.com/ om de brieven in te kijken en u aan te sluiten

CARSON CITY, Nev. & LONDEN–(BUSINESS WIRE)– De Committee to Restore Nymox Shareholder Value, LLC (CRNSV), met als doel om de aandeelhouderswaarde te herstellen in NYMOX PHARMACEUTICAL CORP (“NYMX-F”; het Bedrijf), nodigt vandaag alle aandeelhouders van Nymox, groot en klein, uit om de intimiderende, bedreigende brieven te lezen die CRNSV-leden hebben ontvangen van advocaten van Nymox op een hieraan gewijde website https://www.crnsv.com/.

Chris Riley, een van de leden die CRNSV hebben opgericht, verklaart: “De stijl van hun briefwisseling wijst op de heimelijke, intimiderende en grof misleidende activiteiten ondernomen door het bestuur van NYMOX in een poging om kritieke informatie te onderdrukken waartoe aandeelhouders eigenlijk toegang moeten hebben. Deze gepubliceerde leugens zijn een flagrante poging om de aandacht af te leiden van het werkelijke verhaal — de mislukking om het product van het bedrijf op de markt te brengen en constant zelf handelen door Averback, de CEO van Nymox.”

Riley vat samen: “De herhaaldelijke oproepen aan het adres van Averback om de RTF-brief (Refusal To File) van FDA te publiceren, bleven onbeantwoord, wat zijn terughoudendheid aantoont om zich bloot te stellen aan gerechtelijke acties wegens zijn persoonlijke aanvallen, onjuiste informatie en laster. Zijn handelingen zijn uiteraard het resultaat van de druk die hij momenteel ervaart.”

De vergaderingen in Europa waarnaar in deze brieven wordt verwezen, verliepen bijzonder goed, met vier materiële aandeelhouders die een belangrijk aandeel in Nymox vertegenwoordigen, begaan met het ondersteunen van de doelstellingen van CRNSV. De aandeelhouders zagen ook dat de partner hun voorgestelde overeenkomst om het bedrijf te redden opnieuw voorstelden, en dat dit unaniem werd aanvaard als een gezonde overeenkomst voor Nymox om toegang tot de markt en inspanningen voor commercialisering te ondersteunen.

Alle aandeelhouders van Nymox die al geruime tijd te lijden hebben, ongeacht de omvang van hun holdings, worden verzocht om zich snel bij de groeiende coalitie te voegen door te surfen naar de hier volledig aan gewijde website https://www.crnsv.com/, om er de dreigbrieven in te kijken en zich aan te melden voor verdere updates. Het is niet verplicht om u aan te sluiten en er is geen steun vereist, en alle persoonlijke contactinformatie en identificatie zal vertrouwelijk zijn en wordt beschermd. CRNSV zal elke aandeelhouder contacteren om deelname en steun te bevestigen voor de veranderingen waarnaar wordt gevraagd bij Nymox.

“Averback, de CEO van Nymox, en de Raad blijven informatie verhullen en doen zeer onnauwkeurige uitspraken die lasterlijk zijn en niet op de waarheid zijn gebaseerd,” vervolgt Riley. “De hoofdaandeelhouders die de overeenkomst deze week werden voorgesteld, zagen geen schuldcomponent.”

CRSNV doet een oproep om een einde te stellen aan beweringen en handelingen die typerend zijn voor wanhopige pogingen om schadelijke informatie te onderdrukken, de aandeelhouders verkeerde informatie te geven en een zwak, onbekwaam management aantonen.

“Averback moet ons meedelen hoe hij de activiteiten van Nymox zal verderzetten in het voordeel van de aandeelhouders, hij mag geen misplaatste persoonlijke aanvallen proberen te gebruiken om de aandacht af te leiden van de werkelijke problemen: het financieren van het bedrijf, FDA RTF-opheffing en de mislukking om de marktintroductie van het product van het bedrijf te plannen,” zegt Riley. “Dit zijn de belangrijke problemen die we voor hebben en we nodigen alle aandeelhouders uit om onze collectieve kracht te versterken, de gebrekkige prestaties van het bestuur van Nymox te herstellen en verdere erosie van NYMOX te voorkomen.”

Over The Committee to Restore Nymox Shareholder Value, LLC (CRNSV)

CRNSV werd opgericht door voormalige executives van de NYMOX PHARMACEUTICAL CORP (“NYMX-Q”) met als doel om de aandeelhouderswaarde in NYMOX (het Bedrijf) te herstellen. Met een engagement om de steile daling en volatiliteit van de aandelenprijs te overwinnen na de katastrofale beslissing tot schrapping van de beursnotering door NASDAQ, heeft CRNSV weerleggingsbrieven verstuurd naar alle aandeelhouders van het bedrijf en blijft het gebrek aan bedrijfsleiderschap en het onvermogen benadrukken om het potentieel te realiseren voor waardevolle, veelbelovende resultaten via een relatie met een zeer gerespecteerd bedrijf voor globale gezondheidszorg en gespecialiseerde oplossingen voor geneesmiddelen met de nodige expertise om te helpen het BPH-product van het bedrijf (Benign Prostatic Hyperplasia-product) op de markt te brengen, evenals het feit dat Nymox geen oplossing of plan heeft voor financieel herstel van de aandeelhouderswaarde. CRNSV is gevestigd in Carson City, in Nevada, en heeft kantoren in Londen, Documenten van CRNSV zijn beschikbaar via https://www.crnsv.com/.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Chris Riley

info@crnsv.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr