15:50 uur 05-11-2021

NuScale en Nuclearelectrica bereiken overeenstemming op COP26 om de inzet van de eerste kleine modulaire reactor in Europa te starten

De Amerikaanse minister van Energie, Jennifer M. Granholm, en de Roemeense minister van Energie, Virgil Popescu, benadrukten het nieuwe partnerschap in het Amerikaanse paviljoen.

Terwijl wereldleiders en regeringsfunctionarissen in Glasgow bijeenkomen om klimaatverandering aan te pakken, komen NuScale Power en Nuclearelectrica overeen om samen te werken om oplossingen voor schone energie in Europa te bevorderen.

PORTLAND, Oregon–(BUSINESS WIRE)– Tijdens de VN-conferentie over klimaatverandering (COP26) benadrukten de Amerikaanse minister van Energie, Jennifer M. Granholm, het Amerikaanse ministerie van Energie, en de Roemeense minister van Energie, Virgil Popescu, dat NuScale Power en het Roemeense S.N. Nuclearelectrica S.A. eerder vandaag een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend om de inzet van de innovatieve kleine modulaire reactortechnologie (small modular reactor, SMR) te bevorderen. Na het partnerschap heeft Roemenië het potentieel om de eerste inzet van SMR’s in Europa te accommoderen en een katalysator te worden voor SMR’s in de regio, evenals een basis voor het ondersteunen van het beheer van deze nieuwe technologie in andere landen.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20211105005641/nl/

Cosmin Ghita, Chief Executive Officer, Nuclearelectrica and John Hopkins, Chairman and Chief Executive Officer, NuScale Power (Photo: Business Wire)

Cosmin Ghita, Chief Executive Officer, Nuclearelectrica and John Hopkins, Chairman and Chief Executive Officer, NuScale Power (Photo: Business Wire)

De samenwerkingsovereenkomst tussen NuScale Power, van wie de SMR de eerste en enige kleine modulaire reactor is die ontwerpgoedkeuring heeft gekregen van de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission, en Nuclearelectrica, een Roemeense kernenergieproducent, komt op een cruciaal moment terwijl senior regeringsleiders van over de hele wereld de urgentie van het versnellen van de transitie naar schone energie bespreken. De discussie tijdens de ondertekeningsceremonie herhaalde deze oproep tot actie en versterkte hoe SMR’s van NuScale internationale klimaatdoelen kunnen ondersteunen, de ergste gevolgen van klimaatverandering kunnen helpen verzachten en de wereldwijde welvaart kunnen versterken.

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst helpt NuScale Nuclearelectrica zijn technologie te evalueren, en samen zullen de organisaties stappen ondernemen om al in 2027/2028 een eerste NuScale energiecentrale met 6 modules, 462 MWe, in Roemenië in te zetten. De NuScale-energiecentrale met 6 modules zal naar schatting 193 permanente banen in de energiecentrale, 1.500 banen in de bouw en 2.300 productiebanen opleveren. Het helpt Roemenië om 4 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar te vermijden.

“De Verenigde Staten beschouwen kernenergie als een cruciale technologie in de wereldwijde inspanningen om de uitstoot te verlagen, de economische kansen te vergroten en uiteindelijk de klimaatverandering te bestrijden”, zei de Amerikaanse minister van Energie, Jennifer M. Granholm. “We ondersteunen de ontwikkeling van SMR’s al tientallen jaren en het is buitengewoon verheugend om deze belangrijke mijlpaal voor Roemenië te vieren om hen te helpen hun klimaatdoelen te bereiken.”

“Op basis van het geïntegreerde nationale plan op het gebied van energie en klimaatverandering (Integrated National Plan in the field of Energy and Climate Change, PNIESC) is Roemenië van plan de CO2-uitstoot tot 2030 met 55% te verminderen en zijn huidige importafhankelijkheid van 20,8% tot 17,8% in 2030. Kernenergie speelt een essentiële rol bij het bereiken van deze decarbonisatiedoelstellingen en het waarborgen van de energietransitie naar een CO2-vrije economie. Het draagt momenteel 33% bij aan de totale CO2-vrije energieproductie. Na de implementatie van strategische investeringsprojecten neemt deze bijdrage exponentieel toe, terwijl ook de energiezekerheid voor Roemenië en de regio wordt gewaarborgd. Het bouwen en exploiteren van kleine modulaire reactoren zal bewezen milieuvoordelen hebben van schone, emissievrije energie. Het levert directe sociaaleconomische voordelen op voor de gemeenschap die het bedient en genereert blijvende welvaart voor de regionale industrie en economie. We streven ernaar de eerste SMR dit decennium te ontwikkelen om te voldoen aan onze kritieke energievraag en groene doelstellingen om een hoogwaardige toekomst voor de komende generaties veilig te stellen. Decarbonisatie met nucleaire energie is mogelijk! Ik groet en steun de ondertekening van de samenwerking tussen de twee bedrijven, gebaseerd op de lange geschiedenis van onze twee landen. De bilaterale betrekkingen tussen Roemenië en de VS op nucleair gebied zijn in de jaren tachtig begonnen en hebben sindsdien tal van voordelen opgeleverd, vooral economische stabiliteit en energiezekerheid. Ik dank onze Amerikaanse partners en secretaris Granholm voor het steunen en onderschrijven van de nucleaire programma’s”, zei Virgil Popescu, minister van Energie van Roemenië.

“Omdat Roemenië zijn energieportfolio wil diversifiëren en de klimaatdoelstellingen wil halen, vormt de geavanceerde technologie van NuScale de perfecte veilige, economische en schaalbare oplossing”, zei John Hopkins, voorzitter en Chief Executive Officer van NuScale Power. “Terwijl wereldleiders benadrukken hoe cruciaal dit moment is bij het aanpakken van klimaatverandering, vertegenwoordigt de SMR-technologie van NuScale niet alleen een manier om de Roemeense klimaatverplichtingen na te komen, maar is het ook een middel om de lokale economische groei te versterken. NuScale is verheugd om met Nuclearelectrica samen te werken en de vele voordelen van onze technologie te laten zien.”

“Nuclearelectrica is er trots op het voortouw te nemen en waardeert haar ervaring met het werken volgens uitstekende normen en een van de best presterende kerncentrales ter wereld, bij het ontwikkelen van de eerste SMR’s in Europa, een energiebron die 100% CO2-vrij is en die de ecologische voetafdrukken vermindert en ons op weg helpt naar een emissievrije wereld. Tegelijkertijd vormt het een nieuwe generatie ingenieurs, die zal profiteren van de 25 jaar ervaring die Nuclearelectrica heeft en de baanbrekende innovatie van de SMR-technologie van NuScale. Wat een spannende tijden om bij te dragen aan de toekomst van energie, om een schone erfenis op te bouwen voor de komende generaties”, zei Cosmin Ghita, Chief Executive Officer van Nuclearelectrica.

Bekijk de ondertekeningsceremonie

De samenwerkingsovereenkomst schetst met name de volgende belangrijke mijlpalen voor Nuclearelectrica en NuScale om veilige, betaalbare CO2-vrije energietechnologie op basislastniveau te ontwikkelen met een focus op kolencentrales die buiten gebruik worden gesteld. Het ondersteunt het nationale herstel- en veerkrachtplan van de Roemeense regering om tegen 2032 4,59 GWe aan kolengestookte energieproductie uit te faseren. Door de kolencentrales een nieuwe bestemming te geven, kunnen Nuclearelectrica en NuScale gemeenschappen en fabrieksarbeiders helpen om deel te nemen aan de overgang naar CO2-vrije energie, terwijl ze ook lokale economische voordelen blijven bieden. Deze samenwerkingsovereenkomst dient als katalysator voor implementaties in andere Three Seas Initiative-landen die willen decarboniseren worden.

Deze overeenkomst volgt op een memorandum van overeenstemming (memorandum of understanding, MOU) ondertekend tussen Nuclearelectrica en NuScale in 2019 om de ontwikkeling, licentieverlening en bouw van een NuScale SMR in Roemenië te evalueren. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst bevordert de toewijding om de inzet van een NuScale SMR in Roemenië te vergemakkelijken.

In augustus 2020 schreef NuScale geschiedenis als de eerste en enige SMR die ontwerpgoedkeuring ontving van de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission. Een cruciale stap in de richting van de constructie en implementatie van deze SMR-technologie. Het programma van het bedrijf behoudt een krachtig elan richting commercialisatie van zijn SMR-technologie, inclusief ontwikkeling van de toeleveringsketen, standaard centrale-ontwerp, planning van opleveringsactiviteiten voor de centrale, en plannen voor de opstart en inbedrijfstelling van de centrale.

Over NuScale Power

NuScale Power heeft een nucleaire energiecentrale met nieuwe modulaire lichte waterreactor ontwikkeld om energie te leveren voor stroomopwekking, stadsverwarming, waterontzilting, waterstofproductie en andere proceswarmtetoepassingen. In het ontwerp van deze baanbrekende kleine modulaire reactor (SMR) is een NuScale Power Module™ opgenomen. Deze is volledig in de fabriek vervaardigd en in staat om 77 MW aan elektriciteit te genereren met behulp van een veiligere, kleinere en schaalbare versie van drukwaterreactor-technologie. Het schaalbare ontwerp van NuScale – energiecentrales die tot vier, zes of twaalf individuele energiemodules kan omvatten – biedt de voordelen van koolstofvrije energie en vermindert de financiële verplichtingen die zijn verbonden aan nucleaire faciliteiten van gigawatt-omvang. De meerderheidsinvesteerder in NuScale is Fluor Corporation, een mondiaal engineering-, aanbestedings- en constructiebedrijf met 70 jaar ervaring op het gebied van commerciële nucleaire energie.

Het hoofdkwartier van NuScale is gevestigd in Portland, OR en het bedrijf heeft vestigingen in Corvallis, OR, Rockville, MD, Charlotte, NC, Richland, WA, en London, VK. Volg ons op Twitter: @NuScale_Power, Facebook: NuScale Power, LLC, LinkedIn: NuScale-Power en Instagram: nuscale_power. Bezoek de website van NuScale Power.

Over Nuclearelectrica

Het nationale bedrijf ‘Nuclearelectrica’ S.A. is het nationale Roemeense bedrijf dat elektriciteit, warmte en splijtstof produceert, dat opereert onder het gezag van het Roemeense ministerie van Energie, de staat bezit 82,49% van de aandelen en andere aandeelhouders, 17,50%, na de beursnotering in 2013.

Cernavoda NPP Branch exploiteert twee kerncentrales van CANDU, die twee van de meest performante eenheden zijn van meer dan 400 kerncentrales ter wereld, een kernbrandstoffabriek en is bezig met het bereiken van een geïntegreerde brandstofcyclus door de aankoop van een verwerkingslijn voor uraniumconcentraat ter ondersteuning van de langetermijninvesteringsprojecten van het bedrijf.

Nuclearelectrica speelt een belangrijke rol op nationaal niveau, met een bijdrage van meer dan 18% van de kernenergie aan de totale energieproductie en 33% aan de totale CO2-vrije energieproductie in Roemenië.

www.nuclearelectrica.ro

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Diane Hughes, vicepresident voor marketing en communicatie, NuScale Power

dhughes@nuscalepower.com
(M) (503) 270-9329

Tones Ludmila, adviseur van CEO, S.N. Nuclearelectrica

Ludmila.Tones@nuclearelectrica.ro
0040-730044468

Check out our twitter: @NewsNovumpr