12:13 uur 03-08-2021

Personalis, Inc. publiceert nieuwe gegevens die een nieuwe samengestelde biomarker NEOPS™ aantonen voor het voorspellen van de respons op kankerimmunotherapie bij patiënten met melanoom in een laat stadium

MENLO PARK, Californië–(BUSINESS WIRE)– Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), een leider in geavanceerde translationele genomica en diagnostiek voor kanker, heeft vandaag de publicatie van zijn studie ‘Voorspelling van immunotherapierespons bij melanoom door gecombineerde modellering van neoantigeenbelasting en immuungerelateerde resistentiemechanismen(1) in Clinical Cancer Research, een tijdschrift gepubliceerd door de American Association for Cancer Research, aangekondigd.

De studie beschrijft de ontwikkeling van de Personalis Neoantigen Presentation Score (NEOPS™), een nieuwe samengestelde biomarker voor het voorspellen van de respons op kankerimmunotherapie. Dankzij uitgebreide immunogenomische profilering van tumoren van het Personalis NeXT-platform, modelleert NEOPS tegelijkertijd zowel de neo-antigeenbelasting als de immuungerelateerde resistentiemechanismen om de immuuntherapierespons in een cohort van melanoompatiënten in een laat stadium beter te voorspellen. In deze studie was NEOPS sterker voorspellend voor de therapierespons dan andere geteste standaard enkelvoudige analyt- en onderzoeksbiomarkers, inclusief tumormutatiebelasting. De prestaties van deze samengestelde biomarker werden in eerste instantie getest op een cohort van melanoompatiënten in een laat stadium die immuun-checkpoint-remmer-therapieën kregen en later gevalideerd op een onafhankelijke dataset van gelijkaardig behandelde melanoompatiënten in een laat stadium.

“Gezien de gevarieerde respons op immunotherapie en de mogelijke toxiciteiten die met de behandeling gepaard gaan, is er behoefte aan verbeterde biomarkerbenaderingen om beter te voorspellen welke patiënten op de therapie zullen reageren”, zei Richard Chen, MD, Personalis CMO. “Onze bevindingen suggereren dat integratieve, multi-omische biomarkers zoals NEOPS sterkere voorspellers van respons kunnen zijn dan eenvoudigere benaderingen met één analiet, vooral in de setting van nieuwe kankertherapieën waar de onderliggende biologische mechanismen die de respons bepalen, zeer complex zijn. We zijn van mening dat NEOPS en andere samengestelde biomarkers belangrijke, scherpere instrumenten zijn om precisie-oncologie mogelijk te maken.”

NEOPS maakt gebruik van technologie die Personalis sinds 2015 ontwikkelt om neo-antigenen beter te voorspellen en bijbehorende ontsnappingsmechanismen zoals HLA LOH te identificeren. Onze ImmunoID NeXT- en klinische NeXT Dx-tests maken deze geavanceerde mogelijkheid, waaronder NEOPS, beschikbaar voor farmaceutische onderzoekers en clinici voor klinische onderzoeken en onderzoeksdoeleinden, en er zijn aanvullende klinische onderzoeken met andere tumortypen gepland.

Over Personalis, Inc.

Personalis, Inc. is een leider in geavanceerde kankergenomica om de volgende generatie nauwkeurige kankertherapieën en diagnostiek mogelijk te maken. Het Personalis NeXT Platform™ van Personalis is ontwikkeld voor aanpassing aan de complexe en zich ontwikkelende inzichten in kanker en voorziet haar biofarmaceutische klanten en clinici van informatie over alle ongeveer 20.000 menselijke genen en het immuunsysteem, op basis van een enkel weefselmonster. Op het gebied van populatie-sequencing exploiteert Personalis een van de grootste sequencing-laboratoria wereldwijd en is momenteel de enige leverancier van sequencing van het VA MVP. Om kanker- en populatie-sequencing mogelijk te maken, is The Personalis Clinical Laboratory gebouwd met een focus op klinische nauwkeurigheid, kwaliteit, big data, schaal en efficiëntie. Het laboratorium is GxP-conform en heeft een CLIA’88-certificaat en CAP-accreditatie. Bezoek voor meer informatie www.personalis.com en volg Personalis op Twitter (@PersonalisInc).

Toekomstgerichte uitspraken

Alle verklaringen in dit persbericht die niet historisch zijn, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ in de betekenis van de Amerikaanse effectenwetgeving, inclusief verklaringen met betrekking tot attributen of voordelen van NEOPS of het NeXT Platform van Personalis, de zakelijke kansen van het bedrijf, leiderschap, plannen, visie of groei, of andere toekomstige gebeurtenissen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen brengen risico’s en onzekerheden met zich mee, inclusief die met betrekking tot de COVID-19-pandemie, die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten of verwachtingen die door dergelijke verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Factoren die de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen beïnvloeden, zijn te vinden in de deponeringen van Personalis bij de U.S. Securities and Exchange Commission, inclusief de meest recente rapporten van Personalis op de formulieren 8-K, 10-K en 10-Q, en omvatten de rapporten die worden vermeld onder de titel ‘Risicofactoren’. Personalis wijst elke verplichting om dergelijke toekomstgerichte verklaringen bij te werken af.

(1) Clin Cancer Res. 1 augustus 2021 (27) (15) 4265-4276; DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-20-4314

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon investeerderrelaties bij Personalis:
Caroline Corner

investors@personalis.com
415-202-5678

Contactpersoon media voor Personalis:
Jennifer Havlek

pr@personalis.com
www.personalis.com
650-752-1300

Check out our twitter: @NewsNovumpr