13:30 uur 26-03-2020

Het IWBI stelt taskforce samen om te onderzoeken welke rol gebouwen kunnen spelen bij de verlaging van de belasting van de gezondheid door COVID-19 en andere infecties van de ademhalingswegen

Dr. Risa Lavizzo-Mourey, voormalig president en CEO van de RWJF, Dr. Jonathan Fielding van de UCLA, Richard Carmona, de 17e Inspecteur van de Geneeskundige Dienst van de Verenigde Staten en Joseph Allen van de Harvard School of Public Health gaan gezamenlijk leiding geven aan de inspanningen om de rol van gebouwen bij het beschermen en verbeteren van de gezondheid te vergroten

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)– Het International WELL Building Institute (IWBI) heeft vandaag bekendgemaakt dat het instituut een taskforce heeft opgericht om de enorme belasting van de gezondheid door COVID-19 en andere infecties van de luchtwegen te verlichten. Het doel is de kritieke rol te beschrijven die gebouwen, organisaties en gemeenschappen spelen op het gebied van preventie en gereedheid, veerkracht en herstel. De taskforce zal een ruime benadering hanteren en zowel aandacht schenken aan nieuwe als terugkerende infectueuze ziekteverwekkers die grote populaties treffen.

De gezamenlijke leiding van de taskforce komt in handen van Risa Lavizzo-Mourey, M.D., MBA, voormalig president en CEO van de Robert Wood Johnson Foundation en vooraanstaande professor volksgezondheid en gezondheidsgelijkheid aan de University of Pennsylvania; Jonathan Fielding, M.D., MPH, MA, MBA, vooraanstaande professor aan de Fielding School of Public Health en de Geffen School of Medicine van de UCLA, en voormalig directeur en health officer van de Los Angeles County Department of Public Health; Richard Carmona, M.D., MPH, FACS, die diende als de 17e Inspecteur van de Geneeskundige Dienst van de Verenigde Staten en tegenwoordig werkzaam is als vooraanstaande professor aan de University of Arizona; en Joseph Allen, DSc, MPH, assistent-professor en directeur van het Healthy Buildings-programma van Harvard’s T.H. Chan School of Public Health. De taskforce zal bestaan uit experts uit de volksgezondheid, overheid, academische wereld en filantropie, alsmede uit de architectuur-, design- en vastgoedgemeenschap.

“Het werk van het IWBI is gericht op het bieden van door bewijs ondersteunde oplossingen die betere gezondheid en beter welzijn bevorderen op de plaatsen en in de ruimtes waar we ons leven doorbrengen,” aldus Rick Fedrizzi, Chairman en CEO van het IWBI. “Door middel van deze taskforce wordt een mechanisme geboden om speciale aandacht te geven aan deze acute uitdaging en gebruik te maken van de expertise en inzichten van onze wereldwijde gemeenschap, die bestaat uit praktiserende artsen, milieu- en gedragswetenschappers, vooraanstaande personen uit de designwereld en toonaangevende innovators uit internationale ondernemingen.”

“Deze taskforce kan ons helpen sneller aandacht te schenken aan praktische maatregelen die we kunnen nemen om beter de middelen te kunnen bieden die nodig zijn voor het bevorderen van een wereldwijde gezondheidscultuur waarbij iedereen is betrokken,” aldus Dr. Lavizzo-Mourey.

“Deze tijdige inspanningen zijn erop gericht om in de wetenschappelijke literatuur te zoeken naar mogelijkheden om de bebouwde omgeving te laten bijdragen tot verbetering van de gezondheid van de bevolking,” aldus Dr. Fielding.

Inspecteur van de Geneeskundige Dienst Carmona prijst het IWBI voor het samenbrengen van vooraanstaande internationale innovatieve denkers op het gebied van de openbare gezondheid om speciale aandacht te schenken aan het optimaliseren van de bebouwde omgeving met het oog op preventie, aanpak, beheersing en herstel van “alle gevaren” die de Verenigde Staten bedreigen, inclusief het coronavirus. De bebouwde omgeving is een essentieel element voor de fysieke en geestelijke gezondheid en voor het voorkomen van ziekten.

“De urgentie van de maatregelen voor het beheersen van de fysieke, emotionele en economische gevolgen van dit virus en andere infecties van de luchtwegen kan niet genoeg worden benadrukt,” aldus Dr. Allen. “Datzelfde geldt voor de enorme impact die we kunnen teweegbrengen door middel van verbetering van onze gebouwen, en van de beleidsregels, protocollen en inkooprichtlijnen die door organisaties worden gehanteerd, zodat ze meewerken aan de bescherming en verbetering van de gezondheid van iedereen. Deze pandemie is dé uitdaging van ons tijdperk, en gebouwen spelen een centrale rol in onze reactie erop en in het uiteindelijke herstel.“

“Het doel van de Task Force is tweeledig,” aldus Rachel Gutter, president van het IWBI. “Allereerst het bepalen en ontwikkelen van de gewenste resultaten en middelen, waaronder richtlijnen voor personen, organisaties en gemeenschappen om hen te helpen bij het toepassen van praktische inzichten en beproefde strategieën bij het beheren van hun gebouwen en hun organisaties. Ten tweede gaat de taskforce manieren evalueren waarop de WELL Building Standard (WELL) zelf verder kan worden versterkt, zodat het systeem, dat is toegepast bij meer dan zesenveertig miljoen vierkante meter aan ruimte, verspreid over 58 landen, de preventie en gereedheid, de veerkracht en het herstel zo goed mogelijk kan blijven ondersteunen, zowel op dit kritieke moment als in de toekomst.”

Gutter wijst erop dat meer informatie over de taskforce en over hoe mensen zich kunnen aanmelden om deel te nemen aan dit initiatief hier kan worden gevonden.

“WELL weerspiegelt nu al de enorme hoeveelheid actuele medisch onderzoeken en data die we hebben verzameld en in het project hebben geïntegreerd sinds de lancering eind 2014,” vervolgt ze. “Maar het landschap is sinds het begin van dit jaar enorm veranderd door de wereldwijde opkomst van dit virus. We maken ons sterk om ervoor te zorgen dat we alles wat we leren van onze wereldwijde gemeenschap vrijelijk delen. We zijn aan iedereen verschuldigd om erop toe te zien dat de uitgebreide, op bewijs gebaseerde maatregelen die we hebben vastgelegd in WELL ons op weg helpen naar een betere gezondheid en sterkere veerkracht voor iedereen, overal.”

Over het International WELL Building Institute

Het International WELL Building Institute (IWBI) leidt de internationale beweging om veranderingen teweeg te brengen in onze gebouwen, gemeenschappen en organisaties om het welzijn van mensen te bevorderen. De WELL v2 is de nieuwste versie van de populaire WELL Building Standard (WELL). De WELL Community Standard is een proefproject voor het beoordelen van districten die als nieuwe maatstaf dient voor gezonde gemeenschappen. WELL is volledig gericht op de manieren waarop gebouwen en gemeenschappen, en alles wat zich daarin bevindt, ons comfort kunnen verbeteren, kunnen aanzetten tot betere keuzes, en gezondheid en welzijn in het algemeen kunnen bevorderen in plaats van deze te ondermijnen. IWBI mobiliseert de welzijnsgemeenschap door middel van het accrediteren van WELL-professionals, het uitvoeren van toepasselijk onderzoek, het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal, en het pleiten voor beleid dat gezondheid en welzijn bevordert, waar dan ook. IWBI neemt deel aan het Global Compact van de Verenigde Naties, ‘s werelds grootste initiatief voor verantwoord zakendoen, en helpt bedrijven bij hun streven naar het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties door middel van toepassing van WELL. Meer informatie over WELL is hier te vinden.

International WELL Building Institute, IWBI, de WELL Building Standard, WELL v2, WELL Certified, WELL AP, WELL, WELL Portfolio, The WELL Conference, de WELL Community Standard en andere aanduidingen, alsmede de aanverwante logo’s, zijn handelsmerken of waarmerken van International WELL Building Institute pbc in de Verenigde Staten en andere landen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Pers:
Judith Webb, media@wellcertified.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr