22:46 uur 21-06-2023

TA Advisory FZ LLC: Saif Alketbi toont grote interesse om Fortenova Group over te nemen

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)– Zijne Excellentie Saif Jaffair Markhan Alketbi toonde zijn grote interesse om Fortenova Group MidCo. B.V. voor een eerlijke prijs over te nemen in zijn brief aan de internationale investeringsbank Lazard van 16 juni 2023. Dit komt neer op een interesse om alle waardevolle activa in Fortenova als bedrijf te verwerven, en vormt op de valreep een dramatische interventie om te voorkomen dat Fortenova op oneerlijke wijze voor een prikje wordt overgenomen, en om de belangen op lange termijn van een emblematisch Kroatisch bedrijf te beschermen.

Lazard was voordien door Fortenova Grupa d.d., het Kroatische operationele bedrijf van de groep, onder de arm genomen om het proces te ondersteunen om interesse van mogelijke investeerders te onderzoeken om Fortenova Group MidCo B.V. over te nemen, een van de Nederlandse bedrijven die houder is van Fortenova Grupa.

Fortenova heeft Mr Alketbi niet geïnformeerd en hem niet uitgenodigd om aan het verkoopproces deel te nemen, in weerwil van zijn duidelijke vraag om dit te doen, en ondanks Mr Alketbi’s status van belangrijkste aandeelhouder.

Mr Alketbi licht toe:

“De gedwongen verkoop van de Fortenova activiteit die in april van dit jaar werd gestart, had niets te maken met het welzijn van het bedrijf zelf. Het kreeg geen enkel bod, omdat potentiële kopers met korte inschrijvingstermijnen en bangelijke verhalen over Fortenova’s schuldenlast geconfronteerd werden. Nu loopt het bedrijf het risico om volledig in handen van één speler te vallen, zonder enige verantwoording in het proces.

Fortenova is een systemisch belangrijk bedrijf, met een impact op de bestaansmiddelen van miljoenen mensen in Kroatië en de hele regio. Het mag niet worden verkocht als resultaat van een of andere deal in een achterkamertje. Er moet een eerlijk en open proces komen om over het eigenaarschap en de toekomstige directie van het bedrijf te beslissen.

Zoals ik in mijn brief van 16 juni aan Lazard liet weten, ben ik zeer geïnteresseerd om Fortenova Group MidCo. B.V. voor een eerlijke prijs over te nemen. In oktober 2022 besloot ik voor het eerst om in het bedrijf te investeren omdat ik in de kracht en het potentieel van de Fortenova Group geloof. Gezien de omstandigheden, wil ik het bedrijf graag helpen om de ‘alternatieve oplossing’ te bereiken waar het zelf om heeft gevraagd.”

Achtergrond van het geschil:

Mr Alketbi bezit onrechtstreeks 43,41 procent van de Fortenova Group. Hij onderneemt juridische stappen om zijn belangen in het bedrijf te beschermen, na de aanvang van onrechtmatige procedures om alle waardevolle activa van de groep te verkopen door een van de holdingbedrijven te verkopen die lager in de eigenaarsketen staat.

Op 31 oktober 2022 kocht hij SBK ART (het bedrijf dat een aandeel van 43,41 procent in Fortenova heeft) van Sberbank of Russia. SBK ART werd daarna op de EU-sanctielijst geplaatst, hoewel het niet langer aan iemand uit Rusland toebehoort, in weerwil van andersluidende beweringen, en het staat niet onder Russische invloed.

Om de belangen van Mr Alketbi te beschermen, werd in juni 2023 een aanvraag voor een aantal verminderingen bij het gerechtshof van Amsterdam ingediend, om een poging om de activiteiten van Fortenova te verkopen te voorkomen. De uitspraak van het gerechtshof met betrekking tot de verminderingen wordt verwacht op 27 juni 2023.

In April dit jaar begon Fortenova en het management ervan (met inbegrip van mensen verbonden met Open Pass, een andere meerderheidsaandeelhouder) een onnodig proces voor gedwongen verkoop van alle bedrijfsactiviteiten. Het resultaat was dat het proces ietwat in elkaar was geflanst en Fortenova ontving geen enkel bod. Het management van Fortenova nodigde de aandeelhouders uit om een “alternatieve oplossing” voor te stellen om het bedrijf te redden.

Omdat Lazard nog altijd door het management van Fortenova is weerhouden om de verkoop van MidCo te verkennen, vroeg Mr Alketbi aan Lazard om informatie te delen die voor zijn aanbod relevant is, met inbegrip van de structuur van de voorgestelde verkoop.

Eerder dit jaar diende Mr Alketbi een aanvraag in bij het Gerecht van de Europese Unie om de aan SBK ART ten onrechte opgelegde sanctie te laten opheffen, en hij heeft vertrouwen dat hij hierin zal slagen.

Mr Alketbi is een burger van de Verenigde Arabische Emiraten en een vermaarde businessman in zijn thuisland. Hij werd nog nooit sancties opgelegd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediavragen

Palatine Communications

Conal Walsh / Andreas Grueter / Will Matthews

fortenova@palatine-media.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr