04:23 uur 11-10-2022

Mary Kay Inc. verwelkomt Global Diversity Month met publicatie van bedrijfsverklaring over DEI en DEI Summit

Mary Kay deelt toezeggingen over diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie

DALLAS–(BUSINESS WIRE)– Mary Kay Inc., een al lang bestaande voorstander en wereldwijde pleitbezorger voor empowerment van vrouwen en gendergelijkheid, heeft een Diversity, Equity and Inclusion (DEI)-verklaring uitgebracht ter ere van de Global Diversity Awareness Month en organiseerde een Diversity, Equity and Inclusion Summit in samenwerking met World Inclusion Day.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20221010005619/nl/

Julia A. Simon, Chief Legal and Chief Diversity & Inclusion Officer at Mary Kay (Photo: Mary Kay Inc.)

Julia A. Simon, Chief Legal and Chief Diversity & Inclusion Officer at Mary Kay (Photo: Mary Kay Inc.)

Door deze inspanningen houdt Mary Kay zichzelf verantwoordelijk voor haar DEI-verplichtingen die zijn gecentreerd rond drie fundamentele concepten: begrip door Kennis, eisen van Actie en zorgen voor duurzame transformatieve Verandering binnen ons bedrijf, bij onze zakenpartners en in de gemeenschappen die we dienen.

“Mary Kay heeft sinds haar oprichting met de bedoeling gewerkt om de status-quo uit te dagen en opent sinds 1963 deuren voor vrouwen en diverse groepen. Wij zijn van mening dat de particuliere sector een fundamentele rol te spelen heeft bij het tot stand brengen van sociale verandering. Door middel van onze zakelijke acties zetten we ons in voor het bevorderen van diversiteit en het waarborgen van inclusiviteit in ons bedrijf. We erkennen dat de strijd voor gelijkheid zich buiten onze muren uitstrekt en daarom pleiten we voor inspanningen in gemeenschappen die we over de hele wereld bereiken,” aldus Julia A. Simon, Chief Legal en Chief Diversity & Inclusion Officer bij Mary Kay.

Bedrijfsverklaring over diversiteit, gelijkheid en inclusie

Onze positie

Als wereldwijd bedrijf zijn we van mening dat onze diversiteit een kracht is die innovatie en groei bevordert. We streven ernaar om te leiden op basis van onze fundamentele waarden en ons doel en vieren al bijna 60 jaar diversiteit en het cultiveren van een inclusieve werkplek en samenleving.

DEI, opgericht door een vrouw die de gendernormen van haar tijd tartte en barrières doorbrak in een tijd waarin amper een derde van de Amerikaanse vrouwen aan het werk was, vormt de kern van Mary Kay’s missie om de economische empowerment van vrouwen en gendergelijkheid te bevorderen.

Intern zetten we ons in om diversiteit te bevorderen en ervoor te zorgen dat iedereen een stem heeft in ons bedrijf. Wij zijn aanwezig in bijna 40 markten en geloven dat DEI de sleutel is tot hoe we werken, en in de loop der jaren hebben we gecoördineerde maatregelen genomen om DEI te integreren als een kernstrategie voor onze bedrijfsgroei. We streven ernaar een omgeving te creëren waarin personen verschillende gedachten, ervaringen en perspectieven kunnen uiten en delen, zodat ze zich gezien, gehoord en gerespecteerd voelen.

Onze 10-jarige duurzaamheidsstrategie, Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow, volgt een holistische benadering van DEI en is gecentreerd rond drie fundamentele concepten: Kennis, Actie en Verandering.

Door middel van concrete stappen en partnerschappen werken we continu aan het realiseren van een meer inclusieve, diverse en rechtvaardige cultuur in ons bedrijf en in onze gemeenschappen. We zijn toegewijd aan het ondersteunen van DEI-inspanningen en het bereiken van ons doel om inzicht te krijgen door middel van kennis, het eisen van actie en de waarborging van duurzame, langdurige verandering via de volgende interne aandachtsgebieden:

Bevordering van DEI bij Mary Kay

 • Training en betrokkenheid van medewerkers
 • Divers productportfolio
 • Diversiteit van leveranciers en inclusieve inkoop
 • Sociale risico’s in de toeleveringsketen

Vertegenwoordiging en leiderschap van vrouwen

Door het goede voorbeeld te geven en ons geloof in de waarde van een grotere vertegenwoordiging en leiderschap van vrouwen op de werkplek te weerspiegelen, zet Mary Kay onze waarden en verplichtingen om in daden:

(Gegevens van augustus 2022)

 • 62% van het wereldwijde personeelsbestand zijn vrouwen
 • 54% van het leiderschapsteam zijn vrouwen; 38% zijn BIPOC
 • 53% van de vice-presidenten en hoger zijn vrouwen
 • 57% van de directeuren en hoger zijn vrouwen
 • 59% van de managers en hoger zijn vrouwen
 • 70% van de marktleiders zijn vrouwen
 • 60% van de leidende posities in onze Top 10 Markten wordt ingenomen door vrouwen

Genderresponsieve inkoop en leveranciersdiversiteit

(toeleveringsketendata van februari 2021 van alleen de VS)

 • 66% van ons inkoopteam zijn vrouwen
 • 12% van onze indirecte leveranciers zijn eigendom van vrouwen, minderheden of veteranen
 • 5% van onze directe leveranciers zijn eigendom van vrouwen, minderheden of veteranen

Werknemersbehoud

 • 41% van de wereldwijde Mary Kay-medewerkers werkt al meer dan 10 jaar bij het bedrijf
 • 47% van de Amerikaanse Mary Kay-medewerkers werkt al meer dan 10 jaar bij het bedrijf

Afstemming op wereldwijde normen

In 2019 ondertekende Mary Kay de Women’s Empowerment Principles en in 2021 werd het bedrijf een Commitment Maker voor de Generation Equality Forum Action Coalitions om de vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid te versnellen voor de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Mary Kay erkent de noodzaak om vooruit te blijven gaan en neemt deel aan het UN Global Compact Target Gender Equality Accelerator Programme voor 2022-2023 om de implementatie van ambitieuze bedrijfsdoelstellingen voor de vertegenwoordiging en leiderschap van vrouwen in het bedrijf en in onze toeleveringsketen voort te zetten.

Gender- en raciale ongelijkheden aanpakken

We weten dat de strijd voor gelijkheid zich buiten onze muren uitstrekt en daarom ondersteunen we de inspanningen in onze gemeenschappen om raciale en genderongelijkheid te bestrijden. Via onze externe partnerschappen en samenwerkingen zetten we ons in om racisme en discriminatie aan te pakken, en streven we naar een intersectionele aanpak die is gericht op het wegnemen van de belemmeringen voor kansen voor vrouwen en meisjes uit minderheidsgroepen.

Impactondersteuning via onze externe partnerschappen

 • Gendergerelateerd geweld aanpakken
 • Leiderschap en participatie van vrouwen versterken
 • Gelijkwaardigheid in onderwijskansen bevorderen
 • Vooroordelen in opkomende technologieën aanpakken
 • Ondernemerskansen voor vrouwen bevorderen

  • De digitale genderkloof aanpakken
  • Genderresponsieve inkoop ondersteunen

We breiden onze partnerschappen uit om een faciliterend ecosysteem te creëren voor vrouwelijke ondernemers, inclusief ondervertegenwoordigde minderheidsvrouwen, door genderresponsieve inkoop te versterken en de digitale genderkloof te overbruggen via de Women’s Entrepreneurship Accelerator. Met de World Series of Innovation van het Network for Teaching Entrepreneurship ondersteunen we opkomende jonge sociale ondernemers in de leeftijd van 13-24 jaar om een specifieke SDG of zakelijke uitdaging van de 21e eeuw aan te gaan. Door onze krachten te bundelen met de WE Empower UN SDG Challenge bevorderen we sociaal en genderresponsief ondernemerschap; en we dragen bij aan het lokaliseren van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG) door middel van ondernemerschap van plattelandsvrouwen in ontwikkelingscontexten in samenwerking met het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties.

Door onze samenwerking met het National Racial Equity Initiative for Social Justice van de Congressional Black Caucus Foundation ondersteunen we raciale gelijkheid en mensenrechten door middel van onderzoek en openbaar beleid in de context van hervorming van het strafrecht. Om belemmeringen voor onderwijskansen aan te pakken, werken we jaarlijks samen met de Society of Cosmetic Chemists ter ondersteuning van ondervertegenwoordigde allochtone studenten die hoger onderwijs in STEM volgen via hun Madam C.J. Walker-beurzen.

We erkennen de onevenredige impact van geweld op vrouwen en meisjes en reageren op de plaag van gendergerelateerd geweld in conflicten en rampen door middel van onze wereldwijde partnerschappen met CARE en het UN Trust Fund to End Violence against Women. We bevorderen ook de vertegenwoordiging en het leiderschap van vrouwen in het openbare leven en in klimaatactie via onze partnerschappen met het International Women’s Forum en The Nature Conservancy.

Ten slotte pakken we mogelijke gendervooroordelen in nieuwe technologieën aan met de Equal Rights Trust en werken we eraan om ervoor te zorgen dat AI-technologie wordt ontworpen om diversiteit en inclusie te bevorderen.

Voor Mary Kay zijn diversiteit, gelijkheid en inclusie niet alleen woorden – ze zijn hoe we ons doel kunnen bereiken om het leven van vrouwen over de hele wereld te verrijken. Door onze zakelijke inspanningen om onze DEI-verplichtingen na te komen en door samen te werken met changemakers over de hele wereld om gender- en raciale onrechtvaardigheden aan te pakken, ondernemen we actie en zorgen we voor transformatieve verandering in ons bedrijf, bij onze zakelijke partners en in de gemeenschappen die we bedienen.

OVER MARY KAY

Mary Kay Ash, een van de oorspronkelijke glazen plafondbrekers, richtte in 1963 haar droomschoonheidsbedrijf op met één doel: het leven van vrouwen verrijken. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Als onderneming voor de ontwikkeling van ondernemerschap zet Mary Kay zich in om vrouwen sterker te maken op hun traject door middel van onderwijs, mentorschap, belangenbehartiging, netwerken en innovatie. Mary Kay zet zich in om te investeren in de wetenschap achter schoonheid en de productie van geavanceerde huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en geuren. Mary Kay gelooft in het verrijken van het leven van vandaag voor een duurzame toekomst, door samen te werken met organisaties van over de hele wereld die zich richten op het bevorderen van uitmuntende bedrijfsvoering, het ondersteunen van kankeronderzoek, het bevorderen van gendergelijkheid, het beschermen van overlevenden van huiselijk geweld, het verfraaien van onze gemeenschappen en het aanmoedigen van kinderen om hun dromen te volgen. Lees meer op marykayglobal.com, vind ons op Facebook, Instagram en LinkedIn, of volg ons op Twitter.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mary Kay Inc.
media@mkcorp.com
+1-972-687-5332

Check out our twitter: @NewsNovumpr