05:42 uur 12-11-2021

Nanox introduceert nieuwe Nanox.ARC-procedure en belicht Nanox.AI-softwareoplossingen op jaarlijkse bijeenkomst van Radiology Society of North America van 2021

Eerste onthulling ooit van nieuwe functies en procedures van Nanox.ARC

Nanox.AI zal AI-compatibele softwareoplossingen voor medische beeldvorming bevatten

Shamir Medical Center Diagnostic Imaging Institute organiseert virtuele rondleiding van Nanox.ARC

NEVE ILAN, Israël–(BUSINESS WIRE)– NANO-X IMAGING LTD (‘Nanox’ of het ‘Bedrijf’, Nasdaq: NNOX), een innovatief bedrijf voor medische beeldtechnologie, heeft vandaag activiteiten aangekondigd tijdens de komende jaarlijkse bijeenkomst van de Radiology Society of North America (RSNA) van 2021, die virtueel en ter plaatse wordt gehouden in McCormick Place in Chicago vanaf 28 nov. t/m 2 dec.

  • Nanox zal voor het eerst toonaangevende Nanox.ARC-procedures presenteren op de virtuele stand van het bedrijf. Nanox.ARC is een multi-source, digitaal tomosynthesesysteem. Voorafgaand aan de vergadering is er een link naar de virtuele stand beschikbaar op de website website van Nanox en de conferentiewebsite van RSNA.
  • Nanox.AI zal ter plaatse een stand organiseren (stand 4949, South Hall Level 3) waar het bedrijf zijn AI-compatibele medische beeldvormingssoftware voor bevolkingsgezondheidsoplossingen zal presenteren, als onderdeel van zijn op waarde gebaseerde zorgaanbod voor gezondheidszorgsystemen en betalers. De software zal naar verwachting een nieuwe norm stellen in de medische technologiesector.
  • Nanox zal een virtuele rondleiding presenteren van Nanox.ARC in een klinische omgeving, uitgezonden vanuit het Shamir Medical Center (Assaf Harofeh), een toonaangevend overheidsziekenhuis in Israël met geavanceerde diagnostische beeldvormingsmogelijkheden. Het evenement wordt uitgezonden op woensdag 1 december om 10:30 uur CST en kan worden bekeken op de virtuele stand van Nanox.

Over Nanox

Nanox, opgericht door de serie-ondernemer Ran Poliakine, is een Israëlisch bedrijf dat een digitale röntgenbron van commerciële kwaliteit ontwikkelt die is ontworpen voor gebruik in praktische medische beeldvormingstoepassingen. Nanox is van mening dat haar nieuwe technologie de kosten van medische beeldvormingssystemen aanzienlijk kan verlagen en is van plan om samenwerkingen aan te gaan met toonaangevende zorgorganisaties en bedrijven om te voorzien in betaalbare beeldvormingsdiensten voor vroegtijdige detectie voor iedereen. Ga voor meer informatie naar www.nanox.vision.

Over Nanox.AI

Door gebruik te maken van beeldvormingsgegevens van patiënten die al beschikbaar zijn voor de gezondheidszorg, belichten gepatenteerde algoritmen vroegtijdige, voorheen onopgemerkte tekenen van veelvoorkomende chronische ziekten. De nieuw ontdekte bevindingen kunnen vervolgens leiden tot verdere medische beoordeling om individuele preventieve zorgpaden voor patiënten vast te stellen.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten die onderhevig zijn aan risico’s en onzekerheden. Alle verklaringen die geen historische feiten in dit persbericht zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot de start, timing, voortgang en resultaten van de onderzoeks- en ontwikkelings-, productie- en commercialiseringsactiviteiten van Nanox met betrekking tot zijn röntgenbrontechnologie en de Nanox.ARC, het vermogen om de verwachte voordelen van de acquisities en de geprojecteerde zakelijke vooruitzichten van het Bedrijf en de overgenomen bedrijven te realiseren. In sommige gevallen kunt u toekomstgerichte verklaringen identificeren aan de hand van terminologie zoals ‘kan,’ ‘zou kunnen,’ ‘geloven,’ ‘kunnen,’ ‘schatten,’ ‘blijven,’ ‘anticiperen,’ ‘van plan zijn,’ ‘zou moeten,’ ‘plannen,’ ‘verwachten,’ ‘voorspellen,’ ‘potentieel’ of de negatieve equivalenten van deze termen of andere soortgelijke uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op informatie die het Bedrijf heeft wanneer deze verklaringen worden gedaan of het goede vertrouwen van het management vanaf dat moment met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke prestaties of resultaten wezenlijk verschillen van die zijn uitgedrukt in of gesuggereerd door de toekomstgerichte verklaringen. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de momenteel verwachte resultaten, zijn onder meer: risico’s die verband houden met (1) het onvermogen om de activiteiten van de overgenomen bedrijven met succes te integreren, (2) het onvermogen om de verwachte voordelen van de overnames te realiseren, die mogelijk worden beïnvloed door onder meer concurrentie, naamsbekendheid, het vermogen van de overgenomen bedrijven om te groeien en de groei winstgevend te beheren en hun belangrijkste werknemers te behouden, (3) kosten in verband met de overnames en/of onbekende of onschatbare verplichtingen, (4) veranderingen in toepasselijke wet- of regelgeving die van invloed is op de activiteiten van de overgenomen bedrijven, (5) het niet halen van de vooropgestelde doelstellingen voor technologische ontwikkeling, (6) het falen van de overgenomen bedrijven om end-to-end oplossingen voor medische beeldvorming wereldwijd effectief op te schalen, (7) veranderingen in mondiale, politieke, economische, zakelijke, concurrentie-, markt- en regelgevende krachten, en onder andere (8) (i) het vermogen van Nanox om de ontwikkeling van de Nanox.Arc te voltooien; (ii) het vermogen van Nanox om met succes de haalbaarheid van zijn technologie voor commerciële toepassingen aan te tonen; (iii) de verwachtingen van Nanox met betrekking tot de noodzaak van, de timing van het indienen van, en de ontvangst en het onderhoud van, regelgevende goedkeuringen of goedkeuringen met betrekking tot zijn röntgenbrontechnologie en de Nanox.Arc van regelgevende instanties over de hele wereld en de voortdurende naleving van de toepasselijke kwaliteitsnormen en wettelijke vereisten; (iv) het vermogen van Nanox om commercieel redelijke afspraken te maken met externe fabrikanten en leveranciers om de Nanox.Arc te vervaardigen; (v) de marktacceptatie van de Nanox.Arc en het voorgestelde pay-per-scan-bedrijfsmodel; (vi) de verwachtingen van Nanox met betrekking tot samenwerkingen met derde partijen en hun potentiële voordelen; en (vii) het vermogen van Nanox om wereldwijd zaken te doen.

Voor een bespreking van een ander risico’s en onzekerheden, en andere belangrijke factoren, die er allemaal toe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van Nanox verschillen van die in de toekomstgerichte verklaringen, zie de sectie met de titel ‘Risicofactoren’ in het jaarverslag van Nanox op formulier 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2020 en daaropvolgende deponeringen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. De lezer wordt gewaarschuwd niet te veel te vertrouwen op toekomstgerichte uitspraken.

Behalve zoals vereist door de wet, neemt Nanox geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen na de datum van dit persbericht publiekelijk bij te werken om deze verklaringen in overeenstemming te brengen met de werkelijke resultaten of met veranderingen in de verwachtingen van Nanox.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor de media:
Jon Yu

ICR Westwicke

NanoxPR@icrinc.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr