22:29 uur 08-11-2021

Nanox voltooit fusie met Zebra Medical Vision, LTD., verandert naam in Nanox.AI en neemt MDWEB, LLC. en USARAD Holdings, Inc. over

Strategische transacties die de Nanox deep learning technologie en het Nanox.ARC-systeem aanvullen, ondersteunen de visie van het bedrijf om de gezondheidszorg wereldwijd te democratiseren

NEVE ILAN, Israël–(BUSINESS WIRE)– NANO-X IMAGING LTD (‘Nanox‘ of het ‘bedrijf’, Nasdaq: NNOX), een innovatief bedrijf op het gebied van medische beeldvormingstechnologie, kondigde vandaag de afronding aan van zijn eerder aangekondigde fusie met Zebra Medical Vision, Ltd., een bedrijf voor deep learning medische beeldvormingsanalyse, in een aandelenovereenkomst die bij de afronding wordt gewaardeerd op ongeveer $ 110 miljoen, met nog eens $ 84 miljoen in extra aandelen voor de voltooiing van verschillende prestatiemijlpalen. Zebra is nu actief onder de naam Nanox.AI.

Daarnaast kondigde het bedrijf de afronding aan van twee strategische overnames: MDWEB, LLC. (‘MDW’), een gedecentraliseerde marktplaats die beeldvormingsfaciliteiten verbindt met radiologen, en USARAD Holdings, Inc., een toonaangevende leverancier van teleradiologiediensten, voor ongeveer $ 20,0 miljoen in aandelen en contanten met maximaal $ 10,0 miljoen extra in aandelen en contanten voor de voltooiing van verschillende prestatiemijlpalen.

“De afronding van deze overnames is een nieuwe stap op onze weg naar de democratisering van de gezondheidszorg. Het integreren van AI-gestuurde beeldvormingsanalyse en een wereldwijde teleradiologie-oplossing met onze baanbrekende Nanox.ARC-technologie brengt ons een stap dichter bij het creëren van een wereldwijde, integrale oplossing voor medische beeldvorming met de potentie om de levering van gezondheidszorg zinvol uit te breiden,” aldus Ran Poliakine, voorzitter en Chief Executive Officer van Nanox. “We zijn van mening dat de oplossing die we aan het bouwen zijn het medische beeldvormingscontinuüm zal stroomlijnen – van het vastleggen van beelden, via analyse tot interventie door opgeleide radiologen – en het vermogen heeft om de toegankelijkheid aanzienlijk te verbeteren, de kosten te verlagen en de efficiëntie te verbeteren, waardoor het verlenen van gezondheidszorg drastisch zal toenemen.”

Het wereldwijde tekort aan opgeleide radiologen en de overbelasting van het werk van radiologen vormen een aanzienlijke knelpunt in het beeldvormingsproces. De Nanox.ARC, in combinatie met de overnames van Zebra Medical Vision, dat over een groot particulier en divers gegevensdepot en een sterk regelgevingskader beschikt (waaronder acht FDA-goedkeuringen), en USARAD met zijn uitgebreide wereldwijde netwerk van meer dan 300 gecertificeerde radiologen en de activa van zijn gelieerde onderneming Medical Diagnostics Web, zullen Nanox in potentie in staat stellen zijn systemen te ondersteunen met een netwerk van radiologen die over zeer geavanceerde AI-algoritmen beschikken.

Dankzij deze end-to-end, wereldwijd verbonden oplossing voor medische beeldvorming wordt een snelle interpretatie van medische beelden tot bruikbare medische interventies mogelijk gemaakt. Ook zou het een belangrijke stap betekenen in de richting van Nanox’s visie van echt preventieve publieke gezondheidszorg.

Over NANO-X AI LTD (voorheen Zebra Medical Vision Ltd):

Met behulp van reeds beschikbare beeldvormingsgegevens van patiënten, brengen Zebra’s algoritmen vroegtijdige, voorheen niet-gedetecteerde tekenen van veel voorkomende chronische ziekten aan het licht. Aan de hand van de nieuwe bevindingen kan vervolgens een verdere medische beoordeling in gang worden gezet om een individueel preventief zorgtraject op te stellen voor de patiënt. De fusie met Nanox zal naar verwachting een impuls geven aan het gemeenschappelijke doel om de volgende generatie op AI gebaseerde medische hardware en software-apparaten vorm te geven, wat naar verwachting een nieuwe norm zal stellen in de medische technologiesector.

Over USARAD Holdings, Inc.:

USARAD Holdings, Inc., is een door radiologen geleid en bestuurd bedrijf dat een volledig pakket aan subspecialistische radiologie- en teleradiologiediensten verleent aan beeldvormingscentra, kleine tot middelgrote ziekenhuizen, radiologiegroepen, mobiele centra voor PET, MRI en echografie, multispecialistische groepen en orthopedische klinieken.

Over MDWEB, LLC.:

De marktplaats voor MDW-radiologie is gebouwd door radiologen, voor de beeldvormingsindustrie. MDW biedt onderdak aan meer dan 400 radiologen, cardiologen en neurologen die opnamen maken. Alle artsen zijn in de VS gevestigd, hebben een vergunning en zijn formeel bevoegd verklaard.

Over Nanox:

Nanox, opgericht door de serie-ondernemer Ran Poliakine, is een Israëlisch bedrijf dat een digitale röntgenbron van commerciële kwaliteit ontwikkelt die is ontworpen voor gebruik in praktische medische beeldvormingstoepassingen. Nanox is van mening dat zijn nieuwe technologie de kosten van medische beeldvormingssystemen aanzienlijk kan verlagen en is van plan om samenwerkingen aan te gaan met toonaangevende zorgorganisaties en bedrijven om te voorzien in betaalbare beeldvormingsdiensten voor vroegtijdige detectie voor iedereen. Ga voor meer informatie naar www.nanox.vision.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht kan toekomstgerichte uitspraken bevatten die onderhevig zijn aan risico’s en onzekerheden. Alle uitspraken in dit persbericht die geen historische feiten zijn, vallen onder toekomstgerichte uitspraken. Dergelijke uitspraken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uitspraken met betrekking tot de start, timing, voortgang en resultaten van de activiteiten van het bedrijf op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, productie en commercialisering van zijn röntgenbrontechnologie en de Nanox.Arc. In sommige gevallen kunt u uitspraken met betrekking tot de toekomst herkennen aan de hand van termen als ‘kunnen’, ‘zou kunnen’, ‘geloven’, ‘mogelijk kunnen’, ‘schatten’, ‘blijven’, ‘anticiperen’, ‘van plan zijn’, ‘zou moeten’, ‘verwachten’, ‘voorspellen’, ‘potentieel’, of het negatieve equivalent van deze termen of andere soortgelijke uitdrukkingen. Toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op informatie waarover het bedrijf beschikt wanneer deze verklaringen worden afgelegd of het goede vertrouwen van het management op dat moment met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke prestaties of resultaten wezenlijk verschillen van die welke worden uitgedrukt of gesuggereerd in de toekomstgerichte uitspraken. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke momenteel worden verwacht zijn onder meer: risico’s in verband met (1) het onvermogen om de activiteiten van de overgenomen ondernemingen met succes te integreren, (2) het onvermogen om de verwachte voordelen van de overnames te verwezenlijken, die onder meer kunnen worden beïnvloed door concurrentie, merkenbekendheid, het vermogen van de overgenomen ondernemingen om te groeien, winstgevend te blijven en hun belangrijkste werknemers te behouden, (3) kosten in verband met de overnames en/of onbekende of niet te schatten aansprakelijkheden, (4) veranderingen in de toepasselijke wet- of regelgeving die van invloed zijn op de activiteiten van de overgenomen ondernemingen, (5) het niet halen van de beoogde technologische ontwikkelingsdoelstellingen, (6) het falen van de overgenomen ondernemingen om end-to-end medische beeldvormingsoplossingen wereldwijd effectief op te schalen, (7) veranderingen in internationale, politieke, economische, zakelijke, concurrentie-, markt- en regelgevingskrachten, en (8) (i) het vermogen van Nanox om de ontwikkeling van de Nanox.Arc te voltooien; (ii) het vermogen van Nanox om met succes de haalbaarheid van zijn technologie voor commerciële toepassingen aan te tonen; (iii) de verwachtingen van Nanox met betrekking tot de noodzaak van, de timing van het indienen van aanvragen voor, en de ontvangst en het onderhoud van wettelijke goedkeuringen of goedkeuringen met betrekking tot zijn röntgenbrontechnologie en de Nanox.ARC van regelgevende instanties over de hele wereld en de voortdurende naleving door het bedrijf van de toepasselijke kwaliteitsnormen en wettelijke vereisten; (iv) het vermogen van Nanox om commercieel redelijke overeenkomsten aan te gaan en te onderhouden met externe fabrikanten en leveranciers om de Nanox.Arc te vervaardigen; (v) de marktacceptatie van de Nanox.Arc en het voorgestelde pay-per-scan bedrijfsmodel; (vi) de verwachtingen van Nanox met betrekking tot samenwerking met derde partijen en hun potentiële voordelen; en (vii) het vermogen van Nanox om wereldwijd zaken te doen, onder andere.

Raadpleeg voor een bespreking van andere risico’s en onzekerheden en andere belangrijke factoren, die er allemaal toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van Nanox afwijken van die in de toekomstgerichte uitspraken, de rubriek getiteld ‘Risicofactoren’ in het jaarverslag van Nanox op formulier 20-F voor het jaar dat eindigde op 31 december, 2020 en daaropvolgende ingediende bestanden bij de Securities and Exchange Commission van de VS. De lezer mag niet overmatig vertrouwen op enige toekomstgerichte uitspraak in dit persbericht.

Tenzij wettelijk vereist, verbindt Nanox zich niet tot het openbaar bijwerken van toekomstgerichte uitspraken na de datum van dit rapport om deze uitspraken aan te passen aan werkelijke resultaten of aan veranderingen in de verwachtingen van het bedrijf.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon:
Tamar Aharon Cohen

Nanox Imaging

IR@nanox.vision

Contactpersoon voor beleggers:
Mike Cavanaugh

ICR Westwicke

mike.cavanaugh@westwicke.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr