00:40 uur 30-10-2021

Nanox tekent MSaaS-overeenkomst voor de implementatie van 350 Nanox-systemen in Zuid-Amerika

Nanox blijft zijn wereldwijde voetafdruk uitbreiden en zijn visie bevorderen om de gezondheidszorg te democratiseren door middel van een partnerschap met International Clinics Group

NEVE ILAN, Israël & SANTIAGO, Chili–(BUSINESS WIRE)– NANO-X IMAGING LTD (‘Nanox‘ of het ‘Bedrijf,’ Nasdaq: NNOX), een innovatief bedrijf voor medische beeldvorming, heeft een overeenkomst gesloten met International Clinics Group, een distributeur van medische apparatuur die diensten levert aan openbare en particuliere ziekenhuizen, gezondheidssystemen, militaire ziekenhuizen en medische centra in Chili, Bolivia en Peru.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties zullen Nanox en International Clinics Group het Nanox-systeem en aanvullende cloudservices inzetten in zowel particuliere als openbare zorginstellingen, om de beschikbaarheid van medische beeldvorming voor de totale bevolking van Chili, Bolivia en Peru te verbeteren.

Het Nanox-systeem bestaat uit de Nanox.ARC, een innovatief medisch beeldvormingssysteem met een kleinere voetafdruk en lagere kosten dan oudere röntgentechnologie, en de Nanox.CLOUD, een begeleidende cloudgebaseerde software die is ontworpen als aanvulling op de Nanox.ARC om te voorzien in end-to-end medische beeldvormingsdiensten. De Nanox.CLOUD zal naar verwachting beeldanalyse en -repository, matching door radiologen, online en offline diagnostische beoordeling, annotatie, facturering en rapportage omvatten.

Het Nanox-systeem is ook ontworpen om ondersteuning te bieden aan geavanceerde op AI gebaseerde diagnostische en beslissingsondersteuningssystemen die naar verwachting radiologische diensten zullen leveren aan afgelegen populaties en het acute gebrek aan radiologen wereldwijd zullen verlichten.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft ongeveer twee derde van de wereldbevolking geen toegang tot medische beeldvormingssystemen, en velen hebben te maken met aanzienlijke wachttijden voor het scannen. Chili beschikt bijvoorbeeld over ongeveer 24 scanmachines per miljoen inwoners. Maar de meeste apparaten daarvan staan in de drie grote steden van Chili, terwijl de plattelandsbevolking bijna geen toegang heeft tot scanmachines.

“We zijn erg verheugd om de overeenkomst met NANO-X Imaging Ltd. te ondertekenen om medische beeldvormingssystemen in heel Chili in te zetten,” aldus Francisco J. Acevedo, CEO van International Clinics Group. “Hoewel Chili, Bolivia en Peru een relatief hoge acceptatiegraad van CT’s per miljoen mensen hebben, staat de overgrote meerderheid van deze machines in de grootste steden en bedienen ze vooral de particulier verzekerden, terwijl mensen die in plattelandsgemeenschappen wonen te kampen hebben met een gebrek aan scanningdiensten. Met deze samenwerking willen we alle mensen uit heel Chili, Bolivia en Peru toegang geven tot medische beeldvorming, zonder uren te hoeven reizen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.”

“Het doet ons veel genoegen om onze aanwezigheid in Zuid-Amerika te verdiepen,” stelt Ran Poliakine, voorzitter en Chief Executive Officer van Nanox. “Medische beeldvormingssystemen zijn een belangrijk diagnostisch hulpmiddel; wij zijn van mening dat ze de sleutel zijn tot vroege detectie en betere resultaten voor patiënten over de hele wereld. International Clinics Group deelt onze visie om medische scanning naar alle gemeenschappen in Chili te brengen met de hoogste medische en technologische standaard.”

Over Nanox:

Nanox, opgericht door de serie-ondernemer Ran Poliakine, is een Israëlisch bedrijf dat een digitale röntgenbron van commerciële kwaliteit ontwikkelt die is ontworpen voor gebruik in praktische medische beeldvormingstoepassingen. Nanox is van mening dat zijn nieuwe technologie de kosten van medische beeldvormingssystemen aanzienlijk kan verlagen en is van plan om samenwerkingen aan te gaan met toonaangevende zorgorganisaties en bedrijven om te voorzien in betaalbare beeldvormingsdiensten voor vroegtijdige detectie voor iedereen. Ga voor meer informatie naar www.nanox.vision.

Over International Clinics Group:

International Clinics Group heeft 39 jaar ervaring in de gezondheidszorg. Het hoofdkantoor is gevestigd in Santiago, Chili, en het bedrijf heeft ook lokale kantoren in Bolivia en Peru.

Het verleent diensten aan openbare en particuliere ziekenhuizen in Zuid-Amerika.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten die onderhevig zijn aan risico’s en onzekerheden. Alle verklaringen die geen historische feiten in dit persbericht zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot de start, timing, voortgang en resultaten van de onderzoeks- en ontwikkelings-, productie- en commercialiseringsactiviteiten van Nanox met betrekking tot zijn röntgenbrontechnologie en de Nanox.ARC. In sommige gevallen kunt u toekomstgerichte verklaringen identificeren aan de hand van terminologie zoals ‘kan,’ ‘zou kunnen,’ ‘geloven,’ ‘kunnen,’ ‘schatten,’ ‘blijven,’ ‘anticiperen,’ ‘van plan zijn,’ ‘zou moeten,’ ‘plannen,’ ‘verwachten,’ ‘voorspellen,’ ‘potentieel’ of de negatieve equivalenten van deze termen of andere soortgelijke uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op informatie die Nanox heeft wanneer deze verklaringen worden gedaan of op het goede vertrouwen van het management vanaf dat moment met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke prestaties of resultaten wezenlijk verschillen van die zijn uitgedrukt in of gesuggereerd door de toekomstgerichte verklaringen. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die momenteel worden verwacht, zijn onder meer: risico’s die verband houden met het vermogen van Nanox om de ontwikkeling van de Nanox.ARC te voltooien; het vermogen van Nanox om met succes de haalbaarheid van zijn technologie voor commerciële toepassingen aan te tonen; de verwachtingen van Nanox met betrekking tot de noodzaak van, de timing van het indienen van, en de ontvangst en het onderhoud van, wettelijke goedkeuringen of goedkeuringen met betrekking tot zijn röntgenbrontechnologie en de Nanox.ARC van regelgevende instanties over de hele wereld, en de voortdurende naleving door het bedrijf van de toepasselijke kwaliteitsnormen en regelgevende vereisten; het vermogen van Nanox om commercieel redelijke afspraken te maken met externe fabrikanten en leveranciers om de Nanox.ARC te vervaardigen; de marktacceptatie van Nanox.ARC en het voorgestelde pay-per-scan bedrijfsmodel; de verwachtingen van Nanox met betrekking tot samenwerkingen met derden en hun potentiële voordelen; het vermogen van Nanox om wereldwijd zaken te doen; en risico’s en bedrijfsonderbrekingen in verband met onder meer de COVID-19-pandemie. Voor een bespreking van andere risico’s en onzekerheden, en andere belangrijke factoren, die er allemaal toe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van Nanox verschillen van die in de toekomstgerichte verklaringen, zie de sectie met de titel ‘Risicofactoren’ in het jaarverslag van Nanox op formulier 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2020 en daaropvolgende deponeringen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Behalve zoals vereist door de wet, neemt Nanox geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen na de datum van dit persbericht publiekelijk bij te werken om deze verklaringen in overeenstemming te brengen met de werkelijke resultaten of met veranderingen in de verwachtingen van Nanox.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Beleggers

Mike Cavanaugh

ICR Westwicke

Mike.cavanaugh@westwicke.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr