15:03 uur 03-11-2021

Nanox gaat op 17 november 2021 resultaten melden van derde kwartaal 2021

NEVE ILAN, Israël–(BUSINESS WIRE)– NANO-X IMAGING LTD (‘Nanox‘ of het ‘Bedrijf,’ Nasdaq: NNOX) zal haar resultaten voor het derde kwartaal eindigend op 30 september 2021 melden vóór de markt op woensdag 17 november 2021. Ran Poliakine, voorzitter en Chief Executive Officer, en Erez Meltzer, Director (benoemd tot CEO met ingang van 1 januari 2022), zullen vanaf 08:30 uur ET een conference call houden om deze resultaten door te nemen en een zakelijke update te geven.

Geïnteresseerde partijen kunnen toegang krijgen tot de conference call door te bellen naar (877) 550-3765 (binnenlands) of (409) 937-8962 (internationaal) en te verwijzen naar toegangscode 7872065. Deelnemers die via webcast aan de conference call willen deelnemen, moeten de link gebruiken die is gepost in het gedeelte Investor Relations van de Nanox-website op Investors | Nano-X Imaging LTD. (nanox.vision)

Over Nanox

Nanox, opgericht door de serie-ondernemer Ran Poliakine, is een Israëlisch bedrijf dat een digitale röntgenbron van commerciële kwaliteit ontwikkelt die is ontworpen voor gebruik in praktische medische beeldvormingstoepassingen. Nanox is van mening dat haar nieuwe technologie de kosten van medische beeldvormingssystemen aanzienlijk kan verlagen en is van plan om samenwerkingen aan te gaan met toonaangevende zorgorganisaties en bedrijven om te voorzien in betaalbare beeldvormingsdiensten voor vroegtijdige detectie voor iedereen. Ga voor meer informatie naar www.nanox.vision.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten die onderhevig zijn aan risico’s en onzekerheden. Alle verklaringen die geen historische feiten in dit persbericht zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot de start, timing, voortgang en resultaten van de onderzoeks- en ontwikkelings-, productie- en commercialiseringsactiviteiten van Nanox met betrekking tot zijn röntgenbrontechnologie en de Nanox.ARC. In sommige gevallen kunt u toekomstgerichte verklaringen identificeren aan de hand van terminologie zoals ‘kan,’ ‘zou kunnen,’ ‘geloven,’ ‘kunnen,’ ‘schatten,’ ‘blijven,’ ‘anticiperen,’ ‘van plan zijn,’ ‘zou moeten,’ ‘plannen,’ ‘verwachten,’ ‘voorspellen,’ ‘potentieel’ of de negatieve equivalenten van deze termen of andere soortgelijke uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op informatie die Nanox heeft wanneer deze verklaringen worden gedaan of het goede vertrouwen van het management vanaf dat moment met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke prestaties of resultaten wezenlijk verschillen van die zijn uitgedrukt in of gesuggereerd door de toekomstgerichte verklaringen. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die momenteel worden verwacht, zijn onder meer: risico’s die verband houden met het vermogen van Nanox om de ontwikkeling van de Nanox.ARC te voltooien; het vermogen van Nanox om met succes de haalbaarheid van zijn technologie voor commerciële toepassingen aan te tonen; de verwachtingen van Nanox met betrekking tot de noodzaak van, de timing van het indienen van, en de ontvangst en het onderhoud van, wettelijke goedkeuringen of goedkeuringen met betrekking tot zijn röntgenbrontechnologie en de Nanox.ARC van regelgevende instanties over de hele wereld en de voortdurende naleving door het bedrijf van de toepasselijke kwaliteitsnormen en regelgevende vereisten; het vermogen van Nanox om commercieel redelijke afspraken te maken met externe fabrikanten en leveranciers om de Nanox.ARC te vervaardigen; de marktacceptatie van Nanox.ARC en het voorgestelde pay-per-scan bedrijfsmodel; de verwachtingen van Nanox met betrekking tot samenwerkingen met derden en hun potentiële voordelen; het vermogen van Nanox om wereldwijd zaken te doen; en risico’s en bedrijfsonderbrekingen in verband met onder meer de COVID-19-pandemie. Voor een bespreking van andere risico’s en onzekerheden, en andere belangrijke factoren, die er allemaal toe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van Nanox verschillen van die in de toekomstgerichte verklaringen, zie de sectie met de titel ‘Risicofactoren’ in het jaarverslag van Nanox op formulier 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2020 en daaropvolgende deponeringen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Behalve zoals vereist door de wet, neemt Nanox geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen na de datum van dit persbericht publiekelijk bij te werken om deze verklaringen in overeenstemming te brengen met de werkelijke resultaten of met veranderingen in de verwachtingen van Nanox.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mike Cavanaugh

Westwicke ICR

Mike.Cavanaugh@westwicke.com

Tamar Aharon Cohen

Nanox Imaging

IR@nanox.vision

Check out our twitter: @NewsNovumpr