12:49 uur 27-10-2021

Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. kondigt sluiting van de beursintroductie van $ 200.000.000 aan

GREENWICH, Connecticut–(BUSINESS WIRE)– Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (NYSE: PGSS.U) (het ‘Bedrijf’), een overnamebedrijf voor speciale doeleinden opgericht door Strategic Capital Fund Management, LLC (‘Strategic Capital’), heeft vandaag aangekondigd dat het zijn beursintroductie van 20.000.000 eenheden heeft afgesloten. Het aanbod was geprijsd op $ 10,00 per eenheid, wat resulteert in een bruto-opbrengst van $ 200.000.000. De underwriters hebben een optie van 45 dagen om tot 3.000.000 extra eenheden te kopen om eventuele overtoewijzingen te dekken. De aandelen zijn genoteerd aan de New York Stock Exchange (‘NYSE’) en zijn op 22 oktober 2021 verhandeld onder het tickersymbool ‘PGSS.U’. Elke eenheid bestaat uit een gewoon aandeel A en de helft van een aflosbare warrant. Elke hele warrant geeft de houder het recht om een gewoon aandeel A te kopen tegen een prijs van $ 11,50 per aandeel. Alleen hele warrants zijn uitoefenbaar. Zodra de effecten waaruit de deelbewijzen bestaan, afzonderlijk worden verhandeld, wordt verwacht dat de gewone aandelen en warrants van klasse A op de NYSE worden genoteerd onder respectievelijk de symbolen ‘PGSS’ en ‘PGSS.WS’.

Het bedrijf is een bedrijf met blanco cheques en opgericht met het doel een bedrijfscombinatie tot stand te brengen met een of meer bedrijven. Hoewel het bedrijf een eerste bedrijfscombinatiedoelstelling kan nastreven in elk bedrijf, industrie, sector of geografische locatie, is het van plan om haar zoektocht te richten op doelbedrijven binnen de transportsector van de volgende generatie met blootstelling aan energietransformatie en digitale mobiliteit met de wind in de rug, met name in de Europese markt.

Barclays Capital Inc. was de enige book-running manager voor het aanbod en EarlyBirdCapital, Inc., Ladenburg Thalmann & Co. Inc. en Northland Securities, Inc. fungeerden als co-managers voor het aanbod.

Van de opbrengst die werd ontvangen bij de voltooiing van het aanbod en gelijktijdige onderhandse plaatsingen van warrants, werd $ 202.000.000 (of $ 10,10 per verkochte eenheid in het aanbod) op de trustrekening van het bedrijf geplaatst. Een gecontroleerde balans van het bedrijf op 26 oktober 2021, waarin de ontvangst van de opbrengst wordt weergegeven na voltooiing van het aanbod en de onderhandse plaatsing, wordt opgenomen als een bewijsstuk bij een actueel rapport op formulier 8-K dat door het bedrijf moet worden ingediend bij de Securities and Exchange Commission (‘SEC’).

Dit aanbod werd uitsluitend gedaan door middel van een prospectus. Exemplaren van het prospectus zijn te verkrijgen bij Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, of telefonisch op 888-603-5847, of per e-mail via Barclaysprospectus@broadridge.com.

Een verklaring van registratie met betrekking tot deze effecten is ingediend bij de SEC en bekrachtigd op 21 oktober 2021. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod om te kopen, noch zal er enige verkoop plaatsvinden van de effecten in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig is voorafgaand aan registratie of kwalificatie krachtens de effectenwetgeving van een dergelijke staat of rechtsgebied.

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit persbericht bevat verklaringen die ‘toekomstgerichte verklaringen’ vormen, waaronder met betrekking tot de beursintroductie en het zoeken naar een eerste bedrijfscombinatie. Er kan geen garantie worden gegeven dat het hierboven besproken aanbod zal worden voltooid onder de beschreven voorwaarden, of helemaal niet, of dat de netto-opbrengst van het aanbod zal worden gebruikt zoals aangegeven. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan tal van voorwaarden, waarvan vele buiten de controle van het bedrijf liggen, waaronder die uiteengezet in het gedeelte Risicofactoren van de registratieverklaring en het prospectus van het bedrijf voor het aanbod dat bij de SEC is ingediend. Exemplaren zijn beschikbaar op de website van de SEC, www.sec.gov. Het bedrijf neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen bij te werken voor herzieningen of wijzigingen na de datum van deze vrijgave, behalve zoals vereist door de wet.

Over Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp.

Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (het ‘Bedrijf’) is een nieuw opgerichte bedrijf met blanco cheques die is opgericht als een vrijgestelde entiteit op de Kaaimaneilanden. Het bedrijf wordt geleid door Dr. Sir Ralf Speth, F. Jeremey Mistry en Dr. Stefan Berger. Het bedrijf is een nieuw bedrijf voor speciale doeleinden die is opgericht om een bedrijfscombinatie met een of meer bedrijven tot stand te brengen. Hoewel het bedrijf een eerste bedrijfscombinatiedoelstelling kan nastreven in elk bedrijf, industrie, sector of geografische locatie, is het van plan om haar zoektocht te richten op doelbedrijven binnen de transportsector van de volgende generatie met blootstelling aan energietransformatie en digitale mobiliteit met de wind in de rug, met name in de Europese markt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Robert Bruce

Chief Marketing Officer

Strategic Capital Fund Management, LLC

rbruce@scfundmanagement.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr