02:00 uur 15-06-2020

Nieuwe fase II-gegevens geven aan dat regime van Truxima® (biosimilar rituximab), lenalidomide en acalabrutinib (R2A) wellicht goed wordt verdragen en effectief is bij recidief/refractair agressief B-cellymfoom

  • Gegevens van een fase II-studie tonen aan dat een regime van Truxima® (biosimilar rituximab), lenalidomide en acalabrutinib (R2A) goed werd verdragen door mensen met recidief/refractair agressief B-cellymfoom1
  • Biosimilars hebben het potentieel om toegang tot nieuwe geneesmiddelen en behandelingen mogelijk te maken door de totale kosten van de behandeling te verminderen
  • Celltrion Healthcare zet zich in voor innovatief onderzoek binnen de hematologie om patiënten te ondersteunen

INCHEON, Zuid-Korea–(BUSINESS WIRE)– Gegevens gepresenteerd als onderdeel van de virtuele editie van het 25e jaarlijkse EHA-congres (EHA25 Virtual Congress) tonen aan dat een regime van Truxima® (biosimilar rituximab), lenalidomide en acalabrutinib (R2A) mogelijk goed wordt verdragen en effectief is bij recidief/refractair agressief B-cellymfoom.1 Remmers van lenalidomide en Bruton’s tyrosinekinase (BTK) hebben potentieel getoond bij de behandeling van agressief B-cellymfoom, en recente studies suggereren dat beide middelen bijzonder effectief kunnen zijn in een subgroep van grootcellige B-cellymfomen. Het doel van deze fase II klinische studie was het evalueren van de toxiciteit en werkzaamheid van het R2A-regime bij recidief/refractair agressief B-cellymfoom.1

Tussen de eerste inschrijving in juli 2019 en de afsluiting van gegevens in februari 2020 werden in totaal 22 patiënten behandeld met een mediane follow-up van 3,2 maanden. De meerderheid van de patiënten (73%) had niet-kiemcentrum B-cel-achtige diffuus grootcellig B-cellymfoom (niet-GCB DLBCL). In elke behandelcyclus werden de patiënten behandeld met rituximab 375 mg/m2 dag 1 intraveneuze injectie, lenalidomide 20 mg dag 1 tot dag 21 eenmaal daags en acalabrutinib 100 mg dag 1 tot dag 28 tweemaal daags. Elke behandelcyclus werd gedurende 4 weken (28 dagen) afgeleverd en elke patiënt kreeg 6 cycli. Onderhoudstherapie met acalabrutinib werd vervolgens gedurende maximaal een jaar gegeven bij de responders.1

Het primaire eindpunt voor dit eenarmige, multicenter, door de onderzoeker geïnitieerde onderzoek was het algehele responspercentage (ORR) en secundaire eindpunten omvatten totale remissiepercentage (CR), progressievrije overleving (PFS), algehele overleving (OS) en veiligheidsprofiel. Bij de 13 patiënten die een ziektebeoordeling ondergingen na het R2A-regime, werd een objectieve respons waargenomen bij 69% van de patiënten en CR werd waargenomen bij 31% van de patiënten. Het PFS-percentage na 6 maanden was 83% en slechts één patiënt vertoonde ziekteprogressie na de initiële objectieve respons.1

Gedurende het onderzoek werd van de 22 patiënten de dosis verlaagd, bij 3 en 1 patiënten, voor respectievelijk lenalidomide en acalabrutinib vanwege hematologische toxiciteit. Bij 3 patiënten was de toxiciteit hoger dan graad 2 en de meest voorkomende bijwerking ongeacht de graad was huidtoxiciteit, waargenomen bij 4 patiënten. Uit de gegevens blijkt dat het R2A-regime daarom goed werd verdragen door Koreaanse patiënten met recidief/refractair B-cellymfoom, waarbij de eerste analyse bij niet-GCB DLBCL-patiënten een veelbelovende respons liet zien.1

Combinatieregimes kunnen de resultaten van patiënten verbeteren, maar het combineren van dure behandelingen kan de kosten onhoudbaar maken. Betalers zijn daarom in toenemende mate op zoek naar nieuwe prijsmodellen en manieren om de budgetimpact van combinatiebehandelingen te beheersen.2 De introductie van biosimilar rituximab in het R2A-regime kan mogelijk de totale behandelingskosten verlagen.

Youngil Koh, hoofddocent aan het Seoul National University Hospital en hoofdonderzoeker van de studie, stelde: “Ondanks de introductie van nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van lymfoom, is er toenemende bezorgdheid over de behandelingskosten. Biosimilars hebben het potentieel om betere behandelregimes te onderzoeken en de toegang tot nieuwe medicijnen en nieuwe regimes te vergroten. Door biosimilar rituximab naast nieuwe geneesmiddelen in combinatietherapieën op te nemen, kan de totale kostenlast worden verlaagd, waardoor de toegang voor patiënten wordt verbeterd.”

Dhr. Hyoung-Ki Kim, vice-voorzitter van Celltrion Healthcare, verklaarde: “Er is een toenemende interesse voor lenalidomide en acalabrutinib in de hematologiegemeenschap en Celltrion Healthcare zet zich in om haar innovatief onderzoek naar nieuwe behandelingen zoals R2A-combinatietherapie ter ondersteuning van de patiëntenzorg voort te zetten.”

Onlangs erkende de WGO het belang van toegang tot rituximab en kende ze prekwalificatie toe aan Truxima®, waardoor dit het eerste met rituximab vergelijkbare biotherapeutische product is dat door de organisatie wordt geprekwalificeerd.3 Dhr. Kim zei: “De prekwalificatie van deze behandeling is een nieuwe stap voorwaarts in het beschikbaar maken van dit medicijn in veel landen over de hele wereld als een betaalbare therapeutische optie.”

— EINDE —

Noot voor de redactie:

Over diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) 4,5,6,7

Er zijn meer dan 60 verschillende subtypen van non-Hodgkin-lymfoom (NHL), maar diffuse grootcellige B-cellymfomen (DLBCL’s) zijn het meest voorkomende subtype dat verantwoordelijk is voor 30-40% van de NHL’s bij volwassenen. Wereldwijde epidemiologische gegevens zijn beperkt, maar men denkt dat de incidentie 7 gevallen per 100.000 mensen is.

DLBCL is een agressieve toestand en het is gebruikelijk om patiënten met gevorderde ziekte te vinden op het moment van diagnose. Het meest voorkomende symptoom is een of meer pijnloze zwellingen, en andere algemene symptomen zijn onder meer hevig zweten ‘s nachts, hoge temperaturen die zonder duidelijke oorzaak ontstaan en gewichtsverlies. Van DLBCL-patiënten wordt aangenomen dat 30-40% achteruitgaat en 10% van de patiënten een refractaire ziekte heeft. Patiënten met recidief/refractair DLBCL, indien onbehandeld, hebben een levensverwachting van 3 tot 4 maanden.

Over Truxima® (biosimilar rituximab)3,8

Truxima® is een mAb dat gericht iso op CD20, een transmembraaneiwit dat op het oppervlak van de meeste B-cellen wordt aangetroffen. Door specifiek aan CD20 te binden, verarmt Truxima® B-cellen door drie hoofdmechanismen: inductie van apoptose, stimulering van CDC (complementafhankelijke cytotoxiciteit) en stimulering van ADCC (antilichaamafhankelijke cel-gemedieerde cytotoxiciteit). Truxima® is in de EU goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met non-Hodgkin lymfoom (NHL), chronische lymfatische leukemie, reumatoïde artritis, granulomatose met polyangiitis en microscopische polyangiitis. Truxima® is het eerste met rituximab vergelijkbare biotherapeutische product dat geprekwalificeerd is door de Wereldgezondheidsorganisatie (mei 2020).

Over Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare legt zich toe op het leveren van innovatieve en betaalbare geneesmiddelen om de toegang tot geavanceerde therapieën voor patiënten te bevorderen. De producten van Celltrion Healthcare worden gemaakt in state-of-the-art faciliteiten voor zoogdiercelcultuur, ontworpen en gebouwd om te voldoen aan de Amerikaanse cGMP-normen van de FDA en de GMP-normen van de EU. Celltrion Healthcare streeft ernaar om kostenefficiënte oplossingen van hoge kwaliteit aan te bieden via een uitgebreid wereldwijd netwerk dat meer dan 110 verschillende landen bestrijkt. Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.celltrionhealthcare.com/en-us

Referenties

1 Koh, Y., Park, C., Byun, J., et al. Rituximab, lenalidomide and acalabrutinib (R2A) for relapsed/refractory aggressive B-cell lymphoma: Interim analysis reporting good tolerability and potential durable response. Poster gepresenteerd op: EHA25 Virtual Congress; 12 juni 2020

2 Sherwin, G et al. Payer Management Of High-Cost Brand-On-Brand Combination Therapies In Oncology. Value in Health. 2017;20(9):A461. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jval.2017.08.357
3 First rituximab similar biotherapeutic products prequalified. Wereldgezondheidsorganisatie. Beschikbaar op: https://extranet.who.int/prequal/news/first-rituximab-biotherapeutic-products-prequalified Laatst geraadpleegd juni 2020

4 NHL-subtypen. Leukemia & Lymphoma Society. Beschikbaar op: https://www.lls.org/lymphoma/non-hodgkin-lymphoma/diagnosis/nhl-subtypes Laatst geraadpleegd juni 2020

5 Raut LS, Chakrabarti PP. Management of relapsed-refractory diffuse large B cell lymphoma. South Asian J Cancer. 2014;3(1):66‐70. doi:10.4103/2278-330X.126531

6 Vivek Kumar, Sarvadaman Makardhwaj Shrivastava, Trishala Meghal en Binod Abhinav Chandra (27 juni 2018). Recent Advances in Diffuse Large B Cell Lymphoma, Hematology – Latest Research and Clinical Advances, Margarita Guenova en Gueorgui Balatzenko, IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.74263. Beschikbaar via: https://www.intechopen.com/books/hematology-latest-research-and-clinical-advances/recent-advances-in-diffuse-large-b-cell-lymphoma Laatst geraadpleegd juni 2020

7 Diffuse large B cell lymphoma. Cancer Research UK. Beschikbaar op: https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/non-hodgkin-lymphoma/types/diffuse-large-B-cell-lymphoma Laatst geraadpleegd juni 2020

8 Samenvatting van productkenmerken (SmPC) van het Europees Geneesmiddelenbureau. Truxima. Beschikbaar op https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/truxima-epar-product-information_en.pdf Laatst geraadpleegd juni 2020

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Neem voor meer informatie contact op met:

Zuzanna Grzeskiewicz

zgrzeskiewicz@hanovercomms.com

+44 (0)7506 339043

Sophia Eminson

seminson@hanovercomms.com
+44 (0)7751 116252

Check out our twitter: @NewsNovumpr