15:19 uur 21-02-2022

Hoge infliximab-dalspiegels gaan gepaard met laag risico op terugval bij overschakeling op subcutaan infliximab bij patiënten met inflammatoire darmziekte, suggereren nieuwe gegevens gepresenteerd op virtueel congres van ECCO van 2022

 • Nieuwe gegevens uit de REMSWITCH-studie tonen aan dat overschakeling van intraveneuze (IV) naar subcutane (SC) infliximab leidt tot hogere infliximab-dalspiegels en een laag risico op terugval bij patiënten met inflammatoire darmziekte (IBD)1
 • Gegevens uit de RTDM-studie tonen aan dat de geneesmiddelspiegels van infliximab stabiel zijn gedurende een 14-daagse behandelingscyclus voor patiënten met de ziekte van Crohn (CD) in remissie, onder onderhoudstherapie met Remsima® SC, waardoor therapeutische geneesmiddelcontrole op elk moment tussen de twee SC-injecties kan worden uitgevoerd2

INCHEON, Zuid-Korea–(BUSINESS WIRE)– Vandaag heeft Celltrion Healthcare twee nieuwe datasets aangekondigd over de SC-formulering van infliximab, Remsima® (CT-P13) bij IBD, op het virtuele congres van 2022 van de European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO).

De REMSWITCH-studie

In REMSWITCH werd de klinische en farmacologische impact onderzocht van het overschakelen van IV- naar SC-formulering van infliximab bij patiënten met IBD, om de haalbaarheid van overstappen te evalueren en om de gelijkwaardigheid tussen IV- en SC-doses te bepalen.1 In het onderzoek werden 130 patiënten (73,1 % CD-patiënten, 26,9% colitis ulcerosa [UC]-patiënten) in klinische remissie, elk met een IV-doseringsschema van 5 mg/kg/8 weken, 10 mg/kg/8 weken, 10 mg/kg/6 weken en 10 mg/kg/4 weken, overgeschakeld naar SC infliximab 120 mg/2 weken, ongeacht de IV-doses.1

Uit de resultaten bleek dat het overschakelen van patiënten van IV naar SC infliximab haalbaar en goed geaccepteerd is en leidt tot een laag risico op terugval bij patiënten met IBD:

 • De dalspiegels van infliximab waren significant hoger na overschakeling van IV naar SC (9,8 ± 6,4 µg/ml vs. 14,4 ± 5,7 µg/ml; p<0,0001)

  • De dalspiegels namen toe bij patiënten die 5 mg/kg/8 weken (6,3 ± 3,4 µg/ml vs. 14,7 ± 5,7 µg/ml; p<0,0001) of 10 mg/kg/8 weken (8, 4 ±5,6 µg/ml vs. 13,7 µg/ml ±6,6; p=0,001) kregen
  • De dalspiegels bleven stabiel bij degenen die werden behandeld met 10 mg/kg/6 weken (11,1 ±7,6 µg/ml vs. 13,1 ±5,1 µg/ml; p=0,31) of 10 mg/kg/4 weken (17,8 ±4,2 µg/ml vs. 15,8 ±4,6 µg/ml; p=0,12)
  • De dalspiegels van infliximab bleven stabiel (variatie B1-B0 (bezoek 0 = B0) < ± 1) bij 4,3%, 15,0%, 33,3% en 50,0% van de patiënten die overstapten van de volgende IV-doses, respectievelijk: 5 mg/kg/8 weken, 10 mg/kg/8 weken, 10 mg/kg/6 weken en 10 mg/kg/4 weken (p=0,003).
 • Klinische terugval na overschakeling, wat leidt tot therapeutische escalatie, werd waargenomen bij 11,1% en dosisverhoging (240 mg/2 weken) veroorzaakte klinische remissie bij 93,3% van de patiënten met een terugval.
 • Het risico op terugval was hoger bij patiënten met stabiele of afnemende dalspiegels na de overstap, in vergelijking met patiënten met verhoogde dalspiegels (31,8% vs. 7,1%; p=0,024)
 • De aanvaardbaarheid van de patiënt was beter met SC-injecties in vergelijking met IV-infusies (10-punts numerieke aanvaardbaarheidsschaal = 8,7 ±1,6 µg/ml vs. 6,8 ±0,9 µg/ml; p<0,0001)

Professor Anthony Buisson, MD, PhD, IBD Unit, CHU Clermont-Ferrand, Frankrijk en hoofdonderzoeker van de studie, verklaarde: “De onderzoeksresultaten tonen aan dat overschakelen van intraveneuze naar subcutane infliximab (120 mg/2 weken) haalbaar is en goed wordt aanvaard, wat leidt tot een laag risico op terugval bij patiënten met IBD, inclusief patiënten met verhoogde intraveneuze doses. Bovendien veroorzaakte een dosisverhoging (240 mg/2 weken) klinische remissie bij 93,3% van de patiënten met een terugval.”

De RDTM-studie

In de tweede studie werden de intra-individuele variaties onderzocht van de geneesmiddelspiegels van infliximab op meerdere tijdstippen tijdens twee opeenvolgende cycli van onderhoudstherapie met Remsima® SC. De onderzoeksresultaten tonen aan dat de geneesmiddelspiegels van infliximab stabiel zijn gedurende een 14-daagse behandelingscyclus. Voor CD-patiënten in remissie die onderhoudstherapie met Remsima® SC krijgen, kan daarom op elk moment tussen de twee SC-injecties de therapeutische geneesmiddelcontrole van infliximab worden uitgevoerd.2

“Dit is de eerste studie in de praktijk waarin de serumspiegels van infliximab worden geanalyseerd op verschillende tijdstippen tussen twee SC-injecties van infliximab en tijdens twee cycli in steady-state tijdens onderhoudsbehandeling bij patiënten met CD in remissie,” aldus professor Xavier Roblin, afdeling Gastro-enterologie, Universitair Ziekenhuis van Saint-Etienne, Saint-Etienne, Frankrijk. “Onze resultaten toonden duidelijk stabiele niveaus van infliximab gedurende deze periode.”

Over inflammatoire darmziekten

Inflammatoire darmziekten (IBD) zoals de ziekte van Crohn (CD) en colitis ulcerosa (UC) zijn chronische invaliderende gastro-intestinale aandoeningen die van invloed zijn op het gehele leven van een patiënt.3 Ongeveer 5 miljoen mensen wereldwijd worden door deze ziekten getroffen.4 IBD’s veroorzaken aanzienlijke kosten voor de gezondheidszorg en de samenleving; de directe kosten voor de gezondheidszorg van IBD’s worden geschat op € 4,6 – 5,6 miljard per jaar.5

Over CT-P13 (biosimilar infliximab)

CP-P13 wordt ontwikkeld en geproduceerd door Celltrion, Inc. en was ‘s werelds eerste biosimilar voor monoklonale antilichamen die werd goedgekeurd door de Europese Commissie (EC). Het is geïndiceerd voor de behandeling van acht auto-immuunziekten zoals reumatoïde artritis en IBD. Het werd in september 2013 door de EC goedgekeurd onder de handelsnaam Remsima® en begin 2015 gelanceerd in belangrijke Europese landen. De Amerikaanse Food and Drug Administration keurde CT-P13 in april 2016 goed onder de handelsnaam Inflectra®. CT-P13 is goedgekeurd in meer dan 96 landen (vanaf februari 2022), waaronder de VS, Canada, Japan en heel Europa.

Over Remsima® intraveneuze (IV) formulering6

Remsima® IV wordt meestal toegediend in een dosis van 3 mg per kg/lichaamsgewicht bij reumatoïde artritis (RA) en 5 mg per kg/lichaamsgewicht voor de andere indicaties, inclusief IBD. Infliximab IV wordt toegediend als een infusie gedurende twee uur. Alle patiënten worden gecontroleerd op eventuele reacties tijdens de infusie en gedurende ten minste één tot twee uur daarna.

Over Remsima® subcutane (SC) formulering

Een vaste dosis van 120 mg Remsima® SC is in de EU in de handel gebracht voor volwassenen, ongeacht het lichaamsgewicht, voor alle eerder goedgekeurde indicaties bij volwassenen voor de IV-formulering. Remsima® SC is verkrijgbaar in drie hulpmiddelen; een voorgevulde pen (auto-injector), voorgevulde spuit of voorgevulde spuit met naaldbeveiliging.6 De SC-formulering heeft het potentieel om de behandelopties voor het gebruik van infliximab te verbeteren door een hoge consistentie in blootstelling aan het geneesmiddel en een gemakkelijke wijze van toediening.7,8

Over Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare legt zich toe op het leveren van innovatieve en betaalbare geneesmiddelen om geavanceerde therapieën toegankelijker te maken voor patiënten. De producten van Celltrion Healthcare worden gemaakt in state-of-the-art faciliteiten voor het kweken van zoogdiercellen, ontworpen en gebouwd om te voldoen aan de cGMP-normen van de Amerikaanse FDA en de GMP-normen van de EU. Celltrion Healthcare streeft ernaar om kostenefficiënte oplossingen van hoge kwaliteit aan te bieden via een uitgebreid wereldwijd netwerk dat meer dan 110 verschillende landen bestrijkt. Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.celltrionhealthcare.com

Referenties

_______________________

1 Buisson A et al., Evolution of clinical and pharmacological parameters after switching from intra-venous to subcutaneous infliximab in patients with inflammatory bowel disease: the REMSWITCH study. Journal of Crohn’s and Colitis. 2022:16(S1):i393-i394.

2 Xavier Roblin, et al. Stability of subcutaneous serum IFX (CTP13) levels between two injections and over two successive cycles in patients with Crohn’s disease. Journal of Crohn’s and Colitis. 2022:16(S1):i436-i437.

3 Molodecky, N. A., et al. (2012) Increasing incidence and prevalence of the inflammatory bowel diseases with time, based on systematic review. Gastroenterology, 142(1), 46-54. Opgehaald uit: www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(11)01378-3/pdf [Laatst geraadpleegd januari 2022].

4 De European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations. What is IBD? Science. Opgehaald uit www.efcca.org/en/science [Laatst geraadpleegd januari 2022].

5 Burisch, J., et al. (2013). The burden of inflammatory bowel disease in Europe. Journal of Crohn’s and Colitis, 7(4), 322-337. Opgehaald uit: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1873994613000305?via%3Dihub [Laatst geraadpleegd januari 2022].

6 Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) van het Europees Geneesmiddelenbureau. Infliximab. Beschikbaar op https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/remsima-epar-product-information_en.pdf [Laatst geraadpleegd januari 2022].

7 Yoo DH, Jaworski J, Matyska-Piekarska E et al. A Novel Formulation of CT-P13 (infliximab biosimilar) for subcutaneous administration: One-year results from part one of a Phase I/III randomised controlled trial in patients with rheumatoid arthritis. Poster (FRI0128). Gepresenteerd op EULAR 2019.

8 Westhovens R, Wiland P, Zawadzki M et al. A novel formulation of CT-P13 (infliximab biosimilar) for subcutaneous administration: 30-week results from part two of a Phase I/III randomised controlled trial in patients with rheumatoid arthritis. Poster (SAT0170). Gepresenteerd op EULAR 2019.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Holly Barber

hbarber@hanovercomms.com
+44 (0) 7759 301620

Donna Curran

dcurran@hanovercomms.com
+44 (0) 7984 550312

Check out our twitter: @NewsNovumpr