19:31 uur 03-04-2020

Antivirale behandeling van Celltrion voor COVID-19 gaat de volgende ontwikkelingsfase in

  • Celltrion zet de tweede fase in gang: het selecteren van de therapeutische antilichamen die het meest effectief zijn in het neutraliseren van de infectie
  • Celltrion heeft de eerste fase van de screening van 300 potentiële kandidaat-antilichamen voor de behandeling van COVID-19 voltooid.
  • Celltrion streeft ernaar in juli 2020 een klinisch onderzoek te starten

INCHEON, Zuid-Korea–(BUSINESS WIRE)– Celltrion Group heeft vandaag de succesvolle transitie naar de tweede fase bekendgemaakt van de ontwikkeling van een antivirale behandeling ter bestrijding van de pandemie veroorzaakt door het nieuwe coronavirus (COVID-19), na de voltooiing van de eerste fase afgelopen maand waarin 300 verschillende typen antilichamen werden geselecteerd die zich binden aan het antigeen. De bibliotheek van antilichamen is samengesteld op basis van het bloed van herstelde patiënten in Korea.

In samenwerking met de Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) gaat Celltrion de antilichamen screenen om te bepalen welke het meest effectief zijn in het neutraliseren van SARS-CoV-2, het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19. Celltrion verwacht dat de kandidaat-screening voor het therapeutisch monoclonale antilichaam (mAb) half april voltooid zal zijn. Dit is eerder dan aanvankelijk verwacht.

Ki-Sung Kwon, hoofd van de R&D Unit van Celltrion, stelt: “Wanneer we eenmaal het antilichaam hebben gevonden dat het COVID-19-virus het meest effectief neutraliseert van de honderden gescreende antilichamen, beginnen we met de massaproductie van de therapeutische antilichaambehandeling, met als doel in juli te beginnen met proeven op mensen. In verband met de urgente behoefte aan een antivirale behandeling voor COVID-19 hebben we het algehele ontwikkelingsproces van onze antivirale therapie versneld om besmette patiënten te helpen dit snel opkomende virus te bestrijden en de verdere verspreiding van de ziekte een halt toe te roepen.”

EINDE –

Noot voor de redactie:

Over Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare legt zich toe op het leveren van innovatieve en betaalbare geneesmiddelen om de toegang tot geavanceerde therapieën voor patiënten te bevorderen. De producten van Celltrion Healthcare worden gemaakt in state-of-the-art faciliteiten voor zoogdiercelcultuur, ontworpen en gebouwd om te voldoen aan de Amerikaanse cGMP-normen van de FDA en de GMP-normen van de EU. Celltrion Healthcare streeft ernaar om kostenefficiënte oplossingen van hoge kwaliteit aan te bieden via een uitgebreid wereldwijd netwerk dat meer dan 110 verschillende landen bestrijkt. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.celltrionhealthcare.com/en-us

Over COVID-191

Coronavirussen (CoV) vormen een familie van virussen die ziekten veroorzaken van een eenvoudige verkoudheid tot ernstige aandoeningen als MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome) en SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome). Het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 is verantwoordelijk voor de ziekte COVID-19. Deze nieuwe stam, ontdekt in 2019, is verantwoordelijk voor de huidige pandemische uitbraak.

Gangbare tekenen van COVID-19 zijn onder meer respiratoire symptomen, koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden. In ernstige gevallen kan besmetting leiden tot longontsteking, ernstig acuut respiratoir syndroom, nierfalen en uiteindelijk overlijden.

Actuele informatie over de uitbraak is te verkrijgen via de Wereldgezondheidsorganisatie, op https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

UITSPRAKEN MET BETREKKING TOT DE TOEKOMST

Bepaalde informatie in dit persbericht betreft uitspraken die betrekking hebben op toekomstige zakelijke en financiële resultaten en toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen met betrekking tot Celltrion/Celltrion Healthcare die mogelijk vallen in de categorie uitspraken met betrekking tot de toekomst (‘forward-looking statements’) in het kader van toepasselijke aandelenwetgeving.

Deze uitspraken zijn mogelijk te herkennen aan woorden of uitdrukkingen als “voorbereiden”, “hopen”, “aankomende”, ”van plan zijn”, “streven”, “te lanceren”, “prepareren”, “eenmaal verkregen”, “zou kunnen”, “met als doel”, “mogelijk”, “eenmaal vastgesteld”, “zullen”, “werken aan”, “verwacht worden”, “beschikbaar komen”, “het potentieel hebben om”, het negative equivalent van dergelijke woorden of uitdrukkingen, of andere variaties daarvan of vergelijkbare uitdrukkingen.

Verder kan het voorkomen dat onze vertegenwoordigers mondelinge uitspraken met betrekking tot de toekomst doen. Dergelijke uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en bepaalde aannames van het management van Celltrion/Celltrion Healthcare met betrekking tot zaken waarop het management in veel gevallen geen invloed kan uitoefenen.

Uitspraken met betrekking tot de toekomst worden gedaan om potentiële beleggers de mogelijkheid te bieden inzicht te verkrijgen in de overtuigingen en meningen van het management met betrekking tot de toekomst, zodat ze deze overtuigingen en meningen kunnen gebruiken als een van de factoren tijdens het evalueren van een belegging. Deze uitspraken vormen geen garantie van toekomstige resultaten en het is niet raadzaam er overmatig op te vertrouwen.

Aan dergelijke uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn onvermijdelijk bekende en onbekende risico’s verbonden die ervoor zouden kunnen zorgen dat de werkelijke prestaties en financiële resultaten in toekomstige perioden aanzienlijk afwijken van de verwachtingen ten aanzien van de toekomstige prestaties of resultaten die worden uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke uitspraken met betrekking tot de toekomst.

Hoewel de uitspraken met betrekking tot de toekomst in dit bericht zijn gebaseerd op wat het management van Celltrion/Celltrion Healthcare als redelijke aannames beschouwt, kan niet worden gegarandeerd dat uitspraken met betrekking tot de toekomst nauwkeurig zullen blijken te zijn, aangezien resultaten en gebeurtenissen in de toekomst wezenlijk kunnen afwijken van de verwachtingen die worden uitgedrukt in dergelijke uitspraken. Celltrion/Celltrion Healthcare neemt niet de verplichting op zich uitspraken met betrekking tot de toekomst bij te werken indien de omstandigheden of de verwachtingen of meningen van het management veranderen, uitgezonderd waar dit verplicht wordt door toepasselijke aandelenwetgeving. De lezer wordt op het hart gedrukt geen overmatig vertrouwen te vestigen op uitspraken met betrekking tot de toekomst.

Referenties

1 Coronavirus. Wereldgezondheidsorganisatie. Beschikbaar op: https://www.who.int/health-topics/coronavirus Laatst geraadpleegd in april 2020

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Zuzanna Grzeskiewicz

zgrzeskiewicz@hanovercomms.com

+44 (0) 7506 339043

Sophia Eminson

seminson@hanovercomms.com

+44 (0) 7751 116252

Check out our twitter: @NewsNovumpr