08:56 uur 23-03-2020

Celltrion versnelt de ontwikkeling van antivirale behandeling voor COVID-19 en streeft naar een snelle zelftestkit

  • Celltrion voltooit de eerste stap in de ontwikkeling van een antivirale behandeling om COVID-19 te bestrijden en hoopt in het derde kwartaal van 2020 klinische studies bij mensen te starten
  • Celltrion wil deze zomer de snelle zelftestdiagnosekit voor COVID-19 lanceren: de kit is ontworpen om binnen 15-20 minuten na zelftesten resultaten te leveren
  • Gebruik makend van haar expertise van wereldklasse op het gebied van biologische geneesmiddelen, blijft Celltrion Group toegewijd aan het ondersteunen van patiënten en gezondheidszorgsystemen gedurende de pandemie

INCHEON, Zuid-Korea–(BUSINESS WIRE)– Celltrion Group heeft vandaag belangrijke mijlpalen aangekondigd in haar inspanningen om de pandemie van het nieuwe coronavirus (COVID-19) uit 2019 te bestrijden. Als onderdeel van haar plan voor paraatheid in noodsituaties voor de aanpak van de uitbraak, die meer dan 200.000 mensen wereldwijd heeft besmet,1,2 heeft Celltrion met succes de eerste stap van de ontwikkeling van een antivirale behandeling ter bestrijding van COVID-19 voltooid en wil het bedrijf een snelle zelftestdiagnosekit lanceren die binnen 15-20 minuten resultaten zou kunnen opleveren.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20200323005211/nl/

Development Process of COVID-19 Therapeutic Antibodies (Graphic: Business Wire)

Development Process of COVID-19 Therapeutic Antibodies (Graphic: Business Wire)

Celltrion is door de Korea Centers for Disease Control (KCDC) geselecteerd als voorkeursontwikkelaar voor een monoklonaal antilichaamproject om COVID-19 te behandelen en te voorkomen. Korea was een van de eerste landen die werd getroffen door de wereldwijde pandemie.3 Celltrion heeft de bibliotheek van antilichamen geïdentificeerd, afkomstig uit het bloed van herstelde patiënten in Korea, waarvan wordt aangenomen dat ze betrokken zijn bij het neutraliseren van het virus en die kunnen bijdragen tot herstel van COVID-19. Deze antilichamen ondergaan verdere screeningprocessen om de processen te identificeren die het meest effectief zijn bij het neutraliseren van het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Eenmaal geïdentificeerd, zullen deze de basis vormen van de antivirale behandeling die in het derde kwartaal van 2020 door middel van preklinische en klinische onderzoeken over de hele wereld moet worden getest.

Bovendien is Celltrion van plan een ‘superantilichaam’ te ontwikkelen dat allerlei soorten coronavirus-gerelateerde stammen kan hechten en neutraliseren, zoals die welke COVID-19 en SARS veroorzaken, waardoor verdere bescherming tegen onvoorziene of onverwachte mutaties mogelijk wordt gemaakt. Celltrion hoopt dat de ‘superantilichaam’-kandidaat kan bijdragen aan de paraatheid voor mogelijke toekomstige pandemische situaties.

Naast de ontwikkeling van therapeutische antilichamen, streeft Celltrion ernaar om in de zomer van dit jaar een snelle zelftestdiagnosekit te lanceren. De kit richt zich op het gen dat het spike (S)-oppervlakte-eiwit codeert – een essentiële glycoproteïne voor virale toegang tot menselijke gastheercellen. De kit is ontworpen om resultaten te tonen binnen 15-20 minuten, met geoptimaliseerde gevoeligheid, specificiteit en verbeterde nauwkeurigheidskenmerken. Zodra het een CE-markering heeft gekregen, zal de snelle zelftestdiagnosekit in heel Europa beschikbaar zijn via Celltrion Healthcare. Celltrion is van plan om apparaatautorisatie aan te vragen bij de FDA in de VS en andere regelgevende instanties na het verkrijgen van relevante gegevens.

Ki-Sung Kwon, hoofd van de R&D-afdeling bij Celltrion, stelde: “Onze COVID-19 antivirale behandeling is ontworpen om het immuunsysteem te trainen om antilichamen te maken die het spike-eiwit herkennen en blokkeren dat door het virus gebruikt wordt om menselijke cellen binnen te dringen. Antilichamen die aan het COVID-19-antigeen binden, zullen ook worden gebruikt om een diagnostische kit te ontwikkelen. We hebben aan het begin van de COVID-19-uitbraak een plan voor paraatheid voor noodsituaties geïmplementeerd, waarbij we gebruik hebben gemaakt van onze unieke technologieën voor het ontdekken, ontwikkelen en vervaardigen van antilichamen. We blijven toegewijd aan het ondersteunen van gezondheidszorgsystemen over de hele wereld en innoveren om patiënten te ondersteunen tijdens deze pandemie.”

EINDE –

Noot voor de redactie:

Over Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare legt zich toe op het leveren van innovatieve en betaalbare geneesmiddelen om de toegang tot geavanceerde therapieën voor patiënten te bevorderen. De producten van Celltrion Healthcare worden gemaakt in state-of-the-art faciliteiten voor zoogdiercelcultuur, ontworpen en gebouwd om te voldoen aan de Amerikaanse cGMP-normen van de FDA en de GMP-normen van de EU. Celltrion Healthcare streeft ernaar om kostenefficiënte oplossingen van hoge kwaliteit aan te bieden via een uitgebreid wereldwijd netwerk dat meer dan 110 verschillende landen bestrijkt. Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.celltrionhealthcare.com/en-us

Over COVID-194

Coronavirussen (CoV) zijn een familie van virussen die leiden tot ziekten van verkoudheid tot ernstige ziekten zoals het Midden-Oosten ademhalingssyndroom MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome) en het ernstig acuut ademhalingssyndroom SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome). Het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 is verantwoordelijk voor de ziekte COVID-19; deze nieuwe stam, ontdekt in 2019, zit achter de aanhoudende pandemie-uitbraak.

Veel voorkomende symptomen van COVID-19 zijn ademhalingssymptomen, koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden. In ernstige gevallen kan infectie leiden tot longontsteking, ernstig acuut ademhalingssyndroom, nierfalen en uiteindelijk de dood.

U kunt actuele informatie over de uitbraak vinden via de Wereldgezondheidsorganisatie op https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Bepaalde informatie in dit persbericht bevat uitspraken met betrekking tot onze toekomstige zakelijke en financiële prestaties en toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen waarbij Celltrion/Celltrion Healthcare betrokken is en die toekomstgerichte uitspraken kunnen vormen uit hoofde van relevante effectenwetten.

Deze uitspraken kunnen worden geïdentificeerd door woorden als “prepareert”, “hoopt”, “komende”, “is van plan”, “streeft naar”, “wordt gelanceerd”, “bereidt zich voor”, “eenmaal verworven”, “zou kunnen” , “met als doel”, “kan”, “eenmaal geïdentificeerd”, “zal”, “toewerken naar”, “moet”, “beschikbaar worden”, “heeft potentieel voor”, de negatieve equivalenten van deze woorden of dergelijke variaties daarop of vergelijkbare terminologie.

Bovendien kunnen onze vertegenwoordigers mondelinge toekomstgerichte uitspraken doen. Dergelijke uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en bepaalde veronderstellingen van het management van Celltrion/Celltrion Healthcare, waarvan vele buiten haar controle liggen.

Toekomstgerichte uitspraken worden gedaan om potentiële investeerders de gelegenheid te geven de overtuigingen en meningen van het management met betrekking tot de toekomst te begrijpen, zodat zij dergelijke overtuigingen en meningen kunnen gebruiken als een factor bij het evalueren van een investering. Deze uitspraken zijn geen garanties voor toekomstige prestaties en er mag geen buitensporig vertrouwen in worden gesteld.

Dergelijke toekomstgerichte uitspraken brengen noodzakelijkerwijs bekende en onbekende risico’s en onzekerheden met zich mee, die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke prestaties en financiële resultaten in toekomstige perioden wezenlijk verschillen van enige prognoses van toekomstige prestaties of resultaten, uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte uitspraken.

Hoewel toekomstgerichte uitspraken in deze presentatie zijn gebaseerd op wat volgens het management van Celltrion/Celltrion Healthcare redelijke veronderstellingen zijn, kan er geen garantie worden gegeven dat toekomstgerichte uitspraken accuraat zullen blijken te zijn, aangezien de werkelijke resultaten en toekomstige gebeurtenissen aanzienlijk kunnen verschillen van de verwachte in dergelijke uitspraken. Celltrion/Celltrion Healthcare neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte uitspraken bij te werken als de omstandigheden of schattingen of meningen van het management zouden veranderen, behalve zoals vereist door de toepasselijke effectenwetgeving. De lezer wordt gewaarschuwd niet te veel te vertrouwen op toekomstgerichte uitspraken.

Referenties


1 Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). John Hopkins University. Beschikbaar op: https://coronavirus.jhu.edu/map.html Laatst geraadpleegd: maart 2020

2 Novel Coronavirus (COVID-19) Situation. Wereldgezondheidsorganisatie. Beschikbaar op: https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd Laatst geraadpleegd: maart 2020

3 Novel Coronavirus – Republic of Korea (ex-China). Wereldgezondheidsorganisatie. Beschikbaar op: https://www.who.int/csr/don/21-january-2020-novel-coronavirus-republic-of-korea-ex-china/en/ Laatst geraadpleegd: maart 2020

4 Coronavirus. Wereldgezondheidsorganisatie. Beschikbaar op: https://www.who.int/health-topics/coronavirus Laatst geraadpleegd: maart 2020

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Zuzanna Grzeskiewicz

zgrzeskiewicz@hanovercomms.com

+44 (0) 7506 339043

Preetika Ramjoorawon

pramjoorawon@hanovercomms.com

+44 (0) 7595 700045

Check out our twitter: @NewsNovumpr