12:35 uur 09-09-2019

De Aptorum Group maakt de ontwikkeling bekend van een microbioom kandidaatgeneesmiddel ter bestrijding van obesitas en de herbestemming van kandidaatgeneesmiddelen ter bestrijding van neuroblastoom

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)– Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) (“de Aptorum Group”), een biofarmaceutisch bedrijf dat zich vooral richt op de ontwikkeling van innovatieve behandelingen voor onbeantwoorde wereldwijde medisch behoeften, heeft de ontwikkeling bekendgemaakt van twee preklinische kandidaatgeneesmiddelen ter bestrijding van respectievelijk obesitas en neuroblastoom.

Over CLS-1: Behandeling van obesitas door modulatie van chemische signalering van darmmicrobiota

In het kader van het onlangs aangekondigde microbiotamodulatieplatform dat wordt geëxploiteerd door de Claves Life Sciences Limited, een volle dochteronderneming van de Aptorum Group, hebben we de preklinische ontwikkeling in gang gezet van CLS-1, een kandidaat-macromolecuul voor de behandeling van obesitas. CLS-1 doorloopt momenteel het aanloopoptimalisatieproces. De aanvraagprocedure voor erkenning als nieuw onderzoeksgeneesmiddel wordt waarschijnlijk in gang gezet in 2020.

Obesitas is wereldwijd een escalerend probleem. Niettemin is er geen optimale behandeling voor deze aandoening1. Voor de meerderheid van de obesitaspatiënten hebben conventionele medische behandelingen (zoals dieet, lichaamsbeweging, gedragsadvies) vaak een hoge faalfrequentie op de lange termijn2. Wij geloven dat de huidige farmacotherapie een beperkte werkzaamheid heeft en dat er aanzienlijke veiligheidsproblemen aan zijn verbonden. Dit biedt enorme marktmogelijkheden voor CLS-1.

Chemische signalering van darmmicrobiota wordt onderkend als een van de belangrijkste oorzaken van obesitas1. CLS-1 is een oraal toegediend niet-absorbeerbaar macromolecuul dat de metaboliet moduleert die wordt afgescheiden door darmmicrobiota met een hoge affiniteit specificiteit. We geloven dat de absorptie van deze specifieke metaboliet, die in verband staat met obesitas, op deze wijze kan worden geremd.

De Aptorum Group werkt tevens aan twee andere indicaties op basis van de modulatie van chemische signalering van microbiota met de bovenstaande macromolecuultechnologie, waarvan we denken dat deze in verregaande mate schaalbaar is. We hopen te zijner tijd verdere bekendmakingen te kunnen doen over onze inspanningen.

Over SACT-1: Herbestemming van kandidaat-geneesmiddelen voor de behandeling van neuroblastoom)

In het kader van ons recent aangekondigde Smart-ACTTM-computerplatform voor de ontdekking van geneesmiddelen, geëxploiteerd door onze volle dochteronderneming Smart Pharma Group, heeft de Aptorum Group de computerscreening voltooid van circa 1615 bestaande geneesmiddelen, op zoek naar 3 therapeutische doelproteïnen waarmee iets kan worden gedaan aan de ongunstige vooruitzichten bij neuroblastoom, een zeldzame soort kinderkanker die wordt gevormd in bepaalde typen zenuwweefsel, vooral in de bijnieren en de ruggengraat, borst, buik of hals, met name bij kinderen3. Bij de groep met hoog risico bedraagt het 5-jaars overlevingspercentage bij deze aandoening circa 40-50%, zoals vastgesteld door de American Cancer Society.4 De Aptorum Group heeft een reeks kandidaten voor herbestemming gevonden en is begonnen met de evaluatie ervan in modellen op celniveau en bij dieren om het gebruik ervan voor deze nieuwe indicatie en de potentiële werkzaamheid ervan te valideren.

De Aptorum Group werkt verder aan twee andere indicaties in het kader van het Smart-ACTTM-platform voor de ontdekking van geneesmiddelen en hoopt te zijner tijd bekendmakingen te doen over dit onderzoek.

Over Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) is een farmaceutisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en commercialisatie van innovatieve behandelingen voor de aanpak van onbeantwoorde medische behoeften. De Aptorum Group werkt aan therapeutische en diagnostische projecten op het gebied van neurologie, infectieziekten, gastro-enterologie, oncologie en andere specialismen,

Meer informatie over de Aptorum Group: www.aptorumgroup.com.

Over Claves Life Sciences Limited

Claves Life Sciences Limited is een volle dochteronderneming van Aptorum Group Limited. Claves houdt zich bezig met de klinische ontwikkeling van kandidaat-behandelingen op het gebied van gastro-enterologie. Bij de potentiële kandidaten die worden onderzocht en mogelijk worden ontwikkeld ligt de nadruk op de modulatie van metabolieten uit de darmmicrobiota om aandoeningen te voorkomen of te behandelen. Claves verkent verder een platform voor modulatie van darmmicrobiota waarmee innovatieve aangepaste kandidaten kunnen worden gegenereerd die in staat zijn de niveaus van darmmetabolieten nauwkeurig af te stemmen. Hiermee kan mogelijk een breed scala van medische aandoeningen worden behandeld.

Over de Smart Pharma Group

De Smart Pharma Group bestaat uit Smart Pharmaceutical Limited Partnership, SMTPH Limited en haar dochterondernemingen. De Smart Pharma Group is volledig eigendom van Aptorum Group Limited. Smart Pharma Group houdt zich bezig met de systematische herbestemming van bestaande goedgekeurde geneesmiddelen voor de behandeling van een breed scala van weesziekten. De Smart Pharma Group voert zowel computerscreening als preklinische validatie uit om de ontwikkeling van kandidaten voor herbestemming te bevorderen.

Meer informatie over de Smart Pharma Group:www.smtph.com.

Disclaimer en uitspraken met betrekking tot de toekomst

In dit persbericht zijn uitspraken over Aptorum Group Limited en haar verwachtingen, plannen en vooruitzichten voor de toekomst opgenomen die moeten worden beschouwd als uitspraken met betrekking tot de toekomst (“forward-looking statements”) in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. In deze context worden uitspraken in dit persbericht die geen uitspraken over historische feiten zijn, geacht uitspraken met betrekking tot de toekomst te zijn. In sommige gevallen zijn uitspraken met betrekking tot de toekomst te herkennen aan uitdrukkingen als “mogelijk”, “zouden”, “verwachten”, “plannen”, “voorzien”, “kunnen”, “intentie”, “streven”, “begroten”, “overwegen”, “geloven”, “schatten”, “voorspellen”, “potentieel” of “blijven” of de ontkenning van dergelijk uitdrukkingen, of andere vergelijkbare uitdrukkingen. De Aptorum Group heeft deze uitspraken met betrekking tot de toekomst, waaronder uitspraken over de verwachte tijdlijnen voor de indiening van aanvragen en proeven, grotendeels gebaseerd op haar huidige verwachtingen en vooruitzichten met betrekking tot gebeurtenissen en trends waarvan zij verwacht dat deze gevolgen zullen hebben voor het bedrijf, de financiële omstandigheden en het resultaat van de bedrijfsactiviteiten. Deze uitspraken met betrekking tot de toekomst weerspiegelen slechts de situatie zoals deze heerst op de datum van dit persbericht en zijn onderworpen aan een aantal risico’s, onzekerheden en aannamen, waaronder, zonder beperking, risico’s verbonden aan de aangekondigde wijzigingen in het management en de organisatie, het voortgezette dienstverband en de beschikbaarheid van essentiële personeelsleden, het vermogen om het productassortiment uit te breiden door nieuwe producten aan te bieden voor nieuwe consumentensegmenten, ontwikkelingsresultaten, de geanticipeerde groeistrategieën van het bedrijf, geanticipeerde trends en uitdagingen binnen de sector, verwachtingen met betrekking tot, en de stabiliteit van, de supply chain, en de risico’s die meer in detail worden beschreven op Formulier 20-F van de Aptorum Group en andere documenten die mogelijk in de toekomst door de Aptorum Group bij de SEC worden ingediend. Als gevolg daarvan zijn de verwachtingen die worden uitgesproken in dergelijke uitspraken met betrekking tot de toekomst onderhevig aan veranderingen. De Aptorum Group neemt niet de verplichting op zich om uitspraken met betrekking tot de toekomst in dit persbericht bij te werken in geval van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere omstandigheden.

1 Protein Cell. mei; 9(5): 397–403.

2 Obes Surg. juni 2012;22(6):956-66 .

3 https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?expand=N

4 Zie https://www.cancer.org/cancer/neuroblastoma/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Beleggers:

Tel: +852 2117 6611

E-mail: investor.relations@aptorumgroup.com

Media:

Tel: + 852 2117 6611

E-mail: info@aptorumgroup.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr