12:00 uur 09-09-2019

De Aptorum Group heeft onderzoeken in gang gezet om erkenning als nieuw onderzoeksgeneesmiddel te kunnen aanvragen voor ALS-4, een kleinmolecuul kandidaatgeneesmiddel voor de behandeling van infecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus…

 

De Aptorum Group heeft onderzoeken in gang gezet om erkenning als nieuw onderzoeksgeneesmiddel te kunnen aanvragen voor ALS-4, een kleinmolecuul kandidaatgeneesmiddel voor de behandeling van infecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus, inclusief MRSA

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)– Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) (“de Aptorum Group”), een biofarmaceutisch bedrijf dat zich vooral richt op de ontwikkeling van innovatieve behandelingen voor onbeantwoorde wereldwijde medisch behoeften, maakt bekend dat het bedrijf onderzoeken in gang heeft gezet om erkenning als nieuw onderzoeksgeneesmiddel te kunnen aanvragen voor ALS-4, een kleinmolecuul kandidaatgeneesmiddel voor de behandeling van infecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus (of “S. aureus”), inclusief methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA, een van de bekende “superbacteriën”), op basis van een innovatieve virulentiebestrijdende benadering.

Bij de ALS-4-kandidaat is goede vooruitgang geboekt en de eerste reeks GLP-toxicologieonderzoeken is voltooid door een aangewezen onafhankelijke onderzoeksorganisatie in Noord-Amerika. Van belang is dat de ALS-4-kandidaat geen mutageniciteit vertoonde in de in vitro Ames-testen. De ontwikkeling van ALS-4 ligt op schema en het bedrijf streeft ernaar de aanvraag voor erkenning als nieuw onderzoeksgeneesmiddel in te dienen in het eerste halfjaar van 2020. Momenteel worden plannen gemaakt voor een hybride Fase 1 klinisch onderzoek in Noord-Amerika met patiënten en gezonde vrijwilligers om voorlopige gegevens over de werkzaamheid te verkrijgen.

S. aureus is een bacterie die een voorname oorzaak is van bloed-, long-, huid-, bot- en instrumentgerelateerde infecties, alsmede toxinegerelateerde ziekten.1 Het gemiddelde sterftecijfer van patiënten met S. aureus bacteriëmie bedraagt naar schatting 30%.2 Daarmee is deze aandoening verantwoordelijk voor meer sterfgevallen dan AIDS, tuberculose en virale hepatitis bij elkaar.3 MRSA en vancomycine-intermediate en resistente S. aureus zijn ook door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geclassificeerd als pathogenen met hoge prioriteit voor onderzoek en ontwikkeling.4

Over ALS-4

ALS-4 is een kleinmolecuul kandidaatgeneesmiddel waarvan wordt verondersteld dat het de dehydrosqualene desaturase van S. aureus (inclusief MRSA) remt. Dit proces speelt een rol bij de vorming van staphyloxanthine, doorgaans zichtbaar als een “goudkleurig pigment” dat de bacteriën bedekt en de hoofdverantwoordelijke is voor de resistentie van de bacteriën tegen aanvallen van reactieve zuurstofcomponenten die worden ingezet door fagocytaire cellen en neutrofielen.5 ALS-4 is derhalve niet bacteriedodend. Door de remming van de productie van staphyloxanthine, wordt S. aureus uiterst gevoelig voor de immuunreactie van de drager. ALS-4 maakt gebruik van een innovatieve benadering tot de behandeling van bacteriële infecties die aanzienlijk afwijkt van de bacteriedodende benadering die wordt gebruikt bij de meeste bestaande antibiotica. waarbij zich steeds meer resistentieproblemen voordoen.

Over Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) is een farmaceutisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en commercialisatie van innovatieve behandelingen voor de aanpak van onbeantwoorde medische behoeften. De Aptorum Group werkt aan therapeutische en diagnostische projecten op het gebied van neurologie, infectieziekten, gastro-enterologie, oncologie en andere specialismen,

Meer informatie over de Aptorum Group: www.aptorumgroup.com.

Disclaimer en uitspraken met betrekking tot de toekomst

In dit persbericht zijn uitspraken over Aptorum Group Limited en haar verwachtingen, plannen en vooruitzichten voor de toekomst opgenomen die moeten worden beschouwd als uitspraken met betrekking tot de toekomst (“forward-looking statements”) in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. In deze context worden uitspraken in dit persbericht die geen uitspraken over historische feiten zijn, geacht uitspraken met betrekking tot de toekomst te zijn. In sommige gevallen zijn uitspraken met betrekking tot de toekomst te herkennen aan uitdrukkingen als “mogelijk”, “zouden”, “verwachten”, “plannen”, “voorzien”, “kunnen”, “intentie”, “streven”, “begroten”, “overwegen”, “geloven”, “schatten”, “voorspellen”, “potentieel” of “blijven” of de ontkenning van dergelijk uitdrukkingen, of andere vergelijkbare uitdrukkingen. De Aptorum Group heeft deze uitspraken met betrekking tot de toekomst, waaronder uitspraken over de verwachte tijdlijnen voor de indiening van aanvragen en proeven, grotendeels gebaseerd op haar huidige verwachtingen en vooruitzichten met betrekking tot gebeurtenissen en trends waarvan zij verwacht dat deze gevolgen zullen hebben voor het bedrijf, de financiële omstandigheden en het resultaat van de bedrijfsactiviteiten. Deze uitspraken met betrekking tot de toekomst weerspiegelen slechts de situatie zoals deze heerst op de datum van dit persbericht en zijn onderworpen aan een aantal risico’s, onzekerheden en aannamen, waaronder, zonder beperking, risico’s verbonden aan de aangekondigde wijzigingen in het management en de organisatie, het voortgezette dienstverband en de beschikbaarheid van essentiële personeelsleden, het vermogen om het productassortiment uit te breiden door nieuwe producten aan te bieden voor nieuwe consumentensegmenten, ontwikkelingsresultaten, de geanticipeerde groeistrategieën van het bedrijf, geanticipeerde trends en uitdagingen binnen de sector, verwachtingen met betrekking tot, en de stabiliteit van, de supply chain, en de risico’s die meer in detail worden beschreven op Formulier 20-F van de Aptorum Group en andere documenten die mogelijk in de toekomst door de Aptorum Group bij de SEC worden ingediend. Als gevolg daarvan zijn de verwachtingen die worden uitgesproken in dergelijke uitspraken met betrekking tot de toekomst onderhevig aan veranderingen. De Aptorum Group neemt niet de verplichting op zich om uitspraken met betrekking tot de toekomst in dit persbericht bij te werken in geval van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere omstandigheden.

1 Clin Microbiol Rev. 2015 juli;28(3):603-61.

2 Clin Microbiol Rev. 2012 april;25(2):362-86

3 Van Hal et al. Clin Microbiol Rev 2012

4 https://www.who.int/news-room/detail/27-02-2017-who-publishes-list-of-bacteria-for-which-new-antibiotics-are-urgently-needed

5 mBio 2017 8(5): e01224-17

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Beleggers:

Tel: +852 2117 6611

E-mail: investor.relations@aptorumgroup.com

Media:

Tel: + 852 2117 6611

E-mail: info@aptorumgroup.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr