10:25 uur 24-10-2018

Celltrion Healthcare organiseert forum met patiëntenbelangengroepen om informatie te geven over het gebruik van biosimilaire geneesmiddelen in oncologie

MÜNCHEN–(BUSINESS WIRE)–

Barrières voor het gebruik van biosimilaire geneesmiddelen in oncologie en hoe deze uit de weg te ruimen waren het gespreksonderwerp tijdens de discussie rond de introductie van biosimilar trastuzumab voor de behandeling van borstkanker

Gelijktijdig met het ESMO-congres van 2018 in München, Duitsland, heeft Celltrion Healthcare enkele experts uitgenodigd, waaronder een arts en een apotheker. Deze hebben hun visie op biosimilaire geneesmiddelen gegeven en informatie verstrekt aan patiëntenbelangengroepen over de historische ontwikkeling van deze geneesmiddelen, over de manier waarop ze getest en goedgekeurd worden, het voordeel dat ze bieden op het vlak van kostenbesparing en het ruime aanbod van klinisch bewijsmateriaal dat reeds beschikbaar is over het gebruik ervan om meer inzicht te krijgen.

De introductie van biosimilaire geneesmiddelen voor de behandeling van kanker heeft het potentieel om de druk op het gezondheidszorgbudget te verminderen en meer toegang te bieden tot andere innovatieve behandelingen of krachtigere doseringsschema’s. Dit wordt bereikt door meer kostenefficiënte alternatieven voor de referentiegeneesmiddelen aan te bieden en de concurrentie op de markt te vergroten.

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen overal ter wereld en maakt een vierde uit van alle kankerdiagnoses bij vrouwen.1 Om de voordelen van het gebruik van biosimilaire geneesmiddelen in oncologie en voor de behandeling van borstkanker te realiseren, moeten een aantal barrières voor hun introductie worden aangepakt. Deze zijn onder meer het feit dat oncologen weinig vertrouwd zijn met het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen en er onder patiënten weinig inzicht bestaat in wat biosimilaire geneesmiddelen nu eigenlijk precies zijn.

Oncologen en oncologieverpleegkundigen moeten meer voorlichting krijgen over biosimilaire geneesmiddelen, het ontwikkelingsproces en de stappen in het regelgevingstraject, zodat ze meer vertrouwen krijgen in het voorschrijven en toedienen van deze geneesmiddelen en weloverwogen advies en ondersteuning kunnen bieden aan hun patiënten.

Het regelgevingsproces voor biosimilaire geneesmiddelen is aanzienlijk geavanceerder dan in het geval van generieke geneesmiddelen. Zo is de uitvoering van studies vereist om de veiligheid en werkzaamheid te beoordelen, evenals farmacodynamische en farmacokinetische studies, hoewel dit niet algemeen bekend is.

De introductie van biosimilaire geneesmiddelen in oncologie kan ten gunste komen van patiënten omdat deze zo toegang hebben tot nieuwe innovatieve behandelingen die anders niet kostenefficiënt zouden zijn. Patiënten kunnen zich zorgen maken over wijzigingen in hun behandeling en daarom is het belangrijk dat ze goed geïnformeerd zijn over hun behandeling en ze de achterliggende reden voor een overstap naar biosimilaire geneesmiddelen goed begrijpen.

Naarmate meer ervaring werd opgedaan met biosimilaire geneesmiddelen, is ook het vertrouwen in het gebruik ervan toegenomen. Beroepsgroepen zoals de American Society of Clinical Oncology (ASCO) en de European Society for Medical Oncology (ESMO) erkennen beide de voordelen van biosimilaire geneesmiddelen in oncologische zorg en hebben reeds richtlijnen gepubliceerd over het gebruik en de waarde van deze geneesmiddelen.

“Het beeld van biosimilaire geneesmiddelen bij belanghebbenden is in positieve zin gewijzigd naarmate meer bewijsmateriaal beschikbaar werd,” aldus Prof. Stebbing, Faculty of Medicine, Department of Surgery and Cancer, Imperial College London. “Beroepsgroepen zoals ESMO erkennen de mogelijkheden die biosimilaire geneesmiddelen bieden voor het verkrijgen van optimale klinische resultaten, terwijl tegelijkertijd de kosten onder controle worden gehouden bij de behandeling van kanker. Een leidraad van groepen zoals deze geven artsen het vertrouwen om deze middelen voor te schrijven.”

“We bevinden ons op een keerpunt wat betreft het gebruik van biosimilaire geneesmiddelen nu het voordeel dat ze bieden voor gezondheidszorgsystemen geleidelijk aan algemeen wordt erkend,” stelde dhr. HoUng Kim, hoofd Strategy & Operations Division, Celltrion Healthcare. “Dit dient toegepast te worden op het gebied van de oncologie, zodat we patiënten overal ter wereld toegang kunnen bieden tot nieuwe behandelingsregimes door middel van het gebruik van hoogwaardige, kostenefficiëntere biosimilaire geneesmiddelen.”

— Einde —

Noot aan de redactie:

Over Herzuma® (CT-P6, biosimilair trastuzumab)

CT-P6 is een monoklonaal antilichaam (mAb) – een proteïne ontwikkeld om een specifieke structuur of antigeen in het lichaam te herkennen en zich hieraan te binden. CT-P6 werd ontwikkeld om zich met hoge affiniteit en specificiteit te binden aan het extracellulair domein van menselijke epidermale groeifactor receptor (HER2).

HER2 bleek overexpressief en/of versterkt bij ongeveer 15-20% van patiënten met de ziekten waarbij er een indicatie voor klassiek trastuzumab bestaat. Door binding aan HER2 receptor bindingdomeinen op de tumorcellen, verhindert trastuzumab verspreiding van HER2 overexpressieve tumorcellen.

Celltrion heeft uitgebreide studies uitgevoerd voor CT-P6 en klassiek trastuzumab, waarbij werd vastgesteld dat ze in hoge mate gelijkaardig zijn wat betreft fysicochemische en biologische eigenschappen. Uit studies bleek ook hun vergelijkbaarheid wat betreft werkzaamheid, farmacokinetiek, farmacodynamiek, immunogeniteit en veiligheid.

Herzuma® is een biosimilair geneesmiddel voor Herceptin®2, een biologisch geneesmiddel ontwikkeld door Genentech en verkocht door Roche. Herceptin® is een succesgeneesmiddel met een wereldwijde omzet van CHF 6,8 miljard (US$ 6,8 miljard) in 2016, waarvan CHF 2,1 miljard (US$ 2,1 miljard) in Europa. 3

CT-P6 wordt momenteel ook bestudeerd door de FDA, maar is nog geen goedgekeurd product in de VS.

Over Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare streeft ernaar om innovatieve en betaalbare geneesmiddelen te ontwikkelen zodat patiënten meer toegang krijgen tot geavanceerde therapieën. Remsima®/ Inflectra® (CT-P13, biosimilair infliximab), het eerste biosimilair monoklonaal antilichaam (mAb) werd respectievelijk goedgekeurd door de EMA en FDA. Truxima® (CT-P10, biosimilair rituximab) en Herzuma® (CT-P6, biosimilair trastuzumab) werden goedgekeurd door de EMA. De producten van Celltrion Healthcare worden geproduceerd in geavanceerde faciliteiten voor celculturen van zoogdieren, waarvan het ontwerp en de bouw in overeenstemming zijn met de US FDA cGMP en EU GMP richtlijnen. Celltrion Healthcare streeft ernaar om kwalitatief hoogstaande en kostenefficiënte oplossingen te bieden door middel van een uitgebreid wereldwijd netwerk in meer dan 120 verschillende landen. Ga voor meer informatie naar: http://www.celltrionhealthcare.com/

Referenties

1 World Cancer Research Fund. Kankerincidentie in de wereld. Beschikbaar via https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/worldwide-cancer-data [Laatst geraadpleegd oktober 2018].

2 Herceptin® is een geregistreerd handelsmerk van Genentech Inc.

3 Roche Financial Report 2016. Beschikbaar via: https://static.roche.com/annual-report-2016/_downloads/roche_full_financial_report16.pdf [Laatst geraadpleegd oktober 2018].

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

 

Contacts

Hanover Communications
Emma Gorton
egorton@hanovercomms.com
+44 203 817 6791
of
Georgia Featherston
gfeatherston@hanovercomms.com
+44 203 817 6718

Check out our twitter: @NewsNovumpr