10:50 uur 19-02-2018

CT-P13 (biosimilar infliximab) is vergelijkbaar met referentie-infliximab en adalimumab in langverwachte praktijkstudie

PANTS-studie toont aan dat CT-P13 een effectieve therapie-optie is bij het onderzoeken van gepersonaliseerde benaderingen van anti-TNF-therapie

WENEN–(BUSINESS WIRE)– Gegevens van twaalf maanden van de gepersonaliseerde studie van anti-TNF-therapie bij de ziekte van Crohn (PANTS) werden gepresenteerd op het 13e congres van de Europese organisatie van Crohn en Colitis (ECCO). Uit de resultaten blijkt dat de klinische effectiviteit, veiligheid en immunogeniciteit van Celltrion Healthcare’s CT-P13 (biosimilar infliximab) bij patiënten met de ziekte van Crohn (CD) vergelijkbaar zijn met die van diegenen die behandeld worden met referentie-infliximab alsook diegenen die behandeld worden met adalimumab.1

In de drie jaar durende prospectieve observationele studie in het VK werden primaire non-respons (PNR), verlies van respons (LOR) en bijwerkingen (ADR) van infliximab (referentie-infliximab en CT-P13) en adalimumab onderzocht bij 1610 CD-patiënten. De gegevens laten vergelijkbare werkzaamheid zien tussen CT-P13, referentie-infliximab en adalimumab wat betreft de PNR-, LOR- en ADR-percentages. Bovendien was in week 54 het remissiepercentage 39,7%, 39,0% en 32,7% voor patiënten behandeld met respectievelijk referentie-infliximab, CT-P13 en adalimumab.1

De PANTS-studie onderzoekt patiënt-, geneesmiddel- en farmacokinetische factoren die het falen van anti-TNF-behandeling voorspellen met het doel om gepersonaliseerde anti-TNF-strategieën te ontwikkelen om de patiëntresultaten te verbeteren. Deze grote prospectieve cohortstudie in de praktijk biedt waardevolle gegevens over de klinische effectiviteit en biologische monsters voor genomische studies. 1

PANTS-studie-onderzoeker dr. Tariq Ahmad, hoofd van de Inflammatory Bowel Disease and Pharmacogenetics Research Group aan de Universiteit van Exeter, en Consultant Gastroenterologist in het Royal Devon and Exeter Hospital UK, verklaarde, “We zijn er sterk van overtuigd dat dit soort onderzoek essentieel is voor het ontwikkelen van kosteneffectieve behandelingsstrategieën voor patiënten met inflammatoire darmaandoeningen om zo de voordelen te maximaliseren. De resultaten van PANTS suggereren dat er mogelijkheden zijn om het beheer van anti-TNF-therapieën te optimaliseren en om falen van de behandeling te voorkomen.”

Volgens de studie is immunogeniciteit een belangrijke factor in niet-remissie voor zowel met infliximab als met adalimumab behandelde patiënten in week 54, maar kan deze worden verzacht door het gebruik van immunomodulatoren: azathioprine, mercaptopurine en methotrexaat. De PANTS-studie heeft aangetoond dat dit risico gedeeltelijk genetisch bepaald is en daarom kunnen in de toekomst gepersonaliseerde behandelingsalgoritmen worden ontwikkeld.1

Man Hoon Kim, President en CEO van Celltrion Healthcare, stelde, “De resultaten van PANTS tonen duidelijk aan dat de zorgvuldige optimalisatie van CT-P13, referentie-infliximab en adalimumab als onderdeel van routinematige zorg deze behandelingen effectiever kan maken voor patiënten met inflammatoire darmaandoeningen. Gezien de aanzienlijke kostenbesparingen bij het gebruik van CT-P13 kan deze behandeling daarom een grote rol spelen bij het vergroten van de toegang van patiënten tot biologische behandeling en bij het verbeteren van de resultaten.”

“Onze missie bij Celltrion Healthcare is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de toegang tot nieuwe en effectieve behandelingen voor patiënten over de hele wereld uit te breiden. We zijn van mening dat dosisoptimalisatie een essentieel onderdeel is om hieraan te voldoen en daarom investeren we in innovaties zoals farmacokinetische monitoringkits, om ervoor te zorgen dat meer patiënten toegang hebben tot gepersonaliseerde behandelingen.”

IBD-patiëntengroep ondersteunt onderzoek voor een meer doelgerichte en gepersonaliseerde behandeling

Tijdens een satellietsymposium van Celltrion Healthcare op het congres leidde Vice-President Slavo Leone van de Europese Federatie van Crohn en Colitis Ulcerosa Verenigingen (EFCCA) een presentatie over de ‘Opgedane ervaring met biosimilars’, waarin werd gewezen op de behoefte aan meer gepersonaliseerde geneesmiddelen om de kwaliteit van leven en welzijn van mensen met IBD te verbeteren.

— Einde—

Noot voor de redactie:

Over inflammatoire darmziekten

Inflammatoire darmziekten (IBD) zoals de ziekte van Crohn (CD) en colitis ulcerosa (UC) zijn chronische invaliderende gastrointestinale aandoeningen die van invloed zijn op het gehele leven van een patiënt.2 Ongeveer 2,5 – 3 miljoen mensen in Europa worden er door getroffen;3 CD treft ongeveer drie personen per 1000 en UC ongeveer 5 personen per 1000.2

IBD’s zijn verantwoordelijk voor aanzienlijke kosten voor de gezondheidszorg en de samenleving; de directe kosten voor de gezondheidszorg van IBD’s worden geschat op € 4,6 – 5,6 miljard per jaar.3

Over CT-P13 (biosimilar infliximab)

CP-P13 wordt ontwikkeld en geproduceerd door Celltrion, Inc. en was ‘s werelds eerste biosimilar monoklonale antilichaam dat werd goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het is geïndiceerd voor de behandeling van acht auto-immuunziekten zoals reumatoïde artritis en IBD. Het werd in september 2013 door de EMA goedgekeurd onder de handelsnaam Remsima® en begin 2015 gelanceerd in Europa. De Amerikaanse FDA keurde CT-P13 goed in april 2016 onder de handelsnaam Inflectra™. CT-P13 is goedgekeurd in meer dan 80 landen (vanaf januari 2018), waaronder de VS, Canada, Japan en heel Europa.

Over Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare voert wereldwijde marketing, verkoop en distributie van biologische geneesmiddelen ontwikkeld door Celltrion, Inc. uit via een uitgebreid wereldwijd netwerk dat meer dan 120 verschillende landen bestrijkt. De producten van Celltrion Healthcare worden gemaakt in state-of-the-art faciliteiten voor zoogdiercelcultuur, ontworpen en gebouwd om te voldoen aan de Amerikaanse cGMP-normen van de Food and Drug Administration (FDA) en de GMP-normen van de EU. Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.celltrionhealthcare.com/

1 Kennedy, N.A. et al. Clinical effectiveness, safety and immunogenicity of anti-TNF therapy in Crohn’s Disease: 12 month data from the PANTS study Congress of the European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) 2018. OP031

2 Molodecky NA, et al. Increasing incidence and prevalence of the inflammatory bowel diseases with time, based on systematic review. Gastroenterology. 2012; 142(1)46–54. Beschikbaar op www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(11)01378-3/pdf [laatst geraadpleegd in februari 2018].

3 Burisch J, et al. The burden of inflammatory bowel disease in Europe. Journal of Crohn’s and Colitis (2013)7,322-337.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

 

Contacts

Hanover voor Celltrion Healthcare
Emma Gorton
egorton@hanovercomms.com
+44 203 817 6791
of
Suru Douglas
sdouglas@hanovercomms.com
+44 203 817 6586

 

Check out our twitter: @NewsNovumpr