03:30 uur 15-12-2023

Parlement debatteert over vennootschapsbelasting voor multinationals met een omzet van meer dan € 750 miljoen

  • De voorgestelde wetgeving zal naar verwachting een belasting zijn die valt onder de mondiale minimumbelasting (‘GMT’) van de OESO
  • De voorgestelde belasting is bedoeld om inkomsten te innen die anders verschuldigd zouden zijn onder de GMT van de OESO voor multinationals, waar deze ook actief of gevestigd zijn
  • Wetgeving ter behandeling in het parlement op vrijdag 15 december 2023
  • Voorstel voor vennootschapsbelasting treedt in januari 2025 in werking

HAMILTON, Bermuda–(BUSINESS WIRE)– Vandaag heeft de regering van Bermuda aangekondigd dat het parlement gaat debatteren over de wet op de vennootschapsbelasting (CIT) 2023, die van invloed is op bedrijven in Bermuda die deel uitmaken van multinationale ondernemingsgroepen (MNO’s) met een jaaromzet van € 750 miljoen of meer. De wetgeving is het resultaat van meerdere openbare raadplegingen en direct contact van de regering en haar internationale belastingadviseurs met belangrijke deelnemers uit de sector.

Ruim 140 OESO-lidstaten zijn overeengekomen om materiële wijzigingen aan te brengen in hun belastingstelsels in overeenstemming met de Pijler II-regels van de OESO, om een minimumbelastingtarief van 15% in te voeren voor MNO’s die onder de reikwijdte vallen, waar deze ook actief zijn en ongeacht waar ze gevestigd zijn.

De vennootschapsbelasting van Bermuda maakt flexibiliteit mogelijk bij het in evenwicht brengen van de internationale belastingnaleving met een gezond economisch beleid, terwijl de reputatie van het eiland als een aantrekkelijke mid-shore thuisbasis voor een grote verscheidenheid aan MNO’s, waaronder verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen, trusts, maritieme ondernemingen en bedrijven in andere sectoren, behouden blijft.

De vennootschapsbelasting zal gekwalificeerde terugbetaalbare belastingkredieten (Qualified Refundable Tax Credits, QRTC’s) omvatten die in 2024 zullen worden ontwikkeld, waardoor bedrijven worden gestimuleerd om inwoners van Bermuda te ondersteunen door middel van investeringen in belangrijke gebieden zoals onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en andere projecten om het personeelsbestand van Bermuda te helpen ontwikkelen. Bermuda gaat voorwaarts met zijn CIT voor implementatie op 1 januari 2025, en zal de verdere ontwikkelingen over de hele wereld blijven volgen terwijl andere rechtsgebieden de normen van de OESO aanpakken.

“Bermuda wordt nog steeds erkend vanwege zijn inzet voor mondiale naleving en transparantie, en wordt door de EU beschouwd als een volledig coöperatieve belastingjurisdictie. We hebben een nieuwe weg voorwaarts uitgestippeld voor de economische welvaart van Bermuda, die investeringen in alle sectoren zal stimuleren en ons in staat zal stellen de kosten van levensonderhoud en zakendoen in Bermuda te verlagen. Tegelijkertijd kan Bermuda een bondgenoot kan blijven van multinationals die streven naar stabiliteit in een evoluerend internationaal landschap,” aldus premier en minister van Financiën, de geachte David Burt, JP, parlementslid.

“De regering van Bermuda heeft door middel van overleg samengewerkt met experts uit de industrie en belastingen om dit technische raamwerk te ontwikkelen. Het afsluiten ervan in 2023 met wetgeving is een belangrijke en essentiële eerste fase. Op dezelfde manier zullen de volgende twee fasen van de CIT in 2024 van cruciaal belang zijn voor succes, waaronder het verlagen van de kosten van zakendoen door bestaande belastingen te herzien en ‘gekwalificeerde terugbetaalbare belastingkredieten’ op te bouwen, naast het opzetten van een raamwerk voor de belastingdienst ter codificering van de verbintenis van de regering ten aanzien van fiscale verantwoordelijkheid,” verklaarde John Huff, CEO van de Association of Bermuda Insurers & Reinsurers (ABIR).

“BILTIR heeft de betrokkenheid bij deze belangrijke kwestie verwelkomd en waardeert het harde werk dat is besteed om ervoor te zorgen, voor zover mogelijk, dat de wetgeving rekening houdt met de reeks complexe en verschillende activiteiten van haar leden. BILTIR zal in 2024 blijven samenwerken met de overheid en kijkt uit naar een evenwichtige benadering van het beheer van nieuwe en bestaande belastingen,” stelde Christine Patton, Executive Director van Bermuda International Long Term Insurers and Reinsurers (BILTIR).

De regering blijft samenwerken met alle belanghebbenden bij het verfijnen van het nieuwe belastingregime. Informatie over de vennootschapsbelasting is verzameld op de CIT-pagina van de overheid op: https://www.gov.bm/CIT.

Gepubliceerd door de regering van Bermuda (https://www.gov.bm)

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor de media

Honey S. Adams

hsadams@gov.bm

Feedback van belanghebbenden

Collin J. Anderson

cjanderson@gov.bm

Check out our twitter: @NewsNovumpr