07:20 uur 16-11-2023

Bermuda begint derde openbare raadpleging en publiceert illustratieve ontwerpwetgeving voor vennootschapsbelasting

  • Derde raadplegingsperiode eindigt op 30 november 2023
  • Richtsnoeren en toekomstige openbare raadplegingen zullen betrekking hebben op andere technische zaken, administratie en QRTC’s.
  • De regering van Bermuda wil de kosten verlagen en Bermuda aantrekkelijker maken als plek om te werken en te wonen

HAMILTON, Bermuda–(BUSINESS WIRE)– Vandaag heeft de regering van Bermuda een derde openbare raadplegingsdocument uitgegeven in het kader van de voorgestelde invoering van een vennootschapsbelasting, die van toepassing zou zijn op bedrijven van Bermuda die deel uitmaken van MNE’s (Multinational Enterprise Group) met jaarlijkse inkomsten van € 750 miljoen of meer.

Sinds 2021 hebben meer dan 140 landen, waaronder Bermuda, vooruitgang geboekt in de aanpassing van internationale belastingregels om een gelijk speelveld te creëren. Het voorgestelde vennootschapsbelastingregime zou Bermuda’s voortdurende toewijding aan wereldwijde naleving en transparantie versterken en zal zijn internationale concurrentiepositie behouden. Tegelijkertijd stelde de regering van Bermuda onlangs de belastinghervormingscommissie aan die als taak heeft voorstellen te bekijken en op te stellen om de bestaande belastingen zodanig aan te passen dat de kosten van leven en werken in Bermuda minder worden.

Het ministerie van Financiën heeft twee eerdere openbare raadplegingen gehouden over de invoering van een vennootschapsbelasting in 2023, respectievelijk in augustus en oktober.

Als gevolg van feedback van de raadpleging zou het huidige voorstel een vennootschapsbelasting invoeren waarop de regels voor minimumbelastingtarieven (“GloBE-regels”) van de OESO van toepassing zouden zijn. Deze aanpak is gericht op het minimaliseren van aanvullende belastingen die worden geheven op MNO’s van Bermuda in andere jurisdicties waar zij actief zijn. Het is de bedoeling dat de wetgeving inzake de vennootschapsbelasting in januari 2025 in zijn geheel van kracht wordt, om MNO’s de tijd te geven hun overgangsaanpassingen door te voeren.

De regering heeft een wettelijk belastingtarief van 15% voorgesteld en ontwikkelt een robuust pakket van gekwalificeerde terugbetaalbare belastingkredieten (QRTC’s) om Bermuda aantrekkelijk te houden. Investeringen door bedrijven die voldoen aan de QRTC-vereisten zullen Bermuda ten goede komen door de ontwikkeling van de beroepsbevolking en investeringen in sectoren die de regering centraal stelt, waaronder infrastructuur, duurzaamheid, innovatie en huisvesting.

Dit derde consultatiedocument bevat illustratieve ontwerpwetgeving over de vennootschapsbelasting om belanghebbenden een uitgebreid beeld te geven van het voorgestelde beleid. Bepaalde aspecten van de wet zullen worden verduidelijkt met richtsnoeren in 2023 en worden uitgebreid in verordeningen die in 2024 en volgende perioden worden gepubliceerd. Voordat de ontwerpwetgeving in het Parlement wordt ingediend, kunnen er nog meer wijzigingen worden aangebracht, onder andere om tegemoet te komen aan de feedback die naar aanleiding van deze raadpleging is ontvangen. De wetgeving zal naar verwachting in december 2023 in de House of Assembly worden besproken.

“Nu we deze derde raadplegingsperiode ingaan, is het belangrijk te herhalen dat dit de meest fundamentele belastinghervorming in de geschiedenis van Bermuda zal zijn,” zei Premier en Minister van Financiën, de Hon. David Burt JP, MP. “De regering hecht enorm veel belang aan het horen van belanghebbenden uit de sector en het publiek wanneer we deze wetgeving verder ontwikkelen. De regering heeft veel feedback ontvangen uit de vorige raadplegingen, waardoor het voorstel nu vorm krijgt in een uitgebreide en robuuste regeling die de regering kan invoeren.

De invoering van de vennootschapsbelasting, die alleen van toepassing zal zijn op grote multinationale ondernemingen, samen met het werk van onze onlangs benoemde belastinghervormingscommissie, zal de regering in staat stellen om haar belofte na te komen om de kosten van levensonderhoud en zakendoen in Bermuda te verlagen, wat ten goede komt aan zowel de inwoners als de bedrijven van Bermuda. Het voldoet ook aan Bermuda’s belofte om deel te nemen aan het Global Minimum Tax-initiatief dat over de hele wereld wordt geïmplementeerd. Ik kijk uit naar de invoering van het nieuwe belastingregime in Bermuda om de reputatie van Bermuda te versterken en haar concurrentievermogen als een bloeiend internationaal zakencentrum te behouden.”

De derde raadplegingsperiode gaat van start op 15 november 2023. Alle feedback moet voor de deadline van 30 november 2023 worden ingediend.

Meer informatie: https://forum.gov.bm/en/ of: https://www.gov.bm/.

Gepubliceerd door de regering van Bermuda (https://www.gov.bm)

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media contact
Honey S. Adams
hsadams@gov.bm

Feedback raadpleging
Collin J. Anderson
cjanderson@gov.bm

Check out our twitter: @NewsNovumpr