23:54 uur 08-08-2023

Bermuda overweegt de invoering van een vennootschapsbelasting

  • Voorgesteld nieuw belastingsregime zal Bermuda’s continu engagement voor internationale conformiteit en transparantie versterken
  • Belastingsregime voorgesteld, ontwikkeld om Bermuda’s economische doelstellingen te ondersteunen
  • Aanvang van een initiële openbare consultatieperiode voor nieuw vennootschapsbelastingsregime

HAMILTON, Bermuda–(BUSINESS WIRE)– Vandaag kondigde de regering van Bermuda aan dat het een openbare consultatiepaper zal uitgeven als onderdeel van haar overwegingen om een vennootschapsbelasting in te voeren, van toepassing op bedrijven van Bermuda die deel uitmaken van MNE’s (Multinational Enterprise Groups) met jaarlijkse inkomsten van € 750M of meer. Naar verwachting zou de voorgestelde vennootschapsbelasting tegen 2025 van kracht zijn. Om betrokken partijen de kans te geven om op het voorgestelde belastingsregime commentaar te geven, opent de regering van Bermuda de eerste periode van een reeks consultatieperioden. Deze eerste consultatie wordt op 8 september afgerond.

Bermuda overweegt een vennootschapsbelasting die in beschouwing zou worden genomen bij het berekenen van het effectieve belastingpercentage van bedrijven van Bermuda onder de globale minimumbelastingregels van de OECD (Organization for Economic Cooperation & Development). Deze regels vereisen dat de beoogde bedrijven een minimumbelasting van 15% betalen in elke jurisdictie waarin zij actief zijn. De belastingen betaald onder het voorgestelde vennootschapsbelastingregime van Bermuda zouden de belastingen zijn die betaalbaar zijn aan andere jurisdicties onder het globale kader van de minimumbelasting. Een toegepaste nieuwe vennootschapsbelasting zou ook bepaalde belastingkredieten omvatten die Bermuda’s economische doelstellingen ondersteunen en Bermuda’s globale aantrekkingskracht vrijwaren. Verder zal de Tax Reform Commission de mogelijkheid onderzoeken om de bestaande belastingsregimes van het eiland te herstructureren als een middel om de levenskosten te verlagen en om zaken te doen in Bermuda.

Bermuda wordt erkend voor haar inzet voor internationale conformiteit en transparantie, en wordt door de EU beschouwd als een volledig coöperatieve belastingjurisdictie. Momenteel heeft Bermuda 41 bilaterale TIEA’s (Tax Information Exchange Agreements) en meer dan 125 multilaterale verdragspartners. De regering gelooft dat dit voorgestelde belastingregime een ondersteuning is voor Bermuda’s status als een toonaangevend internationaal financieel centrum. Bermuda plant om continu te investeren in belangrijke beleidsinitiatieven waaronder het verminderen van de levenskosten, het creëren van werk en andere programma’s om de economie te stimuleren en de aantrekkingskracht ervan voor MNE’s te verbeteren.

“Onze aanpak bestaat erin om belastinghervorming te gebruiken om beleidsinitiatieven te bevorderen die Bermuda’s economische groeivooruitzichten zullen verbeteren,” zegt Premier en Minister van financiën David Burt. “De regering blijft Bermuda verder in de richting van duurzame economische groei en ontwikkeling aansturen. We moeten handel drijven in Bermuda aantrekken en hier houden, buitenlandse investering wind in de zeilen geven, tewerkstellingskansen vergroten en tegelijk de werkkrachten uitbreiden, en onze lokale economie op haar volle potentieel ontplooien. Deze inspanningen zullen onze beleidslijnen verbeteren om van ons eiland een betere plaats te maken om er te leven en te werken. Om voor een passende beleidsontwikkeling te zorgen, is het van cruciaal belang dat organisaties en individuele personen feedback geven over de onderwerpen die in het openbare consultatiedocument worden aangekaart.”

Zoals aangestipt vangt de initiële consultatieperiode op 8 augustus 2023 aan. Alle commentaar moet vóór de deadline van 8 september 2023 worden ingediend. Voor meer informatie surft u naar: https://www.gov.bm/.

Media-achtergrondnota’s

1. MNE’s (Multinational Enterprise Groups) – Volgens de wet in Bermuda is een MNE Group een groep die twee of meer ondernemingen omvat waarvan de fiscale woonplaats in verschillende jurisdicties liggen, of die een onderneming omvat die voor belastingdoeleinden in een jurisdictie is gevestigd en aan belasting is onderworpen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten uitgevoerd via een permanente vestiging in een andere jurisdictie; en die geen uitgesloten MNE Group is.

2. OECD (Organization for Economic Cooperation & Development) – De OECD is een internationale organisatie die ernaar streeft om betere beleidslijnen op te zetten voor een beter leven. De kern werkt met regeringen, beleidsmakers en burgers, om internationale normen op basis van bewijzen op te stellen en oplossingen te vinden voor een aantal maatschappelijke, economische en milieu-uitdagingen. Een deel van het werk van de organisatie betreft het bevorderen van een sterke opleiding, het bestrijden van internationale belastingontduiking, het delen van beste praktijken en advies over openbare beleidslijnen en het opstellen van internationale normen.

3. Over Bermuda – Sinds 1620 is Bermuda Brits overzees gebied met een eigen regering, met een stabiele parlementaire democratie in Westminster-stijl en een wetssysteem dat meer dan 400 jaar oud is. Het behoort tot de hoogst gerangschikte landen ter wereld wat BBP per inwoner betreft. Bermuda is geen ‘offshore banking’ centrum, en heeft geen wetten over bankgeheim. De welvarendheid van Bermuda is niet gebaseerd op en hangt niet af van strategieën om belastingen te ontwijken door multinationals of individuele personen.

Meer dan 70 jaar lang had Bermuda een register van uiteindelijk begunstigden, bijgehouden door de openbare overheid, en heeft bij elke gelegenheid informatie gedeeld waarnaar door gemachtigde internationale autoriteiten werd gevraagd. Bermuda behoorde tot de eersten die het OECD Verdrag inzake automatische uitwisseling van informatie heeft aangenomen en ondertekende de ‘Multilateral Competent Authority Agreement’ reeds vroeg in het proces. Bermuda heeft op consistente wijze blijven voldoen aan de internationale AML-voorschriften (anti-money laundering = anti-witwasmaatregelen) en de ATF (anti-terrorist financing = bestrijding van terrorismefinanciering).

Als internationaal vermaarde financiële jurisdictie voor verzekeringen en herverzekeringen, investeringsfondsen, vermogensbeheerders, family offices, trusts en andere privéklantenstructuren, neemt het eiland nu het voortouw voor de ontwikkeling van opkomende technologiesectoren zoals fintech en insurtech. Het heeft een aandeel van 90% internationale uitgiften van effecten verbonden met verzekeringen en is de thuisbasis van 15 van ‘s werelds 50 grootste herverzekeringsmaatschappijen.

Bermuda’s economie gebaseerd op financiële services wordt gedomineerd door onze herverzekeringssector van wereldklasse. Ongeveer 14% van de geaggregeerde globale herverzekeringspremie verdwijnt uit Bermuda, als uitbetaling voor aanzienlijke claims voor vele internationale katastrofes verspreid over de jaren. Bermuda’s herverzekeringssector gedijt dankzij Bermuda’s geografische en politieke onafhankelijkheid en het sterke regelgevende kader. Bermuda’s commerciële verzekeringenregime bereikte volledige equivalentie met de Solvency II-richtlijn van de EU en kreeg de gekwalificeerde jurisdictie- en wederzijdse jurisdictiestatus van de US National Association of Insurance Commissioners.

Gepubliceerd door de regering van Bermuda (https://www.gov.bm)

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact

Honey S. Adams

hsadams@gov.bm

Consultatiefeedback

Collin J. Anderson

cjanderson@gov.bm

Check out our twitter: @NewsNovumpr