22:07 uur 06-06-2023

Everbridge werkt samen met International Telecommunications Union (ITU) om expertise uit particuliere sector bij te dragen aan initiatief Early Warnings For All

Everbridge presenteert deze week op het jaarlijkse Global Symposium of Regulators dat plaatsvindt in Egypte

DEVENTER, Nederland–(BUSINESS WIRE)– Everbridge, Inc. (Nasdaq: EVBG), de wereldleider op het gebied van beheer van kritieke gebeurtenissen (CEM) en softwareoplossingen voor nationale openbare waarschuwingen, heeft vandaag aangekondigd dat one2many, de dochteronderneming voor openbare waarschuwingen van het bedrijf, een sectorlid is geworden van de ontwikkelingssector van de International Telecommunications Union (ITU).

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20230606005561/nl/

Everbridge Partners with International Telecommunications Union (ITU) to Contribute Private Sector Expertise to Early Warnings For All Initiative (Photo: Business Wire)

Everbridge Partners with International Telecommunications Union (ITU) to Contribute Private Sector Expertise to Early Warnings For All Initiative (Photo: Business Wire)

Als industriesectorlid van de ITU-ontwikkelingssector onder leiding van Comas Zavazava zal Everbridge pleiten voor en samenwerken aan openbare waarschuwingstechnologie via mobiele uitzendingen als het meest effectieve middel om burgers in noodgevallen te bereiken – de last-mile van de procedure voor vroegtijdige waarschuwingen.

“We juichen het werk van de ITU toe bij het opbouwen van een ecosysteem van aanbieders die zich inzetten om de visie van Early Warnings for All waar te maken,” aldus David Wagner, CEO van Everbridge. “Het helpen opbouwen van veerkrachtige gemeenschappen en organisaties is de kern van onze missie. We zijn vereerd om samen te werken met andere partners uit zowel de publieke als de private sector om ontwikkelingslanden te ondersteunen via dit levensreddende initiatief.”

De ITU leidt de pilaar voor waarschuwingsverspreiding en -communicatie van het Early Warnings for All-initiatief dat tijdens COP27 werd gelanceerd door secretaris-generaal van de VN, Antonio Gutierrez. De inspanning is erop gericht ervoor te zorgen dat tot 2027 elke persoon op aarde wordt beschermd door een systeem voor vroegtijdige waarschuwing.

One2many, de in Nederland gevestigde dochteronderneming voor openbare waarschuwingen van Everbridge, implementeerde in 2012 het eerste mobiele openbare waarschuwingsysteem via mobiele uitzendingen voor de Nederlandse overheid (NL-Alert) en heeft wereldwijd meer dan 20 actieve landelijke implementaties. Peter Sanders, Director Standards bij Everbridge one2many, wordt erkend als een wereldwijde autoriteit op het gebied van regelgeving voor mobiele uitzendingen en is de vice-voorzitter van TC EMTEL van ETSI. Sanders is ook de vertegenwoordiger van Everbridge bij toonaangevende normalisatie-instellingen, waaronder 3GPP en ATIS.

In de recente paper ‘Public Early Warning Systems for All‘ legt co-auteur Vanessa Gray, hoofd Environment & Emergency Telecommunications Division van het Telecommunication Development Bureau (BDT) van de ITU, uit hoe mobiele netwerken en diensten levens kunnen helpen redden. Het hoofdconcept is gepubliceerd in de ITU-blog over Early warning systems: Saving Lives through mobile connection.

De ITU stimuleert het gedeelde wereldwijde gebruik van het radiospectrum, faciliteert internationale samenwerking bij het toewijzen van satellietbanen, helpt bij het ontwikkelen en coördineren van wereldwijde technische standaarden (ITU-T) en werkt aan het verbeteren van de telecommunicatie-infrastructuur in ontwikkelingslanden (ITU-D). Het is ook actief op het gebied van breedbandinternet, draadloze technologieën, luchtvaart- en maritieme navigatie, radioastronomie, satellietgebaseerde meteorologie, tv-uitzendingen, amateurradio en netwerken van de volgende generatie (ITU-R).

Tijdens het jaarlijkse Global Symposium of Regulators dat deze week van 5 t/m 9 juni in Egypte plaatsvindt, zal de Vice President Public Safety van Everbridge, Valerie Risk, de decennialange wereldwijde expertise van het bedrijf presenteren in het panel Saving Lives: Emergency public early warning systems.

Risk stelt: “Wij zijn beoefenaars met bewezen capaciteit om een end-to-end beheerde oplossing te ontwerpen, te bouwen, te exploiteren en te beoordelen op impact teneinde levens en bestaansmiddelen te redden in verschillende risicoscenario’s, van kleine eilandstaten in ontwikkeling tot dichtbevolkte, digitaal ontwikkelde landen. We ondersteunen en waarderen de klimaatadaptatie-impact van Early Warnings for All en willen onze praktische ervaring delen met regelgevende instanties in de sector en mobiele netwerkexploitanten om de implementatie ervan te versnellen.”

Zoals onlangs vermeld tijdens het ministeriële programma van de GSMA voor 2023, verklaarde mevr. Bogdan-Martin, de eerste vrouwelijke secretaris-generaal van de ITU: “De toekomst van connectiviteit moet nog worden geschreven. We moeten het rechtvaardig, betaalbaar, universeel, innovatief, veilig en duurzaam maken.”

De ITU is gevestigd in Genève, Zwitserland, en het wereldwijde ledenbestand van de ITU omvat 193 landen en ongeveer 900 bedrijven, academische instellingen en internationale en regionale organisaties.

Over Everbridge

Everbridge (Nasdaq: EVBG) stelt ondernemingen en overheidsorganisaties in staat om te anticiperen op, de gevolgen te beperken van, te reageren op en sterker te herstellen van kritieke gebeurtenissen. In de onvoorspelbare wereld van vandaag de dag minimaliseren veerkrachtige organisaties de impact op mensen en activiteiten, vangen ze de stress op en keren ze sneller terug naar productiviteit wanneer ze Critical Event Management (CEM)-technologie inzetten. Everbridge digitaliseert de veerkracht van organisaties door intelligente automatisering te combineren met de meest uitgebreide risicogegevens in de sector om mensen veilig en organisaties draaiende te houden (Keep People Safe and Organizations Running™). Ga voor meer informatie naar https://www.everbridge.com/, lees de blog van het bedrijf en volg het op Twitter. Everbridge… Empowering Resilience.

Opmerking betreffende uitspraken met betrekking tot de toekomst

Dit persbericht bevat ‘uitspraken met betrekking tot de toekomst’ in de zin van de ‘veilige haven’-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, inclusief maar niet beperkt tot, uitspraken met betrekking tot de verwachte kansen en trends voor groei in onze kritische communicatie- en bedrijfsveiligheidstoepassingen en onze algehele activiteiten, onze marktkansen, onze verwachtingen met betrekking tot de verkoop van onze producten, ons doel om marktleiderschap te behouden en de markten waarin we concurreren om klanten uit te breiden, en de verwachte impact op financiële resultaten. Deze uitspraken met betrekking tot de toekomst worden gedaan op de datum van dit persbericht en waren gebaseerd op de huidige verwachtingen, schattingen, voorspellingen en projecties, evenals de overtuigingen en veronderstellingen van het management. Woorden als ‘verwachten,’ ‘anticiperen,’ ‘moeten,’ ‘geloven,’ ‘doel,’ ‘projecteren,’ “doelstellingen,’ ‘schatten,’ ‘potentieel,’ ‘voorspellen,’ ‘kunnen,’ ‘zullen,’ ‘konden,’ ‘van plan zijn,’ variaties van deze termen of het negatieve equivalent van deze termen en soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om deze uitspraken met betrekking tot de toekomst te identificeren. Uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn onderhevig aan een aantal risico’s en onzekerheden, waarvan vele factoren of omstandigheden omvatten die buiten onze controle liggen. Onze werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van die vermeld of geïmpliceerd worden in uitspraken met betrekking tot de toekomst vanwege een aantal factoren, waaronder maar niet beperkt tot: het vermogen van onze producten en diensten om te presteren zoals bedoeld en om te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten; ons vermogen om bedrijven en activa die we kunnen overnemen met succes te integreren; ons vermogen om nieuwe klanten aan te trekken en de verkoop aan bestaande klanten te behouden en te verhogen; ons vermogen om de verkoop van onze Mass Notification-toepassing te verhogen en/of ons vermogen om de verkoop van onze andere toepassingen te verhogen; ontwikkelingen in de markt voor gerichte en contextueel relevante kritische communicatie of de daarbij behorende regelgevingsomgeving; onze schattingen van marktkansen en prognoses van marktgroei kunnen onnauwkeurig blijken te zijn; we zijn historisch gezien niet consistent winstgevend geweest en zullen in de toekomst mogelijk geen winstgevendheid behalen of behouden; de lange en onvoorspelbare verkoopcycli voor nieuwe klanten; de aard van ons bedrijf stelt ons bloot aan inherente aansprakelijkheidsrisico’s; ons vermogen om gekwalificeerd personeel aan te trekken, te integreren en te behouden; ons vermogen om succesvolle relaties te onderhouden met onze channelpartners en technologiepartners; ons vermogen om onze groei effectief te beheren; ons vermogen om te reageren op concurrentiedruk; mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot privacy en beveiliging van persoonlijk identificeerbare informatie; ons vermogen om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen, en de andere risico’s beschreven in onze risicofactoren die worden besproken in de deponeringen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (‘SEC’), inclusief maar niet beperkt tot ons jaarverslag op Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2022, ingediend bij de SEC op 24 februari 2023, en andere daaropvolgende deponeringen bij de SEC. De uitspraken met betrekking tot de toekomst in dit persbericht geven onze standpunten weer op de datum waarop ze worden gedaan. Wij zijn niet van plan om en verplichten ons niet tot het bijwerken of herzien van uitspraken met betrekking tot de toekomst, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Deze uitspraken met betrekking tot de toekomst dienen niet te worden gezien alsof het gaat om onze standpunten vanaf een datum na de datum van dit persbericht.

Alle namen van Everbridge-producten zijn gedeponeerde handelsmerken van Everbridge, Inc. in de VS en in andere landen. Alle overige genoemde product- en bedrijfsnamen zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Everbridge:

Jeff Young

Mediarelaties

jeff.young@everbridge.com
781-859-4116

Jim Gatta

Mediarelaties

jim.gatta@everbridge.com
215-290-3799

Check out our twitter: @NewsNovumpr