18:01 uur 24-09-2021

Women’s Entrepreneurship Accelerator viert tweede jubileum door impactvolle initiatieven om verandering voor vrouwelijke ondernemers te stimuleren aan te kondigen

NEW YORK (VS)–(BUSINESS WIRE)– De Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA), een strategisch meervoudig partnerschapsinitiatief opgericht door vijf VN-agentschappen en Mary Kay Inc., viert vandaag zijn tweede jubileum door de voortgang van verschillende programma’s die bedoeld zijn om tegen 2030 5 miljoen vrouwen over de hele wereld te beïnvloeden aan te kondigen. De programma’s en kennisproducten, die verder aantonen dat WEA zich inzet voor het maximaliseren van de ontwikkelingsimpact van vrouwelijk ondernemerschap bij het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de VN, worden in het vierde kwartaal van dit jaar uitgerold.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20210924005431/nl/

Women’s Entrepreneurship Accelerator logo (Graphic: WEA)

Women’s Entrepreneurship Accelerator logo (Graphic: WEA)

“Twee jaar geleden zette de Accelerator zich in om vrouwelijke ondernemers in staat te stellen hun bedrijf te starten en te laten groeien als een middel om de vooruitgang naar de gelijkheid van vrouwen te versnellen”, zei Deborah Gibbins, Chief Operating Officer van Mary Kay Inc. “Vandaag zijn we verheugd om de voortgang van die belofte te kunnen melden en de unieke impact te demonstreren die vijf VN-agentschappen en de particuliere sector kunnen hebben wanneer ze samenwerken. Deze programma’s vertegenwoordigen concrete stappen in de richting van de systemische transformatie die nodig is om een omgeving van groei, duurzaamheid en veerkracht voor vrouwelijke ondernemers te bevorderen.”

De strategische programma’s, allemaal gevormd met een unieke focus op gender, zijn het gezamenlijke resultaat van de samenwerking tussen de International Labour Organization (ILO), het International Trade Centre (ITC) UN Global Compact (UNGC), UN Development Programme (UNDP) en UN Women met de strategische steun en financiering van Mary Kay.

  • Digitale hulpmiddelen voor capaciteitsopbouw en training

In samenwerking met ITC SheTrades biedt de Accelerator een begeleid curriculum, aangevuld met praktijkgerichte training voor vrouwen uit ontwikkelingslanden die geïnteresseerd zijn in ondernemerschap en/of plannen hebben om te integreren in regionale en wereldwijde waardeketens. De landelijke trainingen van 2021 vinden virtueel plaats in Brazilië, Colombia, India en Mexico.

Het online curriculum over ondernemerschap is bedoeld om vrouwelijke ondernemers de vaardigheden bij te brengen om bedrijven te ontwikkelen en op te zetten die potentieel economisch levensvatbaar zijn. Via 27 interactieve modules die zeven belangrijke stadia van bedrijfsontwikkeling bestrijken en verrijkt met meer dan 200 video’s, leren deelnemers hoe ze een ondernemerscultuur kunnen adopteren, ideeën kunnen ontwikkelen door middel van ontwerpdenken en lean start-up-methodologieën, een canvas voor bedrijfsmodellen opstellen, een pitch ontwerpen, financieringsbronnen identificeren, de juiste partners vinden, mentorschap regelen, een team vormen en hun bedrijf opzetten.

Het curriculum is gratis voor alle gebruikers zonder toegangsdrempel en deelnemers ontvangen na voltooiing een certificaat.

Het Women’s Entrepreneurship Accelerator ITC SheTrades-curriculum wordt tussen oktober en december 2021 geleidelijk vrijgegeven in het Engels, Spaans en Frans, met Arabisch, Russisch en Mandarijn in 2022. Het is vanaf oktober 2021 toegankelijk op de Accelerator-website en rechtstreeks op de virtuele leerruimte en mobiele app van ITC SheTrades.

  • Onderzoek naar ondernemerschap

Als onderdeel van doelstellingen voor 2020-2021 van de WEA richt de ILO zich op het versterken van de belangenbehartiging voor de ontwikkeling van vrouwelijk ondernemerschap in Mexico en Brazilië. In Mexico geven de WEA en ILO bevindingen vrij van een beoordeling van randvoorwaarden die van invloed zijn op de ontwikkeling van vrouwelijk ondernemerschap.

Het onderzoek is sectorspecifiek voor handel en industrie in Mexico-Stad en gaat over de impact van COVID-19. De beoordeling omvat een reeks bruikbare aanbevelingen voor een gunstiger klimaat, ontwikkeld in nauwe samenwerking met nationale partners, waaronder werkgeversverenigingen, kamers van koophandel en verenigingen van vrouwelijke ondernemers om nationaal eigenaarschap en duurzaamheid te waarborgen.

In Brazilië werkt de ILO via WEA samen met SENAI, een nationale leider op het gebied van technische en beroepsopleiding, om te pleiten voor de ontwikkeling van vrouwelijk ondernemerschap en om de dialoog te bevorderen op basis van de bevindingen van een WED-beoordeling die is uitgevoerd in het kader van het door de EU gefinancierde Win-Win-project. Er is een programma samengesteld van nationale en regionale conferenties, seminars, trainingen en communicatiecampagnes om een impuls te genereren en te consolideren ten gunste van de ontwikkeling van vrouwelijk ondernemerschap.

  • Genderresponsieve inkoop (Gender-Responsive Procurement, GRP) belangenbehartiging en training

Genderresponsieve inkoop (GRP) kan een transformerende impact hebben op binnenlandse en internationale economieën en bijdragen aan de economische empowerment van vrouwen. Wereldwijd is een op de drie kleine, middelgrote en grote bedrijven eigendom van vrouwen1, maar vrouwen krijgen slechts 1% van de inkoopuitgaven van grote bedrijven en overheden2.

De Womens Entrepreneurship Accelerator nam deel aan het Generation Equality Forum in Parijs (van 30 juni tot 2 juli) via de ‘Drivers of Change’-programmering, en organiseerde een panel met de titel ‘Building a Transformative Strategy for Gender-Responsive Procurement’ (Een transformatieve strategie bouwen voor genderbewuste inkoop), dat tot doel had bewustzijn te creëren rond de complexe en onderling verbonden barrières van vrouwelijk ondernemerschap en het bevorderen van GRP.

De belangrijkste bijdragen van UN Women aan het GRP-werk van de Accelerator in 2021 omvatten het opstellen van de bedrijfscasus voor GRP door de lancering van een praktijkgemeenschap (community of practice, CoP) in juli in samenwerking met UN Global Compact om belanghebbenden uit de particuliere sector te betrekken.

UN Women voert, met de steun van het UN Global Compact, ook een wereldwijd onderzoek naar GRP in alle sectoren. UN Women interviewt vervolgens meer dan 50 bedrijven en organisaties, wat samen met de antwoorden op de enquête zal resulteren in casestudies en een op bewijs gebaseerde belangenbehartingstool om de bedrijfscasus van GRP onder de aandacht te brengen. De belangenbehartigingstool wordt in december 2021 gepubliceerd en vormt een bijdrage aan WEA ter ondersteuning van het vlaggenschip programma-initiatief “Stimulating Equal Opportunities for Women Entrepreneurs” (Gelijke kansen voor vrouwelijke ondernemers stimuleren) van UN Women.

In december lanceert UN Women Europe and Central Asia (ECA) een eerste proefprogramma om de capaciteiten van zowel vrouwelijke ondernemers als de particuliere sector te vergroten met als doel het vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren: (1) Het opbouwen van inkoopcapaciteiten van vrouwelijke ondernemers om te concurreren om biedingskansen met de publieke en private sector; (2) Versterking van de capaciteiten van de entiteiten uit de particuliere sector uit alle sectoren om beleid en praktijken vast te stellen en initiatieven te ontwikkelen op het gebied van genderbewuste aanbestedingen en investeringen.

De aankondiging door de Accelerator van de mijlpalen van deze programma’s is slechts de laatste in een reeks stappen die het meervoudige partnerschap heeft genomen om het bewustzijn over ondernemerschap te vergroten als een cruciale hefboom om de gelijkheid van vrouwen in 2021 en daarna te bevorderen.

Op het Generation Equality Forum in Parijs kondigde de Accelerator zijn toewijding aan om tegen het einde van 2030 5 miljoen vrouwen sterker te maken en een ecosysteem op te bouwen voor economische empowerment van vrouwen dat groei, duurzaamheid en veerkracht voor vrouwelijke ondernemers bevordert.

Op 28 september houdt de Accelerator een virtueel evenement met de titel “Joining Forces to Drive Change” (Krachten bundelen om verandering te stimuleren), waarbij het senior management van ILO, ITC, UNDP, UNGC en UN Women bijeen komt met inleidende commentaren van Mary Kay. Het evenement op hoog niveau, georganiseerd tijdens UNGA 76 voor het 2e jubilieum van WEA, biedt de belanghebbenden binnen het ecosysteem van vrouwelijk ondernemerschap de kans om te luisteren naar de toonaangevende experts over de volgende onderwerpen: gendergelijkheid en empowerment van vrouwen, de economische en sociale bijdragen van vrouwelijk ondernemerschap; opkomende beleidslijnen en praktijken die wereldwijd kunnen worden toegepast en gerepliceerd om het leiderschap van vrouwen in bedrijven te ondersteunen. Voor registratie en andere vragen klikt u hier.

Ga voor meer informatie over de Women’s Entrepreneurship Accelerator en het werk dat sinds de oprichting twee jaar geleden is uitgevoerd naar we-accelerate.com.

Over de Women’s Entrepreneurship Accelerator

De Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) is een meervoudig partnerschapsinitiatief op het gebied van vrouwelijk ondernemerschap, opgericht tijdens UNGA 74 door vijf VN-agentschappen, International Labour Organization (ILO), International Trade Centre (ITC), UN Global Compact (UNGC), UN Development Program (UNDP), UN Women en Mary Kay Inc. om tegen 2030 5 miljoen vrouwelijke ondernemers sterker te maken.

Het uiteindelijke doel van het initiatief is om de ontwikkelingsimpact van vrouwelijk ondernemerschap bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te maximaliseren door een faciliterend ecosysteem te creëren voor vrouwelijke ondernemers over de hele wereld. De Accelerator is een voorbeeld van de transformerende kracht van een meervoudig partnership van unieke omvang om het potentieel van vrouwelijke ondernemers te benutten.

Meer informatie is te vinden op we-accelereren. Volg ons: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

Over de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organization)

De International Labour Organization (ILO) is een gespecialiseerd VN-agentschap dat in 1919 werd opgericht, in de nasleep van een verwoestende oorlog, om een visie na te streven die gebaseerd is op de veronderstelling dat universele, duurzame vrede alleen tot stand kan worden gebracht als die gebaseerd is op sociale rechtvaardigheid. De belangrijkste doelstellingen van de ILO zijn het bevorderen van rechten op werk, het aanmoedigen van fatsoenlijke werkgelegenheid, het verbeteren van de sociale bescherming en het versterken van de dialoog over werkgerelateerde kwesties. De unieke drievoudige structuur van de ILO geeft werknemers, werkgevers en overheden een gelijkwaardige stem om ervoor te zorgen dat de standpunten van de sociale partners nauw worden weerspiegeld in arbeidsnormen en bij het vormgeven van beleid en programma’s.

Het Women’s Entrepreneurship Development-programma van de ILO (ILO-WED) maakt deel uit van de afdeling Small and Medium Enterprises (midden- en kleinbedrijf, SME) en is al bijna twee decennia actief. Het ILO-WED werkt aan de verbetering van economische mogelijkheden voor vrouwen door het uitvoeren van positieve maatregelen ter ondersteuning van vrouwen die een onderneming starten, vormgeven en laten groeien, en door het reguleren van gendergelijkheidskwesties in het werk van de ILO in ondernemingsontwikkeling. Website: www.ilo.org | Twitter – @ILOWED | Facebook – ILO WED (@International Labour Organization)

Over het International Trade Centre

Het International Trade Center (ITC) is het gezamenlijke agentschap van de Wereldhandelsorganisatie en de Verenigde Naties. ITC helpt micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in opkomende en transitie-economieën om concurrerender te worden op de wereldmarkten en zo bij te dragen aan een duurzame economische ontwikkeling binnen de kaders van de Aid-for-Trade-agenda en de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Het SheTrades-initiatief van het ITC is erop gericht om per 2021 drie miljoen vrouwelijke ondernemers en bedrijven die eigendom zijn van een vrouw bijeen te brengen op internationale markten. SheTrades werkt samen met overheden, corporaties en bedrijfsondersteuningsorganisaties aan het uitvoeren van onderzoek, het vormgeven van mogelijkheden biedend handelsbeleid en regelgeving, het faciliteren van financiering en het uitbreiden van de toegang tot publieke inschrijvingen en toeleveringsketens van bedrijven. Het voorziet vrouwelijke ondernemers van een gevarieerde leeromgeving en een flexibel curriculum op hun platform www.shetrades.com. Ga voor meer informatie naar www.intracen.org en volg ITC op Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Flickr

Over de United Nations Global Compact

Als speciaal initiatief van de secretaris-generaal van de VN, is het United Nations Global Compact een oproep aan bedrijven overal om hun bedrijfsactiviteiten en strategieën op een lijn te brengen met tien universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Het mandaat van de United Nations Global Compact, dat werd geïntroduceerd in 2000, is om de wereldwijde bedrijfsgemeenschap te begeleiden en te ondersteunen in het realiseren van de doelstellingen en waarden van de VN door middel van maatschappelijk verantwoorde werkwijzen. Met meer dan 10.000 bedrijven en 3.000 ondertekenaars die geen bedrijven zijn, gevestigd in meer dan 160 landen, en meer dan 60 lokale netwerken, is dit het grootste collectieve duurzaamheidsinitiatief ter wereld.

Volg voor meer informatie @globalcompact op sociale media en ga naar onze website op unglobalcompact.org.

Over UN Women

UN Women is de VN-organisatie die zich inzet voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen. UN Women, een wereldwijd voorvechtster voor vrouwen en meisjes, werd opgezet voor het versnellen van de voortgang op het gebied van het wereldwijd voldoen aan hun behoeften.

UN Women ondersteunt lidstaten van de VN bij het bepalen van wereldwijde normen voor het bereiken van gendergelijkheid en werkt samen met overheden en maatschappelijke organisaties aan het ontwikkelen van wetten, beleid, programma’s en diensten die nodig zijn om te verzekeren dat de normen effectief worden geïmplementeerd en waar vrouwen en meisjes wereldwijd echt profijt van hebben. Ze werkt wereldwijd om de visie van de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) een realiteit te maken voor vrouwen en meisjes en staat achter gelijke deelname van vrouwen in alle aspecten van het leven, waarbij gefocust wordt op vier strategische prioriteiten: Vrouwen leiden, nemen deel aan en profiteren in gelijke mate van bestuurssystemen; vrouwen hebben inkomenszekerheid, fatsoenlijk werk en economische autonomie; alle vrouwen en meisjes leiden een leven dat vrij is van alle vormen van geweld; vrouwen en meisjes dragen bij aan en hebben meer invloed bij het opbouwen van duurzame vrede en veerkracht, en profiteren in gelijke mate van de preventie van natuurrampen en conflicten en humanitaire actie. UN Women zorgt ook voor de coördinatie en promotie van het werk van het systeem van de VN als het gaat om het bevorderen van gendergelijkheid.

Over Mary Kay

Als een van de eersten die door het ‘glazen plafond’ braken, heeft Mary Kay Ash haar schoonheidsbedrijf meer dan 58 jaar geleden met drie doelen opgericht: goede kansen bieden aan vrouwen, onweerstaanbare producten aanbieden en de wereld verbeteren. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Mary Kay is toegewijd aan het investeren in de wetenschap achter schoonheid en het produceren van hoogwaardige huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en parfums. Mary Kay zet zich ervoor in om door samenwerking met organisaties vrouwen en hun naasten wereldwijd meer mogelijkheden te bieden en richt zich daarbij op ondersteunen van kankeronderzoek, beschermen van overlevenden van huiselijk geweld, verfraaien van onze gemeenschappen en stimuleren van kinderen om hun dromen waar te maken. De oorspronkelijke visie van Mary Kay Ash straalt nog steeds – met iedere lipstick weer. Meer informatie is te vinden op marykayglobal.com

1 Wereldbank (2020). Bedrijfsenquêtes, Gender Data Portal van de Wereldbank geciteerd door blogs van de Wereldbank (2020) Women entrepreneurs needed – stat! (Vrouwelijke ondernemers nodig – statistieken!)

2 Vazquez en Sherman (2014). Geciteerd door UN Women (2017) The Power of Procurement: How to source from women-owned businesses (De kracht van inkoop: hoe u kunt inkopen bij bedrijven die eigendom zijn van vrouwen.).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications

marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 of  media@mkcorp.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr